Deel 1

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 687 woorden
  • 18 december 2003
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 1

Opdracht 4 Iedereen hoort van het boek en weet wat het inhoudt maar leest het niet.

Opdracht 7 a) Vriendschap:het vriend zijn

b) echte vrienden zijn er maar weinig
wees er zeer zuinig op
iemand waarmee je alles kunt delen zo iemand is voor mij heilig

Opdracht 8 (is niet helemaal goed, want ik snapte het niet!!!) 1) Hij beschrijft met zijn pen het leven. 2) Door wat op te schrijven kan je iemand het meest bezeren
3) Bijv. iets wat een schrijver goed kan is het gouden puntje van zijn pen
4) In boeken komen ook veel personen voor, daar kan je jezelf aan aanpassen
5) Een lezer die oplettend leest en onthoud geeft het beste door
6) Een goed boek is ook goed opgebouwd en bevat geen fouten
7) Een hartstochtelijke lezer leest om iets te vinden

Opdracht 9 Hij schreef over zilverwitheid en van een berkenstam in het midden van de dronkenschap van de maatschappij

Hoofdstuk 2

Opdracht 2 1. antithese
2. retorische vraag
3. hyperbool
4. climax
5. paradox
6. hyperbool
7. opsomming
8. anti-climax
9. antithese
10. paradox
11. herhaling repetitie

Opdracht 3 1. pleonasme
2. eufemisme
3. litotes
4. understatement
5. woordspeling
6. tautologie
7. pleonasme
8. litotes
9. paradox
10. tautologie

Opdracht 4 Voorbeelden van sarcasme: 1) bij die lui snijdt het mes aan twee kanten
2) het enige wat de arbeider op tafel legt, zij zijn poten, als hij ’s avonds thuiskomt. 3) En wie draait er voor op? De man die anderhalf miljoen voor zijn huis op tafel moet leggen.

Opdracht 7 1. Metonymia (de auto i.p.v de moter) 2) Vergelijking met als (als een schaduw val de avond) Personificatie( de dinsdag als een levend wezen) Metonymia(de radio speelt bach i.p.v de radio laat bach spelen) 3) Metonymia(de hele bus i.p.v. alle passagiers) 4) Metafoor(parel als traan) 5) Personificatie(zonlicht als levend wezen) 6) Metafoor(zure opmerking als rotopmerking) 7) Metonymia(bond gewas i.p.v. grijs worden) 8) Personificatie( vloeistoffen als levend wezen) 9) Metafoor (kapoentje) 10) Metafoor (schat, gehaktbal) 11) Vergelijking met van(rioolrat van een wijf) 12) Metonymia(knappe koppen i.p.v. personeel) 13) Personificatie (telefoon als levend wezen) 14) Metafoor(koele woorden)

Opdracht 8 Vergelijking met als Het object is als het beeld
Vergelijking met van Een beeld van het object
Vergelijking zonder voegwoord of voorzetsel Object en beeld word bij alle vergelijkingen genoemd
Metafoor Het beeld i.p.v. het object
Metonymia Men noemt een opvallend kenmerk vb
Synesthesie Indrukken van twee verschillende zintuigen worden met elkaar verbonden
Personificatie Onderwerp als levend wezen of eigen schap van levend wezen

Opdracht 9 1. metafoor (slobberig grijs pak) 2. synesthesie (doffe pijn), personificatie (pijn nam bezit) 3. vergelijking (een kreng is een dierenrijk) 4. vergelijking (de rector, veldheer) 5. personificatie (het toeval wilde) 6. metonymia (België i.p. regering) 7. synesthesie (felle bewoording) 8. metonymia (de zaal i.p.v. de toeschouwers) 9. vergelijking (lopen alsof) 10. personificatie (de wind speelt) 11. synesthesie (zoete woordjes), metafoor(kabouter) 12. metonymia (de hand als kenmerk van de trouwplechtigheid)

Hoofdstuk 3

Opdracht 1 Legende Godsdienstig, wonderlijk ingrijpen De marialegende
Mythe Godenverhaal,verklarend Mythen van homerus
Sage Hystorische kern, magie belangrijk Heldensagen
Sprookjes Goed wint van kwaad,toverij,volkssprookje,oud cultuursprookje,nieuw Roodkapje
Fabel Dierenverhaal met moraal Anansie
Parabel Verheven taalgebruin, onverwacht einde,heeft vormende waarde Barmhartige sameritaan

Opdracht 2 Een sage omdat het een volksvertelling is, en onder het verhaal staat: Uit: Cor Bruijn, Nederlandse sagen!

Opdracht 4 De vos en de raaf.

Dit wil je ook lezen:

Eens zat een raaf op een boom met een stuk kaas in zijn mond. Toen kwam Reinard de vos langs; die zag dit. En hij zei tegen de raaf: jouw veren zijn zo mooi! Je zult wel uitblinken naast de ander vogels. Bovendien kun je zo mooi zingen. Jazeker, zei de raaf, dat kan ik, en hij wilde zijn stem horen. Hij deed zijn bek open, en het stuk kaas viel eruit. De vos greep snel naar het stuk kaas en liep ermee naar zijn hol terug. Zo zijn er velen beetgenomen, door de lof die hun gegeven werd.

Opdracht 5 a) machthebbers
b) de gewone burgers
c) ze willen altijd meer hebben
d) voorbeeld van een beschaving hoe het niet moet zijn

Opdracht 6 Ridder/avonturenroman Avontuur
Schelmenroman Avonturen van fortuinzoekers
Psychologische roman Uitbeelding geestesleven
Zedenroman Goede/slechte levenstijl + denkwijze
Historische roman Avonturen van dappere/deugdzame helden
Streek/regionale roman Beschrijft bep. Streken
Politie/misdaad romans en thrillers Misdaadverhalen
Oorlogsroman Beschreven oorlogsverhalen
Sciencefiction/fantasy Fantasie wereld

REACTIES

H.

H.

hartstikke bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 jaar geleden

H.

H.

vet goed van je paultje

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.