Livre de France 2b oef.+same

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 806 woorden
  • 3 augustus 2005
  • 44 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.1
  • 44 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Frans, proefwerk 2b, samenvatting en oefeningen (het is niet alles! Er mist vast wel iets)
Lidwoorden
1 bepaalde lidwoorden --> le, la, l’, les
2 onbepaalde lidwoorden --> un, une, des
3 delende lidwoorden --> du, de la, de l’, des
Voornaamwoorden
1 bezittelijke voornaamwoorden --> mon, ta, ses
2 aanwijzende voornaamwoorden --> ce, cet, cette, ces
3 onbepaalde voornaamwoorden --> plusieurs, certains, tout
4 vragende voornaamwoorden --> quel, quelle

5 uitroep --> quel, quelle
6 hoofd- en rangtelwoorden --> un, deux, premier, second
Zinnetjes (oef 66)
Hallo mevrouw, een enkeltje tweede klas naar Amsterdam alstublieft.
Bonjour madame, un aller simple, deuxième classe, pour A’dam s’il vous plaît.
Ik wil graag een plaats reserveren voor de trein van 15:15.
Je voudrais réserver pour le train de 15:15 heures.
Is het mogelijk om een plaats bij het raam te krijgen?
Si possible un place côté fenêtre?
Wat is de prijs?
Quel est le prix?
Accepteert u creditcards?
Vous acceptez les cartes bancaires?
Sorry meneer, maar mag ik u wat vragen?
Pardon monsieur, je peux vous demander quelque chose?

Geeft u mij toestemming om het raam te sluiten?
Vous permettez que je ferme la fenêtre?
Zal ik u helpen?
Je peux vous aider?
Nee, dank u, het gaat
Non, merci, ça va.
Zinnetjes (oef 74)
Ik wil graag een retourtje naar Agen met de TGV
Je voudrais un aller retour en TGV pour Agen, s’il vous plaît.
Ik moet bij de volgende halte uitstappen
Il faut descendre á l’arrêt suivant.
Ik wil graag een plaats in de rokersruimte, alstublieft.
Je voudrais une placee dans le compartiment fumeurs, svp.
Ik heb last van uw sigaret, dit is een niet-rokersruimte, wilt u uw sigaret uitmaken?
Votre cigarette me dérange. Je ne supporte pas la fumée. Voulez-vous etéindre votre cigarette.
Ik wil graag een enkeltje naar Nice met de nachttrein.
Je voudrais un aller simple pour Nice en train en nuit.
Ik wil graag de vertrekdatum van de reservering wijzigen.
J’aimerais changer la date de depart de la reservation.
Wilt u mij helpen met mijn koffer?
Pourriez-vous m’aider porter ma valise?
Vanaf welk spoor vertrekt de trein naar Lausanne?
Le train pour Lausanne, c’est quelle voie, svp?
Zinnetjes (oef 76)
Sorry, maar ik heb geen kaartje. Ik ben bij M. ingestapt en daar was het loket gesloten.
Excusez-moi , j n’ai pas de billet. Je suis monté(e) à M. er là-bas, le quichet était fermé.
Ik ga naar B. Ik wil de kerk bezoeken.
Je vais à B. Je voudrais y visiter l’église.
Een retourtje alstublieft.
Un aller retour, svp.
Hoeveel moet ik betalen?
Combien je vous dois?
Hoelaat komt de trein aan?
A quelle heure le train arrive?
Het is hier warm, mag ik een raam openen?
Il fait chaud ici, puis-je ouvrir une fenêtre?
Stoort het als ik een sigaret opsteek?
Ça vous dérange si je fume une cigarette?
Is er een restauratiewagen in deze trein?
Est-ce qu’il ya un wagen-restuarant a ce train?
Bedankt voor deze informatie, prettige reis!
Merci pour les renseignements, en bon voyage!
Verbindingswoorden, voegwoorden
Parce que --> omdat
De sorte que --> zodat
Pour que (+subk.) --> opdat
Bien que (+subj.) --> Hoewel
Si --> als
Comme --> zoals
Quand --> als (wanneer)
Après que --> nadat
Avant que (+subj.) --> voordat
Depuis que --> sinds
Jusqu’à ce que (+subj.) --> totdat
Pendant que --> terwijl
ourtant car par contre par consequente enzo
Grammatica
Deze, die, dit, dat + zelfstandig naamwoord vertaal je met;
Ce mannelijk enkelvoud
Cet mannelijk enkelvoud dat begint met klinker of stomme h
Cette vrouwelijk woord in het enkelvoud
Ces een woord in het meervoud
De volgende bijvoegsels geven iets aan, achter het zelfstandig naamwoord.
-ci Geeft aan dat iets dichtbij is
-là geeft aan dat iets verder weg is.
Bijvoeglijke naamwoorden.
Bij mannelijk enkelvoud is het bijvoeglijk naamwoord onveranderlijk.
Voor mannelijke woorden in het enkelvoud die beginnen met een klinker of stomme h;
Beau --> bel
Nouveau --> nouvel
Vieus --> vieil
Bij vrouwelijk meervoud komt er achter het bijvoeglijk naamwoord nog een –s.
Een bijvoeglijk naamwoord staat meestal achter het zelfstandig naamwoord. Er staan echter een aantal vóór het zelfstandig naamwoord;
Grand, petit, beau, bon, joli, jeune, vieux, pauvre, gros, mauvais, nouveau, meilleur, long, autre, premier, deuxième, dernier.
Met plus, aussi of moins + bijvoeglijk naamwoord maak je een vergelijking.
Verschil bijvoeglijk naamwoord en bijwoord;
Goed;
Bvnw; bijwoord;
Bon(ne)(s) bien
Meilluer(e)(s) mieux
(le, la, les)Meilleurs(e)(s) le mieux.
celui celle ceux en weet ik veel wat
Werkwoorden
Présent Futur Passé Composé Imparfait
Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils/elles Finis
Finis
Finit
Finissons
Finissez
Finissent Finirai
Finiras
Finira
Finirons
Finirez
Finiront Ai fini
As fini
A fini
Avons fini
Avez fini
Ont fini Finissais
Finissais
Finissait
Finissions
Finissiez
finissaient
Finir eindigen
Accomplir voltooien
Agir handelen
Avertir waarschuwen
Choisir kiezen
Définir bepalen
Établir vestigen
Fournir leveren
Obéir gehoorzamen
Punir straffen
Réfléchir nadenken
Réjouir verheugen
Remplir vullen
Réunir verenigen
Réussir slagen
Saisir Grijpen
Subir ondergaan
Gaan allemaal op de manier van finir.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

er staat bij persoonlijke voornaamwoorden ces bij een rij tussen cette enz. en ces hoort er niet bij

13 jaar geleden