De groene revolutie

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 798 woorden
  • 4 september 2008
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

De Groene Revolutie

Wat is de groene revolutie?

De ontwikkeling waarbij verschillende factoren geïntroduceerd/veranderd werden waardoor de opbrengsten van de oogst veel hoger werden. Er werd naar gestreefd om landen via nieuwe landbouwtechnieken voldoende te laten produceren om in de behoefte van de eigen bevolking te kunnen voorzien. De nationale voedseltekorten konden op deze manier opgevangen worden.

Een aantal nieuwe landbouwtechnieken zijn:
- Drainage (waterafvoersysteem)
- Irrigatie (watertoevoersysteem)
- Onkruidbestrijdingsmiddelen
- Kunstmest
- Dichtere beplanting (per veld meer planten dan wat gebruikelijk was)
- Meerdere oogsten per jaar (geldt vooral voor rijst)
- Pesticiden (insectengif)
- Monocultuur (per veld één gewas)

Waar vond deze revolutie plaats?

In feite waren er twee revoluties; de eerste revolutie vond plaats in de “westerse landen”, de meer ontwikkelde en welvarende landen. Pas later kwam een tweede revolutie in de minder ontwikkelde landen. Deze voltrok zich vooral in Azië, omdat daar vooral een betere irrigatie nodig was en een goede infrastructuur aanwezig was. Door de irrigatie kwamen er meer gewassen en dus ook meer voedingsmiddelen, zodat er genoeg was voor de bevolking en er zelfs geëxporteerd kon worden. Dit was alleen mogelijk geweest met een goede infrastructuur, omdat de gewassen anders niet goed vervoerd konden worden naar de consument.

Wanneer vond deze revolutie plaats?

De groene revolutie begon als eerst in de westerse landen rond 1950. Daarna volgde een revolutie in Azië, die officieel in 1967 begon.

Wie namen het initiatief tot deze revolutie?

In de eerste plaats waren het de Britten en de Amerikanen die het initiatief namen voor de groene revolutie in de westerse, meer ontwikkelde landen. Dit kwam doordat zij een probleem zagen ontwikkelen in hun landen: een voedseltekort dreigde door de snel groeiende bevolking.

Later namen de Amerikanen, Rockefeller en Ford Foundation, het initiatief voor de revolutie in de minder ontwikkelde landen.

Ook de Amerikaanse regering en de grote internationale bedrijven wilden na het 'verlies van China' maar al te graag de onrust op het platteland van Azië een halt toeroepen. De 'Groene Revolutie' zou het tovermiddel worden om dit te bereiken. In het Amerikaanse researchinstituut IRRI, gesticht door de Rockefeller en Ford Foundation, was een nieuwe 'wonder'-rijstvariëteit gekweekt. Deze zou de landbouwopbrengst enorm verhogen. De overvloed zou de druk van de ketel halen en voor 'vrede' zorgen.

Welke gewassen waren het belangrijkst in de revolutie?

De belangrijkste gewassen waren maïs, tarwe en rijst. Rijst was vooral het belangrijkste gewas in de minder ontwikkelde landen (dus vooral in de tweede revolutie). Dit kwam omdat het goedkoop is om rijst te verbouwen en het is heel arbeidsintensief, daardoor is het alleen in minder ontwikkelde landen mogelijk. Rijst is in deze landen een belangrijk hoofdgewas en werd gebruikt in veel voedingsmiddelen. Maïs en tarwe waren in het westen, in de meer ontwikkelde landen, een belangrijk hoofdgewas.

Wat waren de gevolgen voor de wereldbevolking?

Doordat de gezondheidszorg veel verbetering had gemaakt, in vergelijking met het begin van de eeuw, was er een soort groeispurt begonnen in wereld, waardoor de wereldbevolking snel steeg. De wereldvoedselproductie kon deze spurt echter niet bijhouden, en men realiseerde zich dat als ze niet snel iets zouden doen er een groot voedseltekort zou ontstaan voor de gehele wereld. Dankzij de groene revolutie kon er veel meer geproduceerd worden, en daardoor ontstond er geen voedseltekort.

Noem een aantal positieve gevolgen, anders dan hierboven genoemd.
- Men produceerde meer dan met consumeerde in sommige landen, hierdoor kon er geëxporteerd worden en dat was gunstig voor de economie, want er komt via de export meer geld binnen.
- De groene revolutie zorgde voor rust en vrede op het platteland van India, omdat de politieke onrust, die er was vanwege het voedseltekort, verdween.
- Landen als China, India en Indonesië zijn sinds de groene revolutie in staat om zelfvoorzienend te produceren en zelfs te exporteren.

Noem een aantal niet bedoelde negatieve gevolgen van de groene revolutie.

- Er ontstond een vitaminegebrek in bepaalde landen. Dit kwam omdat er een monocultuur was en dus nog maar weinig verschillende gewassen werden verbouwd en de mensen dus ook erg ongevarieerd aten. Ze kregen dus niet veel verschillende vitaminen binnen, hoewel men die wel nodig heeft.
- Er ontstond een drinkwatertekort door het toepassen van irrigatie.
- Bij de irrigatie werd er te zout water gebruikt, waardoor het akkerland naar verloop van tijd onbruikbaar werd.
- De pesticiden tastten het milieu aan, en een deel ervan kwam in het voedsel terecht, wat schadelijk was voor de gezondheid van de mens.
- Een goed voorbeeld van negatieve gevolgen is ook Punjab. Het was de bedoeling dat deze staat welvarend zou worden, maar in plaats daarvan zijn er alleen maar woestijnachtige gebieden bijgekomen en hebben in tweede helft van de jaren ’80 meer dan tienduizend mensen het leven verloren door deze gevolgen van de revolutie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.