Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Standensamenleving 1789 Frankrijk

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 1019 woorden
  • 23 april 2005
  • 119 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.5
  • 119 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Gechiedenis, par. 1

Vraag 1: Wat voor samenleving had Frankrijk voor 1789?
Antwoord: Een standensamenleving

Vraag 2: Leg uit dat Frankrijk een standensamenleving was
Antwoord: Je was geboren als 1e 2e, of 3e stand. Je hoorde bij een stand door geboorte of afkomst

Vraag 3: Waarom had de 3e stand de minste macht in de standensamenleving
Antwoord: Omdat de de 1e en 2e stand veel rechten had, en de derde stand alleen plichten

Vraag 4: Wie hielpen de koning met besturen?

Antwoord: De 1e en 2e stand

Vraag 5: Noem 3 plichten die de 3e stand voor 1789 had
Antwoord: 1 10 procent inkomen aan de kerk betalen
2 belasting betalen
3 boeren moesten een deel van hun tijd gratis voor edelman op zijn land werken

Vraag 6: Wie was de koning?
Antwoord: Lodewijk XIV

Vraag 7: Hoe regeerde de koning?
Antwoord: absoluut

Vraag 8: Wat verstaan we daaronder?
Antwoord: dat de koning alle macht heeft. De wetgevende macht, de uitvoerende macht, en de rechterlijke macht.

Vraag tussendoor: Waarom was er geen eerlijke rechtzaak?
Andwoord: Omdat de koning de rechters benoemde, en als ze het niet naar Lodewijs zin hun werk deden, hij ze ontsloeg.

Vraag 9: Wat voor machten had de koning? Geef uitleg over die drie machten.

De wetgevende macht
De macht om wetten te bedenken en vast te
stellen
De uitvoerende macht
De macht om te besluiten en wetten in praktijk te brengen, wat vastgesteld is uit te voeren

De rechtsprekende macht
Macht om de rechtbank te “bezitten”; Lodewijk XIV benoemde zelf zijn
Rechters

Vraag 10 Noem 2 argumenten van de koningen om het absolutisme te verdedigen
1 De koning had alle macht van God gekregen. Droit Divin
2 De ideen van Hobbes:
Bijv. De mensen zijn zo slecht dat ze de macht helemaal aan de vorst moeten laten.

Vraag 11
Vraag: Waarom kwamen de burgers toen (nog niet) in opstand?
Antwoord: De koning had de macht van God gekregen. Hij zou het wel
goed doen, hij had immers de macht van God gekregen

Par. 2

Vraag 1: Hoe heetten de mensen die het rijkste waren in de 3e stand?
Antwoord: De boergoisie

Vraag 2: Als een graanoogst mislukt was, wanneer kwamen de
mensen van de 3e stand in opstand? Waarom?
Antwoord: Nadat ze weer van de voedselproblemen af waren, omdat ze in die moeilijke tijd niet over opstand konden denken.

Vraag 3: Waarom waren de 3e stand mensen (vooral boirgoisie) tegen het absolutisme?
1 Alleen zij betaalden belasting (de 1e en 2e stand niet)
2 Ze hadden geen politieke macht
(voor boeren werken op platteland, ze hadden wel genoeg aan zichzelf)
(De mensen hadden geen aanzien)

Vraag 4: Bij wie vond de bourgoisie steun?
Antwoord: Bij de verlichting

Vraag 5: Op wat had de verlichting kritiek?
Antwoord: Op het absolutisme en het Droit Divin

Vraag 6: Wat is een filosoof?
Antwoord: Iemand die op zoek is naar wijsheid, iemand die veel over
dingen nadenkt

Vraag 7: Wat mocht volgens de filosofen geen invloed hebben op het bestuur?
Antwoord: Het geloof

Vraag 8: Waar waren de filosofen voor?
Antwoord: Denken over dingen, niet zomaar iets aannemen

Vraag 9: Waarom had Lodewijk XVI in 1788 grote problemen?
1 De bevolking was opstandig
Waarom?
1 Ze moesten belasting betalen
2 Ze hadden geen rechten
3 Ze wilden meeregeren

2 Lodewijk XIV was bijna failliet
Waaraan gaf hij veel (te veel) geld aan uit?
1 Rente op schuld
2 Oorlogvoering

Par. 3

Vraag 1: Wat is per stand stemmen?
Antwoord: Iedere stand brengt 1 gezamenlijke stem uit. Dus 3 stemmen, Geestelijkheid, adel, 3e stand

Vraag 2: Wat is per hoofd stemmen?
Antwoord: Iedere persoon in de staten-generaal brengt een stem uit. De geestelijkheid had zo 300 stemmen, de adel ook, en de 3e stand 600.

Vraag 3: Waarom is er geen eerlijke staten-generaal? Geef 2 redenen en leg uit
1 Omdat er per stand gestemd werd. De 1e en 2e stand hadden niet zo veel plichten als de 3e stand, dus de koning vraagt iets over een plicht van de 3e stand die de 1e en de 2e stand niet had.
Als de koning belasting wilde bijdoen, vonden de 1e en 2e stand dat geen probleem, zij hoefden toch geen belasting te betalen. De 3e stand was er natuurlijk tegen.
2 Omdat een afgevaardigde van adel en geestelijkheid 800 inwoners vertegenwoordigde, en een afgevaardigde van de borgoisie 4500 inwoners vertegenwoordigde.

Vraag 4: Waarom wilde de koning apart laten stemmen?
Antwoord: Omdat de adel en de geestelijkheid het wel met elkaar eens zouden zijn.

Vraag 5: Waarom voelde Lodewijk XIV zich gedwongen in mei 1789 de staten generaal bijeen te roepen?
Antwoord: Omdat de geestelijken, edelen, en de bourgoisie mee wilde praten over waar de koning zijn geld vandaan ging halen?

Vraag 6: Waarom was de 3e stand boos na de bijeenroeping van de staten-generaal?
Antwoord: Omdat de 3e stand nooit hun recht zouden krijgen, omdat de adel en de geestelijkheid het wel met elkaar eens zouden zijn

Vraag 7: Wat is de nationale vergadering?
Bijeengeroepen groep mensen van de 3e stand. Bijeengeroepen door de afgevaardigden.

Vraag 8: Waarom wilde de nationale vergadering een grondwet?
Antwoord: Omdat ze (de 3e stand) geen rechten hadden, ze wilde dat iedereen dezelfde rechten had, en die moest de koning uitvoeren met de grondwet.

Vraag 9: Waarom bestormeden menigten de Bastille?
Antwoord: bourgoisie 1 Het gerucht was dat de koning de nationale vergadering gevangen had genomen
Boeren 2 Ze dachten dat de edelen in de Bastille mensen vasthield die het niet met hem eens waren

Vraag 11: Waarom schafte de nationale vergadering in augustus de standensamenleving af?
Antwoord: Omdat ze wilden dat het geplunder afgelopen was

Vraag 12: Waarom plunderen de 3e stand de kastelen
Antwoord: Daar woonden de edelen, die waarschijnlijk de Nationale Vergadering gevangen wilde nemen

Vraag 13: Waarom wilden de edelen waarschijnlijk de nationale vergadering gevangennemen?
Antwoord: De edelen wilden de nationale vergadering gevangennemen om zelf beter te hebben dan de 3e stand, dat de grondwet werd afgeschaft en dat zij rustig verder konden leven.

Par. 4

Vraag 1: Waarom werd Lodewijk XVI zijn paleis uitgehaald? (in 1789)
Antwoord: Omdat het volk dan beter kon kijken of hij het samen met de nationale vergadering het wel goed deed

Vraag 2: Wat besloot de nationale vergadering?
Antwoord: Dat alle landerijen, kloosters en paleizen van de kerk bezit waren van de staat

Vraag 3: waarom was de paus woedend?
Antwoord: Omdat hij wilde dat de kerk macht had, en niet alles kwijt was.

Vraag 4: Wat deed de paus toen?
Antwoord: Hij riep alle vorsten op

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

is dit een toets??

11 jaar geleden