Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Cleopatra

Geschiedenis

Spreekbeurt

6.7 / 10
  • Ellen
  • Nederlands
  • 2173 woorden
  • 71231 keer
    49 deze maand
  • 29 januari 2002
Het leven van Cleopatra

Cleopatra is rond 69 jaar voor Christus geboren, in het stadje Ra- Kadet. Haar vader, Ptolemeius de twaalfde, was farao van Egypte. De jonge Cleopatra heeft haar jeugd in het koninklijke vrouwenverblijf doorgebracht. Cleopatra heeft in haar jeugd niet veel bijzondere dingen gedaan. Cleopatra heeft van haar opleiding genoten die al vele dochters van farao’s hebben gehad.
Op de middelbare school heeft ze als een beschaafde leerling leren tekenen, de zevensnarige lier bespelen en leren zingen. Ze heeft ook veel lichamelijke opvoeding geleerd. Ook kan Cleopatra heel goed paardrijden. In 51 jaar voor Christus gaat haar vader Ptolemeius de twaalfde dood. In zijn testament staat dat Cleopatra en haar broertje Ptolemeius de dertiende moeten worden benoemd tot opvolgers. Omdat Cleopatra ouder is wordt Cleopatra koningin. Op dat moment is zij nog maar 18 jaar oud. Haar broertje was op dat moment nog maar 10 jaar. Cleopatra was ook met haar broertje getrouwd. In ons land kan dat niet, maar in Egypte was dat heel gewoon. Nu Cleopatra koningin is, regeert zij dan
ook net als haar voorouders met behulp van decreten, bevelen en aanwijzingen. Cleopatra wordt ondersteund door een aantal hovelingen, vrienden en familieleden. Net als andere farao’s moet ze eigenhandig verzoek- en smeekschriften aannemen en zelf recht spreken. Deze taken zijn heel zwaar. Belangrijk is verder nog, dat Egypte in die dagen nog eigen baas was. De Romeinen waren de baas in grote stukken van Europa en het Midden Oosten. Zij vielen de Egyptenaren niet aan, maar keken van afstand wel toe hoe het land geleid werd. In ruil voor het niet aanvallen van Egypte door de Romeinen moest Egypte een groot deel van de graanoogst afstaan aan Rome.

In 50 en 49 jaar voor Christus brak er hongersnood uit in de stad van Cleopatra en de boeren in de stad braken in opstand uit. Omdat een groot deel van de oogst aan Rome wordt gegeven, zijn de boeren heel boos. In het begin van 48 jaar voor Christus wordt de situatie zo dreigend, dat Cleopatra moet vluchten uit haar land. Ze gaat dan naar Syrië. Ze richt daar een leger op en met Cleopatra aan het hoofd gaan ze op weg naar het eigen land. Onderweg wordt Cleopatra tegengehouden door de troepen van de jonge koning, haar broertje Ptolemeius.
De beide legers zouden gaan vechten als zij niet werden tegen gehouden door Pompeius. Pompeius was net verslagen door de troepen van Julius Caesar in Griekenland. Julius Caesar was de leider van de Romeinen. Vlak daarna vielen Caesar en zijn troepen ook de stad binnen en wist deze te veroveren.Cleopatra voelt dat haar macht minder wordt en bedenkt een list. Ze laat zich in de haven in een stuk Julius Caesar
tapijt rollen, dat bestemd is voor het paleis van Caesar. De rol tapijt wordt voor de ogen van Caesar uitgerold, waarna Cleopatra verschijnt. Caesar blijkt dit heel origineel te vinden en Cleopatra heeft zijn hart gestolen. Caesar en Cleopatra worden minnaars. Cleopatra krijgt op deze manier de macht over haar land terug.
De ontevreden bevolking komt in opstand. In 48 jaar voor Christus wordt Alexandrië aangevallen en in brand gestoken. Vele grote gebouwen en graanschuren en de grote bibliotheek gaan volledig in vlammen op. Er komen vele Romeinse soldaten bij de rellen om. Toch weet Caesar stand te houden.
27 maart 47 jaar voor Christus wordt Julius Caesar Cleopatra’s man. In het voorjaar van 47 jaar voor Christus begint Cleopatra aan een lange bootreis over de Nijl in een luxueus plezierjacht. Cleopatra is zwanger als ze aan de reis begint en krijgt dan ook op 23 juni in 47 jaar voor Christus haar eerste kindje, het is een jongetje die de naam Caesarion draagt. In maart 44 jaar voor Christus worden Caesar Uit de film “Cleopatra” metElizabeth Taylor en Richard Burton
en Cleopatra teruggeroepen naar Rome. Op 15 maart 44 jaar voor Christus wordt Caesar in Rome vermoordt. De daders zijn wel opgepakt. Cleopatra heeft haar
man en machtige echtgenote verloren en Caesarion zijn vader. Cleopatra besluit om zich voorlopig maar schuil te houden in het paleis.
De nieuwe machthebber in Rome wordt Antonius. Cleopatra legt contacten met Antonius als blijkt, dat Caesarion in het testament van Caesar niet genoemd wordt. Ze wil op de een of andere manier toch de troon voor haar zoontje veilig stellen. Cleopatra heeft de verwachting, dat Antonius wel eens de nieuwe keizer kan worden.
Antonius wil Cleopatra ook wel eens ontmoeten en nodigt haar uit in Taurus. De manier waarop ze dat deed was overweldigend. Ze kwam over zee met een vloot die nog niemand ooit had gezien. De vloot had purperen zeilen, met goud beslagen masten, zilveren roeiriemen en een rijk uitgedoste bemanning. Cleopatra zelf was heel verleidelijk gekleed. Antonius was flink onder de indruk.
Uiteindelijk werden de twee minnaars en weer had Cleopatra de machtigste man van de wereld aan haar zijde. Samen kregen ze ook kinderen, een tweeling, een jongen en een meisje, die de namen Cleopatra Selene en Alexander Helios dragen. Getrouwd is het tweetal niet. Cleopatra heeft bij Antonius wel aangedrongen op een wettig huwelijk, zodat Caesarion de troon zou erven.
Met de macht van Antonius ging het ondertussen minder goed. Hij had een paar veldslagen verloren. Antonius trok zich met Cleopatra terug in Alexandrië in Griekenland. Daar maakte hij uiteindelijk een grote fout. Hij hield een triomftocht in Alexandrië om zijn militaire triomfen te vieren. Dit werd als een regelrechte belediging van Rome beschouwd. In Rome kreeg men steeds sterker het idee, dat Cleopatra Antonius gebruikte om Alexandrië tot hoofdstad van het Romeinse Rijk te maken, met Antonius en Cleopatra als heersers en hun kinderen als erfprinsen. Ze maken ook bekend, dat zij vanaf nu regeerden over het
Oostromeinse rijk. Elk kind kreeg al een gebied toegewezen. In Rome wordt dan duidelijk, dat een oorlog in de toekomst niet meer te vermijden is.
Als Antonius merkt dat hij deze oorlog niet kan winnen, pleegt hij zelfmoord door een zwaard in zijn buik te steken. Hij is nog niet helemaal dood als hij op een baar bij Cleopatra wordt binnengebracht. Volgens de verhalen is Antonius vervolgens in haar armen gestorven.
Na de dood van haar tweede man is Cleopatra vastbesloten ook zelfmoord te plegen. Dat werd echter belet door de vijand uit Rome. Men ging achter Caesarion aan, die werd vermoord.
Cleopatra kreeg toestemming om de begrafenis van Antonius bij te wonen. Daar gedroeg ze zich op de Egyptische manier, namelijk door luidkeels te jammeren en haar borsten met haar nagels tot bloedens toe te bewerken. Als gevolg daarvan werd ze ziek en moest het bed houden. Nadat ze weer iets was opgeknapt, leek het erop, dat Cleopatra zich schikte in een onderdanige rol aan Rome. Op een dag bezorgt een boer een mandje met vijgen voor de koningin. In het mandje zat echter een dodelijke cobra. Liggend op haar rustbed laat ze zich bijten door de slang en sterft.
Cleopatra is 39 jaar geworden. Cleopatra komt naast Antonius begraven te liggen. Het graf van Antonius en Cleopatra is nooit terug gevonden.

Het schrift

De Egyptenaren hebben een gek handschrift. Ze gebruiken allerlei tekens en figuren. Ze hebben ongeveer 700 verschillende tekens en figuren. Dit schrift wordt in Egypte “ hiërogliefen “ genoemd. Dit schrift wordt meestal voor tempels, staatsmonumenten en graven gebruikt, de mensen die dit schrift schrijven moeten het heel goed kunnen. Ze moeten experts zijn. Dit schrift werd opzettelijk heel ingewikkeld gehouden, zodat de mensen die het schrift beheersen altijd belangrijk blijven. Het grappige aan dit schrift is dat je het van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven kunt schrijven, dus op allerlei manieren.
De schrijvers gebruiken ook wel een ander schrift, dat schrift wordt “ hiëratisch “ genoemd. Hiëratische brieven worden vaak gebruikt voor zakelijke contracten en brieven. Soms werden er ook wel hiëratische verhalen geschreven. Dit schrift kan niet op allerlei manieren geschreven worden, maar dit schrift moet je altijd van links naar rechts schrijven. De mensen die dit schrift moeten schrijven moeten ook experts zijn.
Later werd er nog een schrift uitgevonden, dit schrift wordt “ demotisch “ schrift genoemd. Dit schrift gebruiken ze meestal voor stukken uit een rechtzaak.
Ik ken ook twee figuren die een betekenis hebben:

De piramides

In ongeveer 2630 jaar voor Christus werd de eerste piramide gebouwd. Die eerste piramide was bestemd voor koning Djoser. Piramides werden in Egypte gebruikt als begraafplaats. Veel piramides werden in lagen gebouwd en werden dan ook wel trappenpiramide genoemd. Vrijwel alle koningen en koninginnen hadden een trappen piramide.
De piramides zijn enorme bouwwerken. Men heeft nooit bouwtekeningen gevonden, dus weet men niet precies hoe men de piramides gebouwd heeft. Wel is bekend dat men jaren deed over de bouw. Als een koning of koningin aan de macht kwam, was een van de eerste dingen die hij deed, een mooi stuk grond voor een piramide uitzoeken. Daar begon men direct mee te bouwen. Tegenwoordig zijn er hele sterke kranen, die de stenen naar boven kunnen hijsen. In de dagen van Egypte moest dat allemaal met mankracht gebeuren.
Een van de bekendste piramides is de piramide van Cheops. Die bestaat uit ruim twee miljoen steenblokken. Sommige daarvan wogen meer dan zevenduizend kilo. Het is dan ook eigenlijk een wonder, dat deze bouwwerken gebouwd konden worden.
De allergrootste piramide is de “grote piramide.“ Deze piramide werd in 2528 jaar voor Christus gebouwd voor koningin Choefoe. Ook werd deze piramide gebruikt voor andere farao’s om hun lichamen te beschermen die er begraven lagen. Deze piramide is bij El Giza gebouwd.
Vroeger wilden toeristen de grote piramide beklimmen. Nu is er een wet die zegt dat dat niet meer mag. Het beklimmen van de piramide is niet zo moeilijk, maar als je uitgleed kwam je niet meer op de benen. De grote piramide is meer dan 146
meter hoog en is daarom groter dan het Vrijheidsbeeld in New York, dat 92 meter hoog is en dan de Saint Paul’s Kathedraal in Londen die 110 meter hoog is.
Latere piramides bevatten spreuken en rijke offergaven. Om dit te beschermen werden in de piramide granieten deuren en vele valse en doodlopende gangen gemaakt, om de vele rovers die de offergaven en spreuken wilden stelen, af te schrikken.
Maar ondanks al die gangen en granieten deuren waren bijna alle piramides voor
1000 jaar voor Christus leeggeroofd.

Egypte

Zo’n 50 a 60 eeuwen voor Christus bestond Egypte al. In de prehistorie van Egypte was Egypte al een staat van gevestigde landbouw en irrigatie. Toen al verbouwden de mensen de zogenaamde emmertarwe, gerst en gierst. Men at vijgen, dadels, druiven en bessen en ze hadden ook al ezels, schapen en varkens.
In die tijd woonden de mensen rechthoekige huizen met een licht gebogen dak. Voor comfort zorgden matten en kleden.
De rijken woonden in huizen met slaapkamers, baden en toiletten. De muren waren bekleedt met kleurige en mooie matten. Ze aten aan hoge of lage tafels en zaten op stoelen, bankjes of krukjes.
De mensen sliepen in een bed met een leren matras.
Wat erg opvalt, is dat kunstnijverheid van Egypte een mooie plaats heeft in historie van Egypte. Men werkte niet alleen in allerlei soorten steen, maar ook van ivoor en hout maakten ze prachtige dingen. Stenen vazen waren volmaakt van vorm en uitvoering. Ook waren stenen vazen gelijk een exportproduct van Egypte.
De mensen droegen nooit kleren van katoen, maar ze droegen mooie linnen
kleren. Ook de arme mensen droegen dit. Kleren van katoen werden pas in de tijd van de Romeinen ingevoerd.
Ook besteden Egyptenaren veel aandacht aan de cosmetica, die men in verfijnde potjes en vaasjes bewaarde. Oogschaduw, poeders en mascara werden veel en ruimschoots aangeschaft.
In Egypte kenden ze twee soorten metaal: goud en koper. Van koper konden ze koperdraad maken en van goud hoofdzakelijk siera

Godsdienst en Goden


Ons geloof en het geloof van de oude Egyptenaren verschilt veel. Welk geloof je in Nederland ook hebt, rooms-katholiek, hervormd of gereformeerd, wij geloven hier allemaal in één God. Bij de Egyptenaren is dat heel anders. Zij hebben meerdere Goden.
De Egyptenaren streefden er naar verschillende gezichtspunten te combineren, in plaats van aan één mogelijkheid te denken. De Egyptenaren denken: uit de dood vernieuwt zich altijd een nieuw leven. Ook denken ze: hij of zij zal dan deel hebben aan het onvergankelijke leven van het universum, en wordt opgenomen door de sterren.
In Egypte hebben ze heel veel goden en godinnen.
Een paar hiervan zijn:
Noet, de godin van het universum,
Thot, de god van de rechten,
Ra, de zonnegod,
Ptah, de god van het bouwen, hij is de oudste,
Thebe, de oppergod,
Osiris, de dodengod.
Er zijn er nog vele meer, maar het zijn er te veel om op te noemen.

Mummies

Als er iemand gestorven was, haalden de priesters eerst de hersenen en de ingewanden uit het dode lichaam. Die werden in kruiken gestopt. Nadat ze dit gedaan hadden wasten de priesters de buikholte met palmwijn en daarna strooiden de priesters er lekker ruikende kruiden in. Dan moest het lichaam maar liefst zeventig dagen in een zoutbad liggen oftewel in een zoutoplossing.
Na de zeventig dagen werd het lichaam door de priesters uit het zoutbad gehaalden werd ingewreven met olie en hars. Daarna wordt het lichaam met reepjes linnen omgewikkeld.
Na dit alles wordt de begrafenis gehouden en wordt het lichaam in een piramide gelegd.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8095

reacties

hoi Ellen, geweldig werkstuk!! Je bent mijn redding! Groetjes Melissa (basisschool,groep 8)
door melissa (reageren) op 7 april 2003 om 18:01
Hoi Ellen, Erg goed werkstuk! Ik heb het heel goed kunnen gebruiken, wat voor cijfer had jij er voor??? Groetjes Sigrid
door sigrid (reageren) op 16 februari 2004 om 17:07
leuk werkstuk ik heb er veel aan gehad. Denk ik.
door Malinania (reageren) op 6 april 2004 om 16:29
Dank je Ellen. malinnia
door malinania (reageren) op 6 april 2004 om 16:32
hallo ellen, ik ben erg blij met je spreekbeurt van cleopatra! super heel erg bedankt voor je dingen! als ik nog eens watnogdig heb dan weet ik waar ik moet kijken!!!! groetjes nicolette
door Nicolette (reageren) op 6 mei 2004 om 14:17
hey ellen, eigenlijk heb ik er niks aan gehad want ik had alles anders en datis een beejte raar! de groetjes nicolette
door nicolette (reageren) op 6 mei 2004 om 14:29
heeej ellen,, ik heb er echt heel veel aan gehad..!! =D echt bedankt hea..! nou doewjj,,
door marissa (reageren) op 27 december 2004 om 14:59
beetje rare titel vind je niet ?!
door annie (reageren) op 31 maart 2005 om 15:16
was best goed
door charrella (reageren) op 3 april 2005 om 14:18
Er staat dat een mummie 70 dagen in een 'zoudbad' moetblijven, dit is niet waar, het namelijk maximaal 50 dagen. Dit is al zo'n 30 jaar geleden ontdekt!
door SveN (reageren) op 15 februari 2006 om 17:30
goed maar er staan veel te veel jaartallen in
door cynthia 12 (reageren) op 1 augustus 2007 om 13:00
Ik heb het helemaal van top tot teen gelezen en ik vond het erg intressant. van sommige woorden snapte ik het niet helemaal jha de woorden wel maar dan kwam er weer zoon stuk met alles doorelkaar en toen begreep ik er niets ,meer van
door yvon (reageren) op 31 oktober 2009 om 11:15
nou hier in staat ptolemaius maar dat is fout want ik kom namelijk zelf ook van egypte en ik denk niet dat het goed is wat jullie hebben geschreven,dit bedoel ik niet gemeen hoor. Ik heb ook nog een tip: laat het gewoon nakijken ik bedoel op school gaat een juf/meester tog ook het werk nakijken die laat het niet gewoon op de tafel en zegt:ik heb het niet nagekeken maar ja dat hoeft ook niet. want hier kunnen klachten door!
door hdj (reageren) op 19 april 2010 om 17:33
hoi,ik kom van egypte en ik vind het een prachtig land en ik vind dat jij een heel goed werkstuk hebt gemaakt! als ik je juf was had ik je meteen een 10+ gegeven maar op mijn school mag dat niet$
door meisie (reageren) op 23 april 2010 om 18:39
ik vind het een super goed werkstuk ik heb er wat informatie uitgeplukt het ziet er netjes uit! toppieee XD groetjes lisa
door lisa (reageren) op 4 november 2010 om 19:24
Hooi, Ik heb dit ge kopieerd en bewerkd! bedankt~!!! nu heb ik een 9 :: ) TNX! Alleeen soms wel moeilijke worden
door Nienke heeft een 10+++ (reageren) op 21 december 2010 om 10:59
het is echt een mege goed werkstuk ik heb alle info van daan gehaald tnx !!! aan wie dit heeft gemaakt!!
door may (reageren) op 2 januari 2011 om 14:14
super goed thanx
door meisje (reageren) op 8 januari 2011 om 21:05
Goed hoor! Is Cleopatra 30 v.C gestorven? X
door Sherkisss (reageren) op 31 januari 2011 om 16:51
Heey wij houden ook van tapijten!! xD super bedankktt. x.
door Koekje (reageren) op 30 oktober 2011 om 13:22
wauwiee helemaal perfect voor mijn spreeukbeurt haha ik hb namelkijk een hele strenge leraar Maar ik hb een 10tje gekregen hoezee!!
door Ikke XD (reageren) op 17 november 2011 om 19:00
suppergoed!!
door mezelff (reageren) op 8 december 2011 om 16:15
leuk handig voor mijn artikel
door likkertje (reageren) op 11 januari 2012 om 13:48
GOEDE TEKST
door Carmijn (reageren) op 7 juni 2012 om 10:26
dankje, dit is goed voor mijn werkstuk!!
door jojo (reageren) op 9 juli 2012 om 19:27
ik weet zeker dat ik een tien ga krijgen voor mijn proefwerk!!!
door ik (reageren) op 9 juli 2012 om 19:31
jeetje, wel een beetje veel voor mijn werkstuk hoor.... : )
door tapijtje (reageren) op 10 juli 2012 om 16:17
jemig, hier kan ik niet veel informatie uit halen, echt niet!!!
door ouwekaas (reageren) op 10 juli 2012 om 16:22
dat is niet waar!!!! ik denk dat ik een 10 krijg en als dat zo is, maak ik lekker lange neus naar jou, ouwekaas!!
door jojo (reageren) op 10 juli 2012 om 16:24
dit is goed
door grrrr (reageren) op 11 juli 2012 om 17:08
super handig!
door 9702 (reageren) op 21 oktober 2012 om 15:46
Egt hee fijn voor mijn werkstuk
door lollie (reageren) op 5 januari 2013 om 13:29
wat voor kleding droeg cleopatra?
door deborah (reageren) op 21 januari 2013 om 20:45
wie was Cleopatra dat moet er ook in staan
door poppetje (reageren) op 9 maart 2013 om 16:17
hey zzer goed erg handig. ik heb er vanalles van gebruikt alleen snap ik sommige dingen ni. het is wel handig voorn mijn presentatie als ik maar niet te veel zenuwen heb !!!!!! maga bedankt
door saarrr (reageren) op 8 mei 2013 om 17:58
hoi Ellen, was goed joh heb er heel veel info vandaan gehaald thxxxxx!!!!
door onbekend (reageren) op 3 november 2014 om 18:40
ik heb een eigen project over het oude Egypte {Hoe is het om te leven in het oude Egypte} met een hoofdstuk Cleopatra klaar is merel !!!!
door merel bunders (reageren) op 28 januari 2015 om 20:24
Dit is echt de allergrootste boelshit die ik ooit gelezen heb, dit heb ik gebruikt in eigen woorden, en ik had een 2,4 voor. Bedankt ! (maar niet heus)
door Anne (reageren) op 19 maart 2015 om 17:16
@Anne: meen je dat?
door Sloeber (reageren) op 15 mei 2015 om 18:02
goed.
door Sloeber (reageren) op 15 mei 2015 om 18:01
dit gaat niet alleen over Cleopatra maar ook heel veel over Egypte doe het ddan inplaats over Cleopatra over Egypte
door merel (reageren) op 22 november 2015 om 15:22
@merel: sorry ik heb iets te boos gereageerd me moeder zei dat je het beter niet alleen over Cleopatra moet doen maar dat je ook naar buiten moet gaan sryy
door merelxheide (reageren) op 2 december 2015 om 19:25
cleopatra is niet in rakadet geboren maar in alexandrie
door Sitaa (reageren) op 13 januari 2016 om 15:06
Tof! Ik heb er ook wat info uit kunnen halen. het is begrijpbaar én je kunt het gemakkelijk in je eigen woorden zetten! Nu maar hopen op een goed cijfer
door lianne (reageren) op 23 februari 2016 om 17:44
super spreekbeurt! ik gebruik het voor mijn thema deze tekst bevat -veeeeeeeeel infomatie -geschiedenis -leuke weetjes -en natuurlijk belangrijke dingen over het leven van cleopatra
door kymara (reageren) op 5 juli 2016 om 13:25
Hoi bedankt voor al dit info ik zit in groep 8 en kreeg voor mijn (jouw) werkstuk een 9 thnx 😋
door Anouk (reageren) op 5 januari 2017 om 20:07
het is echt een kut werkstuk!!!
door piemel (reageren) op 13 juni 2017 om 14:35
@piemel: meen je dat nou
door evelien:) (reageren) op 10 mei 2018 om 16:00
cool
door daelman shania (reageren) op 13 december 2017 om 15:00
er zitten een paar fouten in maar voor de rest een prima spreekbeurt
door DeGameComputer (reageren) op 15 december 2017 om 17:19
Superrr
door Bonni (reageren) op 18 januari 2018 om 15:05
ik vind niet kunnen dat jullie een website hebben voor werkstukken en spreekbeurten
door geerte (reageren) op 13 februari 2018 om 14:15
super goed ik heb hierdoor een 10 gekregen voor mijn spreekbeurt
door evelien:) (reageren) op 10 mei 2018 om 15:51
s echt het slechtste wat ik ooit heb gelezen ik kreeg hiervoor een 1.3 echt super niet erg bedankt
door lizzy (reageren) op 10 mei 2018 om 15:59

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?