ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Premiere: Thema: ‘Emoties’

1. Wat heeft de afbeelding met emoties te maken?

Volgens mij is het jongetje bang en zoekt hij hulp bij zijn konijn. Hij laat zijn hoofd een beetje hangen en bloost een beetje. Hij vindt het eng om het echte leven onder ogen te zien. Ik denk dat hij zich ook een beetje alleen voelt en daarom hulp zoekt bij het konijn. Doordat de afbeelding zo klein is krijg je het gevoel dat het jongetje zich klein voelt.

2. Wat voor soort afbeeldingen raakt bij jou een gevoelige snaar?
Afbeeldingen waar mensen helemaal alleen zijn. Bijvoorbeeld een bejaarde die zielig achter het raam zit en waar niemand bij op bezoek komt. De enige die dan langs komt is de zuster. Dat doet me veel. Dat zet me aan het denken dat ik nu wel heel gelukkig ben met mijn vrienden maar dat het ook altijd nog anders kan lopen in mijn leven. Je ziet het vaak genoeg als je om je heen kijkt.
Sommige afbeeldingen maken me ook wel aan het lachen. Bijvoorbeeld een gekke strip. Dat vind ik altijd leuk.

3. Neem een tijdschrift of krant en inventariseer de koppen en foto’s waarin sprake is van emoties. Welke emoties komen prominent naar voren?
Ik heb het eerst naar een tijdschrift gekeken. Het was een meiden blad. Daarin komen veel verschillende emoties naar voren. Het eerste wat mijn aandacht ving was een verhaal met een foto van een meisje die aan de drugs was geraakt.Hierdoor was ze prostituee geworden. Daar krijg ik dan toch wel medelijden mee. Het is verschrikkelijk hoe je leven dan opeens kan veranderen.
In hetzelfde blad staan ook altijd veel modereportages. Hier zie je dan trotse modellen die mooie kleding showen. Die mensen zien er dan altijd heel gelukkig uit. Ook al vraag ik me af of ze dat ook wel echt zijn.

§ 2.1 Zij sluit, zij achter…

4. Omschrijf de betekenis van de termen gesticuleren, mimiek en lichaamstaal en relateer ze aan de afbeelding.
Gesticuleren: gebaren maken bij het spreken. Om de woorden een beetje uit te leggen en kracht bij te zetten.
Mimiek: de kunst om door gebaren gewaarwordingen en denkbeelden uit te drukken.
Lichaamstaal: communicatie door middel van lichaamstaal en/of gezichtsuitdrukking.

Aan de afbeelding zie je dat er veel gezegd wordt zonder te praten. Je ziet aan hoe deze man zit dat hij ongelukkig is. Hij is ook gespannen dat kan je zien aan de tenen. Die beweegt hij. Deze man voelt zich in ieder geval niet op zijn gemak.

5.Hoe belangrijk zijn deze uitdrukkingsvormen voor de podiumkunsten? Beargumenteer je antwoord.
Deze uitdrukkingsvormen zijn heel belangrijk. Daarmee laat je je gevoel zien. Die kan je op het toneel moeilijk uitspreken. Zeker als je alleen staat. Je kan moeilijk zeggen wat je denkt want dan wordt het veel te verwarrend. Ook moet je bij je tekst een goede gelaatsuitdrukking laten zien. Je kan moeilijk lachen als je iets heel zieligs moet spelen.

Dansen met gevoel

6.Welke dansen horen als het ware bij een specifieke muziekvorm? Geef minimaal vijf voorbeelden.

 Wals hoort bij muziek met de ¾ e maat.
 Hiphop hoort bij rap muziek.
 Rock ’n roll hoort bij rock muziek.
 Flamengo hoort bij Spaanse muziek.
 Samba hoort bij muziek met een 2/4 of een 4/4 e maat. (Braziliaanse muziek)

7. Bij welke dansen speelt emotie een grote rol en bij welke dansen is emotie van minder belang? Geef van elk een voorbeeld.
Bij sommige dansen moet je jezelf kunnen uitleven. Bijvoorbeeld met Carnaval. Met carnaval gaat iedereen helemaal uit hun dak op muziek waar ze dat normaal nooit op zouden kunnen doen. Met carnaval maakt het namelijk niet uit. Hoe gekker hoe beter. Daar kan je je emotie helemaal in uitten.

In hogere sferen

8. Noem een instrumentaal muziekstuk dat jou een opgewekt gelukkig gevoel geeft en een stuk dat jou op een verdrietige manier ontroert.

Ik speel zelf in een orkest dus deze vraag is makkelijk voor mij. Ik heb veel nummers gespeeld. Rio de Janeiro gaf me een heel opgewekt gevoel. Ja wie kent dat nummer niet. Het is een heel lekker nummer om te spelen en om op te dansen. Het nummer dat mij op een verdrietige manier ontroert is het nummer ‘Pavane in Blue’. Ik weet niet of U dat nummer kent maar ik heb dat nummer op drie verschillende instrumenten gespeeld en het blijft toch mijn favoriet.

9. Probeer te verwoorden waardoor deze gevoelens worden opgeroepen.
Deze gevoelens worden bij mij opgeroepen doordat het stuk in mineur is geschreven. In een mineur stuk klinkt alles zo verdrietig terwijl je van een majeur stuk opgevrolijkt wordt. Ook hangt het af van het ritme. De meeste mensen denken dat een stuk pas echt droevig is als het langzaam gaat. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Een droevig stuk moet langzame en snelle stukjes bevatten zodat er echte emoties in zitten. Een vrolijk stuk moet wel snel zijn. Lekker vrolijk.

§ 2.2 Ik kan wel janken

10. Welke gebeurtenissen kunnen nog meer aanleiding zijn voor emotionele uitingen op grotere schaal? Geef drie voorbeelden.

 De aanslagen in Amerika op 11 september
 Het verliezen van voetbal zodat we niet aan het WK mogen meedoen.
 De vuurwerkramp in Enschede

11. Hoe verklaar je de emotie bij de door jou genoemde voorbeelden?
 Bij de aanslagen in Amerika. Bij deze aanslagen waren zoveel doden dat dat natuurlijk veel indruk maakt op veel mensen. De meeste mensen voelden zich zelf ook aangevallen en waren bang dat er nog meer zou gaan gebeuren. Ze zijn gewoon bang voor oorlog. Alleen kunnen die mensen zelf er niets aan doen.
 Het verliezen van voetbal zodat Nederland niet aan het WK kan meedoen. Voor veel Nederlanders is het WK of het EK een groot feest. De meeste Nederlanders kijken er graag naar en feesten als de wedstrijd is afgelopen. Daardoor was het een hele grote teleurstelling toen ze uiteindelijk verloren.
 De vuurwerkramp in Enschede maakte veel invloed op veel mensen. Dat komt omdat het in de buurt was. De mensen zijn veel herinneringen verloren zoals foto’s. Ook waren ze elkaar kwijt en dat is natuurlijk heel triest. Heel Enschede moet opnieuw opgebouwd worden. Er wordt veel hulp geboden door mensen van buitenaf maar natuurlijk blijft de herinnering. Een opbouw is niet het moeilijkste probleem. Maar de herinneringen ervan zijn het ergste.

Laat zien wat je zegt
12. Van welke films of toneelstukken ken je verschillende uitvoeringen? Op welke gebieden kun je overeenkomsten en op welke verschillen aanduiden?

De enige film waar ik twee uitvoeringen van ken is de 101 Dalmatiërs. Die films zijn allebei door Walt Disney gemaakt maar er is een groot verschil: de ene is getekend en de andere is gespeeld door echte mensen en echte honden. Een overeenkomst is het verhaal. Het verhaal is namelijk precies hetzelfde. Dezelfde personen spelen erin.

13. Bedenk een aantal situaties waarin iemands houding en dat wat er gezegd wordt, niet op elkaar aansluiten. Bedenk ook een aantal situaties waarin dit juist wel het geval is.
Een situatie waarin iemands houding en dat wat er gezegd wordt niet kloppen is bijvoorbeeld als iemand heel boos is maar daar toch wel weer om moet lachen. Je moet dan boos zijn omdat die persoon fout is geweest maar eigenlijk vind je het zelf ook weer heel grappig.
Nog zo’n situatie is als iemand bijvoorbeeld voor je van de trap afvalt. Je vraagt bezorgt of degene zich pijn heeft gedaan maar ondertussen moet je ook wel weer lachen om die situatie.
Situaties waar dit wel het geval is zijn bijvoorbeeld situaties waar iemand echt heel boos op je is. En daar ook echt niet om kan lachen.
Nog een situatie waar het wel het geval is, is bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als iemand heel ziek is zit je ook niet te lachen. Daar ben je zelf ook verdrietig om en dat hoort daar ook bij.

14. Bedenk een situatie waar je de tekst ‘Ga niet bij me weg’ een plaats geeft.
De tekst ‘Ga niet bij me weg’ wordt heel vaak gebruikt volgens mij.
 Als je vriend het bijvoorbeeld uitmaakt en jij voelt nog heel veel voor diegene. Dan zeg je ook: Ga niet bij mij weg alsjeblieft.
 Als een kind bang is in het donker en zijn ouders zitten erbij dan vraagt het kind of ze niet weg willen gaan.
 Als iemand op sterven ligt wordt er door familie en vrienden ook vaak gevraagd of diegene niet bij hun weg wil gaan.

Emotie in de literatuur
15. Welke middelen heeft een schrijver om emotie op te roepen?

De schrijver doet dat doormiddel van zijn personen en gebeurtenissen in een boek. Hij laat zien wat de personen denken en voelen. Dat kan je duidelijk merken bij een boek dat over de jodenvervolgingen gaat in de oorlog. Daar lees je hoe die personen zich voelen tijdens die situatie. Als je dat leest krijg je zelf ook een verdrietig gevoel en een gevoel van medelijden.

16. Mulisch noemt als kenmerk van literatuur dat het ééndimensionaal is. Ben je het met hem eens? Beargumenteer je antwoord.
Nee ik ben het niet met hem eens. Ik denk namelijk dat het wel kan. Bijvoorbeeld als er twee verhaallijnen door een boek lopen. Je kunt dan de emoties van die verhaallijnen door elkaar laten lopen. Ik denk ook dat het op een andere manier kan. Als je bijvoorbeeld een verhaal leest over een meisje die haar best niet deed op school, van school af moest, en daardoor aan de drugs geraakt is. Dan heb je daarbij verschillende gevoelens. Aan de ene kant voel je medelijden, maar aan de andere kant is het haar eigen schuld. Zo kan de schrijver verschillende emoties oproepen.

Lekker sfeertje zeg
17. Noem twee films waarvan de titelsoundtrack een bekende hit is geweest.

Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk ‘My heart will go on’ van Celine Dion. De film die hierbij hoort is ‘Titanic’. Ik denk dat het nummer zo’n groot succes is geworden door de film.
Nog een voorbeeld hiervan is het nummer van ‘Coyote Ugly’ gezongen door Leann Rimes. Dit nummer heeft op nummer 1 gestaan.

18. Noem een voorbeeld van muziek die tijdens de film als beeldondersteuning wordt gebruikt.
Een voorbeeld van een nummer dat gebruikt is als beeldondersteuning is het liedje van Celine Dion in de film Titanic. Dit nummer wordt gezongen als ze over de zee uitkijken. Ook komt er in een film trommelgeroffel voor om de spanning te verhogen.

§ 2.3 Heethoofden en koele kikkers

19. Zoek een schilderij uit waarvan de kleuren je aanspreken of zelfs een emotie bij je oproepen. Kies de meest aansprekende kleuren uit het schilderij en probeer te achterhalen wat de symbolische betekenis van deze kleuren is.


Dit schilderij is van Picasso en heet Guernica. Hier is de achtergrond donker en de voorgrond is licht. Je ziet een paard die is gevallen en mensen die schreeuwen. Ik vind dit een mooi schilderij en ik denk ook dat hier de juiste kleuren zijn gebruikt. Het schilderij straalt een vervelende tijd uit. En dat komt door die kleuren en die afbeeldingen. Dit schilderij heeft een griezelige uitstraling.

20. Ga na of de symbolische betekenis overeenkomt met de inhoud van het door jou gekozen schilderij.
Dit schilderij is gemaakt in de oorlog toen de Duitsers de Spaanse stad Guernica bombardeerde. Het is een olieverfschilderij van 3,5 x 7,8 meter. Hij moest dit doen in opdracht van Francisco Franco. Hij gebruikte die symbolen om de ellende weer te geven.

Oude en nieuwe wilden

21. Wat houdt de therm ‘Fauves’ in?

fauvisme, stroming in de beeldende kunst in het begin van de 20ste eeuw, waarbij met ongemengde kleuren een expressief en decoratief effect werd nagestreefd. De compositie van het schilderij kwam tot stand uitsluitend met kleur, waarbij werd afgezien van modellering met licht-en-donker-effecten of schaduwwerking. De exposanten op de Salon d'Automne van 1905 in Parijs (Henri Matisse,Albert Marquet, André Derain, Manguin, Puy, Valtat, Maurice Vlaminck, Othon Friesz en Georges Rouault) werden door de criticus Vauxcelles als fauves (wilde dieren) bestempeld. Hoewel de beweging zelf van korte duur is geweest en geen school heeft gevormd met een nauwkeurig omschreven theorie (in 1907 verbrokkelde de eenheid), heeft het fauvisme een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de moderne schilderkunst.

Het woord Fauves werd gebruikt als scheldnaam voor een aantal schilders waaronder Henri Matisse, Albert Marquet en Georges Rouault. Die schilders gebruikte veel kleur in hun schilderijen en dat klopte niet met hoe de schilderkunst er in die tijd uit zag.

22. Expressionistische kunstenaars geven hun uiting aan hun emotie door hun kleurgebruik. Welke andere middelen kan een beeldend kunstenaar toepassen om emoties uit te drukken?
Een beeldend kunstenaar kan ook zijn emoties uiten door de vormen van zijn kunstwerk. Zijn het bijvoorbeeld puntige vormen dan lijkt het of hij moeilijke gevoelens heeft gehad toen hij het kunstwerk maakte. Hij is dan boos of heel verdrietig. Als hij het kunstwerk mooi rond maakt is hij gelukkig of verliefd.

De betekenis van kleur

23. Benoem de verschillen tussen figuratief, geabstraheerd en abstract.

Figuratief beeld wat uit en abstract niet. Abstract is het tegenovergestelde van figuratief. Wat geabstraheerd is kon ik niet in de encyclopedie vinden maar ik denk dat het er een beetje tussenin ligt.

24. Zoek op bij welke groep de kunstenaar Vassily Kandinsky hoorde.

Kandinsky, Vassily Vassiljevitsj (Moskou 4 dec. 1866 – Neuilly-sur-Seine 13 dec. 1944), van origine Russisch, van 1928 tot 1939 Duits en sedert 1939 Frans schilder, ging in 1886 rechten en economie studeren in Moskou, maar wijdde zich na 1896 in München geheel aan de schilderkunst. In zijn vroege werk vermengde hij invloeden van de Jugendstil met elementen uit de Russische volkskunst, terwijl door impressionisme en expressionisme opgeroepen problemen eveneens hun neerslag erin vonden. Van 1904 tot 1908 reisde Kandinsky in Tunesië, Italië en Frankrijk (hij woonde een jaar in Sèvres) en keerde daarna naar München terug. Het grootste deel van zijn vroege werk is daar en vanaf 1909 af in het nabije Murnau ontstaan; het vertoont verbondenheid met mensen, dieren, landschappen en wordt gekenmerkt door een immense vaart en een felle drift, die leidt tot ware kleurfestijnen.
Van de drie kunstenaarsgroeperingen die Kandinsky (mede) heeft opgericht, is Der Blaue Reiter het bekendst geworden. Met Franz Marc richtte hij in 1911 en 1912 tentoonstellingen in die iets toonden van de nieuwe inzichten die doorbraken en bij hemzelf culmineerden in het Erstes abstraktes Aquarell (wrsch. 1910), dat traditioneel wordt beschouwd als het begin van de abstracte schilderkunst. Het ontstaan hiervan en de ontwikkelingsgang die hij in die tijd doormaakte, heeft Kandinsky beschreven in Über das Geistige in der Kunst (1910, verschenen 1912; Ned. vert. 1987), een fundamentele studie over de abstracte kunst, die naar zijn mening de toekomst zou beheersen.
In 1914 week de kunstenaar via Zwitserland uit naar zijn geboorteland. Hij kreeg er aanvankelijk volop de gelegenheid zijn gedachten uit te dragen, doceerde en werkte mee aan de organisatie van diverse musea, maar na enkele jaren keerde het tij van de cultuurpolitiek en Kandinsky, die in 1917 gehuwd was met Nina Andrevskaja, ging in 1921 terug naar Duitsland, waar hij een jaar later aan het Bauhaus te Weimar werd verbonden als docent. Zowel voor de gemeenschap van het Bauhaus als voor hemzelf is deze periode, die duurde tot de sluiting van het Bauhaus in 1933, van grote betekenis geweest. Hij schreef er Punkt und Linie zu Fläche (1926), dat als ondertitel droeg: Ein Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. In zijn werk uit die tijd nemen mathematische vormen een belangrijke plaats in; steeds valt de dynamiek op van diagonalen, punten, driehoeken, pijlen, cirkels en halve cirkels; de composities zijn altijd in de ruimte geplaatst.
Met zijn verhuizing naar Parijs in 1933 (zijn werk werd ‘entartet’ verklaard; zie Entartete Kunst) begon de laatste fase in Kandinsky's kunst: als steeds gekenmerkt door zijn speelse geest, maar zonder de strenge geometrische vormen uit de Bauhaus-tijd. De ruimte wordt in deze werken verdeeld in vlakken met afzonderlijke vormen, waarbij ieder vlak in het totaal van het schilderij een eigen functie bezit.
Vele van Kandinsky's vroege werken bevinden zich in de Städtische Galerie im Lenbachhaus in München; later werk is o.m. te vinden in het Guggenheim Museum in New York en in het Museum Boijmans-Van Beuningen in Rotterdam. De weduwe van de schilder, die reeds eerder dertig schilderijen, gouaches en aquarellen aan het Musée Nationale d'Art Moderne in Parijs had geschonken, legateerde in 1980 haar gehele bezit aan dit museum.
WERK: (behalve de genoemde): Rückblicke (1913, 21977); artikelen in het Bauhaus Buch (1923); Essays über Kunst und Künstler, uitg. d. M. Bill (1955).
UITG: Schoenberg–Kandinsky: corresp., d. J. Halh-Koch e.a. (1984); Gesamm. Schriften, d. H.K. Roethel (1980 vv.).
Dit stuk tekst heb ik erover gevonden in de encarta encyclopedie. Hierin staat dat Kadinsky mede oprichter is geweest van de kunst groeperingen. Van die groeperingen is Der Blaue Reiter het bekendst geworden.

25. Bekijk het schilderij van Kandinsky en bespreek de emotionele uitstraling met een klasgenoot.
Ik heb het schilderij “improvisatie ‘28” bekeken van Kandinsky. Het schilderij had mooie energieke kleuren. Veel zwart en wit en daarnaast alleen maar mooie ‘echte’ kleuren. Ik vind dit een heel mooi schilderij.

Minimaal
26.Denk jij dat emotieloze kunst bestaat? Waarom wel, waarom niet?

Ik denk dat je geen kunst kan maken als je er geen gevoel in legt. Natuurlijk kan je wel een vaas schilderen zonder gevoel maar dat noem ik geen kunst. Ik denk dat het pas kunst is als je er je emotie in kwijt kan. Dan gaat het kunstwerk echt voor de mensen spreken. Dat is net zo met muziek. Je kan wel een mooi nummer spelen zonder je gevoel erin te leggen, maar het wordt pas echt een mooi nummer als je er wel je gevoel in legt.

27.Door het gebruik van welke middelen denk je dat je emotie uit kunst/schilderijen kunt bannen?
Ik denk dat je emotie uit een schilderij of een kunstwerk kan bannen door iets heel figuratiefs te maken. Bijvoorbeeld een portret. In een portret zit geen emotie. Behalve dan de emotie van de persoon die wordt geschilderd.

28. Welke reden of achterliggende gedachte kan een kunstenaar hebben om emotie uit zijn of haar werk te bannen?
Ik denk dat je kunstenaar bent om je emoties ergens in kwijt te kunnen. Je wordt componist om je emotie in een stuk kwijt te kunnen. Dus ik denk niet dat een kunstenaar zijn gevoel wil verbergen.
Ik denk meer dat een kunstenaar zijn emotie uit een kunstwerk bant om de mensen die ernaar kijken hun eigen gevoel te laten spreken. Ik denk dat die kunstenaars de mensen niet willen opzadelen met hun problemen. Ze willen die mensen die kijken aan het denken zetten. En niet als ze kijken gelijk de emotie door hebben.

Keuzeopdracht 6
Lees een beschrijving over de uitgangspunten van minimal art en maak vervolgens een ontwerp voor een driedimensionaal werkstuk dat geïnspireerd is op deze kunstvorm. Voer het uit op karton of op papier.

Minimal art is een stroming die zich ontwikkelde in de Amerikaanse beeldende kunst van de eerste helft van de jaren zestig van de 20e eeuw. De term minimal heeft betrekking op de uiterst eenvoudige vormen van de veelal driedimensionale objecten. Er wordt veel gebruik gemaakt van kubussen, rechthoeken en vierkanten en dikwijls van de herhaling van een aantal identieke vormen binnen één project.

Eindopdracht 1

Een toneelbewerking maken.
Wanneer je een boek omwerkt tot een toneelstuk zijn er geen regieaanwijzingen en de tekst is niet geschikt als toneeltekst. Je moet een heleboel gegevens schrappen en beslissen welke gedachten wel of niet uitgesproken moeten worden.

Spijt. Carry Slee
(blz. 105)
Meneer Zwart: Mag ik even tien minuutjes de aandacht.
Mevrouw Bouwma: (knikt en kijkt rond)
Meneer Zwart: ik kreeg net een telefoontje van de ouders van Jochem, en daar maak ik me ernstige zorgen over.
Sanne: Jezus, wat kinderachtig zeg!!! We wilden alleen maar weten hoeveel slokjes likeur hij opkon.
Remco: Ja het waren maar een paar slokjes. En toen ging hij kotsen. Maar dat kan nooit van de likeur zijn.
Sanne: En later gleed hij uit. Hij viel toen in zijn eigen kots. En nou beweert hij natuurlijk dat wij hem erin hebben gegooid en dan laat hij gauw zijn pappie en mammie opbellen.
Meneer Zwart: Ik wou dat het waar was dat Jochem zijn vader en moeder heeft laten bellen. De vader van Jochem belde om te vertellen dat Jochem gisteravond niet is thuisgekomen.
(idereen stil)
Meneer Zwart: Ik hoop maar dat het goed afloopt. Maar jullie drieën kunnen vast naar mijn kamer gaan. (wijst naar Sanne, Justin en Remco en loopt weg)
David: Jochem wordt al veel langer gepest. Ik erger me daar dood aan en volgens mij ben ik niet de enige. Maar niemand durft er iets van te zeggen omdat je dan waarschijnlijk zelf het slachtoffer wordt.
Mevrouw Bouwma: Eigenlijk heb ik er nooit iets van gemerkt. (staart voor zich uit) Laten we het hier maar nog een keer over hebben als Jochem erbij is.

(blz. 125)
Niels: David dit keer mag jij de vergadering leiden
David: (wordt rood) Jij mag het ook wel vertellen.
Niels: Schijtzak. Het is jouw plan, ga je gang.
David: Nou eh… dan moet het maar. (kijkt zijn vrienden aan) We zijn er allemaal kapot van wat er met Jochem is gebeurt. Achteraf zouden we het echt wel anders hebben gedaan, maar daar hebben we nu niets aan. Ik dacht zo van eh… Jochem is vast niet de enige die wordt gepest. Op elke school zit wel iemand die net zo wanhopig is als Jochem.
Youssef: Dat is rot genoeg. Maar daar kunnen wij toch niets aan doen?
David: (speelt met z’n pen) Ik denk dat wij daar als redactie van de schoolkrant wel wat aan kunnen doen. We kunnen een rubriek oprichten waar iedereen kan schrijven die iets over pesten wil zeggen. Slachtoffers kunnen daar een brief heen schrijven en raad vragen. Boven die rubriek wou ik een stukje uit Jochems dagboek afdrukken.
Niels: David heeft het al met Paul Nobbe doorgepraat. Die vond het een goed idee.
Youssef: Ja ik vind het een goed idee.
David: Nou hebben we het alleen nog over onze school gehad maar ik wil ook contact opnemen met de redacties van de andere scholen in deze stad. Het zijn er vijf dus dat moet te doen zijn.
Vera: Wat een goed idee. Ik denk vast dat ze enthousiast zijn. Iedereen weet wat er met Jochem is gebeurd, het heeft uitgebreid in de krant gestaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.