Tekstboek opgaven!
Landlord - Kastelein
To shout a round - Een rondje geven
Chum - Maat, kameraad
To breath down in someone’s neck - Iemand in de gaten houden
To risks one’s license - Zijn vergunning op het spel zetten
Twerp - Domkop
Unreasonable - Onredelijk
To embarrass - Voor schut zetten
Gripe - Klacht, grief
You like it or lump it - Je hebt het maar te accepteren
To come down like a ton of bricks - Ontzettend hard aanpakken
To oblige - Van dienst zijn


Do-gooder - Softie
To pin the blame on me - De schuld geven
Don’t get in a froth scapegoat - Zondebok
Meddler - bemoeial
Local rag - Plaatselijke krant
To live it down - Eroverheen komen
Gutter press - Riool pers
To take something on the chin - Iets moeten accepteren
Ploughman’s lunch - Broodmaaltijd met uien kaas en augurken
To wet someone’s appetite - Iemands eetlust op wekken
To live up to - Waarmaken
Pickles - Uitjes
Cheese monger - Kaasboer
Cheeky monkey - Brutale lummel
You gave me a start - Je hebt me laten schrikken
I feel I could eat a horse - Ik heb honger als een paard


Let’s look for a café - Laten we een snackbar zoeken
Was the cutlery really so dirt - Was het bestek echt zo smerig
It’s quite a steep climb - Het is een hele klim
I hope it’s worth it - Ik hoop dat het de moeite waard is
We’ll just gave to grin and bear it - We zullen op onze tanden moeten bijten
How far is it at the most? - Hoever is het hooguit?
Don’t give up now - Nog even doorzetten
What a wonderful fireplace - Wat een prachtige haard
How about a chicken pie - Wat vind je van een kippenpasteitje
Can I have a low-calorie beer? - Mag ik een calorie arm biertje.

Opposed to - Gekant tegen
As such - Als zodanig
Provided - Mits
To pollute - Vervuilen
Environment - Milieu
Immeasurable - Onmetelijk
Acid rain - Zure regen
Candid - Oprecht
To revert - Omkeren
Pathetic - Zielig
To deny - Ontkennen
Inevitable - Onvermijdelijk
Nightmarish - Nachtmerrie achtig
Decade - Periode van 10 jaar
Virtually - Feitelijk
Staple diet - Hoofdvoedsel
To exhaust - Uitputten
To take in - Voor de gek houden
Concerned - Bezorgd
Huge - Reusachtig
Global warning - Warmer worden van de aarde
Panic mongering - Paniek zaaien
Blinkered - Met oog kleppen op
To mix your metaphors - Je beelden vermengen
Muddled - Verward
Lass - Meid
Alleged - Vermeende
To avert - Afwenden
To foot the bill - De rekening betalen
Chimney - Schoorsteen
To wail - Weeklagen
Fume - Walm
Exhaust - Uitlaat
Genuinely - Echt

What a bore - Doodsaai!
Hot air - Geklets in de Ruimte
Try getting a bus in the rush hour - Probeer eens een bus te krijgen in de spits
How about the anti-pollution tax - Hoe staat het met de milieubelasting?
We’re more Catholic than the pope - Wij zijn roomser dan de paus
Come off it - Hou toch op
Your opinions are sometimes a bit over-simplified - Je meningen zijn soms wat ongenuanceerd
I hate these double standards - Ik heb een hekel aan die dubbele moraal
Don’t get so wound up - Wind je niet zo op
I guess you’re right - Je hebt wel gelijk
73= kwestie van woordjes 31 leren!
Disinherited - Onterfde
Disinclined - Ongenegen
Deescalated - De-escaleren
Derailed - Ontspoorde
Defamed - Belastend
Disagreed - Oneens zijn
Deflate - Lucht laten ontsnappen
Disbelieve - Ongeloof/niet gelooft
Discouraged - Ontmoedigd
Dislike - Hekel eraan hebben
disconnect - Verbinding verbroken
Disrepair - Verval
Disobey - Was ongehoorzaam
Disrespect - Minachting
Defrosted - Ontdooit
Harrods en Selfridges zijn 2 bekende warenhuizen in London - Harrods and Selfridges are two famous department stores in London.
Wat doet Bert voor de kost? Hij is pakhuismeester. - What does Bert for living? He is a warehouseman
De Amerikaanse Toeristen waren onder de indruk van het grote aantal oude pakhuizen in Amsterdam - The American tourists were impressed by the great number of old warehouses in Amsterdam
Is het verstandig vlees in een warenhuis te kopen? - Is it sensible to buy meat in a department store?
Het oude pakhuis was verbouwd tot kantoor. - The old warehouse had been converted into an office
Hoe heet het grootste warenhuis in Moskou? - What’s the name of the biggest department store in moskou?
Nederlands Engels
Parkeerplaats - Car park Parking
Disco - Dancing Dance Hall
Parkeer garage - Multi-storey car park
Camping - Campingplatz
Verstandig - Wise Sensible
Moskou - Moscow
Achter - Behind
Juni - June
In juni zijn veel camping’s vol - In June are a lot of campsites are full
Achter de winkel is een parking. - Behind the shop is a warehouse
Zullen we naar de dancing gaan? - Shall we go to the dance Hall
Have finished - To fininsh
Has caught - To catch
Has gone - To go
Has had - To have
Have left - To leave
Have never met - To meet
Have seen - To see
Have just moved - To move
Have lived - To live
Have worked - To work
Wrote - To wrote
Have mislaid - To hear
Have not written - To (not) write
Told - To tell
Have decided - To decide
Have arranged - To arrange
Sent - To send
Have thought - Thought
Lost - To lose
Left - To leave
Wendy en Sharon schrijven al 2 jaar brieven aan elkaar. - Wendy and Sharon are pen friends for 2 years now.
Ze hebben elkaar sinds kerstmis niet meer geschreven. - They don’t sent a letter since Christmas
Vorige week heeft Sharon een fax gestuurd. - Sharon had sent a fax last week.
Ze is de laatste maanden aan het studeren. - She studied a lot last 2 months
Ze is een half jaar ernstig ziek geweest, maar nu is ze weer helemaal beter. - A half year ago she was very sick but she is better now.
Ze heeft vorige week haar rijbewijs gehaald - Last week she got her driver’s license
Ik heb al een jaar een rijbewijs, maar ik heb in november voor het laatst in een auto gereden. - I have a drivers license since a year ago but the last time I drove a car was in November
Ik heb besloten om in januari naar Engeland te gaan. - I’ve decided that I’ll go to England next January.
Ik heb een fototoestel voor mijn verjaardag gekregen. - I got a photo camera for my birthday
Ik heb het nog niet veel gebruikt.-  I don’t have used it a lot.
Crucial - Beslissend
Virtual - Feitelijk
To do away with - Afschaffen
An advocate - Een voorstander
Ludicrous - Lachwekkend
Millstone - Molensteen
Alight - Brandend, verlicht
Particle - Deeltje
Nuclear fission - Kernsplitsing
Clip - Fragment
Feasible - Uitvoerbaar
Hulk - Gevaarte, klomp
To take the edge off something - De scherpte wegnemen
Blurred - Vraag, niet helemaal duidelijk
Carbon oxide - Kooldioxide
Natural gas - Aardgas
Greenhouse - Broeikas
Fly as - Vliegas
Buzzword - Modewoord, leus, kreet
Ephemeral - kortstondig
Particle accelerator - Deeltjes versneller
To envisage - Zich voorstellen
daft - Dwaas gek
Has studied - To study
Have forgotten - To forget
Have had - To have
Has been - To be
Has fallen - To fall
Has locked - To lock
Has gone - To go
Has blown - To blow
Have repaired - To repair
Have changed - To change
Have Decided - To decide
Skidded - To skid
Told, - To tell, to leave
Left
Decided - To decide
Slipped fell - To slip
Has started - To start
Said, have taken To say, to take
Has complained - To complain
Talked - To talk
Has done - To do

I haven’t heard anything from you in a while - Ik heb nu al een tijd niets meer van je gehoord
It struck me in your last letter that you were rather pessimistic - Het viel me op in je vorige brief dat je nogal pessimistisch was.
Has anything happened? - Is er iets gebeurd?
I’ve been wondering for sometime why you don’t write to me - Ik vraag me al enige tijd af waarom je me niet schrijft.
Have you received the fax that I sent to you last week? - Heb je de fax ontvangen die ik je vorige week heb gestuurd?
Yesterday a fire broke out in our street. - Gisteren is er in onze straat een brand uitgebroken.
Fortunately the fire brigade arrived very quickly - Gelukkig kwam de brandweer erg snel.
We all watched how they put out the fire - We hebben allemaal gekeken hoe ze de brand blusten
It has made a deep impression on my little brother - Het heeft op mijn kleine broertje een grote indruk gemaakt.
He has been talking about it all day now. - Hij praat er de hele dag al over

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.