Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Wordt het niet hoog tijd om je crush te benaderen? Geef je op voor onze liefdesshow!

Hoofdstuk 5 politieke stromingen

Geschiedenis

Samenvatting

4.0 / 10
  • anoniem
  • Nederlands
  • 956 woorden
  • 6089 keer
    15 deze maand
  • 10 april 2008
Conservatisme

Definitie: ze willen kleine dingen langzaam veranderen, maar alles wat van waarde is willen ze behouden
Ontstaan: Na de Franse revolutie (1789 – 1799) was er veel veranderd en daar was het conservatisme het niet mee eens.
Kenmerken 19e eeuw:
- voelden zich bedreigd door revolutie
- in sociaal economisch opzicht werd de mens in standen verdeeld (de overheid zorgde voor behoud)
Eerste helft 19e eeuw:
- macht voor de vorst
Tweede helft 19e eeuw:
- Overheid moet zwakkeren in bescherming nemen als een vader (Paternalisme)
- Conservatieven kregen steun van confessionelen omdat hun ideeën het zelfde waren (geen volkssoevereinheid, geen revolutie, paternalisme)
Kenmerken 20e eeuw.
- conservatieve regeringen
- mensen vonden conservatief ouderwets
- conservatieven hadden geen partijen dus sloten aan bij Liberalisme, Christelijken
- Parlementaire democratie: macht ligt bij parlement
- Algemeen kiesrecht
- Kenmerken conservatisme
•De mens is geneigd tot het kwaad
•Samenleving is verdeeld in lagen
•Opkomen voor armen
•Tradities behouden
•Tegen snelle veranderingen
•Geen revoluties
- Arbeiders hebben rechten maar ook verantwoordelijkheid
- Geen conservatieve fractie in Europees Parlement, dus conservatieve gaan bij christen democratische fractie.

Radicalisme

Definitie: Snel en grondig veranderingen geven aan de samenleving als die daartoe aanleiding geeft.
Kenmerken:
- Ontwikkelingen in de samenleving stimuleren of juist fel tegen keren.
- Werken binnen democratisch kader
- Komen in verschillende politieke partijen voor

Liberalisme

Definitie: Vrijheid op alle gebieden (Economisch, Politiek en godsdienstig)
Ontstaan: Eerste helft 19e eeuw komt voort uit 18e eeuwse verlichting ideeën, die door Franse Revolutie Europa zijn ingebracht.
Kenmerken klassiek Liberalisme (1830 – 1870)
- vrijheid van handel, productie en arbeid
- volks soevereinheid
- Streven naar
•Grondwet: staat staatsinrichting, rechten en plichten in vast
•Parlement: moet belangrijkste orgaan zijn, wetgevende macht
•Uitbreiding van kiesrecht: parlement moet gekozen worden door volk
- Nachtwakersstaat: beschermd burgers tegen gevaren maar laat ze verder met rust
- Liberalen waren sterkste politieke, culturele en economische denkrichting
- Liberalen spanden zich in voor
•Scheiding kerk en staat
•Vrijheid mening en drukpers (afschaffing censuur)
•Vrijheid wetenschap en kunst
•Afschaffing slavernij
Kenmerken 19e eeuw:
- Samenleving veranderde door industriële revolutie en Liberalen worden voorstanders van Sociale Wetgeving om zwakkeren tegen uitbuiting te beschermen
- Voor uitbreiding staatstaken
- Liberalen waren tegen uitbreiding kiesrecht, geen algemeen kiesrecht
- Censuskiesrecht: alleen tegen minimum betaling stemmen. Radicalen waren voor vrouwen kiesrecht. De conservatieven wilden het kiesrecht niet uitbreiden.
- Einde 1ste wereldoorlog kiesrecht voor man en vrouw (door liberalen en socialisten)
Kenmerken 20e eeuw:
- Liberalen wilden vrijheid individu in tegen stelling tot Socialisten en christen democraten
- Privatisering: afschaffen staatsbedrijven naar particulieren sector
- Individualisering: Afschaffing overbodige collectieve regels
- Toezicht op handhaving van mensenrechten in nationaal verband
- Overheid heeft verantwoordelijkheid voor zwakke groepen

Socialisme

Definitie: Het ideaal dat de gemeenschap alle of tenminste de belangrijkste productiemiddelen (fabrieken, grondstoffen, vervoermiddelen en landbouwgrond) bezit en beheert, en alles word verdeeld dat iedereen een redelijk aandeel ontvangt.

Marxisme: belangrijkste stroming in socialisme

Definitie: volgens marxisme bepalen de economische verhoudingen de samenleving
Kenmerken:
- Bevolking is ingedeeld in klassen
- Er ontstaat klassenstrijd volgens Marx
Kritiek op Marx
- zijn standen klopten niet
- regeringen dienden niet voor eigen belang
- revoluties braken niet uit
- economie speelt geen grote rol
Marxistische partijen
- Revisionisme: evolutie in plaats van revolutie
- Het marxismeleninisme: revolutie moet worden gemaakt, alleen actieve marxisten mogen in een partij, klassen voor zich winnen, koloniën werden afgezet en geld belegd.
Invloed van Marxisme
- veel hervormingen
- door socialistische partijen werden werkomstandigheden beter
- veel meer aandacht op economie
- verdeling tussen arm en rijk is niet vanzelfsprekend

Christen democratie

Definitie: Partij die zicht richt op een bepaalde geloofsrichting
Ontstaan: einde 19e eeuw als reactie op het Liberalisme
Kenmerken voor 19e eeuw:
- iedereen is gelijk
- Tegen algemeen kiesrecht en gekozen parlement
- overheid verleent macht aan god, niet aan burgers
- Voor speciaal onderwijs
- Kerk gebonden
- Iedereen heeft zijn plaats in de gemeenschap met vaste rechten en plichten , maar niet gelijke rechten en plichten (man en vrouw)
Kenmerken 19e eeuw
- los van kerk
- katholiek en protestant verbonden met elkaar in politieke partij
- wel echte democratie
- standpunten over solidariteit, verantwoordelijkheid en gerechtigheid iets verzacht. (Euthanasie en abortus)

Feminisme

Definitie: Het streven van vrouwen naar gelijke rechten
Ontstaan: einde 19e eeuw
Kenmerken 19e eeuw:
- vrouwenkiesrecht
- gelijke rechten
- ze wilden heel 20e eeuw in zetten voor emancipatie van de vrouw

Nationalisme

Definitie: het gevoel van samenhorigheid van een groep mensen die samen een staat vormen of willen vormen
Ontstaan: Middeleeuwen
Kenmerken 19e eeuw:
- door Franse overheersing begint samenhorigheidsgevoel
Emanciperend nationalisme:
- volks soevereiniteit
- legitimiteit
- bestuur en eigen staat kiezen
- zelfbeschikkingsrecht
- door emanciperend nationalisme is eenheidsgevoel gedaald omdat er teveel verschillende volken de staat binnen kwamen dringen . In 19e eeuw waren er pas een paar staten zelfstandig

Staatsnationalisme

Definitie: alle landen die streven van een volk in een staat te verenigen en van dat volk een eenheid te maken
Ontstaan: 2e helft 19e eeuw.
Kenmerken:
- regering wil eigen macht + macht van land vergroten
- eenheidstaal + cultuur
- na 2e wereldoorlog is nationalisme slecht
Hedendaags Nationalisme
- Emanciperend nationalisme leidt in europa tot verbrokkelingen, oorlog en burgeroorlog
- Koloniën leefden volgens emanciperend nationalisme na eerste en tijd vol afschuw van het emanc. Nationalisme.
- Het staatsnationalisme leidde in verschillende niet-westerse laden echter onbedoeld tot de groei van nationale gevoelens onder sommige etnische bevolkingsgroepen

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7637

reacties

Er staat bij Marxisme: Belangrijkste stroming socialisme, dat economie geen grote rol speelt en later die tekst staat er veel meer aandacht op economie klopt dit?
door dafien (reageren) op 23 november 2010 om 20:07

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer