Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Hoofdstuk 1, Basisvaardigheden

Natuurkunde

Samenvatting

Systematische natuurkunde

4.9 / 10
4e klas vwo
  • Bella
  • Nederlands
  • 302 woorden
  • 2885 keer
    42 deze maand
  • 19 januari 2007
Natuurkunde
Hoofdstuk 1 Basisvaardigheden


Par. 1.3 Grootheden en eenheden

Grootheid = getal * eenheid
Bij vermenigvuldigen van machten van 10 geldt de volgende rekenregel:
10p * 10q = 10p+q

Bij het op elkaar delen van machten van 10 geldt de volgende rekenregel:
10p / 10q = 10p-q

Par. 1.4 De nauwkeurigheid van metingen
Een meting is nauwkeuriger naarmate het meetresultaat meer significante cijfers telt.
Begint een getal met een of meer nullen, dan zijn deze nullen geen significante cijfers. Eventuele nullen aan het einde van een getal zijn echter wel degelijk van belang wat betreft de nauwkeurigheid.

Par. 1.5 Vuistregels voor het rekenen met meetwaarden
Bij vermenigvuldigen en/of delen van meetwaarden moet worden gelet op de meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers: de uitkomst moet namelijk in net zo veel cijfers worden opgegeven.

Bij optellen en/of aftrekken van meetwaarden moet worden gelet op de meetwaarde met het kleinste aantal cijfers achter de komma: de uitkomst moet namelijk in net zo veel cijfers achter de komma worden opgegeven.

Par. 1.6 Diagrammen en steilheden
Getallenparen (in de natuurkunde: bij elkaar horende meetwaarden) worden overzichtelijk weergegeven door een tabel te maken. Aan de hand van zon tabel kan dan een diagram worden gemaakt. Een diagram biedt de mogelijkheid te interpoleren en te extrapoleren.

Het verband tussen kracht en uitrekking kun je met de volgende formule weergeven:
F = C * u

Twee grootheden (A en B) zijn recht evenredig met elkaar, betekent: als A n-maal zo groot wordt, wordt B ook n-maal zo groot. Bovendien is het dan zo
- dat de grafische voorstelling een rechte lijn door de oorsprong is;
- dat in formulevorm geldt: B = constante * A
Hierbij kan uit de steilheid van de rechte de waarde van de constante worden berekend.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7329

reacties

Hey, ik heb alleen naar de stamenvattingen van par. 1.3 en 1.4 gekeken, maar je mist nogal veel informatie die toch wel belangrijk is/van pas kan komen :l
door Chris (reageren) op 22 augustus 2012 om 21:33
wauw, je mist veeeel informatie jongen.. Niet slim.. en niet handig zo. :/ Je hebt van mij een 3,2
door Max (reageren) op 24 september 2013 om 15:41

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer