Rekenexamen F2

Beoordeling 10
Foto van Birke
  • Aantekening door Birke
  • 4e klas vmbo | 443 woorden
  • 19 oktober 2015
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Weten: 

o Dat duizend 3 nullen heeft, een miljoen 6 nullen en een miljard 9 nullen. 

o Dat 7 duizendste gelijk is aan 0,007 en 12 miljoenste aan 0,000012 e.d. 

o Hoeveel mm er in een meter zitten, hoeveel cg in een gram e.d. 

o Wat bedoeld wordt metvierkante en kubieke centimers, meten e.d.

o  1 liter = 1 dm3, 1 ton = 1000 kg (1 kuub = 1 m3, 1 cc = 1 cm3= 1 ml, 1 are = 100 m2, 1 ha = 10.000 m2)

o Als het over geld gaat is een ton = 100 000 euro - gewicht is 1000 kilo
o Een etmaal is 24 uur

o Dat 1% is 1/100-ste en bijv. 5% is 1/20-ste. 

o Dat bij een rekensom de volgorde is x en : van links naar rechts en daarna + en – van links 

naar rechts en dat je in bepaalde gevallen de volgorde van de berekeningen mag veranderen 

(bijv. 13: 35 x 140 = 140 : 35 x 13; dit is handig omdat 13 : 35 moeilijk uit te rekenen is, en 

140: 35 erg makkelijk) 

o Dat de oppervlakte van een rechthoek is lengte x breedte en de inhoud van een balk is lengte 

x breedte x hoogte. Ook een omtrek moet de leerling kunnen berekenen. 

o Dat een jaar 365 dagen telt, elke dag 24 uur, een uur 60 minuten en een minuut 60 seconden. 

En uiteraard: een maand is ongeveer 30 dagen, een jaar heeft 12 maanden. Een etmaal is hetzelfde als een dag. Een  millennium is 1000 jaar, een eeuw 100 jaar en een decennia is 10 jaar.

Kunnen: 

o Rekenen: zonder rekenmachine alleen wat hierboven werd genoemd, redelijk eenvoudige x, 

: , + en – met enkele eenvoudige breuken (en de berekening mag met kladpapier). 

o Als dat gevraagd wordt goed (op bijv. 2 decimalen) kunnen afronden. 

o Omdat het om toepassingen gaat, moet je praktisch denken: geld bijv. op centen afronden (2 decimalen). 

Dit wil je ook lezen:

o Je moet begrijpen hoe je met procenten (%) werkt, bijv.: 

A) een laptop kost € 495 incl. 19% BTW; hoeveel euro BTW zit er in de prijs? 

B) een broek die 12 euro afgeprijsd is kost nu 48 euro; hoeveel % korting is dat? 

o Zelf kunnen bedenken welke berekening(en) je de rekenmachine moet laten doen. 

o Werken met schaal en andere toepassingen van verhoudingen 

o Tabellen, grafieken, cirkeldiagram en formules kunnen gebruiken. 
omrekenen meter per seconde naar kilometer per uur en andersom:
o meter per seconde X 36 = kilometer per uur
kilometer per uur : 3,6 - meter per seconde

Belangrijke tips: 

– Lees elke vraag rustig en zorgvuldig 

– Schrijf voor jezelf de tussenstappen op 

– Zorg dat je de basiskennis (zie hierboven) goed in je hoofd hebt 

– Het antwoord moet goed zijn: als je een klein foutje maakt, is de opgave helemaal fout. Werk dus zorgvuldig. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Birke