Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Afghaanse vluchtelingen in Nederland?

Nederlands

Spreekbeurt

Vluchtelingen

6.5 / 10
5e klas vwo
  • Danny
  • Nederlands
  • 2032 woorden
  • 16433 keer
    22 deze maand
  • 24 maart 2003
Waarom dit onderwerp? Omdat iedereen het nu heeft over de oorlog in Irak, maar Afghanistan is iedereen vergeten, terwijl daar nog steeds mensen zitten die lijden en onze hulp nodig hebben.

INLEIDING;

Afghanistan
Afghanistan, gelegen in AziŽ, is een land dat iets groter is dan Frankrijk. De hoofdstad heet Kabul. Het land heeft 26 miljoen inwoners. Ongeveer 85% van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Bijna de gehele bevolking (meer dan 98%) is Moslim. Het land heeft dus een hele andere cultuur dan Nederland.
Het was eens een land waar je als toerist prima terechtkon. Een mooi ruig land met prachtige bergen en valleien. Een land met zeer gastvrije mensen, mensen met veel humor. Alles veranderde toen de Sovjet Unie Afghanistan de oorlog verklaarde in 1979. Sinds 1978/1979 is er oorlog in Afghanistan.
De geschiedenis van Afghanistan wordt gekenmerkt door buitenlandse bezettingen en burgeroorlogen. Afghanistan is nooit ťcht een kolonie geweest, maar is wel gebruikt door Engeland tegen Rusland als bufferstaat.
In de negentiende eeuw had Engeland twee invasies nodig om de Afghaanse machthebbers tot medewerking te dwingen. In 1919 werd Afghanistan onafhankelijk, na de derde Brits-Afghaanse oorlog. In 1931 werd de constitutionele monarchie ingevoerd die zou gaan duren tot 1973. Door al deze gebeurtenissen hebben de bewoners van Afghanistan een grote afkeer van de westerse wereld gekregen.


Geschiedenis van de Taliban
De Talibanbeweging is opgericht door een groep studenten onder aanvoering van Mullah Mohammed Omar in Afghanistan.
Eind 1994 verschenen de Taliban in Afghanistan op het politieke toneel. De Taliban (leerlingen van de koranschool) behoren tot de Soennitische moslims en staan voor een fundamentalistisch-islamitische ideologie. De strijd om de macht in Afghanistan gaat tot op heden nog onverminderd door. De al bijna twintig jaar durende staat van oorlog heeft het land in puin gelegd. Na de luchtaanvallen van Amerika en de sterke opmars van de Noordelijke Alliantie is er nog Šmper iets over van het land waar heel lang geleden nog mensen rondliepen met een lach op hun gezicht. Zonder angst om doodgeschoten te worden. De Taliban maken zich schuldig aan moorden, mishandeling van niet-gelovigen, slavenarbeid voor burgers en gevangenen, executies en de onderdrukking van vrouwen. Net als Al-quaida maken ze zich schuldig aan terrorisme. Veel voormalige regeringsmensen zijn het land ontvlucht en journalisten die voor de internationale media werken kunnen hun werk niet doen zijn hun leven niet zeker.

Osama Bin Laden
Osama bin-Laden\'s volledige naam is: Osama Bin Mohammad bin-Laden. Hij werd in 1957 geboren in Ryad, Saoedi-ArabiŽ. Hij is een schatrijke Arabier en Amerika-hater nummer ťťn.

De Amerikanen zijn er bijna zeker van: De terroristen die de vliegtuigen hebben gekaapt en de mensen die inmiddels zijn gearresteerd zijn aanhangers van Osama bin-Laden. Bin-Laden zou achter de aanslagen in New York en Washington zitten.Met al het geld dat hij heeft verdiend, koopt hij wapens. Ook richt hij scholen op waar mensen worden getraind. Getraind om Amerikanen te doden. Om aanslagen te plegen. Die scholen staan in Afghanistan. Ook Osama bin-Laden houdt zich daar schuil. En dat is nou precies de reden waarom de Verenigde Staten Afghanistan aanvallen. President Bush heeft gezegd:
\"We willen Osama bin-Laden aanpakken, maar ook het land dat deze moordenaar verstopt.\" Om de gunsten van de bevolking te winnen droppen de Verenigde Staten voedselpakketten met daarbij pamfletten waarin de bevolking de situatie uitgelegd wordt. Osama bin-Laden is leider en oprichter van Al-Qaeda, zijn militaire netwerk met gigantisch veel volgelingen.

STELLING;

Afghaanse vluchtelingen hier opvangen
Lubbers, de Hoge VN-Commissaris voor de vluchtelingen, heeft Nederland opgeroepen 10000 Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Want het vluchtelingenprobleem loopt in de regio volkomen uit de hand.
Lubbers vindt dat we daar gehoor aan moeten geven. Hoe terecht het ook mag zijn dat er militair wordt opgetreden in Afghanistan, de burgerbevolking heeft niet gevraagd om Bin Laden en hoeft er dus ook niet voor te worden gestraft.
Overal waar oorlog ontstaat, ontstaan grote vluchtelingenstromen. Ook als je geweld gebruikt om het recht te laten zegevieren. Je bent dan moreel verplicht de gevolgen daarvan voor onschuldige burgers zo veel mogelijk te verzachten.
De landen in de regio kunnen het niet meer aan. Dus zouden we moeten helpen. En er rekening mee houden dat veel van de vluchtelingen hier zullen blijven. Dat is de prijs die wij moeten betalen voor het onrecht dat hen wordt aangedaan.

De meesten zijn tegen de westerse wereld, en vooral tegen Amerika, ze zijn absoluut niet te vertrouwen. Deze mensen hebben geen band met ons land, geen inzet, geen respect, geen integriteit. Hen is ingepompt, dat het westen schuld heeft aan alle ellende wat hun overkomt. Ze zouden hier dus in een voor hun gevoel vijandige wereld komen.
De meesten komen dus niet als vrienden. Wie zegt er, of verzekert ons, en alle andere landen die vluchtelingen willen opnemen, dat we geen potiŽntele terroristen zo legaal het land binnen sluizen?

Je kan proberen onschuldige burgers naar Nederland te halen en begin dan met de vrouwen, kinderen en bejaarden, dan weet je (haast zeker) dat je geen terroristen binnenhaalt.
Trouwens, bang zijn dat je met het opvangen van vluchtelingen in Nederland de Taliban binnen haalt lijkt nogal naiŽf. Als de Taliban hier iets zou willen, dan zijn ze hier al.
Toch zou ik een paar voorwaarden willen stellen:
- Geen aanhanger van Bin Laden;
- Geen anti westerse instelling;
- Geen vrouwenhaters;
- Democratische instelling;
- Bereid te assimileren in onze samenleving.
Al deze dingen zijn echter moeilijk te controleren.
Er is dus inderdaad een gevaar dat er vluchtelingen bij zitten die andere bedoelingen hebben dan een menswaardig bestaan. Maar dit weegt niet op tegen de grote meerderheid van vluchtelingen die wel hulp nodig heeft.

Het zal er toe leiden dat de onrust en maatschappelijke verkeer zeer onder druk komt te staan, zozeer dat het hele economische verkeer er door ontwricht wordt. We zijn straks niet meer in staat hen te helpen omdat we zelf afzwakken. We hebben hier al genoeg problemen met het opvangen van asielzoekers. Het is fysiek niet mogelijk iedereen op te nemen. Wij kunnen zoín grote stroom vluchtelingen niet aan. Door grote groepen mensen uit brandhaarden naar hier te verplaatsen ontstaan dus ook hier problemen, terwijl de problemen in de landen van herkomst niet minder worden. Nederland heeft niet gevraagd om deze oorlog en dus moeten de buurlanden van afganisthan het probleem maar opvangen.

De grote vluchtelingenstroom is een allang verwacht gevolg van de vergeldingsacties van Amerika. Wij willen onszelf en onze democratie beschermen tegen de Taliban, waarom willen wij onschuldige burgers dan niet beschermen tegen de Taliban?
Ik snap het probleem van de grote vluchtelingenstroom die wij niet aankunnen, maar wij kunnen die beter aan dan een heleboel andere landen in de wereld. Onze economie kan die noodmaatregel nog dragen. Je kunt het \"welletjes vinden\" met het opvangen van vluchtelingen: maar moet je dan mensen aan hun lot overlaten, mensen die echt hulp nodig hebben, kinderen die dood gaan van de honger en vooral dorst, onderdrukking toestaan, moord en terrorisme toestaan?

Het naar hier halen van tienduizend vluchtelingen is een druppel op de gloeiende plaat. Miljoenen onschuldige burgers lijden op 1 of andere wijze, en niet alleen in Afghanistan.
Mensen die voor zo\'n actie zijn willen hun eigen ego bevredigen. Laten we het geld dat die 10 duizend mensen kosten indien ze wel naar Nederland zouden komen, besteden in de regio van Afghanistan.

Natuurlijk moeten mensen die op de vlucht voor oorlog zijn opgevangen worden, wat moet je anders? Moet je ze soms terugsturen? Gezinnen met uitgeputte kinderen die op sterven na dood zijn? Kunnen zij er wat aan doen dat zij toevallig op een verkeerde tijd op een verkeerde plek zijn? Gewone wereldburgers, net als wij, vaders en moeders, opa\'s en oma\'s die gewoon een normaal leven willen leiden in vrijheid, maar dat niet kunnen omdat de Taliban en andere terroristen hen onderdrukken en hun leven op het spel zetten, omdat zij nu eenmaal niet geven om aardse levens?
Natuurlijk zou de beste oplossing zijn dat deze mensen in hun eigen regio worden opgevangen om later weer naar huis terug te keren en iedereen die zijn eigen huis en haard moet ontvluchten zou dat ook het liefst willen, maar als er zoveel vluchtelingen zijn dat de landen in de regio hen niet meer op een humane manier kunnen opvangen en de situatie in eigen land niet snel kan verbeteren, moet de rest van de wereld bereid zijn te helpen en zullen ook wij bereid moeten zijn vluchtelingen uit Afghanistan op te vangen!

Het beetje natuur dat we nog hebben, moet voor ons nageslacht bewaard blijven. Door meer mensen, via wat voor weg dan ook binnen te halen gaat ten koste van onze natuur. Er worden nu wijken uit de grond gestampt, in het groene gedeelte van ons land. Ik vind dat dit moet stoppen en in plaats van mensen binnen te halen eens moeten kijken of we mensen die destijds gevlucht zijn vanwege de onveiligheid in hun land en waar nu het betreffende land nu weer veilig is deze weer terug te laten keren. Zo krijg je meer stabiliteit en minder haat. Met te veel mensen op een kluitje krijg je minder verdraagzaamheid en een onleefbare situatie door meer haat en nijd.

Wij moeten deze 10.000 Afghaanse vluchtelingen toelaten, omdat wij zelf Amerika ondersteunen en dus moeten wij ook de nodige consequenties aanvaarden, want anders treden wij gewoon in de voetsporen van Osama Bin Laden en dan hebben wij net zo veel bloed aan onze vingers, omdat wij ze hier gaan plaats wilden bieden. Mensen die het \"welletjes vinden\" voor het ontvangen van vluchtelingen moeten zelf maar eens gaan kijken in 1 van de vluchtelingen kampen. Misschien dat ze dan zelf inzien dat het niet altijd mogelijk is om mensen daar op te vangen.

Tijdelijke opvang betekent bijna altijd dat men definitief blijft. Dit heeft er ook toe geleidt dat meer mensen huiverig zijn geworden voor het \'tijdelijk\'opvangen van vluchtelingen.
Nederland is niet een traditioneel moslimland. Deze mensen komen uit een land waar de zwaarste moslimtraditie\'s regel zijn. Voor deze vluchtelingen zou het een cultuurschok zijn, als ze in onze mondaine, grotendeels niet, moslimwereld komen. Krijgen de 10.000 mensen het in Nederland dan zo goed? Deze mensen zitten jaren in een OC. Ze zien de \'rijkdom\' van Nederland waar ze niet bij kunnen. Er is geen stimulans om Nederlands, onze cultuur, waarden en normen te leren, want men denkt toch maar tijdelijk te blijven. Nederlanders begrijpen de mensen daarom niet, er heerst onbegrip, en weinig kans tot normale integratie is het resultaat.

Levensonderhoud kan hier beter dan daar in de woestijn. En de regering van Nederland moet er gewoon voor zorgen dat als de toestand in hun land hopelijk weer beter wordt, ze weer terugkunnen. Aan die opbouw moeten we gezamenlijk meewerken. Na de militaire acties zal de samenleving van Afghanistan nog meer dan nu overhoop liggen. Dit zou een structurele burgeroorlog, georganiseerd door lokale warlords, kunnen bevorderen. Ook zou Afghanistan, nog meer dan nu, een politieke speelbal zijn in de islamitische wereld. Om nu een relatief stabiel Afghanistan te creŽren, lijkt het beter om dit land zo spoedig mogelijk op te bouwen. Als wij willen aanvallen, oke. Bommen gooien is niet zo moeilijk maar je er verantwoordelijk voor opstellen wel.

Eigen mening;
Een goed idee zou het droppen van voedselpakketten zijn; zo zijn de vluchtelingen ook al voor een deel geholpen. Om toch de vluchtelingen te helpen kunnen we voedsel, medicijnen, behuizing, techniek etc sturen om ze in het Noorden van Afghanistan op te vangen en ze van daaruit een nieuwe structuur te laten opbouwen.
De buurlanden van Afghanistan moeten geholpen worden met veel meer geld en goederen om de Gevluchtte Afghanen op te vangen. Ook moet het huidige bestaansmiddel (de productie van papaver voor drugs) worden vervangen met een product dat over de gehele wereld verkocht kan worden. Zo zou bijvoorbeeld de olie uit Afghanistan gebruikt kunnen worden. Of kan men kledingfabrieken voor de lokale/internationale markt openen.
Vervolgens moet de Taliban door de wereld worden verdreven, een humaan regime installeren en moeten we het land met een soort \' Marshall-achtig \' plan weer opbouwen.
Daarom moeten deze mensen zo dicht mogelijk bij hun vaderland laten blijven. Daar is het ook mogelijk om met hetzelfde geld veel meer mensen te helpen. Waar hulp ter plaatse niet mogelijk is, dan moet incidentele hulp hier mogelijk zijn. Zodra de toestand verbetert, moet men terug.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

4429

reacties

wat een goed werkstuk ik had je zo een 10+ gegeven
door pariwash (reageren) op 30 maart 2012 om 17:54
Please dont deport afghanese they r not save...they have find chance to stay in peace in nederland...
door Gity (reageren) op 12 januari 2018 om 1:08

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer