Woordenlijst hoofstuk 4 Medien

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 417 woorden
  • 15 februari 2004
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

tekst A durchhalten volhouden
die Rückenflosse de rugvin
das Schicksal het noodlot
das Schlauchboot de rubberboot
verletzen verwonden
die Welle de golf
zerschmettern vernielen, kapotslaan
gehorchen gehoorzamen
der Efeu de klimop
die Fassade de fassade, de voorgevel
herkömmlich traditioneel
karg karig, armoedig
der Nachttopf de nachtspiegel
der Schall het geluid
der Tupfer de stip
das Ausmass de omvang, de afmeting
drohen dreigen
die Havarie de avarij, het scheepsongeval
die Menge de massa, menigte
die Rohrleitung de pijpleiding
die Behörde de overheid, de autoriteiten
die Drogen de drugs
das Gerüst de stellage
knackig knapperig, aantrekkelijk
die Suchtprävention de drugspreventie
die Veranstaltung het evenement

tekst B der Antrag het aanzoek, het voorstel
auffordern dringend verzoeken
der Ausschuss de commissie, het comité das Ereignis de gebeurtenis
erschöpft doodmoe, uitgeput
die Fakten de feiten
die Kläranlage de zuiveringsinstallatie
die Krawatte de stropdas
die Leistung de prestatie
die Messe de jaarbeurs
die Ratsschänke café in/onder het raadhuis
die Reihenfolge de volgorde
das Schützenfest het schuttersfeest
der Tacho de snelheidsmeter
die Tagesordnung de agenda, de orde van de dag

tekst C angeblich naar men zegt, zogenaamd
die Entbindung de bevalling
das Erzeugnis het produkt
feixen grijnzen, grinneken
gewähren lassen z'n gang laten gaan
nachlässig nonchalant
die Niederkunft de geboorte
staunen verbazen
zeigen tonen, laten zien
zulässig toelaatbaar, geoorloofd
Tot hier 1ste deel dyslectici

tekst D die Anzeige de advertentie, de aangifte
auslösen veroorzaken
austüfteln uitdenken, uitdokteren
das Bedürfnis de behoefte
brutal bruut, wreed
die Enttäuschung de teleurstelling
entstellen misvormen, mismaken
der Erfolg het succes
das Gehirn de hersenen
die Kündigung de opzegging
die Losung de leuze, het parool
die Panne de autopech
plakativ spreken, opvallend
reizen prikkelen, bekoren
rücksichtslos meedogenloos
unentbehrlich onmisbaar, onontbeerlijk
stellvertretend plaatsvervangend
der Verleger de uitgever

tekst E das Feuilleton de vervolgserie, het feuilleton
der Hummer de kreeft
das Inserat de advertentie
der Leserbrief de ingezonden brief

tekst F sich abmühen zich zeer veel moeite geven
die Anerkennung de erkenning
der Leinwand het linnen, het filmdoek
der Pennäler de vwo-leerling
der Sprengsatz de springlading
sich widmen zich wijden aan
die Zündung de ontsteking

tekst G austauschen uitwisselen
erfahren te weten komen, ervaren
die Gebühr(en) de kosten, de leges
herstellen maken, produceren
die Niederlassung de vestiging
Rücksicht nehmen auf rekening houden met
die Sequenz de sequentie, de opeenvolging
die Überschwemmung de overstroming

tekst H sich beschäftigen zich bezighouden
scheitern mislukken
ständig voortdurend überraschen verrassen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.