1.4 & 1.5

Beoordeling 7.5
Foto van Sara
  • Aantekening door Sara
  • 4e klas vwo | 486 woorden
  • 5 november 2016
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Filosofie aantekeningen 1.4.

1.4 De rede.
1.4.1 Verschillen tussen mens & dier.
- Descartes: Res Cogitans & Rex Extensa.
- Aristoteles: Animal Rationale.
- Nietzsche: ‘Mensen zijn onaffe dieren’.

Rede betekent denken. Het verschil tussen mens en dier komt bijna altijd uit op rede. Het denkvermogen van de mens zorgt er ook voor dat we kunnen zwemmen/vliegen, daarom is de mens speciaal.

Fundamenteel verschil/Gradueel verschil.
Het lijkt erop dat het verschil tussen mensen en dieren niet fundamenteel is maar gradueel, het lijkt meer geleidelijk dan een zwart-wit verschil.

1.4.2 Zelfbewustzijn.
Plessner: Centriciteit/Excentriciteit. Het verschil zit in het bewustzijn. Een dier is het centrum van zijn eigen bestaan, een dier heeft centriciteit. Een mens is ook centrisch, maar de mens s ook excentrisch, een mens kan ook buiten zichzelf gaan. Bijvoorbeeld jezelf afvragen ‘Waar ik ben ik nu mee bezig?’. Maar een mens kan ook overdelen over zijn eigen handelingen.
Heidegger: Tijdelijkheid. De vraag: Zou je onsterfelijk willen zijn? past hier goed bij. Het zelfbewustzijn zit er vooral in dat wij mensen bewust zijn van dat we maar tijdelijk leven, daardoor proberen mensen zoveel mogelijk uit hun leven te halen. Als dat niet zo zou zijn kom je tot niks.

1.5 Vrijheid
Stelling: ‘De mens is vrij’.
- Voor: De mens kan doen en laten wat hij wilt.
- Tegen: De mens wordt beperkt in het vrij zijn door de overheid & de maatschappij.

1.5.1
Sartre: Existentialisme
Existentie gaat vooraf aan essentie.
Vrijheid-keuze-verantwoordelijkheid.
Gedoemd tot vrijheid.
‘Kwade trouw’.
Sartre vindt dat de mens vrij is. De essentie van een ding maakt het ding tot wat het is. Existentie staat voor bestaan, alles heeft existentie, maar dingen hebben ook essentie. Sartre zegt dat planten en dieren ook dingen zijn. De mens heeft geen essentie. Hij zegt je hebt mensen en dingen. Bij een mens bepaal je zelf wie je bent, een mens heeft geen essentie, want je vult zelf in wat je wordt. De mens kan kiezen. Sartre zegt je hebt altijd keuzes en deze keuzes zijn vrijheid. De keuzes die je maakt zijn je eigen keuzes, dat draagt verantwoordelijkheid met zich mee. Hij noemt dat je bent gedoemd tot vrijheid, je moet keuzes maken. Je kunt er niet aan ontkomen. ‘Kwade trouw’ is ontkennen dat je een keuze hebt, dat je vrij bent.

Foucault: Structuralisme.
Existentialisme – Structuralisme.
Rollen- Structuren.
Geen vrijheid.
Elk mens zit in een bepaalde structuur. Je speelt een rol in een structuur. De taal die je spreekt, waar je opgroeit, de tijd waarin je leeft, zijn allemaal structuren. In die structuur doe je wat er van je verwacht wordt. Ín die structuren speelt er altijd macht een rol.

Rosa Braidotti
Nomadisch mensbeeld
‘Man-beelden’.
De mens is een nomade. Braidotti zegt dat het niet vastligt wie je bent. Alle mensen zijn verschillend, bovendien verandert ieder mens in zijn leven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sara