DE ISLAM

Paragraaf 1Introductie

Vragen:1. - Ze denken dat hun driemaal per dag bidden.- Ze denken dat hun alleen maar over hun geloof praten.- Ze denken dat hun allemaal fundamentalisten zijn.2. - Ze zijn niet allemaal zo fanatiek met bidden.- Ze praten net als iedereen over “gewone” dingen.- De meeste landen hebben helemaal geen fundamentalistenregeringen meer3. - Dat ze “stinken”- Dat ze minder goed zijn in alles in vergelijking met ons.

4. a) Daar is iedereen Islamitischb) Er zijn daar veel meer faciliteiten.5. - Dat ze oorspronkelijk uit Turkije komen.- Dat ze regelmatig vasten.6. Ik zou wel willen weten waarom ze precies vasten en of het verplicht is om er aan mee te doenBladzijde 7Vragen:1. Islam betekent: Volledige overgave aan God.2. De Moslim geeft zich over aan Allah, hij vertrouwt zich hem toe.Paragraaf 2Historische achtergrond van de Islam2.1 Het ontstaan van de Islam.Vragen:1. Mohammed sprak over rechtvaardigheid en over delen en zorg voor de armen en dat was in nadeel van de rijken, want die moesten dan alles met de armen delen.2. a) In het jaar 622

b) Toen vertrok hij met zijn volgelingen naar Medina.3. Dan is hij volgens de Moslims op een lijn met God.4. De Sji’ieten zijn in de minderheid in vergelijking met de soennieten behalve in Iran waar de beweging sinds 1500 staatsgodsdienstig is.KEUZEOPDRACHT (van blz. 10)1. - Sji’ieten: verzamelnaam voor een grote groep verschillende islamitische sekten, die als gemeenschappelijk uitgangspunt de opvatting hebben dat Ali en zijn nakomelingen de rechtmatige opvolgers van Mohammed als leiders van de gemeenschap der moslims waren.Zij erkennen het kalifaat van Aboe Bakr, Omar en Oethman niet.- Soennieten: (is 90% van alle Moslims) Moslims die hun regels en geloofsopvattingenterugvoeren op Mohammed. Aangezien vrijwel alle islamitische groeperingen en sekten dit doen, zijn bijna alle moslims strikt genomen Soennieten. Op het gebied van staatsrecht huldigen de soennieten de opvatting dat de Kalief uit de stam Koeraisj moet voorkomen. Wat het recht betreft, behoren zij tot een van de vier soennitische rechtsscholen.2.2 De Islam in Nederland.Vragen:1. Ja, die groeit door, omdat er dan scholen en moskeeën geplaatst worden en kunnen meer mensen ook in Nederland het geloof uit oefenen, want dan zijn er meer faciliteiten.2. Wereldkaart:( sorry die kon ik hier niet bijvoegen die kun je gewoon natekenen uit een atlas)Paragraaf 3De binnenkant: islamitische antwoorden op kernvragen.3.1 Inleiding.3.2 De Islamitische visie op wat belangrijk is in het leven.Vragen:1. a) - rechtvaardigheid- overgave aan Allahb) Met het Jodendom en het Christendom, want daarbij is rechtvaardigheid ook heel ergbelangrijk.2. God is de enige en Mohammed is zijn profeet.3. Een kleine of grote wassing en het in orde brengen van de kleding.4. - Oefening in zelfbeheersing- Brengt discipline bij- Is als een boete voor gemaakte fouten.- Periode voor verdieping in je eigen levensbeschouwing.- Offer aan Allah.- Maakt duidelijk dat alle mensen gelijk zijn.5. Dat kun je zien aan de derde zuil.KEUZEOPDRACHT (van blz.15)1. Van Allah moeten ze sociaal zijn, want iedereen denk aan elkaar en de rijken moeten de armen geld geven, dus zijn ze sociaal.2. - Vind ik wel een goede reden, want je hebt het er wel voor nodig.- Vind ik geen goede reden, want het is niet goed om je zo uit te laten hongeren alleen maar voor discipline.- Geen goede reden, want iedereen maakt wel eens fouten en dat is dus heel normaal.- Geen goede reden, want je kunt niet goed denken met een lege maag.- Geen goede reden, want Allah heeft er niets aan als jij niets eet.- Geen goede reden, want mensen die arm zijn, eten niet na een bepaald tijdstip zich weer helemaal vol en is dus niet eerlijk vergelijkbaar.3.3 De islamitische visie op de mens.Vragen:1. Volgens hun regels is de mens zwak en kan die moeilijk de naakte delen van een vrouw weerstaan, dus moeten ze zichzelf zoveel mogelijk bedekken, zodat ze andere niet kunnen verleiden met hun lichaam.2. De mens is een door Allah geplaatste schepping vol goede dingen. De mens is de hoogste in de schepping, want kan overal gebruik van maken.3. De mens behoort zich over te geven aan Allah en zijn hele leven moet in teken van Allah staan. De mens moet rechtvaardig handelen en wensen van anderen respecteren.4. Pessimistische, want de islam doet net of de mens alleen het slechte kan en het goede geleerd moet worden en net alsof alle mensen egoïstisch zijn en zichzelf niet onder controle kunnen houden.KEUZEOPDRACHT (van blz.17)1. Hij zal er fel tegen ingaan, want Allah “zegt” dat iedereen aan elkaar moet denken en met elkaar rekening moet houden en hij doet dat juist niet.3.4 De islamitische visie op samenleven van mensen.Vragen:1. Lichamelijk heeft de vrouw minder spierkracht dan de man.Ook geestelijk is de vrouw volgens de islam zwakker en zijn er een heleboel regels om hun daartegen in te beschermen zoals: kleding en gedrag in en buiten het huis.2. Bij die culturen zijn ze al gewend aan bepaalde leefwijzen en is het dus niet moeilijk over te gaan tot dezelfde godsdienst, want de regels blijven hetzelfde.3. Ik vind het een beetje een belachelijke visie, want de man heeft veel meer te zeggen dan de vrouw en als een vrouw een man niet bevalt kan hij haar zo dumpen, want hij mag volgens Allah vier keer trouwen, ook al moet hij haar goed behandelen, maar wie controleert dat?3.5 De islamitische visie op tijd.Vragen:1. Ze zeggen: “Allah heeft van te voren het moment van sterven vast gesteld en op de laatste dag zal God een oordeel vellen over alle mensen.”(proefwerk nagekeken)“Heeft dat mens goed geleefd dan zal hij naar ’ t paradijs gaan zo niet dan wacht hem de hel.” (proefwerkpunt)2. Bij het Christendom, want daar moet men in de rechtzaal ook de rechterhand opsteken, bij het zweren dat hij / zij de waarheid zal spreken.Paragraaf 4De buitenkant: islamitische uitingsvormen.4.1 belangrijke geschriften.4.2 Islamitische rituelen, feesten en symbolen.4.3 Islamitische organisaties.Vragen:1. Geen bacteriën over brengen en of ziektes.2. De islam is bovenal een levensbeschouwing waarin de koran en het verrichten van de vijf plichten centraal staat. Allah heeft zich aan de mensen kenbaar gemaakt via de koran: daar ligt de mogelijkheid om Allah te ontmoeten.3. In hun eigen land worden ze meer ertoe “gedwongen” doordat iedereen islamitisch is en in andere landen hebben ze faciliteiten nodig om er een beetje toe “gedwongen” te worden.KEUZEOPDRACHTEN(van blz.23)1. - Ze mogen niet vechten.- Ramadan.- Bidden soms in moskeeën.- Hun bijbel is De Koran.- Allah is hun God.- Mekka is een heel belangrijke stad voor hun.2. a) Aan elkaar denken en met elkaar rekening houden zowel aan armen als aan rijken, dus iedereen moet gelijkwaardig gezien worden en iedereen is gelijk.b) Dat de rijken de armen geld moeten geven, want veel armen kunnen er niets aan doen dat ze zo arm zijn en daarin kan iedereen elkaar best een beetje helpen.En met dat iedereen gelijk is, want waarom zou een koning belangrijker zijn dan een burger, ja een koning is in functie belangrijker maar 1 mensenleven is 1 mensenleven, hoe rijk, arm, wit of bruin diegene ook is.c) Dat je moet vasten als je niet ziek of klein bent, want je loopt de hele dag aan niets anders te denken als aan eten, want als je honger hebt kun je je nergens op concentreren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Y.

Y.

Dit zijn de antwoorden van hoofdstuk 2, niet van hoofdstuk 1. En het is 'ze denken dat ZIJ drie keer per dag bidden'

14 jaar geleden

N.

N.

Hallo ik zou graag de antwoorden willen weten van Lb maar ik snap er niks van.

2 jaar geleden