Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Topniveauv opdr 16,17

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 558 woorden
  • 10 januari 2002
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

TOPNIVEAU 4-HAVO BLOK 2 Opdracht 16 en 17
Opdracht 16 Interpunctie
In de onderstaande zinnen staan genummerde leestekens. Geef telkens aan welke interpunctieregel is gevolgd. Zet je antwoord telkens in de tekst achter het nummer dat tussen haakjes staat. Markeer je antwoord door bijvoorbeeld onderstreping of door het tussen vierkante haken te plaatsen. Maak een uitdraai van de volledige tekst met de antwoorden erin.

Onlangs werden in Nederland twee kangoeroes die waren ontsnapt uit een dierentuin, (1 )< na een bijvoeglijke bijzin > doodgereden. De automobilist reed in beide gevallen door. Ik kan me dat wel indenken, (2)< >hoor. Stel, (3)< komma achter een tussenwerpsel > iemand komt nog al laat van zijn kantoor. Plotseling, (4) < voor en na tussen geschoven woorden > net voor een scherpe bocht, (4) springt een kangoeroe uit het struikgewas. De man probeert het dier te ontwijken, (5) maar merkt dat hij iets raakt. Dan pas dringt het tot hem door: (6) < voor een uitwerking > een kangoeroe!? (7) < na uitroep Hij komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: (8) < : na directe rede > 'Sorry , (9) < komma na een tussenwerpsel > schat, < komma na tussen geschoven woord > (10) dat ik wat laat ben, (11) < komma voor voegwoord > maar ik heb een kangoeroe aangereden.' (12) < aanhalingsteken bij directe rede > 'Ja, ja, < na een tussenwerpsel > (13) zeker weer met je collega`s wezen drinken!' (14) < aanhalingsteken na directe reden > antwoordt ze. Hij besluit dat hij het zich verbeeld moet hebben. Wanneer een gedachte, (15) < tussen delen van een opsomming > waarneming of gebeurtenis te veel van het gangbare afwijkt, (16) < tussen twee ww. uit verschillende gezegdes > wordt die ontkend of gezien als fantasie, (17) < tussen delen v.e. opsomming > hallucinatie of grap. Bij kinderen ligt dat anders: (18) < : voor een verklaring > voor kinderen is de grens tussen fantasie en werkelijkheid minder scherp. Hun wereld wordt bevolkt door de meest vreemde wezens en voorwerpen: (19) < : voor een verklaring > van vliegende olifanten tot sprekende koektrommeltjes. Dus waarom geen kangoeroe op de snelweg? (20) < vr. teken na een vraag > Selma Fraiberg, (21) < komma voor en na een bijstelling >een bekend kinderpsychologe, meent dat kinderen de eerste vijf a zes jaar in een 'magische wereld' (22) < > leven.

Opdracht 17 Interpunctie In de onderstaande zinnen staan genummerde leestekens. Geef telkens aan welke interpunctieregel is gevolgd. Zet je antwoord telkens in de tekst achter het nummer dat tussen haakjes staat. Markeer je antwoord door bijvoorbeeld onderstreping of door het tussen vierkante haken te plaatsen. Maak een uitdraai van de volledige tekst met de antwoorden erin. In het rapport 'Aandacht voor de medemens' (1 ) < , (2) dat de vorige week is verschenen, (3) geeft de auteur, Ronald van der Schaag, (4) aan welke maatschappelijke ontwikkelingen hem zorgen baren. Steeds meer zorgtaken worden overgeheveld naar de betaalde sector, (5) die daardoor overbelast raakt. Zieken, (6) bejaarden en hulpbehoevenden moeten in toenemende mate in verzorgingscentra worden ondergebracht, (7) die onbetaalbaar lijken te worden, (8) want de samenleving wil onvoldoende geld opbrengen voor de instandhouding van het benodigde personeel. Wat de zorg voor kleine kinderen betreft, (9) daar zijn soortgelijke processen aan de gang: (10) de kinderen worden 'opgevangen' (11) in creches en dagverblijven, (12) een sector die steeds commerciëler wordt. De schrijver zegt niet te kunnen overzien wat dat op den duur voor de samenleving betekent, (13) maar de quasi-pedagogische redeneringen die daarvoor telkens weer worden bedacht, (14) zijn weinig overtuigend. Het gaat niet alleen om kinderen; (15) ook de ouderen gaan een probleem vormen. 'Natuurlijk,' (16) zegt Van der Schaag, (17) 'zijn deze ontwikkelingen moeilijk tegen te houden; (18) toch is het van het grootste belang ze nauwlettend in de gaten te houden.' (19)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.