Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Islam en het Christelijk Geloof

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 2761 woorden
  • 9 februari 2009
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Islam en het Christelijk geloof

Hoofdstuk 1
1. Het leven van Mohammed:
Mohammed werd in 570 na Christus geboren in Mekka (Saoedi-Arabië). Mohammed behoorde bij de stam Koraisj. Hij werd al vroeg wees en werd opgevoed door zijn oom Abou Taleb. Abou Taleb zat in een karavaan en Mohammed ging mee op reis, hier leerde hij veel. Onderweg ontmoet hij Joden en Christenen. Hij is erg nieuwsgierig.

Hij trouwt met een rijke weduwe die bijna twee keer zo oud is als hijzelf, Chadidja. Op een dag ging hij mediteren in de grot Hira. Hier kreeg hij een visioen van Allah, via Dibril (Gabriël). Dibril zegt dat Mohammed alles moet opschrijven wat hij ziet, maar Mohammed kan niet schrijven, hij is analfabeet. Dibril dreigt hem te vermoorden en daarom probeert Mohammed het.
Mohammed schrijft:
Allah is god en Mohammed is zijn profeet. Ook schrijft hij dat Allah één god is en Mohammed komt op voor de vrouwen en het wezen. Zijn oom is ook de eerste buitenstaander die hem geloofd.

Mohammed krijgt zo weinig aanhang dat hij moet vluchten. Hij zei namelijk dat er maar één god was. De tempels waren belangrijk en de godsdienstleraren zijn bang voor hun portemonnee. In 622 vlucht hij naar Medina (Hidzjra of Jahtreb). Ze besluiten Mohammed te doden, maar dit lukt niet. Dit is ook het begin van de islamitische jaartelling (1 jaar heeft 154 dagen). Voor ons is het de vlucht van Mohammed, voor moslims is dit de eerste victorie. Hij wordt herkend als profeet. Eerst wordt Mohammed pro Joods (hij zegt dat hij de Messias is) en daarna wordt hij een beetje anti-joods. Hij organiseert de djihad (Heilige oorlog). In 630 geeft Mekka zich over en wordt het centrum en in 632 sterft Mohammed.

2. 6 geloofspunten:
1. Geloof in de éénheid van Allah (Allah is Heer, geen Vader, grootste zonde, monotheïstisch godsdienst).
2. Geloof in de engelen (ze zijn uit het licht geschapen en onderscheiden zich hierdoor van mensen, ze kennen ook geen geslachtsverschil, de duivel (Iblies) is een gevallen engel, iedere moslim heeft 2 engelen om zijn goede en slechte daden bij te houden).
3. Geloof in alle profeten (Allah heeft veel profeten gestuurd, ook Jezus, maar Mohammed is de enige die bij het laatste oordeel voorspraak mag doen voor de gelovigen).
4. Geloof in alle geopenbaarde boeken (Christenen en Joden hebben met de boeken geknoeid, de koran is onveranderlijk gebleven).
5. Geloof in de laatste dag (ongelovigen krijgen boek met hun daden in linkerhand, gelovigen in rechterhand. Hun daden komen op een weegschaal. Ze moeten daarna een brug over lopen, voor ongelovigen is deze zo dun als een haar, voor gelovigen is het juist heel breed).
6. Geloof in de voorbeschikking (kodar) (alles is bij Allah bekend, de mens kan door zijn gedeeltelijk vrije wil zelf bepalen).

3. 5 zuilen:
1. Geloofbelijdenis (shahada)
Er is geen God dan Allah, God is liefde, Mohammed is de dienaar en boodschapper van Allah. Als je moslim wil worden moet je de volgende woorden uitspreken: Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.
2. Het rituele gebed (salaat)
5x per dag richting Mekka bidden. Voor het bidden ritueel reinigen. Vrijdag is gebedsdag.
3. De armenbelasting (zakaat)
Boete doening van zonde. Betaling in geld of goederen.
4. De vastenmaand (saum)
Als je volwassen en gezond bent moet je in de maand Ramadan vasten. Eten, drinken, seks en roken is verboden tot zonsondergang.
5. De pelgrimstocht (hadj)
Volwassen die dit financieel kunnen opbrengen en gezond zijn moeten naar Mekka. Als ze dit hebben gedaan krijgen ze de titel ‘adji’. De pelgrimstocht is een kwijtschelding voor één zonde.

4. Voorbeelden in de islam van syncretisme:
Syncretisme is het vermengen van godsdiensten. De islam is een versmeting met het; Arabische heidendom (Mekka, Kaäba, zwarte steen, goden tevreden stellen, Allah, positie van de vrouw), het Joods geloof (O.T verhalen, Jeruzalem 3e heilige stad, één God, nadruk op wet, grote profeet komt, heilige dag) en het Christelijk geloof (Jezus, wederkomst, oordeel).
Soennieten: 90%, religieuze leiders zijn niet de staatkundige leiders, Mohammed is de zegel en niemand kan hem daarom opvolgen, gematigde moslims.

5. Sji’ieten: 10%, extreme stroming, de imam is de opvolger van Allah, religie en staat zijn een eenheid. Riligieuze leider is ook staatkundig leider.
Soefi’s: mystieke stroming, zuivering van de innerlijke mens, je wordt één met Allah (tegenstrijdig met islamitische opvattingen, groot verschil tussen mens en Allah).

6. Positie vrouw (zie site)
7. Imam: Islamitisch geestelijke en leraar, voorganger bij gebed in de moskee.
Islam: monotheïstisch godsdienst die naast alle profeten uit het Jodendom en christendom ook Mohammed erkent .
Moskee: Gebedshuis van moslims.
Moslim: iemand die de islam praktiseert.
Ramadan: vastenmaand
Hidjra: de vlucht van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka
naar Medina in 622.
Zakaat: armenbelasting
Salaat: het rituele gebed
Hadj: de pelgrimstocht
Shahada: geloofsbelijdenis
Sjirk: ergste zonde, het toekennen van partners aan Allah en het noemen van Vader, Allah is geen Vader maar Heer.
8. Mekka: Hier werd Mohammed geboren, het is daarom een heilige stad. Elke moslim die hiertoe in staat is moet hier een pelgrimstocht naartoe maken.
Medina: Hier vluchtte Mohammed in 622 naartoe.
Hira: In deze grot kreeg hij een visioen van Allah.
Chadidja: Dit was zijn rijke, 2x zo oude vrouw, ze was weduwe.
622 na Chr.: in dit jaartal moest hij vluchtten, van Mekka naar Medina.
Kaäba: Belangrijk religieus centrum.
Aboe Taleb: De oom van Mohammed bij wie hij opgroeide omdat hij vroeg wees was. Hij ging met zijn oom mee met de karavaan. Dit was ook de eerste volgeling van Mohammed buiten zijn gezin.
Djibril: De engel Gabriël die hem in het visioen verscheen. Djibril dreigde Mohammed te vermoorden als hij niet op zou schrijven wat hem verteld werd.
570 na Chr.: Geboortejaar van Mohammed.

Hoofdstuk 2
1. Koran (Heilig boek, heilig en eeuwig woord van Allah), Soenna (gewoonte, traditie), Idjma (bindende uitspraken van de moslimgemeenschap, overeenstemming, uitspraken zijn bindend), Kijaas (Qijaas) (afgeleide redeneringen, als er in de koran of de soenna niet duidelijk ergens iets over staat (drugs), dan kijkt men naar andere regels. Het drinken van wijn is verboden, dus ook het gebruik van drugs. )

2. Sjarie’a is de goddelijke wet, voor moslims zijn het bindende voorschriften.

3. Oorsprong: Mohammed was analfabeet en heeft de koran geschreven. De orginele tekst is in de Hemel, gegraveerd in een steen.
Indeling: 114 eenheden, zogenoemde soera’s. Eerst komen de langste soera´s, daarna de kortste, deze zijn ook het oudste.
Reciteren: mysterieus, reciteren in het Arabisch, hier gaat een grote kracht van uit en het lijkt net of je even in de Hemel bent. Rechtstreeks uit de Hemel, magisch Arabisch, eigenlijk mag de koran niet vertaald worden. Voor een stukje reciteren kun je ‘punten’ verdienen.

1. 5 Verschillen tussen Bijbel en koran:

Bijbel Koran
Geschreven door meerdere mensen in een periode van ongeveer 1500 jaar en geïnspireerd door de Heilige Geest. Geschreven door 1 persoon in ongeveer 23 jaar
66 boeken 114 soera’s, dunner dan de Bijbel
Onfeilbaar Woord van God Verbeterde editie van de Bijbel, vervangt de Bijbel
Openbaring van Jezus. Het gaat niet om het boek, maar om het geloof in Jezus, brengt heil. Boekgeloof, de koran is heilig en daardoor krijg je heil.
Jezus is Middelaar tussen God en de mens Koran is middelaar tussen Allah en de mens en door te reciteren ervaar je dit.

4. In de Bijbel wordt dit verhaal minder spectaculair en met meer details verteld. Ook zijn er meerdere schrijvers en toch heeft de Bijbel maar 1 boodschap. Het heeft dus samenhang. In de koran wordt ditzelfde verhaal veel spectaculairder verteld en met minder details en feiten. Ook is de koran maar door één persoon geschreven en staan er een heleboel dingen door elkaar, het heeft niet echt samenhang. Het gaat om de magie van de tekst, niet echt om de boodschap. Veel moslims kunnen wel reciteren, maar weten eigenlijk niet wát ze lezen. De conclusie hieruit is dat de Bijbel betrouwbaarder is.

5. Koran: Het heilige en eeuwige woord van Allah. Het is hemels geschreven en het kunnen reciteren is belangrijker dan snappen wat er staat.
Soera: een soera is een oplezing, een soort hoofdstuk.
Soenna: de gewoonte of traditie. Het betekent dat je handelt naar de leer en het voorbeeld van de profeet Mohammed.
Oemma: de moslimgemeente
Dar al-islam: huis van de islam (alle gelovige moslims)
Dar al-harb: huis van de strijd (alle niet-moslims)
Djihad: Heilige oorlog
Hadieth: de bronnen van de islam (koran, soenna, bindende
uitspraken van de moslimgemeenschap, afgeleide
redeneringen)

Hoofdstuk 3
1. Wetticisme betekent dat je door het houden van de wet de Hemel kunt verdienen. De wet biedt verlossing. Als je je niet aan bepaalde wetten houdt, dan bouw je schuld op. Vier voorbeelden zijn: de kleine rituele wassing, de grote rituele wassing, 5x per dag bidden richting Mekka, de geloofsbelijdenis uitspreken. De andere zuilen zijn ook voorbeelden van wetticisme.

2. In Galaten 3 staat dat dit een loodzware en onmogelijke opgave is. Ook staat er in Galaten 5 dat we hier bevrijdt van zijn door Christus. Maar ook staat er, in Jacobus 2, dat echt geloof zich vertaald in gedrag. Je moet dus wel laten zien dat je Christen bent door middel van je daden en je moet je ook aan de wet proberen te houden, maar voor ons mensen is dit onmogelijk. Daardoor is Jezus voor ons gestorven, omdat wij dit niet alleen kunnen doen.

3. Functies van de Bijbelse wet (je hoeft er maar 4):
1. Het is een soort gebruiksaanwijzing, zo functioneert de schepping het best.
2. Het houdt ons een spiegel voor, je ziet je zonden en ontdekt dat je steeds opnieuw dat je Jezus Christus nodig hebt en daarnaar verlangen.
3. Op deze manier kun je ook je dankbaarheid aan God laten zien.
4. Steeds meer op God proberen te lijken.
5. Zeker zijn van je geloof
6. Onze naasten hierdoor voor Christus te winnen.

4. Bij de islam gaat het erom om de door het houden van de wet de Hemel te verdienen, Christenen proberen de wet te houden omdat dit het best is voor de mens en om onze dankbaarheid te laten zien aan God. Moslims moeten altijd in onzekerheid leven of ze wel genoeg hebben gedaan om in de Hemel te komen, wij mogen weten dat we behouden zijn doordat Jezus Christus de wet voor ons vervuld heeft.

5. Woedoe: kleine rituele wassing
Goeshl: grote rituele wassing

Hoofdstuk 4
2. De islam leert over Jezus dat hij een heel belangrijke profeet was. Zelf de een naar belangrijkste na Mohammed.
In de geloofsbelijdenis staat ook heel duidelijk dat Jezus Christus de zoon van God is. Maar hij is niet gekruisigd door de joden. Hij is door Allah opgenomen en komt eens weer om iedereen tot de Islam te bekeren.
3. Bij het christendom weet je zeker dat als je op God vertrouwd en in hem geloofd, dat je dan behouden zult worden. Bij de Islam weet je dat nooit zeker. Je moet de Hemel verdienen. En zelfs dan weet je nog niet zeker of je wel in de Hemel komt. Dat hangt allemaal af van Allah. En hem mag je niet tegenspreken.

Volgens de Islam is Allah rechtvaardig. Hij is een groot koning, die doet wat hem behaagt en waarover niemand vragen mag stellen. Allah straft wie hij wil straffen en vergeeft wei hij wil. Zelfs aan de daden die worden gewogen op de oordeelsdag is Allah niet gebonden.

Jezus (Isa) wordt 93 keer in de Islam genoemd. Hij was een boodschapper en profeet van Allah, oprecht en dicht bij Allah. Hij genas zieken maar hij was niet de zoon van God! Allah stond het de Joden niet toe om Jezus te kruisigen. Hij redde Jezus door iemand anders op hem te laten lijken. Jezus werd opgenomen in de Hemel, en is dus niet aan het kruis gestorven.
Volgens de koran kondigt Jezus de komst van Mohammed (zegel van de profeten) aan. Vlak voor het einde van de tijden zal Jezus terugkomen en de bedrieger, daddjaal (duivel) doden. En dan bekeert hij iedereen tot de Islam.

In het Christelijk geloof ben je zelf zondig. In de islam doe je zonde.
En in het Christelijk geloof is er erfzonde en de zondeval. Die heb je niet in de Islam.

In het Christelijk geloof heeft Christus voor je zonde betaald, bij de Islam hoop je maar dat Allah je zonde door zijn vingers ziet.
4. Het rijke aan het christelijke geloof is dat je zekerheid hebt. En dat je op God kunt vertrouwen. Als je kijkt naar vraag twee zie je heel goed dat verschil.
In Het christendom doe je aan barmhartigheid en liefdadigheid omdat je dat zelf wilt. God ziet heus wel of je dat meent. In de Islam maakt het Allah niet uit of je het meent of niet, dan doe je het om de Hemel te verdienen.

Hoofdstuk 5
1. Dhimma is: een apartheidswetgeving (dus de dhimmi-wetgeving). De dhimmi (overwonnen jood of christen) werd vernederd en schikte in een minderwaardige positie in de moslimmaatschappij. De Dhimmi’s moesten djizja (soort beschermgeld) betalen. Hiermee kochten ze als het ware hun recht om in leven te blijven. Moslims hoefden die belasting niet te betalen. De manier waarop de djizja jaarlijks betaald werd was vaak vernederend.
2. Dit zijn 5 voorbeelden van de dhimma-wetgeving:
• Een dhimmi moest het betalingsbewijs altijd bij zich hebben, anders kon hij gearresteerd worden.
• Een dhimmi mocht geen gezag uitoefenen over een moslim.
• Als een dhimmi een moslim tegenkwam moest hij van zijn ezel springen en nederig wachten totdat de moslim voorbij was.
• De eed van een dhimmi had geen waarde.
• De christenen mochten hun kerken behouden, maar ze mochten geen nieuwe kerken bouwen, en ook oude kerken mochten zij niet uitbereiden.
3. Zoals hiervoor beschreven zie je dat de positie van christenen in islamitische landen heel erg slecht was, en dat ze heel erg onderdrukt werden. Maar ze hadden ook voorrechten. Moslims mochten geen wijn drinken en varkensvlees eten. Maar de christenen mochten dat wel. En zij hoefden ook niet in militaire dienst, omdat ze geen wapens mochten dragen.
4. De moslims vinden hun eigen geloof het beste. En Vinden bijv. christen heel erg oneerbiedig omdat die zeggen dat Jezus Gods zoon is. En dat is een heel erge zonde.
5. ?
6. Met deze teksten kun je vervolde christenen bemoedigen:
• ‘Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren’. (1 Petrus 1:6).
• ‘Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen’.
(1 Petrus 3:14).
• ‘Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks’. (1 Petrus 4:12).
• ‘Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken’. (1 Petrus 2:12).
7. Petrus bemoedigd de christenen omdat ze het heel moeilijk hebben en vervolgd worden. Ze zijn pas net bekeerd en vallen daardoor heel snel weer terug in hun oude leefgewoonte. Petrus bemoedigt hen, en zegt dat ze zich gelukkig mogen prijzen.
Hoofdstuk 6
1. Dialoog is:
• Alle godsdiensten zijn gelijk.
• Niemand heeft de waarheid in pacht.
• Je kunt van andere godsdiensten leren.
• Gesprek op gelijk niveau (je kunt van anderen leren).
Bijv. Allah en God zijn één en dezelfde.

En tegenargumenten hiervoor zijn:
• De Islam en het christendom sluiten elkaar uit.
Allah is geen vaderDe Here God wel.
Redding door jezelfRedding door christus.

Een aanhanger van dialoog neemt afstand van zijn eigen overtuiging.
2. Je kan meteen met de moslim in debat gaan als je hem ontmoet. Of je begint met heel veel begrip, misschien te veel, en dan kom je heel zwak in je geloof over. Of je toont veel begrip naar de ander toe, maar houd sterk je eigen standpunt aan en (probeert) de liefde van God aan de moslim bekent te maken en uit te stralen.
3. Veel moslims uit bijv. Turkije en Marokko behoren tot gesloten groepen met een zeer sterke sociale controle. Daarom is het moeilijk om te evangeliseren onder moslims. Ook in Nederland komt een bekeerling helemaal alleen te staan. Wanneer er geen adequate opvang is, is de kans op terugval groot.
4. De relatie tussen mij en een islamiet wordt bevorderd door bijv. veel begrip tonen naar de ander toe. Je moet niet beginnen met de inzet van: ‘die moslim heeft toch geen gelijk’.
want vergeet niet dat in de ogen van een moslim alles wat fout gaat meestal op de rekening wordt gezet van de christelijke samenleving.
Het is bij de eerste kennismaking niet zo zinvol met moslims in debat te gaan om hen te overtuigen van hun ongelijk. De praktijk in het verleden en heden leert dat die liefdevolle en vergevingsgezinde houding van christenen de aandacht trekt. Het is veelzeggend dat de gelijkenis van de verloren zoon zo’n grote indruk op de moslims maakt.
5. Zie vier, zo moet je met moslims omgaan.

REACTIES

P.

P.

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden. Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM! …Jihad zorgde dat de islam in de eerste honderd jaar van zijn bestaan een gebied veroverde van Marokko tot Pakistan.Jezus en zijn vroege kerk keerden de wereld ondersteboven met hun boodschap en vreedzame verspreidingsmethode.De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.....

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.