Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Ondernemingsvormen

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • aso | 647 woorden
  • 4 september 2008
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Bedrijfswetenschappen: de ondernemingsvormen

1. Je kan een onderneming oprichten onder de vorm van een éénmanszaak of onder de vorm van een handelsvennootschap.

1.1. Wat is een éénmanszaak?

Het geheel van bestanddelen die worden samengebracht en aangewend om een onderneming te drijven en cliënteel aan te trekken en te behouden. Er is geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van zijn handelszaak.

1.2. Wat zij de voor- en nadelen van een éénmanszaak?

Voordelen: hij zijn persoonlijk vermogen en/of dat van de echtgenoot beveiligen door een aangepast huwelijkscontract of door zijn onderneming om te zetten in vennootschapsvorm. Er zijn ook weinig boekhoudkundige en/of administratieve verplichtingen oplegt zowel bij de oprichting als nadien.


Nadelen: ondernemer staat met zijn gehele vermogen, ook met zijn privé-vermogen in voor het ondernemersrisico. Hij is dus onbeperkt aansprakelijk, zodat er een grote verbondenheid is tussen welslagen van de onderneming en de welvaart van de ondernemer. Ook de taxatie van de meerwaarden is nadelig.

1.3. Wat is een handelsvennootschap?

• In principe bestaat een vennootschap uit minimum 2 vennoten
• De bedoeling van winst te maken onderscheidt de vennootschap van andere vormen van samenwerking.
De winst kan bestaan uit een in geld waardeerbare verrijking of uit een ander vermogensvoordeel .
• Iedere vennoot moet in de vennootschap een inbreng doen, die kan bestaan in geld, in natura of in nijverheid.
In ruil voor deze inbreng bekomt de vennoot aandelen.
• Iedere vennoot deelt in de winst en draagt bij in het verlies.
• Onder de vennoten moet de wil aanwezig zijn om op basis van gelijkheid samen te werken.

• de oprichting dient te gebeuren bij een bijzondere akte.
In bepaalde gevallen moet dit zelfs een notariële akte zijn (bijvoorbeeld NV - (E)BVBA - CVA - CVBA).
Deze akte dient de essentiële elementen van het gekozen vennootschapstype te bevatten.
Tevens wordt er rekening gehouden met de taal van het taalgebied, waarbinnen de exploitatiezetel van de vennootschap gesitueerd


1.4. Wat zijn de voor- en nadelen van een handelsvennootschap?

Voordelen:de rechtspersoonlijkheid, de onderneming leidt een apart bestaan en een tal van problemen kunnen een vlotte oplossing krijgen (bijvoorbeeld opvolging). De ondernemer is beperkte aansprakelijk en de fiscale taxatie is veel vriendelijker.

Nadelen: Er is een minimumkapitaal vereist om van de voordelen te kunnen genieten en de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn wel wat zwaarder in vergelijking met die voor een éénmanszaak.

1.5. Geef een overzicht van de mogelijke handelsvennootschappen waaruit je als ondernemer kan keizen. Je geeft de volledige benaming van de vennootschapsvorm en de gebruikelijke afkorting.

Een vennootschap waaraan rechtspersoonlijkheid wordt toegekend is een rechtssubject dat zelfstandig drager is van rechten en plichten.
Aldus ontstaat er een vermogen dat duidelijk afgescheiden is van het vermogen der vennoten
De vennootschapsvormen waaraan rechtspersoonlijkheid wordt verleend staan vermeld in het Wetboek van Koophandel:

• de vennootschap onder firma VOF
• gewone commanditaire vennootschap GCV
• de commanditaire vennootschap op aandelen CVA
• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA
• de naamloze vennootschap NV
• de coöperatieve vennootschap CV
• de (Europese) economische samenwerkingsverbanden EESV of ESV
• vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

2. De meest voorkomende handelsvennootschappen in België zijn: EBVBA –
BVBA – NV. Stel een vergelijkende tabel op met EMZ, EBVBA, BVBA en NV.


EMZ EBVBA BVBA NV

Aantal vennoten? 1 1 1 2
Te volstorten kapitaal?
Geen volstorten kapitaal Minimum € 12 400 Ten bijdrage van 1/5 met een minimum van € 6200 Minimum € 61 500

Is er een oprichtingsakte nodig?

neen Ja: notariële akte Ja: notariële akte Ja: notariële akte

Wat met de aansprakelijkheid?

Onbeperkt Beperkt tot inbreng Beperkt tot inbreng Beperkt tot inbreng

Aard van de aandelen en de overdracht van de aandelen?

Geen aandelen Enkel op naam Enkel op naam

- Alleen met eenparige toestemming van de vennoten Aan toonder of op naam
- vrij overdraagbaar

Bestuur?

zaakvoerder 1 of meerdere zaakvoerders 1 of meerdere zaakvoerders Raad van bestuur:

-minimum 3 leden (aan toonder)
-Minimum 2 leden (op naam)

Boekhoudkundige verplichtingen?

Vereenvoudigde boekhouding (als omzet max. € 495.787,04) Dubbele boekhouding Dubbele boekhouding Dubbele boekhouding

Fiscaliteit?

Personenbelasting Vennootschaps-belasting Vennootschaps-belasting Vennootschaps-belasting

Is er een financieel plan nodig? neen Ja Ja Ja

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.