Godsdienst 10 geboden

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • Klas onbekend | 563 woorden
  • 15 april 2009
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

TOETS: Psalm 31+51 blz. 31 -33 in je reader
Film
David

Overeenkomsten 10 geboden:
1+6 elke moord is loochening in Gods naam
2+7 Afgoderij is een vorm van bedriegen
3+8 Elke godslastering is diefstal van Gods naam
4+9 Elke leugen schaadt de goddelijke orde
5+10 Bescherming van de samenleving

Lichaam & identiteit:
Geest / Ziel
- omgaan met leedziekte
- morgenkus
- leven – dood
lichaam verschil
- dood is dood
Lichaam:
- DNA
- Hebben/zijn een lichaam
- Chemie
- Ieder mens gaat dood
- Memento morie ( gedenk te sterven) ( heden ik, morgen gij)

David en Batseba
Punten in het verhaal:

- gewoonte (=vaste activiteit)
- strijd (= noodzakelijk, of niet, tegen water) =  voor de nood of niet
- spel (=games) – oorlogsgames
- verveling (= David verveelde zich)
- meisjes kijken (= badende meisjes)
- uitzoeken (hart op ander gericht)

De kern van het evangelie
Termen voor zonde, OT, hebreeuws
CHATA = doel missen
door zonde in schuld
weg kwijt zijn
mislukt door eigen handelswijze
nadruk op kwade eindresultaat
doel = door God gestelde orde niet in acht nemen
– Zondige daad

AWOON = krom zijn/ afbuigen
onrecht, ongerechtigheid
verder dan chata, boos hart
per vergissing wel chataat, geen awoon doen ( = kwade trouw)
kleine afwijking, 180graden buig je af ( van medemens)
– Zondige daad + zondige wil

PESJA = in opstand komen
opstand, rebellen, revolutie
meest beladen term voor zonde
relationele karakter dat zonde in de bijbel heeft
–  In opstand komen

SJAGA = dwalen / vergissen
–  Vergissing begaan

R’A’A = kwaad zijn, boos (gevoel voor huivering)
–  slecht zijn

Zonde
Hebreeuws Grieks
(OT) (NT)
(5 termen) ( 5 woorden)

Grieks, 5 woorden voor zonde, NT

1. Amartia
Doelmissen
dwalen, afdwalen
verkeerde weg
2. Adikia
ongerechtigheid, misdaad
onrechtvaardigheid, hart en leven
daad die recht en wet schendt
3. Poneria
kwaad, moreel slecht
innerlijke verdorvenheid van karakter
4. Parabasis
overtreding
grens die overschreden wordt
5. anomania
wetteloosheid
geen acht slaan op
aftasten van bekende wet

( bij ieder woord sprake van objectief criterium, een maatstaf waar aan we niet voldoen.)

Schuld:
mens als verantwoordelijk wezen.
Pablo Picasso (Guernica)

Schuld bij wikipedia =  Schulden, Schuld, Schuldgevoel

Functie van straf:
straf

* recht op straf niet onthouden
* gedwongen tot inzicht
* uit voering zonde, directe taal
schuldbesef
* daden onderkennen, juiste perspectief
* toerekeningsvatbaar zijn
* ruimte voor herstel
* inventariseren, verder gaan
-verantwoordelijkheid ( verontschuldigingen)
* ben verantw. , maar het is niet zo erg.
* wel erg, niet verantwoordelijk.

Chata –zonde
Awon – onrecht
Pasja- overtreding.


Psalm 51:
1. waarom is deze psalm belangrijk na bezoek van Nathan?
2. Waaruit blijkt dat David berouw heeft en wat is berouw?
3. waarom zegt David dat hij hier tegen God heeft gezondigd?
4. vers 3-8. welke zaken komen in zijn persoonlijke belijdenis naar voren?
5. wat heeft Jezus voor plaats in deze Psalm?
6. welke verandering vindt er plaats in een relatie , als iemand echt vergeven wordt?
Christendom: Bloedoffer is dominant.
3 voorwaarden van van bouman
- Islam = geloven
- Christ = vergeving ligt bij God
+ vergeving niet omdat we goed zijn, maar omdat Jezus stierf
7. Welke omkeer zie jij hier en waarin wil David anders gaan leven

Openbaring (12)
- de vrouw en de draak =  mythologisch
(blz. 14 reader)
Openbaring niet letterlijk nemen

Geloof en wetenschap:
Futurologie (toekomst)
- ramingen doen
- trends onderkennen
- uitgaan van de huidige werkelijkheid
- randvoorwaarden vaststellen
Eschatologieleer (bijbels)
- van de laatste dingen
- hart ervan is de wederkomst van christus
- einde der tijden
Fantasie (belangrijk voor innovatie)
- eschatos = einde
- ramingen = schatting

God Grijs Kwaad
als je niet voor Jezus kiest ben je tegen hem.

Vragen blz. 9 H7
1. Belangrijk: Goed verzorgen, gekregen van God.
2. identiteit = wie je bent.
3. Zielloos lichaam = lichaam waarin geen ziel, geest, gedachte is. Bij dood, ziel naar God. Lichaam zielloos.
4. Nee
5. Omgeving beïnvloedt jou, qua relaties, omgang met elkaar
6. We hebben een lichaam, hebben.

Vragen blz. 10 H9
1. Jahweh, Vader, Alfa, Omega, Vredevorst, meester
2. Lichaam heeft een ziel, bij sterven verlaat je ziel het lichaam.
3. Na de dood niet tentoonstellen
4. Ik vind van niet
5. arrogantie is slecht
6. juist = niets onjuist = alles

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.