Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Ben jij wel eens bedonderd toen je online iets wilde kopen? Wij doen onderzoek naar oplichting onder jongeren. Doe jij mavo of vmbo? Vertel dan over jouw ervaringen met oplichting (ook als je dat niet is overkomen) en maak kans op een Bol.com van 15 euro. Ga naar de vragenlijst. Duurt maar 5 minuten!

Muziek Examen

Muziek

Samenvatting

Muziek op maat

7.0 / 10
5e klas havo
  • Naomi
  • Nederlands
  • 1021 woorden
  • 1501 keer
    23 deze maand
  • 8 augustus 2014

Muziek samenvatting.
 

Analytisch luisteren

1. Toonhoogte (hoog/laag)

2. Dynamiek (hard/zacht)

3. Tempo (langzaam/snel)

4. Ritme (korte/lange, veel/weinig)

5. Instrumentatie (veel/weinig instrumenten)

 

Opbouw naar climax toe

Afbouw naar slot toe

 1. Crescendo

Decrescendo

2. Accelerando

Ritenuto

3. Steeds hoger

Steeds lager

4. Steeds meer tonen

Steeds minder tonen

5. Steeds meer instrumenten

Steeds minder instrumenten1. Dynamiek
- Dynamiek aanduiding
1. Forte - hard - f
2. Mezzo-forte - matig - mf
3. Piano - zacht - p

- Dynamiek verandering
1. Crescendo: van zacht naar hard - <
2. Decrescendo: van hard naar zacht - >
3. Sforzando: plotselinge luidheid - sf

- Dynamiek overgang
1. Terrassendynamiek: abrupte overgang van hard naar zacht en andersom.
2. Overgangsdynamiek: geleidelijk harder of zachter worden.

 

2. Tempo
- Tempoaanduiding
1. Adagio - langzaam
2. Andante - matig
3. Allegro - snel

- Tempowijzigingen
1. Accelerando - versnellen
2. Ritenuto - vertragen
3. A tempo - terug naar voorafgaand tempo

- Metronoom: geeft het tempo aan in beats per minuut.

3. Ritme
- Notenwaarden
- Ritmisch verschijnsel
1. Syncope: tegen de tel in gespeeld
2. Triool: antimetrisch
- Uitvoeringswijze
1. Swing/inegalité: 8ste noten afwisselend lang/kort gespeeld.
2. Ostinaatritme: steeds herhaald ritme.
- Articulatiewijze
1. Legato - gebonden
2. Portato - los van elkaar
3. Staccato - los van elkaar, kort
4. Fermate - aanhouden van de toon

4. Maat
- Maatsoorten
1. Tweedelige maatsoort: statig, elke tel even zwaar.
2. Driedelige maatsoort: zwierig, na de eerste tel komen twee lichtere tellen.

- Opmaat: onvolledig maat aan het begin van een muziekstuk.
- Onregelmatige maartsoorten: een combinatie van twee- en driedelige maten.
- Afterbeat: accenten op de tweede en vierde tel in de begeleiding.

5. Melodie
- Speelwijze
1. Arco - strijken
2. Pizzicato - tokkelen
3. Arpeggio - snel achter elkaar gespeeld
4. Sourdine - spelen met een demper

- Motiefverwerking
1. Sequens - steeds hoger/lager gespeeld
2. Omkering - begint op dezelfde toon maar wordt gespiegeld
3. Kreeftengang - van achter naar voren gespeeld

- Standaardzinsbouw: twee delen met een rustpunt in het midden. Deel 1 is stijgend, deel 2 is dalend. Slot is twee keer dalend.
- Melodisch verloop: stijgend of dalend 

6. Tonen
- Modulatie: overgang naar andere toonhoogte
1. Glissando - glijdend verloop van hoog naar laag en andersom
2. Chromatiek - halve toonsafstanden (veel kruizen, mollen en herstellingstekens)

Tonaal - kloppend, met grondtoon.
Atonaal - valsklinkend, zonder grondtoon.

Dodecafonie: reeks van 12 tonen, elke toon komt maar een keer voor.

Blue note - het buigen van tonen

 
7. Begeleiding
- Begeleidingsmotief
1. Ostinato - kort melodietje dat vaak herhaald wordt
2. Orgelpunt - lang aangehouden toon
3. Bourdon - kwint in de bas (klinkt een beetje zeikerig)
4. Albertijnse bas - herhalend patroon van gebroken akkoorden en arpeggio's
5. Walking bass - baslijn beweegt op en neer in grotendeels gelijkblijvende notenwaarden

8. Samenklank
- Meerstemmige schrijfwijze
1. Homofonie: een stem heeft de hoofdrol
2. Polyfonie: alle stemmen zijn even belangrijk (vaak chaotisch)

- Close harmony: meerstemmigheid waarbij de stemmen heel dicht tegen elkaar zitten.

- Samengang van de stemmen
1. Unisono: -
2. Parallel: //
3. Tegenbeweging: <

- Partijfuncties
1. Melodie
2. Tegenmelodie
3. Begeleiding

- Solo - Alleen
- A capella - Zonder begeleiding
- Tutti - Met z'n allen

9. Akkoorden
- Speelwijze akkoorden.
1. 3 tonen tegelijk
2. Gebroken, los van elkaar gespeeld.

- Grote drieklank: een akkoord dat bestaat uit een grondtoon, een grote terts op die grondtoon, een reine kwint op die grondtoon.
- Kleine drieklank: een akkoord dat bestaat uit een grondtoon, een kleine terts op die grondtoon, een reine kwint op die grondtoon.
- Gebroken drieklank: akkoord los van elkaar gespeeld.

- Akkoordbenaming (1-3-5)
d - g - bes à g - bes - d  afstand van g naar bes is 1,5 dus is mineur.
Afstand van 1,5 is mineur, afstand van 2 is majeur.
10. Stemmen
- Stemsoorten
1. Sopraan - hoge vrouw
2. Alt - lage vrouw
3. Tenor - hoge man
4. Bas - lage man

- Vibrato: trillend, periodiek variëren van de toonhoogte
- Scat vocal: zingen op betekenisloze lettergrepen.

11. Intervallen
1. Prime
2. Secunde - Vader Jacob
3. Terts - Er is een kinneke
4. Kwart - Zie ginds komt de stoomboot
5. Kwint - Altijd is Kortjakje ziek
6. Sext - Berend botje
7. Septiem - There's a place for us
8. Octaaf - Somewhere over the rainbow

12. Notenbalk

Kruizen (#)

Mollen (b)

# - fis

b - bes

## - fis, cis

bb - bes, es

### - fis, cis, gis

bbb - bes, es, as


- Toonsoort berekenen

 C - Majeur

A - Mineur

# - geef

# - een

## - die

## - bedorven

### - aap

### - fis

b - Friesche

b - de

bb - bessen

bb - gele

bbb - essen

bbb - citroen


- Herstellingsteken: herstellen van de met kruizen/mollen veranderde noot.
- Puntering: verlenging van de noot door er een punt achter te zetten.
- Teleenheid: onderste cijfer van de maatsoortaanduiding, geeft de naam van de notenwaarde die 1 tel duurt.
 

13. Toonladders
- Pentatonisch: toonladder bestaande uit 5 tonen, 4e en 7e toon weggelaten.
  c - d - e -f -g - a - b - c à c - d - e - g - c

- Diatonisch: toonladder bestaande uit 7 tonen, laatste toon weggelaten.
 c - d - e - f - g - a - b - c à c - d - e - f - g - a - b

- Majeur toonladder: c - d - e - f - g - a - b - c à 1 - 1 - 1/2 - 1 - 1 -1 -1/2
- Mineur toonladder: a - b - c - d - e - f - g -a à 1 - 1/2 - 1 - 1 - 1/2 - 1 - 1

- Bluesschema: I - I - I - I | IV - IV - I - I | V - IV - I - V 
 

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7034

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

bijlagen1

Bijlage 1Download