HOOFDSTUK 1

Kostprijs
(V/Bp) + (C/Np)

Verkoopresultaat
Gerealiseerd verkoopresultaat = werkelijke omzet- standaard kosten
Verwacht verkoopresultaat = Verwachte afzet x (verkoopprijs – kostprijs)

Bedrijfsresultaat (nettowinst)
Verkoopresultaat – bezettingsresultaat
Omzet – (werkelijke/verwachte) kosten
(Werkelijke omzet – afzet tegen kostprijs) Gerealiseerd verkoopresultaat + (afzet tegen kostprijs – werkelijke kosten)  Gerealiseerd budgetresultaat

Bezettingsresultaat
Bezettingsresultaat = (Bp – Np) x (C/Np)
Overbezetting: (Bp > Np) Onderbezetting: (Bp < Np)
Gerealiseerd bezettingsresultaat = (Wp – Np) x (C/Np)
Bp = Begrote productie
Np= Normale productie
Wp = Werkelijke productie

Fabricagekostprijs                    Commerciële kostprijs        
(Cf/Np) + (Vf/Bp)                     (C/Np + (V/Bp)
Cf = Verwachte toegestane constant fabricagekosten
Vf = Verwachte toegestane variabele fabricagekosten
C = Verwachte toegestane constante fabricage- en verkoopkosten
V= Verwachte toegestane variabele fabricage- en verkoopkosten

Breakeven
Breakeven afzet = X = (C/p-vf-vv)
Breakeven omzet = Verkoopprijs x Breakeven afzet
Dekkingsbijdrage = p – (vf + Vv)
Vf = variabele fabricagekosten per eenheid product
Vv = variabele verkoopkosten per eenheid product

 

 


HOOFDSTUK 2

sp = standaardprijs van 1 kg grondstof of 1 arbeidsuur
sh = standaardhoeveelheid
wp = werkelijke prijs
wh = werkelijke hoeveelheid
SH = werkelijke productie x sh = standaardhoeveelheid die men nodig heeft voor de werkelijke productie
WH= werkelijke gebruikte hoeveelheid grondstof => niet in euro’s!

Efficiëntieverschil = sp(sh-wh)
Prijsverschil = wh(sp-wp)
Totale efficiëntieverschil = sp(SH-WH)
Totale prijsverschil = WH(sp-wp)

Standaardkosten
Werkelijke afzet x standaard (commerciële) kostprijs

Gerealiseerd verkoopresultaat
Werkelijke omzet – standaardkosten

Gerealiseerd budgetresultaat
Standaardkosten – werkelijke kosten
-/+ prijsverschillen, efficiëntieverschillen, overige verschillen, werkelijk bezettingsresultaat

Nacalculatorisch bedrijfsresultaat
Werkelijke omzet – werkelijke kosten
Gerealiseerd verkoopresultaat + gerealiseerd budgetresultaat

Toegestane machinekosten
Aantal machine-uren (sh) x machine uurtarief (Cm/Nu + Vm/Bu)
Cm = Constante machinekosten
Nu =  Normaal aantal machine-uren
Vm = variabele machinekosten
Bu = Begrote aantal machine-uren
Aantal kg grondstof (sh) x prijs per kg (sp)        toegestane grondstofkosten
Aantal arbeidsuren (sh) x uurloon (sp)        toegestane arbeidskosten
Aantal machine uren (sh) x machine-uurtarief (Cm/Nu + Vm/Bu) +
Fabricage kostprijs

Budgetresultaat op constante fabricagekosten
Standaardkosten – werkelijke constante kosten = Su x C/Nu – Cw

Efficiëntieverschil op constante kosten bij fabricagekosten
(Su – Wu) x C/Nu

Bezettingsresultaat bij fabricagekosten
(Wu – Nu) x C/Nu

Prijsverschil op constante kosten bij fabricagekosten
(C – Cw)

su = standaardhoeveelheid machine-uren die nodig is voor één product
Su = werkelijke productie x su = de standaardhoeveelheid machine-uren die eigenlijk nodig is voor de werkelijke productie
Wu = werkelijk aantal gedraaide machine-uren
C = begrote constante kosten
Cw = werkelijke constante kosten
C/Nu = standaard machine-uurtarief (en is in feite de standaardprijs, sp)
Su x C/Nu = het budget dat bij de huidige productie beschikbaar is voor de constante fabricagekosten = standaardkosten

Efficiëntieverschil op de constante kosten + bezettingsresultaat + prijsverschil op de constante kosten.

HOOFDSTUK 3

Directe kosten
Grondstofkosten en arbeidskosten (bij ontwikkeling van maar 1 product zijn alle kosten direct).

Indirecte kosten
Waarvan je niet kunt zeggen ten behoeve van welk product ze worden gemaakt zoals afschrijvingskosten, loon directeur, administratiekosten etc.

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.