Hoofdstuk 6
Valt er wat te lachen?

Wat is de oorspronkelijke betekenis van humor?
Het doorbreken van een verwachtingspatroon.

Zijn van die opvattingen in de huidige tijd nog sporen van te vinden?
2) Ja nu is het nog steeds het doorbreken van het verwachtingspatroon maar humor heeft in ook in het heden veel met timing te maken.

Bespreek met enkele klasgenoten wat jullie humoristisch vinden
3) Iets waarom je moet lachen, zoals moppen grappige opmerkingen of blunders (leedvermaak).

Welke vorm van humor spreekt jouw het meest aan? Waarom en geef concrete voorbeelden.
4) Grappige opmerkingen en droge humor. Ze spreken mijn het meest aan omdat ze vaak spontaan zijn. En spontane humor spreekt mij het meest aan.

Hoe ga jij aan het werk om iemand aan het lachen te krijgen?
5) Door grappige opmerkingen of blunders vertellen.

De stichting cliniclowns neemt als credo ‘lachen is gezond’ zeer serieus. Wat zijn de uitgangspunten van die stichting?
6) Als je mensen aan het lachen maakt, geef je ze positieve energie, waardoor ze misschien eerder beter worden. En kunnen ze dan even ergens anders aan denken dan aan hun ziekte.

Op welke manier onderscheiden Plien en Bianca zich van andere komieken?
7) Ze maken humor ten nadele van henzelf. Ze maken zichzelf vaak belachelijk.

Analyseer de overeenkomsten en verschillen tussen de eigenschappen die worden toegeschreven aan een nar en een clown
8) De overeenkomsten zijn dat ze allebei mensen aan het lachen maken, en een kostuum dragen. De verschillen zijn dat een nar aan het hof werkt, niet geschminkt is en praat. Een clown daarentegen werkt (meestal) in een circus, is geschminkt en is sprakeloos. Verder had de nar ook nog de functie om het nieuws te vertellen aan de kasteelheer en de clown is er echt alleen voor het lachen.

Inventariseer welke andere beroepen hun bestaansrecht ontlenen aan humor. Geef concrete voorbeelden
9) Cabaretiers, acteurs in een comedy.

Analyseer de eigenschappen van een karakter uit een humoristische strip
10) Vaak zijn ze vrijgezel, en maken gevatte of domme opmerkingen. En stripfiguren kunnen van een flat vallen zonder dood te gaan.

Inventariseer de komische eigenschappen van Mr. Bean
11) Lelijk, achterlijk, motorisch gestoord en contactgestoord.

Welke mogelijkheden heeft de striptekenaar waar Rowan Atkinson geen gebruik van kan maken en omgekeerd
12) Een striptekenaar kan iemand van een flat laten vallen zonder dood te gaan en Mr. Bean kan dit natuurlijk niet. Omgekeerd kan Mr. Bean gewoon praten en Donald Duck bijvoorbeeld niet. Tenzij de strip natuurlijk verfilmt wordt.

Welke middelen gebruikt Freek de Jonge in het tekst fragment om zijn publiek te amuseren
13) Taalgebruik en timing.

Beschrijf de belangrijkste stijlkenmerken van een limerick. Motiveer je keuze
14) Het begint altijd met een plaats naam, en het gaat vaak over sex, en op het einde een grap.
Voorbeeld:

Er was eens een vrouwtje uit Epe
Die had het voltooid deelwoord niet goed begrepen
Zij vroeg na de daad
Met een mond vol met zaad
Heb ik gepijpt of gepepen?

Welke hedendaagse schrijvers, van buitenlandse orgine, schrijven met veel humor? Zoek minimaal drie tekstfragmenten die jouw antwoord onderbouwen
15) Roald Dahl, Sue Townsend, Herman Finkers.


Heb jij wel eens iets aangeschaft op grond van inspirerende reclame’s?
16) Vroeger heb ik wel eens een supersoaker bij de bart smit gekocht door de mooie reclames die ze daar over maakten.

Wat zijn voor jou de randvoorwaarden voor een humoristische reclame?
17) Grappige opmerkingen of een groot gevolg van een actie.

Beschrijf drie ontwerpen van Boulee en Ledoux en maak duidelijk wat de relatie is tussen de vorm en functie
18) Bij alledrie de ontwerpen zijn vorm en functie één geheel.

Beschrijf drie reclamecampagnes die jij goed vindt.
19) Melkunie, Apeldoorn Verzekeringen en Essent. Deze reclames hebben altijd goede humor, en zijn dus zeer komisch.

Bespreek jouw keuze met een aantal klasgenoten
20) We hebben eigenlijk allemaal wel een beetje de zelfde reclames die we leuk vinden

Onderzoek waarom tv-reclames voor wasmiddelen maandverband en luiers een hoog irritatiegehalte hebben
21) Daardoor onthoudt men de producten.

Waarom heeft Frits Muller in zijn cartoon een Franse tekst gebruikt?
22) Om aan te geven hoe de Fransen tegen Nederland aankijken.

Op welke manier ondersteunen de andere elementen de tekst
23) De molen, met als wieken wietblaadjes, het weer, het water en het vlakke landschap.

Zou het ook mogelijk zijn om, alleen op grond van visuele informatie, te achter halen waar deze cartoon over gaat?
24) Nee, er zijn wel typische Hollandse eigenschappen, maar de werkelijke boodschap wordt met de Franse woorden weggehaald.

Is er bij de afbeelding van SIRE sprake van ironie, cynisme of sarcasme?
25) Sarcasme, er wordt net gedaan of het normaal is om met één hand rond te lopen, maar wij weten zelf ook wel dat dat eigenlijk heel erg is.

Waarom kiezen de bedenkers van de afgebeelde campagne voor deze vorm van humor?
26) Is erg confronterend, misschien denken jongeren er dan beter over na.

Maak samen met een aantal klasgenoten een slogan voor een nieuwe anti-vuurwerkcampagne?
27) “ Als hij in je hand ontploft, is je stunt geflopt.”

Hoe zou jij het ontwerp van Dali uitvoeren?
31) Ik denk dat ik het hetzelfde gedaan zou hebben, omdat ik het zo erg mooi en origineel vind.

Welke overeenkomsten zie je tussen het ontwerp van Dali en de potreten van de zestiende-eeuwse Italiaanse kunstenaar Giuseppe Scrimboldo
32) Veel aandacht aan de zintuigen en duidelijke contouren.

War word er bedoeld met de term ‘klassiek ballet’
33) Ballet met de oorspronkelijke bewegingen erin verwerkt, op klassieke muziek zonder de moderne dans. Zoals de Notenkraker of het Zwanenmeer.

Noem een aantal specifieke eisen waaraan dansers moeten voldoen.
34) Ritme gevoel hebben, lenig zijn, en een goede conditie hebben. Gevoel voor muziek, dicipline.

Hoe is de wisselwerking tussen de choreografie en de kostuums in de dansvoorstelling Groosland?
35) In Groosland is de tegenstelling met het normale ballet erg duidelijk: In het normale ballet zie je hoofdzakelijk slanke tot magere mensen en in Groosland zijn het de kostuums die de dansers erg dik maakt.

Wat zijn stereotiepen?
36) Algemeen voorkomende kenmerken, gemiddelden, een aantal voorbeelden zijn:
- De gemiddelde man is 1.82m lang,
- Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is f 4894, 62 bruto per maand,
- De gemiddelde vrouw krijgt 2,6 kinderen
- Belgen zijn dom
- Nederlanders zijn gierig

Bespreek met een paar klasgenoten of deze stereotypen ook van toepassing zijn op andere landen
37) Ja, deze stereotiepen tellen voor de hele wereld.

Waarom is het moeilijker te accepteren dat een ziende grappen maakt over een visueel gehandicapten dan een blinde?
38) Omdat we vinden dat een ziende minder goed kan inschatten hoe grappen overkomen bij blinden, het kan op een belediging lijken. Blinden zelf kunnen dit beter inschatten omdat ze weten hoe het overkomt, en hoe ver ze kunnen gaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.