VACATURE! Vind je het leuk om te schrijven en heb je originele ideeën? Wij zoeken nieuwe bloggers. Klik hier voor de vacature.


ADVERTENTIE
Maak nu een gratis account aan op Mijn Examenbundel!

Nog 17 weken tot de eindexamens beginnen. Wil jij je zo goed mogelijk voorbereiden? Check Mijn Examenbundel voor een gepersonaliseerd dashboard en rooster, examenstof per vak, gratis oefenexamens en meer!

Naar mijn.examenbundel.nl
Antwoorden Leerdoelen Pharos Klas 3.
Hoofdstuk 4: Leven in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog

4.1. Oorlog in Duitsland
- Hitler wilde van Duitsland weer een groot, sterk land maken. Hij trok zich niets aan van de afspraken van Versailles. Hij stimuleerde de wapenindustrie en voerde dienstplicht in. Ook streefde hij naar ‘Lebensraum’: meer ruimte voor het superieure Duitse ras.
- Voor 1939 bezette Hitler Duitsland, het Rijnland, Oostenrijk en het Sudetenland (een gedeelte van Tjechoslowakije waar de bevolking Duits sprak).
- Frankrijk en Engeland wilde ingrijpen, daarom werd er een conferentie in München belegd. Hitler overtuigde hen ervan dat hij geen verdere invallen meer zou doen. Sudetenland werd uitgeleverd aan Hitler en een oorlog leek afgewend.

- Hitler hield zich niet aan zijn afspraken en nam ook de rest van Tsjechoslowakije in en daarna ook Polen. Engeland en Frankrijk verklaarden aan Duitsland de oorlog. De tegenstanders van Duitsland worden de geallieerden genoemd.
- De meeste Duitsers bewonderde Hilter om zijn krachtdadige optreden. Overal hoorden de Duitsers over zijn ideeën, door deze propaganda accepteerden de mensen dat Hitler een grote invloed had op hun dagelijks leven.
- Meisjes leerden geen buitenlandse taal en kregen geen wiskunde. Ze leerden hoe geweldig Duitsland was. Meisjes moesten lid zijn van de Bund Deutscher Mädel.
- Jongens kregen onderwijs in het teken van oorlog, ze kregen veel sport om fysiek sterk te worden, ze leerden hoe geweldig Duitsland was. Jongens moesten lid zijn van de Hitlerjugend.
- Vrouwen mochten niet over zichzelf beslissen. Ze moesten zich opofferen, kinderen op de wereld brengen en een gezinsleven stichten en bewaren. Later moesten de vrouwen in fabrieken en op het land de plaats in nemen van mannen.
- Voor de mannen veranderde het leven ook:
• In de vredestijd werkte ze aan werkgelegenheidsprojecten zoals de aanleg van autobanen en de productie van wapens. Ook voerde Hitler 2 jaar dienstplicht in.
• In de oorlogstijd vertrokken veel mannen naar het front.

- Communisten en socialisten werden door Hitler in werkkampen gevangengezet. Andere staatsvijanden zoals joden, zigeuners, Jehovah’s Getuigen en homoseksuelen werden opgepakt.
- Tussen 1933 werden steeds meer rechten bij de joden ontnomen, ze waren uiteindelijk geen Duitse staatsburgers meer. Bij de Kristallnacht in 1938 werden heel veel joodse mannen en jongens afgevoerd naar een concentratiekamp. Veel joden vluchtten, maar in 1940 mocht dat niet meer. Eind 1941 besloot Hitler alle joden in Duitsland en de door hem bezette gebieden te vermoorden in concentratiekampen. In 1942 werden ze verplicht een ster te dragen.
4.2. Oorlog in Nederland en Nederlands-Indie
- Toen Nederland zich op 14 mei 1940 over moest geven, na 4 dagen vechten, werden ze niet heel hard aangepakt omdat de Duitsers de Nederlanders tot hetzelfde, Arische ras beschouwden.
- In Nederland werd Hitler de leider, er was geen democratie meer en de enige partij was de NSB (maar die had weinig aanhang). ’s Avonds mocht er buiten geen licht meer zijn zodat de geallieerde bommenwerpers niet wisten waar ze waren, iedereen moest om een bepaalde tijd binnen zijn en iedereen ouder dan 15 jaar moest een persoonsbewijs bij zich hebben.
- Nederlandse producten gingen naar Duitsland, daarom werd het in Nederland schaars. Om alles eerlijk te verdelen kregen mensen bonnen om die producten te kopen.
- Eerst was de dienstplicht in Nederland vrijwillig, maar omdat er te weinig aanmeldingen waren, werden de mannen vanaf 1943 gedwongen om in Duitsland te gaan werken.
- Het kamp Westerbork is een concentratiekamp in Drenthe, vanaf hier worden ze verder naar concentratiekampen in Oost-Europa vervoerd.
- In de concentratie kampen in Oost-Europa was het leven verschrikkelijk. Er was geen goed onderdag en er was nauwelijks iets te eten. De leiding in de kampen was wreed. In de meeste kampen moesten de gevangenen heel hard werken. Het doel van de kampen was: het vernietigen van joden, dat werd in gaskamers gedaan.
- Japan ging in Indië niet goed met de mensen om:
• De krijsgevangenen werden vaak als dwangarbeiders te werk gesteld, bijvoorbeeld aan de Birma-spoorweg. 1 op de 5 stierf.
• De Europese bevolking werden geïnterneerd in meer dan 1000 kampen, vele gingen dood.
• De Indische bevolking werd door de Japanners aangezet tot een antiwesterse stemming. Veel werden gedwongen werksoldaat te zijn of ze moesten mee helpen aan de Birma-spoorweg.
- In Nederland waren er
• Sommige mensen pleegden verzet tegen de Duitser door bijvoorbeeld de Februaristaking, het verbergen van onderduikers, het maken en verspreiden van illegale kranten, het vervalsen van persoonsbewijzen of het stelen van voedselbonnen.
• Andere mensen gingen vrijwillig voor de Duitsers werken of gaven joden en verzetsmensen aan, zij werden collaborateurs genoemd.
• De meeste mensen probeerden zo goed mogelijk de oorlog door te komen en kozen geen kant.
4.3. Einde van de oorlog
- Eind 1942 versloegen de Engelsen de Duitsers in Egypte en samen bereikten de geallieerden Zuid-Italië. Beging 1943 was er een slag bij Stalingrad tussen de Russen en de Duitsers.
- Ondanks deze successen, was het einde van de oorlog nog lang niet in zicht. Op D(escision)-day, 6 juni 1944 gingen de geallieerden in Normandië aan land. Ze trokken verder Frankrijk, België en het zuiden van Nederland binnen. Helaas werd Nederland pas helemaal bevrijd na een Hongerwinter. Op 5 mei 1945 was Nederland helemaal bevrijd.
- In augustus 1945 gooiden de Amerikanen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki omdat de Japanse soldaat had geleerd dat hij nooit levend in de handen van de vijand mocht vallen. Wie zich overgaf, maakte zijn familie eeuwig ten schande. Hierna was de Tweede Wereldoorlog ten einde.
- 4 groepen in Nederland waren niet alleen maar blij aan het einde van de oorlog
• De Joden: hun huizen waren bewoond, hun huisraad was weg. Ze kregen wel een nieuw huis, maar geld om spullen van te kopen hadden ze niet.
• De mensen uit Nederlands-Indië: de Nederlanders dachten dat de oorlog in Nederland veel erger was, dus die luisterde niet naar hen.
• De collaborateurs: zij werden gearresteerd of voor schut gezet. Kinderen werden heropgevoed.
• - De Nederlandse regering probeerde het gewone leven weer zo snel mogelijk te herstellen. In het kader van Marshallplan gaf Amerika geld aan Europa om de economie weer op gang te helpen, hierdoor was de Nederlandse economie in 1950 weer op het peil van vóór de oorlog.
- De gevangenen uit de kampen werden door Duitsland heen gesleept omdat de nazi’s niet wilden dat de geallieerden de gevangenen in de concentratiekampen in handen kregen. Deze tochten werden dodenmarsen genoemd.
- Nadat Hitler zelfmoord had gepleegd, gaf het Duitse leger zich op 8 mei over. Duitsland kwam onder het bestuur van Amerika, Rusland, Engeland en Frankrijk. Alle wapens werden afgepakt en ontbonden. De ergste misdadigers werden berecht in Neurenberg. Er kwam een nieuwe grondwet; een democratisch Duitsland. Vanaf 1950 ging het beter met de Duitse economie.
Aantekeningen
- Hitler kreeg de macht in Duitsland in de handen door:
• Propaganda
• Krachtige aanpak werkloosheid
• Voerde het Verdrag van Versailles niet meer uit
- Beïnvloeden jeugd:
Opvoeding jongens Opvoeding meisjes
Onderwijs in teken van oorlog Geen buitenlandse talen of wiskunde op school
Veel sport Opvoeden tot een goede huisvrouw en moeder
Lid van Hitlerjugend Lid van Bund Deutscher Mädel
- Aanpak werkloosheid door:
• Opbouw wapenindustrie
• Aanleggen wegen
• Invoering dienstplicht
Werkloosheid wordt minder, maar vrijheid arbeiders wel ingeperkt
- Het was nodig andere landen te veroveren:
• Lebensraum: Duitse volk had ruimte, voedsel en grondstoffen nodig om te kunnen leven. Duitsland was zelf niet groot genoeg. In Oost-Europa was levensruimte te vinden.
• Heim ins Reich: na Vrede van Versailles waren veel Duitsers in andere landen terecht gekomen. Al deze Duitsers moesten verenigd worden in één groot rijk.
- Vanaf 1936 een blik op Duitsland:
• 1936 Rijnland bezet
• 1938 Annexalie (veroveren) Oostenrijk: de ‘Anschluss’.
• 1938 Sudetenland veroveren (grensgebied met Duitsland)
• 1938 Conferentie van München > Sudetenland komt bij Duitsland, voor belofte niet nog meer gebied op te eisen. GB, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn aanwezig, Tsjechiëslowakije niet.
- Duitsland wilde Polen aanvallen, maar dat zou de Sovjet Unie nooit goed vinden dus sloot Duitsland een verdrag: het niet aanvalsverdrag > Duitsland en de Sovjet Unie beloven elkaar niet aan te vallen. Geheime afspraak: Duitsland en de Sovjet Unie bezetten beide een deel van Polen.
1 september 1939 > aanval op Polen
• Rusland en Duitsland verdelen Polen
• Frankrijk en Engeland (geallieerden) verklaren de As-strijdkrachten (Duitsland en Italië de oorlog.
- Vervolgingen Joden in Duitsland:
• 1933 Joden mogen verschillende beroepen niet meer uitoefenen, moeten hun bezittingen inleveren en moeten in afgezonderde wijken gaan leven, getto’s.
• 1935 Neurenbergerwetten; Joden zijn niet langer Duits staatsburger en mogen niet trouwen met andere Duitsers.
• 1938 Kristallnacht; in de nacht van 9 op 10 november worden synagoges en andere joodse gebouwen in de brand gestoken. De eerste joden worden naar concentratiekampen gestuurd.
- Op 20 januari 1942 komt de nazitop bijeen bij de Wannseeconferentie om te praten over de ‘Endlösung der Judenfrage’, de eindoplossing van het Jodenvraagstuk.
Ze besluiten het probleem op te lossen door de Joden uit te moorden. Bijna 6 miljoen Joden vinden de dood. Deze dood wordt ook wel Holocaust of Shoah genoemd. Niet alleen Joden werden vervolgd, ook zigeuners, gehandicapten, homoseksuelen, Jehova’s Getuigen iedereen die verzet pleegde tegen de nazi’s.
- Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen
• In het begin wordt Nederland niet al te hard aangepakt omdat ze tot hetzelfde Arische ras behoren.
• Einde democratie, alle politieke partijen verboden behalve de NSB.
• Seyss-Inquart wordt rijkscommissaris, Anton Mussert krijgt de leiding bij de NSB.
• Alles moet verduisterd woeden zodat de geallieerde bommenwerpers niet wisten waar ze zaten.
• Iedereen vanaf 15 jaar moest een persoonsbewijs bij zich hebben.
• Distributie ingesteld door te kort aan voedsel, brandstof en kleding.
• Duitsland had arbeiders nodig voor de fabrieken in Duitsland. Eerst ging dat vrijwillig, maar vanaf 1943 werden de mannen gedwongen te werk gesteld.
• Veel materiële schade door bombardementen

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.