Hoofdstuk 5, Democratie en de ismen

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 260 woorden
  • 5 augustus 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Antwoorden hoofdstuk 5

1 a Politiek heeft te maken met het verkrijgen, verdelen en uitoefenen van macht.
1 b Macht is het vermogen om iets te doen.

2 Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om macht uit te oefenen, niet iedereen heeft de vaardigheden om macht uit te oefenen, en sommige mensen willen er niet eens gebruik van maken.

3 a Het is een regeringsvorm waarbij mensen hun eigen regering kiezen en hun staat naar eigen inzicht inrichten, mits de burgers hun grondrechten behouden.
3 b Dat zijn de mensen die ervan zijn overtuigd dat de beste manier om politieke problemen op te lossen, een juiste toepassing van de democratie is.

4 *Volkssoevereiniteit.
*De macht van de regering wordt beperkt doordat zij zich moet houden aan bepaalde grondrechten.
*Burgers hebben het recht om mee te beslissen.

5 *De vrijheid om te denken, te geloven, te zeggen en te schrijven wat men wil.
*Gelijkheid van iedereen voor de wet.
*Recht op bescherming, privé-leven en bezit.
*Vrije verkiezingen in een twee- of meer- partijenstelsel.
*Recht op een menswaardig bestaan.
*Bereidheid om compromissen te sluiten en rekening te houden met groepen die in de minderheid zijn.
*Vertrouwen van de bevolking in de parlementaire democratie.

6 a De burgers nemen gezamenlijk beslissingen.
6 b Burgers kiezen vertegenwoordigers die de beslissingen nemen.
6 c Er wordt een parlement gekozen, de burgers kunnen het beleid ook beïnvloeden, door het recht van initiatief en referendum.

7 *Evenredige vertegenwoordiging:
Alle uitgebrachte stemmen worden opgeteld en dan gedeeld door het aantal zetels (kiesdeler).
*Districtenstelsel:
Het land wordt verdeeld in kiesdistricten, er zijn evenveel districten als zetels in de tweede kamer.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.