Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Welvaart

ANW

Spreekbeurt

Welvaart

5.8 / 10
  • anoniem
  • Nederlands
  • 918 woorden
  • 13209 keer
    8 deze maand
  • 24 maart 2003
Wat is welvaart?
Welvaart geeft weer hoeveel wij kunnen kopen van ons geld, en hoeveel behoeften daarmee bevredigd kunnen worden. De van Dale omschrijft welvaart als een toestand van voorspoed van gunstige ontwikkeling in maatschappelijke en economisch opzicht.

Als bijvoorbeeld de lonen stijgen en de prijzen gelijk blijven. Zullen we meer kunnen kopen en daarmee gaat het beter met de welvaart.
Maar als iemand bijv liever een vrije dag heeft dan 100 euro extra, dan is je welvaart beter gediend dan met die 100 euro extra

Als er producten uit het buitenland komen, zijn er meer producten waar we uit kunnen kiezen dus een betere welvaart. Maar een goede welvaart heeft niet altijd te maken met een goede economie.


Welvaart kan verschillende betekenissen hebben:
mensen in ontwikkelingsland :
- voldoende eten
- een waterput in de buurt
- een dak boven je hoofd
- medicijnen en goed medische zorg
- kinderen die naar school gaan

bij welvarende mensen (bij ons)
- groot huis
- meerdere auto’s
- mobiele telefoons/ fax/ internet
- vaak op vakantie en ver weg
er zijn natuurlijk ook minder welvarende mensen in ons land : neem bijvoorbeeld de langdurig werklozen en de daklozen
Driekwart van de wereldbevolking woont in wat we ontwikkelingslanden noemen. Meer dan 1,3 miljard van hen leeft in mensonterende armoede. Om te bepalen of iemand arm of rijk is, kun je kijken naar zijn inkomen en naar zijn levensverwachting, de mate waarin hij gelukkig is, zijn toegang tot goede sanitaire voorzieningen, medische voorzieningen, mogelijkheid tot zelfontplooiing, scholing enz. dit word ook wel de levensstandaard genoemd SHEET
Als maatstaf word meestal het nationaal inkomen per hoofd gebruikt. De mensen in de 23 rijkste landen hebben een inkomen per hoofd van meer dan € 20.000 dat terwijl de mensen in de 40 armste landen van de wereld een inkomen hebben van € 350 per hoofd per jaar.

Dus oneerlijk verdeeld en de rijkdom is ook nog eens oneerlijk verdeeld over enkele rijken en ontzettend veel armen
In de laatste tien jaar van de twintigste eeuw is volgens de Wereldbank het aantal arme mensen (mensen die moeten leven van minder dan een dollar per dag) nauwelijks afgenomen. Onder hen is de gemiddelde leeftijd de afgelopen dertig jaar met 5 -10 jaar gestegen. Ook kindersterfte neemt wereldwijd sterk af.
Ondanks de geleidelijke verbeteringen kun je je afvragen of het allemaal niet wat sneller kan. Het duurt wel erg lang voordat onnodige kindersterfte uit de wereld is, voordat er voedsel genoeg is voor elk mens met honger, voordat er onderwijs, werk en zorg is voor iedereen. En voordat mensen overal ter wereld kunnen beslissen over hun eigen lot, de macht hebben hun omstandigheden te beïnvloeden.
er zijn ook veel vooruitgangen geboekt:
X het aantal kinderen dat naar school gaat is gestegen van een vierde naar de helft
X de ondervoeding is met eenderde afgenomen
X vanaf 1960 is de gemiddelde levensverwachting toegenomen tot 62 jaar
X het aantal plattelandsgezinnen dat toegang heeft tot veilig drinkwater is sterk gestegen
X het aantal volwassene dat kan lezen is toegenomen van 46% tot 70%

gemiddeld zijn de levensomstandigheden over de hele wereld verbeterd. Sommige landen zijn erg vooruit gegaan, andere landen zijn gelijk gebleven of juist teruggegaan in ontwikkeling. De armoede is sinds het begin van de jaren tachtig gelijk gebleven. De ongelijkheid tussen landengroepen, binnen landen en tussen mannen en vrouwen is nog nooit zo groot geweest. Het aantal landen dat een hoge notering heeft is tussen 1960 en 1999 toegenomen van 16 tot 48. Daarentegen staan 24 landen waar het steeds slechter gaat. Ethiopie, angola, rwanda, somalie, sudan, afghanistan, haiti enz. zoals je ziet zijn dit de meeste afrikaanse landen.

De kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden: dit blijkt uit de volgende zaken:
X 20% van het rijkste deel van de wereldbevolking heeft een inkomen dat maar liefst 150 keer hoger ligt dan dat van de armste 20 %
X de rijken bezaten in 1990 al 85% van alle rijkdom van de wereld
X ruim een kwart van de wereldbevolking heeft totaal niet geprofiteerd van de aanzienlijke economische groei van de dertig jaar.

De vijf doelstellingen
In de jaren 50 werden er door de SER 5 doelstellingen gemaakt voor het economisch of welvaartsbeleid van een land.

- een evenwichtige arbeidsmarkt
- een evenwichtige economische groei
- een stabiel prijsniveau
- een rechtvaardige inkomensverdeling
- een evenwichtige betalingsbalans
(- een gezond leefmilieu)

arbeidsmarkt = het geheel van loonbepalende krachten => vraag en aanbod
economische groei = de toeneming van het economische voorzieningsniveau van een volkshuishouding . Wordt gemeten aan de stijging van het nationaal inkomen, nationaal product of bbp.
Inkomensverdeling = het resultaat van het proces inkomensvorming duidt op de spreiding van inkomens bepalende krachten
Betalingsbalans = geeft de totale betalingen en ontvangsten van een land weer.

cijfers 1997 armoede en welvaart in Nederland

toen: het ging goed met Nederland werd vermeld in de troonrede

welvaart:
- er waren 150000 miljonairs
- 700.000 mensen belegden op de beurs
- de gemiddelde Nederlander heeft 15000 gulden op zijn bankrekening staan
- 420000 nederlanders hebben een creditcard

armoede
- 850000 mensen in de WAO waarvan ongeveer eenderde last heeft van psychische klachten
- 250000 nederlanders zitten onder de armoede grens
- 45000 dak en thuislozen. Nu zijn dat er 60000
- 10000 mensen hebben te weinig geld om dagelijks een warme maaltijd te bekostigen

Welzijn
= toestand dat men zich goed voelt
geluk = gunstige loop van omstandigheden en voorspoed.
Welzijn ook bv liefde, vrienden, schone lucht ruimte.
Moeilijker zijn: instemmen met het eigen bestaan
In Nederland:
- algemeen welzijnsbeleid (hele regeringsbeleid)
- specifiek welzijnsbeleid (zorg, educatie, recreatie)
- welzijnsbeleid in enge zin (maatschappelijke dienstverlening, sociaal cultureel werk)

Welvaart en milieu
bij welvaart wordt niet gerekend: vrienden en een schoon leefmilieu.
Van een hoger CO2 gehalte in de lucht zullen wij niks merken. Maar uiteindelijk zullen delen van de natuur uitsterven.
Daarom moet je nu actie ondernemen => je zal een deel van je welvaart moeten inleveren om een schoner milieu enzovoorts te creëren.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6974

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer