Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 2e klas vwo | 534 woorden
  • 10 januari 2010
  • 23 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.1
  • 23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
H1 - Een nieuwe tijd begint - Samenvattings opgaven - opdr. 29
1a) De cultuur van de Grieken en Romeinen die weer terug komt
1b) 1. Het Christendom had de grootste kennis op kunsten en wetenschap
2. In de Nieuwe tijd werden handel, landbouw en bedrijf.
3. De macht van de vorsten nam af en de vorsten werden belangrijker.
4. Er kwamen problemen met de Christelijke kerk.
1c)1. De wetenschappelijke revolutie liep in de nieuwste tijd gewoon door.
2. Er kwam een nieuwe stroming in de kunst op.

3. In de nieuwste tijd werd de industrie het belangrijkste middel van bestaan.
4. Het parlement kreeg de meeste macht. En de bevolking had invloed op het parlement.
5. Er werd meer aandacht besteed aan de samenleving.
6. Er kwam gelijkheid van godsdienst.
2a)De wedergeboorte van de Grieks-Romeinse cultuur.
2b)1. Kooplieden wilden van hun rijkdom genieten.
2. Vorsten en edelen wilden meer macht krijgen.
3. Kunstenaars wilden de stijl; ven de Grieken en Romeinen overnemen.
4. Geleerden wilden net als de Grieken en Romeinen onderzoek doen op gebieden die zij zelf belangrijk vonden.
2c)Vorsten, kooplieden, edelen, kunstenaars, geleerden.
3a)Zo konden ze zelf hun specerijen halen i.p.v. kopen van arabieren
3b)Zo konden schepen die verre rijzen moesten maken toch aan water en brood komen.

3c)
Columbus dacht dat hij in India was aangekomen. Dus noemde hij de inwoners van Amerika Indianen.
3d)Door grote gebieden te veroveren.
3e)De Indianen werden verdreven, gedood of gedwongen om voor de Europeanen te werken.
3f)Zilver, leer, suiker, tabak, koffie
4a)Dat zij zelf beslissen wat er gebeurt op hun land.
4b)De scheiding tussen kerk en staat
4c)Een regering door 1 man die niets aan zijn onderdanden hoeft uit te leggen en ging ervan uit dat de burgers hem gehoorzaamde.
4d)Niet veel, ze begonnen steeds minder voor te stellen.
5a)De scheiding van de katholieke kerk.
5b)1. De nieuwe belangstelling voor de Grieks-Romeinse cultuur.
2. Trouw aan eigen land en koning wordt belangrijker dan trouw aan de kerk.
3. De aantrekkingskracht van het protesantisme op verschillende bevolkings groepen.
6a)Hij behandelde de punten die de bijbel vergeten was.
6b)1. De bijbel is de enige bron van het geloof.
2. Elke gelovige heeft het recht de bijbel op zijn manier uit te leggen.
3. het pausschap, het celibaat, (priesters mogen niet trouwen), veel secramenten, de verering van heiligen en de kloosterorden moeten worden afgeschaft omdat daarover niks in de bijbel staat.
4. De mens kan alleen in de hemel komen door geloof.
de handel in aflaten moet worden afgeschaft
5. De vorst is in elke staat het hoofd van de kerk
6. Onderdanen moeten de vorst altijd gehoorzamen. Ook als de vorst zich misdraagt.
6c) De vorsten kregen meer macht.
6d)Als de kloosters werden afgeschaft konden de vorsten de besittingen van deze kloosters overnemen.
7)1.Anders dan de lutheranen organiseerden de calvinisten zich 'van onder af'. Iedere 'gemeente' bestuurde zichzelf door een raad van gekozen 'ouderlingen'.
2.Als een vorst het gods verbod overtrad dan was verzat tegen hen toegestaan.
8a)De acties van de katholieke kerk tegen de protestanten.
8b)Door het vermoorden van de protestanten -> bloedbruiloft.
9a) De burgeroorlogen tussen de Protestanten en katholieken in Frankrijk
De republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje (1568-1648).
9b)Omdat de koningen dat niet wilden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

thanks

10 jaar geleden