ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Nask hoofdstuk 3

Een stof herkennen

  • Je kunt een stof herkennen aan de eigenschappen die kenmerkend zijn voor die stof. Deze heten stofeigenschappen

De meeste stoffen kunnen in 3 toestanden (fasen) voorkomen:

  • De vaste toestand  (fase)
  • De vloeibare toestand  (fase)
  • De gasvormige toestand  (fase)

Wanneer een stof chemisch zuiver is:

Een stof is chemisch zuiver als het één stof is, dus geen mengsel. Een mengsel bestaat uit twee of meer zuivere stoffen.

Wanneer een vloeistof een oplossing of een suspensie is.

  • Een oplossing is een helder vloeibaar mengsel dat soms gekleurd is.
  • Een suspensie is een troebel  mengsel van fijn verdeelde vaste stof die in een vloeistof zweeft

Een zuivere stof herkennen

  • Een zuivere stof kun je herkennen aan zijn stofeigenschappen. Deze zijn kleur, geur, smaak, brandbaarheid, fase bij kamer tempratuur , glans , buigzaamheid.

Bij het oplossen van een stof

Een vaste stof die oplost in een vloeistof geeft een oplossing, deze is helder. Een vaste stof die niet oplost geeft een suspensie, deze is troebel.

Dichtheid berekenen

De dichtheid van een stof is de massa per volume-eenheid.

Dichtheid is een stofeigenschap.

Er geldt: dichtheid = massa:volume , formule p=m:v

Een handige eenheid van dichtheid is  g/cm3

Diagram

Een diagram geeft het verband tussen twee grootheden .Als de grafiek een rechte lijn is, is er een constante verhouding tussen twee grootheden
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.