Een nieuwe aarde

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • Klas onbekend | 838 woorden
  • 5 mei 2001
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

1. De natuur is overal om ons heen. Overal waar je kijkt zie je het. Daarom vind ik het best belangrijk, want zonder de natuur kan je niet leven. Daarom ben ik er ook tegen dat er zoveel regenwoud en bos gekapt wordt.

2.xxx (je moet hier een foto zoeken)xxx

3. Met de uitspraak: “Al die paniekverhalen over een natuurcatastrofe. Het valt best mee. De natuur herstelt zich na enige tijd weer vanzelf.” ben ik het echt niet eens, omdat de natuur zich echt niet uit zichzelf zal herstellen. Met de uitspraak: “een computer heeft uitgerekent dat in 2010 een wereldramp de aarede totaal zal verwoesten. Dat is gewoon niet tegen te houden. Waarom zouden we ons dus druk maken?” Ben ik het helemaal niet eens. Ik vind het echt egoistisch om er niks aan te doen. Want als we nu echt gaan bezuinigen kan die ramp best voorkomen worden. En het is niet zeker dat die ramp gaat gebeuren, maar als je er niks om zou geven zou je er zélf een kunnen veroorzaken. “De wetenschap ontdekt steeds betere oplossingen voor de problemen die wij hun hebben met het milieu. We moeten gewoon meer investeren in onderzoek en techniek.” vind ik een goede mening. We moeten gewoon meer en andere dingen gaan zoeken die beter zijn voor de natuur. Daar helpen we niet alleen de natuur zelf mee, maar ook de mensen. Ook een goede mening vind ik: “Door mee te doen aan acties voor het behoud van de natuur lossen we niet meteen het hele milieuprobleem op, maar we leveren daaraan wel onze bijdrage.”Omdat je zo aan mensen je mening laat zien, en die gaan dan misschien ook meewerken en bezuinigen.

3. De Indianen in Seattle gaan anders met de natuur om dan wij doen. Ze zien de natuur als een levend wezen en brengen plenoffers om haar te eren. Onze houding tegenover de natuur vinden ze vijandelijk, ze vinden dat we slecht met de natuur omgaan. Dat blijkt uit de toespraak van het opperhoofd van Seattle en een gedicht van Cree Indian Prophecy. Maar ook uit de geschiedenis van 1855. Volgens de indianen had de oorlog met de Europeanen om het Amerikaanse land kunnen worden opgelost, of zelfs voorkomen
kunnen worden als de Europeanen de grond en rivieren zouden zien als hun vrienden. De indianen denken dat als we zo blijven omgaan met de natuur, er op een gegeven moment niets meer is om van te leven…

4.xxx (je moet hier iets zoeken/maken)xxx
5.xxx (je moet hier iets zoeken/maken)xxx

6. Voor de Chipco-beweging betekent het bos alles. Voor de bosontginners ook, maar dan op een andere manier. De bosontginners denken alleen maar aan geld. De Chipco-beweging denkt juist aan de gevolgen van het vele kappen. Ze zijn dan ook fel tegen het kappen van bomen. Daarom vroegen ze aan de regering om de bossen voor beschermd gebied te laten verklaren. Maar dat heeft niet (veel) geholpen, want het kappen gaat gewoon door. Toch blijven ze nog fel demonstreren, en ze zullen het pas met de bosontginners eens worden als ze met hun overleggen hoe ze goed met de gevolgen om kunnen gaan.

7. Ik denk dat God de wereld wilde verbeteren. Want hij vond Noach een goed mens, en hij wilde dat Noach en zijn nageslacht, samen met twee van elke diersoort, een nieuw bestaan voor de mens opbouwde. Dat er geen geweld en verdriet meer zou zijn, maar vrede, zoals god het wilde.

8.xxx (je moet hier iets zoeken/maken)xxx
9.xxx (je moet hier iets zoeken/maken)xxx

10. Arno Vermeulen deed er vroeger alles aan om zijn boerderij economisch zo goed mogelijk te onderhouden. Hij ‘heerste’ over zijn land. Maar op een gegeven moment begon hij ongerust te worden. Hij dacht dat als hij langer zo door zou gaan, de grond zou uitputten. Zo begon hij zijn respect voor de natuur terug te krijgen. Nu is zijn houding tegenover de natuur helemaal ‘herstelt’. Vladimir Stephanov houdt net als Arno Vermeulen erg van de natuur. Alleen vertelt Vladimir niks over zichzelf maar laat dat zien in een tekening. In die tekening geeft hij kritiek op de boeren die niet de natuur maar de ecomonie van hun boerderij belangrijk vinden. Hij beeld de Moderne technologie samen met de oude landbouw uit. Ik vind het onderschrift “Anno 2010” er wel bij passen, omdat de technologie steeds vooruitgaat en de boeren steeds de economie belangrijker gaan vinden.

11. 1. Exploiteren: De baas spelen over de natuur. 2. Verzorgen: De aarde verzorgen, omdat wij en alle andere levende wezens op aarde
even belangrijk zijn, en met de aarde goed om moeten gaan. 3. Respecteren: Alles wat leeft respecteren; er bewondering voor hebben. 4. Inschikken: Jezelf volledig aanpassen aan de natuur.

De bosontginners Exploiteren de natuur; ze spelen de baas. maar ook andere mensen, die fabrieken bouwen bijvoorbeeld, horen ook bij deze groep. Bosbeheer verzorgt de bossen in Nederland
De Chipco-beweging hoort bij de derde groep; het respecteren van de aarde. Noordamerikaanse Indianen schikken zich echt in; ze passen zich volledig aan aan de natuur.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.