Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Hoofdstuk 1: Atoombouw (Chemie)

Scheikunde

Samenvatting

5.8 / 10
4e klas vwo
  • Jonas
  • Nederlands
  • 468 woorden
  • 5351 keer
    9 deze maand
  • 8 oktober 2003
Chemie vwo bovenbouw Scheikunde1 deel1 Hoofdstuk1: Atoombouw

1.1 Atoombouw

Moleculen bestaan uit atomen.
Rutherford: “atoom bestaat uit kern en daaromheen elektronenwolk.”

Atoomnummer / atoomsoort = aantal protonen (links onder) (bij ieder atoom anders)
Massagetal = protonen + neutronen (links boven of erachter)
Aantal protonen = aantal elektronen
Hoe meer protonen en elektronen, hoe groter het atoom, hoe groter de straal dus.

1.2 Periodiek systeem

1869, Mendelejef (Rus) vond de basis van het Periodiek Systeem Der Elementen uit.
Horizontaal gerangschikt op atoommassa.(perioden)
Verticaal gerangschikt op chemische basis. (groepen)
Groep1: alkalimetalen - Groep 17: halogenen – Groep 18: edelgassen (giftig)
Links metalen – Rechts niet-metalen
Niet-metalen = niet-ontleedbare metalen
Lichte metalen (tot atoomnummer20) - zware metalen (vanaf atoomnummer20)

Isotopen: atomen met hetzelfde atoomnummer (protonen), maar verschillend massagetal (neutronen)

1.3 Roosters

moleculen trekken elkaar aan: molecuulbinding / vanderwaalbinding.
Rangschikking van deeltjes van een vaste stof: Kristalrooster:
- molecuulrooster (bestaat uit moleculen)
- metaalrooster (bestaat uit metaalatomen)
- atoomrooster (bestaat uit niet-metaalrooster)
- ionrooster (zouten)

vaste stof uit moleculen  verwarmen tot vloeibaar  moleculen uit rooster en bewegen langs elkaar  verwarmen tot gas  vanderwaalsbinding kapot
Hoe sterker vanderwaalsbinding hoe hoger het smeltpunt is.
Macromoleculen: altijd vaste stof, bestaat uit duizenden atomen, bijv. zetmeel, eitwit, plastic, DNA.

1.4 Stroomgeleiding

I stoffen die in vaste én vloeibare fase geleiden (metalen)
II stoffen die in geen fase geleiden (moleculaire stoffen)
III stoffen die in vloeibare fase geleiden (zouten)

+ en – trekken elkaar aan
+ en + of – en – stoten elkaar af

Moleculaie stoffen bestaan uit een groep NIET-metaalatomen
Zouten bestaan uit metaalatomen én niet-metaalatomen

Stroom in bijv. koperdraad geleid doordat de elektronen vrij rond kunnen gaan en zo de elektriciteit kunnen verplaatsen.

Als uit een metaalatoom enkele vrije elektronen zijn verwijderd, dan blijft er een positieve atoomrest over. De (overgebleven) negatieve vrije elektronen houden die atoomrest bij elkaar.
Deze binding tussen metaaldeeltjes noemen we metaalbinding.

1.5 Metalen

ijzer = isen = ferrum
4000 v.Chr. voort eerst (zuiver)ijzer gebruikt, waarschijnlijk van meteorieten.
800 v.Chr. winning ijzerERTS en bereiding van ijzer in Eu.
19e eeuw uitvinding cokes  industriële revolutie.
Nu in hoogovens.
Minder dan 2% koolstof dan staal - meet dan 2% koolstof dan gietijzer / ruwijzer.
Bescherming van ijzer tegen rosten m.b.v. tin / zink / chroom / nikkel.

1.6 Atoombinding

de 2 elektronen die beide negatieve kernen bij elkaar houden noemen we gemeenschappelijk elektronenpaar. Bijv. H-H (structuurformule)  atoombinding.

Het aantal elektronen dat een (niet-mataal)atoom beschikbaar heeft voor een atoomverbinding noemen we covalentie.
In een moleculaire stof komen IN de moleculen atoombindingen voor en TUSSEN de moleculen vanderwaalsbindingen voor.

1.7 Zouten

Bij stroomgeleiding door metalen gebeurt in beide elektroden niets, bij zout WEL:
Proef met stroom door gesmolten zinkchloride (.Cl):
- bij negatieve elektrode grijze aanslag = zink
- bij positieve elektrode chloordamp
zink is positief - chloor is negatief

in 1884 heeft Arrhenius (Zweed) aangonomen dat er in zout positieve en negatieve deeltjes voorkomen.
Elektrische lading wordt veroorzaakt doordat aantal elektronen niet meer gelijk aan aantal protonen
Ionen zijn elektrisch geladen atomen. Stroomgeleiding door gesmolten zout gebeurt door vrij ionen.
Zouten hebben hoog smeltpunt.
Zouten bestaan uit + en – ionen. Kristalrooster van zout heet ionrooster.

Zout geleid in gesmolten fase wel omdat ze dan langs elkaar bewegen maar in vaste fase niet omdat ze dan gescheiden zijn.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7499

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer