Hoofdstuk 1

Beoordeling 3.2
Foto van een scholier
 • Antwoorden door een scholier
 • 2e klas havo | 534 woorden
 • 2 oktober 2016
 • 10 keer beoordeeld
 • Cijfer 3.2
 • 10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!

NATUURWETENSCHAPPENlevende natuurlevenloze natuurBIOLOGIESCHEIKUNDENATUURKUNDEStoffen veranderenStoffen blijven hetzelfdeMensenDierenPlanten(bewegen, groeien, verbranden, …)

Verbranden van stoffenReageren van stoffen (chemische reacties):> maken van nieuwe stoffen> oplossen van kalk in zuurLichtElektriciteitBewegingGeluidWarmteOmzetting van energie

 • BegrippenTheorie= Beschrijving van een verschijnselVoorbeelden:
 • Theorie van de zwaartekracht

 • Relativiteitstheorie

 • QuantumtheorieNatuur -en scheikundigenà Ontwikkelen en bedenken nieuwe theorieën om de natuur te beschrijven (NASK)UitvindersVinden nieuwe apparaten uit met de theorieën
 • 3 natuurkundige

 • Isaac Newton (1643 – 1727)

  • Zwaartekracht theorie

  • Begaafd wiskundige

  • Eenheid naar vernoemd,

Kracht, à Newton (N)
 1. Albert Einstein (1879 – 1955)

  • Vader van de moderne natuurkunde

  • Relativiteitstheorie & Quantumtheorie

  • Nobelprijs foto-elektrisch effect
 2. Dimitri Mendelejev         (1834 - 1907)

  • Grondlegger van het periodieke systeem
 • Een experiment uitvoerenVerschijnselVoorspellingOnderzoeksvraagExperimentConclusie


 • Veiligheid

 • Oogdouche

 • Blus-zand

 • Personen douche

 • Branddeken

 • Noodstop

 • Lab jas

 • Veiligheidsbril
 • Stappenplan grafiek tekenen

 • Bekijk tabel! Max & min

 • Assenstelsels tekenen

 • Boenoem de assen

  1. Grootheid

  2. Eenheid

  3. Richtingspijl • Constante schaalverdeling

 • Zet meetwaardes uit tabel in grafiek

 • (0,0)

 • Wat voor een lijn?

  1. Rechte lijn?

  2. Kromme lijn? 
    

t(s)s(m)005410111518203225403057357540?S (m)       
 
 
   

        5           10        15        20         25       30        35          40T (s)

 

Grootheden en eenhedenIn de natuurkunde vertelt de grootheid over welke eigenschap we het hebben, bijvoorbeeld lengte, massa, tijdsduur. Deze natuurkundige grootheid is kwantificeerbaar. Je kan hem dus uitdrukken in een waarde en vaak kun je hem ook direct meten. De waarde van een grootheid wordt uitgedrukt in een eenheid. Een eenheid is een soort afgesproken maat, zoals meter, kilogram en seconde.Zowel de grootheid als de eenheid hebben een afgesproken symbool dat we hier altijd voor gebruiken in de formules en berekeningen.
grootheidsymboolstandaardeenheidsymboolalternatieve eenhedenlengtelmetermmm, cm, dm, kmoppervlakteAvierkante meterm2

volumeVkubieke meterm3liter (L)=dm3, mL=cm3massamkilogramkggram (g), tontemperatuurTKelvinKgraden Celcius (⁰C)tijdtsecondesuur (h), minuut (min)stroomsterkteIampèreA

dichtheidρgram per kubieke centimeterg/cm3

drukppascalPa
VoorvoegselsMet voorvoegsels kan de standaardeenheid groter of kleiner worden gemaakt. De voorvoegsels die we veel gebruiken gaan van kilo tot milli, waarbij de eenheid steeds een factor 10 kleiner wordt, maar het getal dat ervoor staat wordt steeds een factor tien groter.    

1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1000.000 mm
voorvoegselsymbool voorvoegselwaardemegaM1.000.000kilok1.000hectoh100decada10decid0,1centic0,01millim0,001microμ0,000 001REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.