Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Verslag onderzoek problemen rond Schiphol

Aardrijkskunde

Opdracht

Luchthaven Schiphol

7.6 / 10
4e klas vmbo
  • anoniem
  • Nederlands
  • 1251 woorden
  • 8080 keer
    20 deze maand
  • 24 november 2006
Problemen rond Schiphol

BNP betekent: Bruto Nationaal Product (wat alle inwoners van een land per jaar dus verdienen).

`Beheerst groeien` wil zeggen: Schiphol mag wel groeien, maar ook aandacht voor het milieu. Hiermee moet de directie van de luchthaven Schiphol dus ook rekening houden bij uitbreidingsplannen.

`Topper` betekent hier: Luchthaven Schiphol staat op de 4e plaats in de EU met vrachten en passagiers vervoer. De luchthaven hoort net niet bij de 1e 3 maar wel bijna.

`Tobben` wil zeggen dat er problemen zijn bij de ligging en uitbreiding van luchthaven Schiphol.

Onderzoeksgebied: Schiphol.

Onderwerp: Problemen rond de uitbreiding van Schiphol.

Hoofdvraag:

Hoe moet het verder met de luchtvaart op Schiphol?
Ik zelf vind dat erg moeilijk om daar antwoord op te geven, want het is belangrijk dat Schiphol blijft uitbreiden dit is namelijk goed voor de welvaart de economie van Nederland is namelijk 1.5% van het BNP afhankelijk van de luchthaven Schiphol. Ook komt hierdoor dan weer meer werkgelegenheid bij een uitbreiding. Nederland zou door uitbreiding ook steeds een grotere rol spelen in de internationale handel. Dit zijn allemaal positieve punten, maar er zijn ook negatieve punten bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het milieu die gaat achteruit door de luchtvervuilingen. Ook omwonende hebben last van de stank en geluidsoverlast. Er zijn wel meer voordele als nadelen. Dit kan wel een reden kunnen zijn voor uitbreiding, maar als er wordt uitgebreid moeten er goede oplossingen bedacht worden voor de nadelen van een uitbreiding. Bijvoorbeeld voor het milieu moeten goede afspraken gemaakt worden.


Deelvragen:

1 Wat is de topografie van het gebied?

Zie kopie blad.

2 Hoe is de groei van de luchthaven verlopen? (bron 1).

De groei is erg snel gegaan er zijn plannen dat er in 2015 een verdubbeling komt van de oppervlakte van de luchthaven Schiphol. Nu is de oppervlakte van Schiphol 2787 hectaren dit is al eigenlijk erg groot voor een land als Nederland, want dit is net zo groot als een middelgrote stad in Nederland.

3 Welke redenen zijn er om Schiphol te laten groeien? (bron 1 en bron2)

De reden is dat er op Schiphol zowel directe als indirecte banen ontstaan. Dat betekent dat wanneer Schiphol zicht uitbreidt er weer meer werkgelegenheid ontstaan (er ontstaan meer banen als er extra passagiers gebruik maken van Schiphol als dit het geval is ontstaan er per miljoen extra passagiers, duizend nieuwe banen op Schiphol).

4 Welke redenen zijn er om de groei van Schiphol te beperken? (bron 3, bron 4 en bron 5)
Probleem 1
Er is veel stankoverlast de omwonende en de passagiers van de luchthaven Schiphol ruiken de kerosine (kerosine is een brandstof voor vliegtuigen).

Probleem 2
Er is geluidsoverlast door de vliegtuigen komt veel geluidsoverlast vrij de omwonende van Schiphol hebben erg veel geluidsoverlast hiervan.

5 Wat zijn kosteenheden? ( bron 4)

Ke staat voor kosteenheden de naam komt van de bedenker mijnheer Kosten.
De Kosteneenheid is de maat voor de lawaaibelasting die op een bepaalde plaats op de grond die door vliegverkeer wordt veroorzaakt. Hij is gebaseerd op het aantal over- en langsvliegende vliegtuigen, het van deze vliegtuigen ondervonden maximale geluidsniveau en de verdeling over het etmaal, waarbij bijvoorbeeld de late avond zwaarder telt dan de middag. Een geluidsbelasting van 35Ke of meer is behoorlijk hinderlijk dat is afgesproken. In gebieden in Nederland met meer dan 30 Ke mogen geen nieuwe woningen worden gebouwd.

6 Welke milieuproblemen veroorzaakt de luchthaven Schiphol? (Bron 3)

De luchthaven Schiphol veroorzaakt stankoverlast voor de omwonende rond de luchthaven. Deze stank is afkomstig van de vliegtuigen die als brandstof kerosine verbruiken. De kerosinelucht is op een afstand van 6 km van het centrum van Schiphol te ruiken. Deze stank blijft in de lucht dit is slecht voor het milieu en voor de gezondheid vooral voor de omwonende die het dus inademen. Gevolgen voor de omwonende kortere levensverwachting, mogelijk ademhalings- en hartproblemen, hogere bloeddruk, verminderd cognitief vermogen en voor sommige mensen verminderde longcapaciteit en bronchitis.2. Het vliegverkeer veroorzaakt r uitstoot van CO2, NOx, SO2 en roetdeeltjes. Die stoffen leveren een bijdrage aan het broeikaseffect en tasten de ozonlaag aan. Op dit moment is de bijdrage van vliegverkeer aan het broeikaseffect 3,5 - 8%. De verwachting is dat dit percentage zal verdubbelen. Vliegverkeer is op dit moment verantwoordelijk voor 1% van de aantasting van de ozonlaag. De aantasting van de ozonlaag door vliegverkeer kan toenemen van 6% tot zelfs 45%.3

7 Waarom hebben omringende gemeenten problemen met de groei van Schiphol? (bron6)

De omringende gemeenten hebben hier problemen mee, omdat hier dus geen woningen gebouwd kunnen worden ook de overlast waar over geklaagd wordt moet door de gemeente samen met de luchthaven Schiphol opgelost worden. Door de groei van Schiphol word de overlast steeds meer en daar zijn de omwonende niet blij mee!.

8 Waarom moet Schiphol uitbreiden?

Schiphol moet blijven uitbreiden, zodat ze op de 4e plaats blijven (Schiphol is namelijk een mainport en om een mainport te blijven moet je blijven uitbreiden om al die passagiers te kunnen opvangen) ook gaan steeds meer mensen reizen in hun vrije tijd, omdat het betaalbaar is geworden voor veel mensen daardoor is er meer ruimte nodig.

9 Tot hoever kan Schiphol zich uitbreiden?

Er zijn plannen om in 2015 een verdubbeling van de oppervlakte voor de luchthaven Schiphol. In 2015 word verwacht dat deze mainport 44 miljoen passagiers gaat vervoeren vorig jaar waren het er al 31 miljoen. Schiphol is de grootste luchthaven van Nederland ook is het een mainport. Pas was er een baan bij gekomen de polderbaan deze neemt 500 hectare in beslag. Om een mainport te blijven moet Schiphol zich in de toekomst uitbreiden. Er zijn een aantal mogelijkheden om uit te breiden zoals Dinteloord, Markerwaard en natuurlijk uitbreiding Schiphol in de Noordzee.

Dinteloord
Een van de opties voor uitbreiding Schiphol is Dinteloord. Dinteloord ligt vlakbij Zeeland in Noord-Brabant.
Dinteloord ligt dichtbij Schiphol en het gebied eromheen is niet erg verstedelijkt. Maar de Brabantse steden en de Rotterdamse steden liggen te dichtbij om er een uitbreiding van Schiphol te bouwen.

Markerwaard
Een ander alternatief is Markerwaard. Een uitbreiding in het Markerwaard zal voor ons in het noorden een uitkomst zijn, want als daar een uitbreiding komt zal er een hoge-snelheidstrein-verbinding komen met het noorden van Nederland. Verder heb je daar weinig milieuoverlast. Een nadeel zijn de vele vogels die er rondvliegen. De zwanen die er rondzwemmen zouden in een van de motoren van opstijgende vliegtuigen terecht kunnen komen. Een ander nadeel is dat het afgelegen ligt voor de Randstad. Ook zijn er veel milieuactivisten er tegen en is besloten het gebied niet in te polderen.

In de Noordzee
Een derde optie is uitbreiding Schiphol in de Noordzee. Er is geen milieuoverlast. Maar als Schiphol zou gaan uitbreiden in de Noordzee zal het hele kustgebied totaal veranderen. Er zullen zandbanken komen, net zoals je nu al in Zeeland ziet. Ook gevaarlijk is de zeewind die nogal eens van richting veranderd, wat levensgevaarlijk kan zijn voor vliegtuigen die bezig zijn met de landing. Ook zou die nieuwe luchthaven te dicht bij Schiphol liggen, zodat de aanvliegroutes dwars door elkaar heen lopen.

Lelystad
Uitbreiding naar Lelystad toe is ook een van de alternatieven. Op dit moment is de luchthaven bezig om de kleinere vliegtuigen richting Lelystad te dirigeren. Een voordeel van deze uitbreiding is dat het inwoner aantal klein is. Nadeel is weer de milieuoverlast in omliggende gebieden.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8744

reacties

Super, dankjewel!xx
door Lisa (reageren) op 16 september 2011 om 15:07
Superfijn! bedankt! ik heb het echt goed gebruikt..
door Andrea (reageren) op 16 juni 2012 om 14:43
heel erg bedankt
door d (reageren) op 21 september 2012 om 14:14
superrr!!!!! thanxxxxx
door anoek (reageren) op 30 oktober 2012 om 19:32
altijd handig zoiets op de avond voor dat je het moet inleveren
door ik (reageren) op 7 november 2012 om 20:30
Superbedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! loveyou xxx <3<3<3<3<3
door lkkrsgtje (reageren) op 20 mei 2013 om 20:42

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer