Historia 3 : Deel 8

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • kso | 263 woorden
  • 13 december 2015
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Historia 3 

Deel 8

1.Wat is het uitgangspunt van de sociale orde in onze hedendaagse maatschappij ? 

alle mensen hebben dezelfde rechten 

Welke internationale verklaring vormt hiervoor de basis ?

Universele verklaring van de rechten van de mens 

2. In de middeleeuwen bestond geen sociale gelijkheid . Welke waren toen de drie standen ? Wat waren hun taken in de maatschappij ? wie profiteerde daarvan ? 

de Clerus had als taak bidden en hij deed dat voor adel& de boeren .

de Edelen hadden als taak om te vechten voor de clerus & de boeren.

de boeren hadden als taak om voedsel te produceren voor de edelen & de clerus 

3.Welke privileges genoten de geestelijken ? Grootgrondbezit , eigen rechtbanken , vrijgesteld van belastingen . 

4.Welke belangrijke rol speelden ze nog buiten de kerk en waarom ? 

Ze hielpen bij het bestuur omdat ze konden lezen en schrijven .

5. Welke  twee elementen vormden de basis van de macht van de adel ? 

Grondbezit en militaire macht 

6.Welke privileges genoten de edelen ?

De boeren werkten voor hen , ze betaalden geen belastingen .

7.De boerenstand viel uiteen in twee categorien . Welke, en waarin verschilden ze van elkaar ? 

vrije boeren en horige boeren . ze verschilden van lijfeigenen en laten . 

Overste van een abdij = abt 

Een onvrije boer , gebonden aan het land = horigen 

Een voorrecht voor bijzondere personen of groepen van personen = privilege 

Stand van geestelijken = clerus 

Dit wil je ook lezen:

Gewijde persoon , in dienst van de kerk = geestelijken 

Een afgesloten groep in de maatschappij , bepaald door geboorte , met eigen (voor)rechten en plichten = stand 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.