Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Grammatica

Frans

Samenvatting

Grammatica

5.2 / 10
3e klas vwo
  • darknight333
  • Nederlands
  • 760 woorden
  • 6301 keer
    31 deze maand
  • 26 oktober 2005
Wederkerende werkwoorden:

Se laver s’habiller

Je me lave je m’ habiller
Tu te laves tu t’habilles
Il se lave il s’habille
Elle se lave elle s’habille
Nous nous lavons nous nous habillons
Vous vous lavez vous vous habillez
Ils se lavent ils s’habillent
Ells se lavent elle s’habillent

Ontkenning:
Je ne me lave pas.

Gebiedende wijs: lave-toi! (was je!)
lavez-vous( wassen jullie je)
Wederkerende werkwoorden worden altijd met être vervoegt.

Passé composé. Voltooid verleden tijd, (v.v.t)

Ik heb me vergist:

Je me suis trompé
Tu t’es trompé
Il s’est trompé
Elle s’est trompé
Nous nous sommes trompés
Vous vous êtes trompé(e)s
Ils se sont trompés
Elles se sont trompésMet être vervoegd:


Enkelvoud Meervoud
__________________|___
Mannelijk |- |s
Vrouwelijk |e |es


Onregelmatig
Être été
Avoir eu
Faire fait
Lire lu
Vouloir voulu
Pouvoir pu
Savoir su
Venir venu
Prendre pris
Connaître connu
Dire dit


je suis venu(e ) ik ben gekomen
tu es venu(e ) jij bent gekomen
il est venu hij is gekomen
elle est venue zij is gekomen
nous sommes venu(e )s wij zijn gekomen
vous etes venu(e )s jullie zijn gekomen
vous etes venu(e ) u bent gekomen
ils sons venus zij zijn gekomen
elles sont venues zij zijn gekomenHulpwerkwoorden:

Meesten worden vervoegd met Avoir. (J’ai traivaillé, il á commencé etc.)

Etre:

Aller venir
Arriver partir
Entrer sortir
Rentrer retournes
Monter descendre
Rester tomber
Naître mourir
Clevenir
(Je suis tombé)

Delend lidwoord

Alleen in Frans. Het wordt gebruikt als je denkt aan een hoeveelheid, maar niet weet hoeveel (onbepaalde hoeveelheid)

Du pain = brood
De la confiture = jam
De l’eau = water
Des pommes = appels

Je voudrais du pain = ik zou graag brood willen.
Etc.

De of d’
Word gebruikt na een ontkenning, of na een woord van hoeveelheid (behalve na telwoorden)
Il n’y a pas de coca = er is geen cola
Un kilo de pommes

Na de woorden aimer, adorer, Préférer en détester komt gewoon le, la l’ of les.

Bezittelijk voornaamwoord

Mon ma mes
Ton ta tes
Son sa ses
Notre notre nos
Votre votre vos
Leur leur leurs

Vrouwelijke woorden die met een klinker of stomme “H” beginnen, nemen de mannelijke vorm: mon amie, mon école etc.Futur


Passé composé wordt gevormd door: hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
Hulpwerkwoorden zijn avoir en être.
Een voltooid deelwoord van een regelmatig w.w. woord –er vervangen door –é
Een volt. Dw. Van een regelmatig w.w. op –ir verander je –ir in –i
Een volt. Dw. Van een regelmatig w.w. op –re verander je –re in –u.

j’ai regardé
j’ai fini
j’ai répondu

alle wederkerende werkwoorden worden in de Passé composé vervoegd met être. ( se laver, se reveiller)

il est allé
elle est allee
ils sont allés
elles sont allées

pers, voornaamwoord (lijd, voorwerp)

il me voit (hij ziet me)
il te voit (hij ziet jou)
il le voit(hij ziet hem, het)
il la voit(hij ziet haar, het)
il nous voit(hij ziet ons)
il vous voit(hij ziet jullie, U)
il les voit(hij ziet ze)


als meewerkend voorwerp in een zin ( vervanging van à + persoon)
il me donne un cadeau
je te “ “
je lui “ “
je lui “ “
il nous “ “
je vous “ “
je leur “ “
je leur “ “
als er een infinitief in de zin staat komt het pers. Vnw. ervoor, anders voor de persoonsvorm.

tegenwoordige tijd: ( 4 groepen regelmatige werkwoorden)
regarder finir repondre devoir
zien eindigen antwoorden maken/doen
je regard e fini s répond s d ois
tu regard es fini s répond s d ois
il regard e fini t répond d oit
nous regard ons fini ssons répond ons d evons
vous regard ez fini ssez répond ez d evez
ils regard ent fini ssent répond ent d oivent

futur Proche

door het werkwoord aller te gebruiken

je vais regarder
je vais répondre
je vais finir
je vais aller

futur simple
Régarder = régardr
Devoir = devr
Répondre= répondr
Recevoir= recevr
Uitgangen van AVOIR. ( ai, as a, ons, ez, ent)

J’aurai avoir hebben
Je serai etre zijn
J’irai aller gaan
Je ferai faire maken
Je viendrai venir komen
Je saurai savoir weten
Je verrai voir zien
Je pourrai pouvoir kunnen
Je voudrai voudrais willen
Je courrai courir rennen
Je mourrai mourir sterven

Le conditionel ( onvoltooide verleden tijd) ( zouden gaan …)
(ook Imparfait genoemd)
de uitgangen:

Ais, ais, ait, ions, iez, aient.

“Y” = er, erin, erheen, erop
“Y”komt in de plaats van een zelfstandig naamwoord waar een voorzetsel voor staat ( behalve de)
Supergosse va à la gare ( supergosse gaat naar het station)
Il Y va ( hij gaat erheen)

“en” betekend erop, erover, erheen er, ervan
“en” komt in de plaats van een zelfs. Nw. Waar “de” voorstaat
Je parlerai de ton projet ( ik zal over je plan praten)
J’en Parlerai ( ik zal erover praten)

Volgen dezelfde regels als pers. Vnw en lijd. Vw.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1703

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer