Aanvaarden beginnen
Aanvankelijk in het begin
Abrupt plotseling
Absorberen in zich opnemen
Accelereren versnellen, meer vaart maken
Accent nadruk
Accepteren aannemen
Accessoires extra onderdelen
Accijns belasting
Acclimatiseren aan het klimaat wennen, aan omgeving situatie
Accuraat zeer nauwkeurig
Activisten iemand die actie voert
Actrice toneelspeelster
Actueel onderwerpen die op dit moment belangrijk zijn
Acuut onmiddellijk, dringend
Affaire geschiedenis
Afleiden opmaken, concluderen
Agrarisch voor de landbouw
Agressief ruzie zoekend
Akoestisch manier waarop het geluid in de ruimte klinkt
Alimentatie verplichte bijdrage in iemands levensonderhoud
Allergisch overgevoelig
Allrisk tegen alle schade
Allround bedreven, vakbekwaam
Alternatief andere mogelijkheid
Ambassade vertegenwoordiging van een land in het buitenland
Consulaat kleine, beperkte ambassade
Ambities verlangen en streven om hoger op te komen
Amnestie kwijtschelding van straf
Anatomie ontleedkunde
Anesthesist/narcotiseur verdovingsarts
Annexeren inpikken
Annuleren afzeggen
Anoniem onbekend
Antipathie hekel
Apathisch lusteloos, onverschillig
Aquaduct scheepvaartkanaal over een weg
Aquarel water verf schilderij
Arceren van evenwijdige lijnen voorzien
Archeologie oudheidkunde
Archief bewaarplaats voor belangrijke papieren
Archipel eilandgroep
Argument reden, bewijsgrond
Aroma aangename geur


Arrangement verblijf in een hotel of vakantie oord
Arriveren aankomen
Arrogante verwaand
Articuleren de woorden duidelijker uitspreken
Artillerie legeronderdeel dat het geschut bediend
Assisteren helpen
Asterisk verwijzingsteken in de vorm van een sterretje
Astrologie sterrenkunde
Astronomie voorspellen van iemands toekomst uit sterrenbeelden
Attachment bijlage in een e-mail
Autonomie zelfbestuur
Autoritaire bazig
Badge naamkaartje met speldje
Balanceren in evenwicht blijven
Balie toonbank
Ballast iets waar je alleen maar last van hebt
Balustrade hekwerk langs balkon, terras enz.
Banale platte, grove
Barcode streepjescode
Baret platte pet zonder klep
Barometer luchtdruk meter
Barricade straatversperringBarrière verhinderen
Bassin bad, kom
Baten hebben tot doel
Beautycase koffertje met spullen om je op te maken
Bedeesd verlegen
Bedenkelijk zorgelijk
Bedreven behendig, snel door ervaring
Bejegen behandelen
Beknopt kort
Beletsel bezwaar
Belemmeren hindernis, belemmering
Beogen helpen
Beschoeiing rand om grond tegen te houden
Beschouwen vatten op, vinden
Bestseller goed verkocht boek
Bevindingen einduitkomsten
Beslommeringen drukte
Bevorderen beter laten verlopen
Bewindsman minister, lid van een regering
Bezweren heel nadrukkelijk zeggen
Billboard groot reclamebord
Biografie levensbeschrijvingBiometrisch met persoonlijke kenmerken zoals afdruk van de iris
Bizar vreemd
Blanco niet ingevuld
Blasé erg verwend
Blessure verwonding
Bodyguards lijfwacht
Bonafide betrouwbaar
Bonuskaart kaart die vaste klanten voordeel bied
Bordes verhoogde stoep met trappen voor een gebouw
Botanische met bijzondere planten
Boulevard brede straat in een grote stad of langs de zee
Boycotten er uit proces niet te kopen
Braindrain kennisvlucht, wegtekken van geleerden naar rijke lande
Briefing informatie aan een groep personen
Brochure drukwerk met informatie of reclame


Buddyseat tweepersoonszadel van een brommer of motor
Buste borstbeeld
Bypass nieuw stuk ader
Callcenter bedrijf dat voor andere bedrijven telefoontjes afhandelt
Camoufleren onopvallend maken
Cancelen aflasten, niet door laten gaan
Cao collectieve arbeidsovereenkomst
Capituleren zich overgeven
Capaciteit vermogen, hoogste hoeveelheid
Cardioloog hartspecialist
Cargadoor scheepsbevrachter
Carport afdak voor een auto
Carrière loopbaan
Carrosserie onderstel van een auto
Chassis bovenbouw van een auto
Cartridges inktpatroon
Casino gebouw waar gokspelen kunnen worden beoefend
Cast rolbezetting van een film,-toneel,-televisie stuk
Catacomben ruimte onder tribune
Catalogus overzicht van artikelen
Catastrofe ramp
Categorie groep
Catering het verzorgen van eten en drinken voor een grote groep mens


Catwalk looppodium, verhoging voor modeshows
Censuur toezicht door de leiding, die gedeelten kan verwijderen
Ceremonie plechtigheid
Certificaat getuigschrift, bewijs dat je geslaagd bent
Chanteren geld afpersen
Chaotisch wanordelijk
Chartervlucht vlucht met een afgehuurd vliegtuig voor een bepaalde reis
Chauvinisme overdreven vaderlandsliefde
Chemisch reinigen schoonmaken met een scheikundige stof
Chirurg arts die opereert
Choreograaf ontwerper van balletten
Chronisch voortdurend, zeer langdurige ziekte
Chronologisch met opeenvolging van gebeurtenissen
Cineast filmmaker
Circuit kring van personen die ergens betrokken bij zijn (racebaan)
Circulaire rondgaan
Claim eis, vordering
Clement niet streng
Cliffhanger spannend, nieuwsgierig makend moment in een verhaal of film
Climax hoogtepunt
Coalitie samenwerkende partijen
Coating beschermlaag
Cocktail gemengd koud gerecht
Cocoonen gezellig thuis zitten en afsluiten van de buitenwereld
Collecte inzameling van geld voor een goed doel
Collectie verzameling
Colonne lange rij
In coma volledige bewusteloos
Combineren samen dragen
Comeback opnieuw beroemd
Commando bevel
Commercieel inzicht in hoe je geld kunt verdienen
Compenseren in evenwicht te brengen
Complex ingewikkeld geheel
Complicaties bijkomende problemen
Componist maker van muziekstukken
Compost meststof van verteerbaar afval: bladeren en schillen
Compressor apparaat dat lucht samen perst
Compromis tussenoplossing, iets van je eisen opgeven
Condens dun laagje waterdruppels
Condoleren zeggen dat je meeleeft
Confectiekleding kleding die in grote aantalen wordt gemaakt
Conferentie besprekingConfetti gekleurde, ronde papiersnippers
Conflict verschil van mening, ruzie
Coniferen naaldbomen
Conservatief behoudend
Progressief vooruitstrevend
Conserveermiddel middel tegen bederf
Consternatie opschudding
Constructie bouw
Consultatiebureau instelling die goede raad geeft
Consumptie om te eten
Continu voortdurend
Contra tegen
Contract schriftelijke overeenkomst
Contrast verschil in helderheid tussen het lichtste en donkerste gedeel
Conversatie het spreken
Copyright auteursrecht, eigendomsrecht
Corruptie omkoping
Corso optocht
Cosmetica schoonheidsmiddelen
Coulant gemakkelijk, tegemoetkomend
Coulissen zijkant van het toneel
Coupe haardracht
Couvert bestek voor één persoon

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

brevet staat er ook niet bij!!!!!!!!!!!!!!

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

het woord border staat er niet bij en beter overzicht krijgen lijkt mij ook wel handiger dan dit.

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Je hebt bij de eerste les nummer 21 ´alibi´ overgeslagen =)

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

het zou handig zijn als er de lessen bij staat voor nog wat meer overzicht met het nakijken van mijn WnW.
Dat is denk ik maar 5min werk maar het zal super handig zijn!

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast