Islam en Christenen

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 746 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Levensbeschouwing: Islam en christenen

5.
Zowel voor Aisha als voor Nico is het belangrijk om moslim dan wel christen te zijn. Wat is voor hun de persoonlijke betekenis van het geloof? Waarin verschilt deze persoonlijke betekenis en waarin komt deze persoonlijke betekenis overeen?
De persoonlijke betekenis is voor Aisha:
De persoonlijke belevenis van Aisha is heel negatief ze wordt afgesloten van de buitenwereld door “haar” geloof. Ze voelt zich ook anders door de Islam en haar opvoeding

De persoonlijke betekenis is voor Nico:
De persoonlijke betekenis van Nico is dat hij het ook heel moeilijk heeft voor hem zijn de 10 geboden heel belangrijk. Hij heeft moeite om ze na te leven. Hij voelt zich ook een buitenstaander omdat er nog maar weinig christenen zijn die zo opgevoed worden.

6. Zowel de vader van Aisha als de moeder van Nico zeggen dat het moeilijk is om het geloof door te geven aan hun kinderen. Waarom zeggen ze dat? Komen ze beiden dezelfde moeilijkheden tegen of zijn er specifieke verschillen?
Ze zeggen dat het moeilijk is en waarom. We leven in een tijd waarin de massamedia veel invloed heeft op de jongeren. Jongeren zien daardoor zichzelf niet maar het beeld wat de massamedia van ze maakt. De ouders hebben veel invloed op de kinderen maar in de puberteit vorm je toch jezelf. De invloed van religie is in allebei de gezinnen groot maar er staat niks in over de vader van Aisha.

Samenvatting tekst 1 van opvoeding


De monoreligieuze vorming betekent gewoon dat 1 centrale religie een plaats inneemt in je belevingswereld. In de monoreligieuze vorming zijn er ook zachtere varianten. Die hebben ook aandacht voor andere tradities. Dat gebeurt dan in hun eigen perspectief. De christenen hebben bijvoorbeeld een eigen visie op Jezus. Je hebt ook een hardere versie waarin ze alleen maar naar hun eigen rituelen en geloofsbelijdenis kijken. We leven dan ook een religieuze- veelvormige samenleving.
De Multireligieuze vorming betekent dat je in je geloofstradities niet kijkt naar andere geloven. Elke religie is aan elkaar gelijk. De vorming heeft te maken door wederzijds respect.
De Interreligieuze vorming gaat niet over de verstandhoudingen tussen de religies maar tussen de verstandhouding van mensen in verschillende godsdiensten. Je probeert de godsdienst door en door te kennen en te begrijpen. Zo leer je een eigen godsdienst te volgen.
De a-religieuze betekent dat je geen enkele kennis hebt van welke godsdienstige tradities dan maar ook.

11. Neem weer een leeg vel papier, verdeel dit in twee kolommen en zet boven de ene kolom 'kerk' en boven de andere kolom 'moskee'. Vermeld nu onder het kopje 'kerk' alle dingen die je typisch lijken voor een christelijke kerk. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van de plattegrond van een kerk die je bij de achtergrondinformatie vindt.

Kerk                                          Moskee
Wierook                                    Vroeg opstaan
Veel pracht en praal                Gordijntjes waar de vrouwen achter zitten
Gebrandschilderde ramen       Tegeltjes met afbeeldingen
Pastoor                                    Imam
Altaar                                       Voeten en handen wassen
Veel banken                             Tapijt
Orgel                                        Blote voeten
Wijn                                         Ronde daken
Hostie                                      Ritueel slachten
Koor                                         Ramadan
Bijbel                                        Koran
Geldmandje                              5 maal per dag richting Mekka bidden
Haan op de toren                     Minaretten
Klokken                                    Salaat
Monnik                                     Keppeltje
Oude mensen                          Jonge mensen die het geloof belijden
Veel gepraat over het geloof
Wijwater                                 Geen alcohol
Beelden
Biechtstoel
Kaarsen
Jeruzalem                               Gat richting Mekka
Voeten en handen wassen
Kruisjes om onze nek             Hoofddoeken

13,14
15,16 en 17,18

12. Nico legt aan Aisha uit wat het sacrament van de heilige eucharistie is, maar waar komt de eucharistie eigenlijk vandaan? Kijk voor een antwoord op deze op een van de volgende sites: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie of het reliplein onder het katholiek ABC.
Betekenis
In schriftelijke vorm wordt reeds bij de apostolische vader Ignatius van Antiochië (over. 110) de eucharistie gedefinieerd als de gave, waarin Christus werkelijk lichamelijk aanwezig is. Uit circa 150 dateert de beschrijving van de eucharistische liturgie door Justinus de Martelaar, waarin Ignatius' weergave wordt bevestigd en blijkt dat de viering op zondagochtend plaats had.Christus in Eucharistie, door Juan de Juanes, 16e eeuw
De eucharistie is de tegenwoordigstelling van Christus' lijden en verrijzenis, teken van het Nieuwe Verbond, teken van eenheid in Christus en teken van eenheid met de kerkelijke hiërarchie (paus, bisschoppen, priesters en diakens). Niet-gelovigen nemen aan de eucharistie uit respect niet deel. Niet alleen belangrijk is dat de tekenen van brood en wijn, lichaam en bloed van Christus worden: ook de deelnemers worden veranderd. Door de eucharistie worden de deelnemende gelovigen verenigd met de Heer en worden zó tot Volk Gods. Het gaat dus om vereniging met de Heer, om later, in het gewone leven de Heer uit te dragen. Men ontvangt dus het Lichaam van Christus (de hostie) om Zijn lichaam (kerk) te

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.