Antwoorden H3.4

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 503 woorden
  • 27 januari 2019
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 6
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

1. Hij schafte het kopgeld voor moslims af; alleen aanhangers van de Perzische godsdienst moesten voortaan deze belasting betalen.

2A. De nieuwe heersers, islamitische Arabieren, hadden veel soldaten samengetrokken in Merv. Dat zullen wel moslims zijn geweest.

2B. Ze deden kennelijk geen poging om iedereen tot de islam te bekeren. Er was in elk geval nog een zeer grote groep niet-moslims (‘polytheïsten’ en misschien ook christenen en joden).

2C. Ze konden wegtrekken of moslim worden.

3. 1 Het geloof in één god.
2 Het gebruik van een heilig boek (Thora, Bijbel, Koran).
3 Het gebruik van religieuze wetten.

4. Na zijn dood namen opvolgers het leiderschap van Mohammed over. Zij gaven leiding aan het kalifaat: een regering onder leiding van de opvolger van de profeet, de kalief. De opvolgers van Mohammed verenigden hierbij ook de politieke en de religieuze macht in zich.

5. Eerste fase: het onder controle brengen van heel Arabië.
Tweede fase: verovering van het noorden (Syrië, Palestina en het land tussen de Eufraat en de Tigris) en daarna het Perzische Rijk en Egypte.
Derde fase: verovering van heel Noord-Afrika en Spanje.

6A. 1 De tegenstanders waren relatief zwak.
2 Lokale bewoners hadden het zwaar onder het regime van Perzische en Byzantijnse machthebbers.
6B. De islam bevorderde het saamhorigheidsgevoel. Daarnaast was het een plicht van een moslim om te strijden voor God.

7. Nee. Daar had je koningen en (na 800) een keizer, maar die had niet het hoogste religieuze gezag. Dat berustte bij de paus.

8. Militair: in de versterkte nederzettingen waren ze beschermd tegen eventuele oproeren van de lokale bevolking, die de meerderheid vormde.
Sociaal: ze vormden een toplaag in de samenleving van de veroverde gebieden.
Financieel: de belasting op de lokale bevolking kwam voor een groot gedeelte ten goede van het garnizoen.

9A. De overheersing werd daardoor makkelijker geaccepteerd.

9B. Omdat niet-moslims meer belasting moesten betalen, zouden bekeringen leiden tot minder belastingopbrengsten.

9C. Mogelijke verklaringen zijn:
- De islam drong steeds meer door tot de samenleving, zodat mensen de behoefte hadden zich tot het
nieuwe geloof te bekeren.
- Het was voordelig om moslim te zijn, omdat moslims minder belasting betaalden.
- Het succes van het islamitische rijk kan de godsdienst aantrekkelijker hebben gemaakt. De islam was het geloof van de overwinnaars.

10. 1 Invoering van een islamitische munt.
2 Het Arabisch als voertaal van bestuur en wetenschap.
3 De invoering van de sharia.
4 De bouw van monumentale publieke gebouwen.

Dit wil je ook lezen:

11A. In de 7e eeuw was de opvolging van Mohammed omstreden en de islam raakte hierdoor verdeeld in twee groepen. De ene groep (die van de sjiieten) zag Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed, als de rechtmatige opvolger; de andere groep (die van de soennieten) volgde kalief Aboe Bakr.

Later, in de 8e en 9e eeuw, maakten verschillende lokale heersers zich los van het centrale gezag. Zo werd Spanje bijvoorbeeld een onafhankelijke moslimstaat.

11B. Economisch gezien bleef er tussen de gebieden handel bestaan. Dat er een gemeenschappelijke taal werd gebruikt, vergemakkelijkte de contacten. Ook op cultureel gebied bleef er uitwisseling bestaan, bijvoorbeeld tussen Arabische geleerden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.