Hoofdstuk 3: Taal en tekens

1. Vormen van communicatie zijn spreken (en luisteren), schrijven, gebarentaal en lichaamstaal.

2. Ik maak gebruik van spreken, schrijven en lichaamstaal.

3. Voordelen spreken: Je kunt vrijwel elke boodschap overbrengen en de meeste mensen kunnen het.
Nadelen spreken: Er zijn veel verschillende talen, waardoor je niet overal zo kunt communiceren.
Voordelen schrijven: Je kunt vrijwel elke boodschap overbrengen en je kunt over een lange afstand communiceren, zonder geluid te maken.
Nadelen schrijven: Het duurt even voordat de ontvanger de boodschap krijgt en vanwege de verschillende talen kun je ook niet met iedereen zo communiceren.
Voordelen lichaamstaal: Je kunt met iedereen zo communiceren, en de ontvanger heeft de boodschap meteen.
Nadelen lichaamstaal: Je kunt niet elke boodschap overbrengen, slechts een paar

4. De chemische eigenschap die de makers gebruikt hebben, is dat als je iets lang tegen een plat vlak aandrukt, dan krijg je een afdruk in dat platte vlak.

5. Overeenkomsten:
* Van beiden zijn de werken verwerkt in de natuur.
* De omvang van het werk is bij beiden vrij groot.
Verschillen:
* De afbeeldingen van Nazca zijn wat ingewikkelder
* De gebruikte materialen zijn anders.
Ik vind dat de afbeeldingen van Nazca en de werken van Robert Smithson toch wel van elkaar verschillen, ondanks dat ze allebei in de natuur zijn verwerkt.

6. Die kwamen toen de echte zeevaarders op zoek naar andere continenten gingen: Columbus ontdekte het continent Amerika in 1492, dus contacten tussen Amerika en Europa ontstonden eind 15de eeuw en vooral in de 16de eeuw.
Australië werd eigenlijk veel later ontdekt: in 1788 door James Cook, dus zullen de contacten begin 18de eeuw zijn gelegd

7. Nu hakt men alleen nog mededelingen in steen bij monumenten en grafstenen. Dit wordt gedaan omdat men dat mooi vindt.

8. Rond de zestiende eeuw stond Nederland onder strenge leiding van de Spanjaarden. De Spanjaarden waren strenge katholieken. Zij stonden geen ander geloof toe en mensen die wel een ander geloof hadden, werden gedood. Maar in de zestiende eeuw kwam het protestantisme op. De protestanten waren tegen de pracht en praal en de kerken van de katholieken, zij wilden een sobere kerk. Veel protestanten werden door de katholieken vermoord, en dit zorgde voor een hele grote haat bij de andere protestanten. En op een nacht verwoestten de protestanten de beelden in de katholieke kerken, de beeldenstorm.

9.

10.

11. De computertaal, de taal die een computer begrijpt. Deze taal is niet natuurlijk ontstaan, maar door de mens gemaakt.

12. - Het Ivriet en het Arabisch wordt van rechts naar links geschreven en dus ook gelezen, bij het Chinese karakterschrift en de Romaanse talen is dit andersom.
- De karakters van het Chinese karakterschrift stellen een lettergreep voor, er wordt dus per lettergreep geschreven, en dit is niet zo bij de andere talen.

13.

14. Dat zijn vooral de strips waarbij de tekst buiten de tekening staat, zoals Olie B. Bommel van Maarten Toonder.

15. De paus zou voor gek staan als hij een kerklied niet zou weten, omdat het lied anders gezongen wordt dan hij het kent. Zoiets zou zijn positie ernstig in gevaar brengen.

16. De missie van het ‘orkest van de achttiende eeuw’ is de muziek hetzelfde te spelen als in de oorspronkelijke bezetting.

17. Nee dat denk ik niet omdat de huidige instrumenten heel anders zijn dan die van toen, en iedereen interpreteert muziek anders; de een legt de nadruk op de ene noot (omdat hij dat beter klinken vindt) en de ander legt de nadruk op een andere noot. Hierdoor kunnen de twee orkesten niet hetzelfde klinken.

18. De grammaticale regels voor de westerse muzieknotatie zijn:
* De grafische notatie, van links naar rechts spelen.
* De duur van een noot wordt door symbolen weergegeven.

19. Afrikaanse volksmuziek, omdat in deze muzieksoort klanken en niet precies definieerbare tonen een hele grote rol spelen.

20. Als er bladmuziek moet worden gespeeld, dus wanneer de musicus het stuk niet (uit zijn hoofd) kent.
Voordelen van bladmuziek zijn: Iedereen weet wanneer en hoe er gespeeld moet
gespeeld moet worden, er kan dus ook goed samen gespeeld worden. Een ander
voordeel is dat bladmuziek ervoor zorgt dat alle musici het stuk kunnen spelen,
niet alleen de componist.
Nadelen van bladmuziek zijn: Het kan heel onduidelijk worden, bijv. als er veel
tonen tegelijk moeten worden gespeeld. Ook kan de bladmuziek eigen inbreng
van de muzikant belemmeren, hij voelt zich gebonden aan de noten.

21. Er kan ook zonder leraar geoefend worden.

22. Ja, daar ben ik het mee eens. Een pas bijvoorbeeld kan op hele verschillende manieren worden uitgevoerd, die je niet om kunt zetten in tekens en symbolen. Er zit zoveel in een beweging, dat kun je alleen begrijpen door het te zien.

23. Nee, want ook veel geluiden en gedachten zijn niet te vangen in symbolen en tekens. Geluiden en gedachten kunnen ook zo complex zijn dat je ze niet kunt noteren.

24. Iconoclasme betekent beeldenstorm.

25. In het Byzantijnse rijk heerste in de 8ste eeuw een strijd die de bestrijders (iconoclasten) en de verdedigers (inconofielen) van de beeldenverering scherp tegenover elkaar stelde. De inconofielen waren de monniken en het volk, en de iconoclasten waren de keizer en de hoge administratie. De iconoclasten waren tegen het maken en vereren van beelden als element van het geloof, en de inconofielen waren hier voor en tevens protesteerden zij tegen de groeiende inmenging van de staat op godsdienstig gebied

26. Nee, ik heb geen sporen meer kunnen vinden.

27. Door mondelinge overdracht ken ik sprookjes, Griekse mythen, roddels en moppen.

28. Omdat er anders gebaren zouden kunnen ontstaan die de een wel kent en de ander niet en dit maakt communicatie tussen doven moeilijker.

29. Vaak houdt een streekgebonden taal een stuk geschiedenis in stand.

30. Eerst worden de nieuwe woorden/uitdrukkingen toegevoegd aan de woordenschat van de Nederlandse taal, maar deze woorden staan nog niet in het woordenboek: het is een neonglisme. Dan wordt het woord voorgedragen, om op te nemen in het Algemeen Nederlands. Als dit is gebeurd, behoort het woord officieel tot de Nederlandse taal.

31. Er zijn de laatste tijd vooral veel nieuwe woorden en uitdrukkingen uit buitenlandse talen. Hiervan zijn de Engelsen koploper, met woorden zoals racen, checken en saven.

32. Zo’n verhaal moet volgens mij een inhoud hebben die tijdloos is. Het moet over dingen gaan die altijd zullen gebeuren en zijn gebeurd, zoals de dood, de weg naar volwassenheid en de liefde.

33. Deze verhalen worden steeds opnieuw uitgegeven, omdat de mensen van zulke verhalen houden. Er zit weer iets tijdloos in, namelijk het geloof in hogere machten die het aardse leven besturen.

34. Emblemata boeken zijn boeken met zinnebeeldige prenten, voorzien van opschrift (motto) en een meestal berijmd onderschrift. De emblemata hebben van de 16de tot in de 18de eeuw cultuurhistorisch een belangrijke rol gespeeld.

35. Een genrestuk gaat over het dagelijks leven, een allegorie gaat over een abstract onderwerp.

36. Het beeld van Zadkine herinnert aan het oorlogsverleden van de stad Rotterdam.
Nee, ik denk niet dat een toerist tot deze conclusie zou komen, omdat in het kunstwerk niets van oorlog is verwerkt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.