Hoofdstuk 1

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 3e klas vwo | 775 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Woorden

F-N

inhumain onmenselijk
mal slecht
conçu bedacht
l'immeuble het gebouw
condamner veroordelen
disparaître verdwijnen
jeter weggooien
détruire vernietigen
construit gebouwd
bruyant lawaaiig
entrentenir onderhouden
aussi (aan het begin van de zin) dan ook
l'état de staat
l'état de toestand
affreux afschuwelijk
sale vies
sûr veilig
laid lelijk
étonnant verwonderlijk
le pire het ergste
inévitable onvermijdelijk
le désir de wens
le besoin de behoefte
l'espace de ruimte
l'entretien het onderhoud
la sécurité de veiligheid
branché modern
le locataure de huurder
une HLM een goedkope huurwoning
habitation à loyer modéré gebouw met zulke woningen
ancien oud
résister à weerstaan
agréable aangenaam
l'indépendance de onafhankelijkheid
propre schoon
l'agriculteur de boer
l'institutrice de lerares basisschool
l'école maternelle de kleuterschool
offrir aanbieden
en échange de in ruil voor
prière de verzoeke te
venir voir guelqu'un iemand komen opzoeken
prononcer uitspreken
le panier de mand
le RER de regionale metro
décrire beschrijven
la cave de kelder
le rez-de-chaussée de begane grond
les jouets het speelgoed
inutile nutteloos
le grenier de zolder
peser wegen
se lever opstaan
posséder bezitten
contemporain hedendaags
l'échec de mislukking

N-F

slecht mal
het gebouw l'immeuble
verdwijnen disparaître
weggooien jeter
gebouwd construit
lawaaiig bruyant
vies sale
veilig sûr
lelijk laid
de wens le désir
de behoefte le besoin
de ruimte l'espace
de veiligheid la sécurité
modern branché
de eeuw la siècle
oud ancien
aangenaam agréable
zonnig ensoleillé
schoon propre
de boer l'agriculteur
de lerares basisschool l'institutrice
iemand komen opzoeken venir voir quelqu'un
uitspreken prononcer
de kelder la cave
de begane grond le rez-de-chaussée
nutteloos inutile
de zolder le grenier
wegen peser
heten s'appeler
bezitten posséder

Opdrachten :

6

tegengesteld..
bruyant – calme
propre – sale
laid – beau
ancien – nouveau
sûr – dangereux
branché – vieux-jeu
sonbre – ensoleillé

7
kies het woord in de zin.. gekozen woorden zijn dikgedrukt..
Le village où j’habite va bientôt disparaître.
C’est dommage, car les maisons sont encore en bon état.
Et nous avons un jardin agréable.
Malheureusement notre village est condamné à disparaître, var on va construire un aéroport.
On oeblie toujours les besoins des habitants.
Il n’est donc pas étonnant gu’on proteste contre ces projets.

Zelfstandig naamwoord (zn) Bijvoeglijk naamwoord (bn)
La construction Construite
Les salêtes Sale
Le danger Dangereuse
L’entretien Entretenu
Le soleil Ensoleillée
Le calme Calme
Les bruits Bruyant

11

vrolijk – gai
hij biedt aan – offre

13

garder=bewaren
Infinitif (inf. ) Participe present (OD) Participe passé (VD) Présent (ott)
Garder Gardant Gardé GardeGardesGardeGardonsGardezGardent
Le futur (ottt)Inf. + uitgang :garderaigarderasgarderagarderonsgarderezgarderont L’imperfait (ovt)Stam+futur du passée stam :GardaisGardaisGardaitGardionsGardiezGardaient Passé composéJ’ai gardéTu as gardéIl a gardéNs avons gardéVs aves gardéIls ont gardé Impératif (GB)Beleefdheid=GardezTegen vrienden=GardeGardons=Laten we bewaren
Le futur de passé(ovtt)futurstam+uitgang :garderaisgarderaisgarderaitgarderionsgarderiezgarderaient

14

Ifinitif            Nous vorm        OD             VD            Vertaling
Noter            Nous notons    Notant        noté         Noteren
Espérer         Ns espérons    Espérant    Espéré      Hopen
Chercher       Ns cherchons   Verchant    Cherché    Zoeken
Organiser      Ns organisons Organisant Organisé   Organiseren
Aider             Ns aidons        Aidant         aidé          Helpen
Rester           Ns restons      Restand       Resté       Blijven
Oublier          Ns oublions     Oubliant      Oeblié       Vergeten

Zinnetjes :

Le Professeur cherche
Les jeunes commandent
Anne-Marie ose
Vous restez
Nous organisons
Tu changes
J’oublie

Oef 17

Het werkwoord Sortir (uitgaan)
Sortir is een ww met een korte vervoeging, net als:
- Servir (bedienen)
- Mentir (liegen)
- Dormir (slapen)
- partir

Présent
Je sors à ik ga uit
Tu sors
Il sort
Ns sortons
Vs sortez
Ils sortent

Imparfait
Sortais à ik ging uit
Sortais
Sortait
Sortions
Sortiez
sortaient

futur
sortirai à ik zal uitgaan
sortiras
sortira
sortirons
sortirez
sortirent

futur du passé
sortirais à ik zou uitgaan
sortirais
sortirait
sortirions
sortiriez
sortiraient

vormendingen


Hij slaapt - il dort
Ik ga uit - je sors
Ik heb geslapen - j’ai dormi
Vertrek! - partez!
Zij slapen - ils dorment
Ga uit! - sors!
Jullie gaan uit - vous sortez
Hij is vertrokken - il est parti

Zinnetjes


Ik vertrek over 2 minuten
Je pars dans deux minutes.
Ik slaap altijd goed
Je dors toujours bien
Wij gaan elke zaterdagavond uit.
Nous sortons toujours la samedi soir.
De trein is al vertrokken.
Le train est déja parti.
Ga je vanavond uit ?
Tu sors ce soirs?

Persoonlijk voornaamwoord als een voorzetsel


Hij doet het voor.. (pour..)

Mij - moi
Jou - toi
Hem - lui
Haar - elle
Ons - nous
U/jullie- tous
Hen - eux (mnl)
Elles (vrl)

Chez moi= bij mij thuis

Phrases clé


Het is niet ver - C’est ne pas loin.
Hoe kom je bij.. ? - Pour aller à?
Je neemt die straat links. - Tu prends cette rue à gauche.
Op de hoek - Au coin.
Je gaat rechtdoor. - Tu vas tout droit
Tegenover - En-face
Je neemt de eerste straat rechts - Tu prends la première rue à droite
Als maar rechtdoor - Toujour tout droit
Tot aan de brug - Jusqu’au pont
De brug oversteken - Traverser le pont
Ik woon op nr. 40 - J’habite numero 40
Op de 4e etage - Au quatrième étage

Het huis ligt in de buitenwijken van Parijs - La maison est située dans ja banlieue de paris.
Er is een grote tuin. - Il y a un grand jardin
Er zijn in totaal 9 kamers. - Il y a 9 pièces en tout.
In de kelder..  - Dans la cave..
De keuken en de badkamer zijn nogal oud. - La cuisine et la salle de bains sont plutôt vieilles.
Dit huis heeft iets speciaals. - Cette maison a quelqe chose de spécial

REACTIES

M.

M.

c'est inutile
whahaha
maar serieus, dit zijn woorden en ook nog wel de verkeerde, en geen antwoorden, slimmerd

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.