ADVERTENTIE

Als ik moet kiezen, dan ga ik het liefst:

Hoofdstuk 8
1. to conceal verbergen
2. aerial antenne
3. to compile samenstellen
4. gruesome afschuwelijk
5. adult volwassene
6. to aim at mikken op
7. suitable geschikt
8. series serie
9. Off button uitzetknop
10. to appreciate waarderen
11. channel tv-kanaal
12. to omit overslaan
13. heading titel
14. essay opstel
15. trivial onbenullig
16. resistance verzet
17. denominater noemer
18. to supervise toezien op
19. cosy gezellig


20. squeamishness overgevoeligheid
21. scriptwriter scenarioschrijver
22. to allow for rekening houden met
23. audience publiek
24. screen scherm
25. cute schattig
26. enchanting aantrekkelijk
27. gratified tevreden
28. newscaster nieuwslezer
29. random willekeurig
30. newseditor nieuwsredacteur
31. involved betrokken
32. upset van streek
33. intrusive opdringerig
34. distraught radeloos
35. point-blank botweg
36. doddle makkie
37. stage stadium
38. performance optreden
39. cuttings knipsels
40. to probe diep graven
41. primetime zendtijd met de hoogste kijkdichtheid
42. to sneer at spotten met
43. trash troep
44. ingrained ingeworteld
45. commercial sponsorship sponsoring door bedrijven
46. to thrive goed doen
47. audience publiek
48. to topple doen omvallen
49. ratings table tabel van de waarderingscijfers
50. viewing figures kijkcijfers
51. to emphasize benadrukken
52. to commission opdracht geven
53. fringe theatre avant-gardetoneel
54. scrutiny nauwkeurig onderzoek
55. to tune in to afstemmen op
56. locatable te vinden op de kaart
57. key character hoofdfiguur
58. to trace het spoor volgen
59. decade periode van tien jaar
60. aspiration ambitie
61. to pull one's leg in de maling nemen
62. mischievous schadelijk
63. video 'nasty' schunnige video
64. privy to op de hoogte van
65. notion idee
66. inflammatory opwindend
67. to prosecute gerechtelijk vervolgen
68. stealthy stiekem
69. grist vereiste hoeveelheid materiaal

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.