Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

De invloed van reclame op jongeren

Economie

Profielwerkstuk

4.7 / 10
5e klas havo
  • Roos
  • Nederlands
  • 7101 woorden
  • 5539 keer
    117 deze maand
  • 1 maart 2012
Voorwoord
Reclame is over het algemeen een veel besproken onderwerp, de reclames die bijzonder, apart of buitengewoon irritant zijn worden vaak het beste onthouden en daar wordt dan natuurlijk weer over gepraat.

Ik vind dit een leuk onderwerp om meer over te weten omdat ik tot die doelgroep behoor en daarom wel benieuwd ben hoe de markt ons probeert te beïnvloeden door middel van reclames.
Ook ben in benieuwd naar het verschil in beïnvloedbaarheid tussen opleidingsniveau en leeftijd en het verschil tussen geslacht als ik daarvoor genoeg informatie zal hebben. En ik ben benieuwd of mijn verwachtingen uit zullen komen.
Mijn verwachtingen zijn dat iemand met een lager opleidingsniveau meer beïnvloed wordt door reclame dan iemand met een hoger opleidingsniveau. Nog een van mijn verwachtingen is dat hoe jonger je bent hoe meer je onbewust beïnvloed wordt door reclame en dat meisjes ook vatbaarder zijn voor de invloed van reclame dan jongens.

Doordat ik dit onderwerp heb gekozen ben ik er achter gekomen dat dit mij toch wel erg aansprak, reclame. Het leek mij erg leuk om een onderzoek te starten waarbij ik de uitkomst zelf ook erg interessant vind. Door dit onderwerp ben ik op het idee gekomen om na de HAVO de opleiding HBO - commerciële economie te gaan doen omdat je hiermee ook marktonderzoeker kunt worden waarbij je dus ook veel onderzoeken uitvoert en dit mij erg leuk lijkt.


Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
1. Wat is reclame?
2. De geschiedenis van de reclame
3. Veel gebruikte reclamemedia om jongeren te bereiken
4. De meest bekende en onbekende reclamemedia onder jongeren
5. Analyse uit eigen onderzoek
Conclusie: Wat is de invloed van reclame op jongeren?
Slot
Bronnenlijst
Bijlage 1: enquête vragen
Bijlage 2: enquête uitslagen
Bijlage 3: percentages van de uitslagen
Bijlage 4: logboek


1. Wat is reclame?
Op de van Dale website staat:
‘1 re•cla•me de; v(m) -s 1 terugvordering 2 bezwaar, beklag, klacht
2 re•cla•me de; v(m) -s het geheel van middelen die men inzet om de verkoop te  bevorderen, aanhangers te werven.’

Op nummer twee wil ik graag in gaan.
Reclame is het geheel van middelen die men inzet om de verkoop te bevorderen en aanhangers te werven.
Dit wil zeggen dat alles wat de verkoop wil bevorderen of aanhangers kan werven dus reclame is. Vroeger werd dit gedaan door middel van schreeuwen op straat en mond-tot-mondreclame.
Tegenwoordig zijn de reclamemiddelen voornamelijk televisie, tijdschriften, billboards, radio, kranten enzovoort. Reclame is afgeleid van het Latijnse woord ‘clamare’, wat roepen of schreeuwen betekend, dit deden Grieken en Romeinen ook vaak op markten om hun producten te prijzen.

Kort gezegd kan reclame dus gedefinieerd worden als ieder middel dat ingezet wordt om de verkoop van een bepaald product of dienst te bevorderen. Waarbij tegenwoordig voornamelijk gedacht kan worden aan reclame via televisie, billboards, online (banners, pop-ups), krant, bladen en radio.


2. De geschiedenis van de reclame
‘Onze’ reclame advertenties stonden al sinds de 16e eeuw in kranten, maar pas in het midden van de 19e eeuw begon reclame een steeds grotere rol te spelen, de concurrentie werd groter en zo ook de handel, het werd tijd dat ze reclame gingen maken.
Reclame bestond in het begin hoofdzakelijk uit tekst, maar in Frankrijk gingen kunstenaars reclameposters ontwerpen waardoor ook dat steeds bekender begon te worden.

Rond 1870 was het vrij rustig op het gebied van reclame. Er waren wel uithangborden en er werden ook wel omroepers ingehuurd door marktkooplui  maar meer werd er niet gedaan.
Mensen kochten vaak niet bij kooplui die een omroeper hadden omdat ze vaak via mond-tot-mondreclame wel hoorden wanneer er een product goed(koper) was en dan vaak dachten dat als een marktkoopman zo’n iemand in dienst had dat die dan geen goeie producten verkochten.

In de 20ste eeuw was het nog steeds rustig, maar werd er vaak wel door bedrijven iemand ingehuurd om voor hun mooie illustraties te maken als reclame. Maar aan het einde van de wereldoorlogen werd er geen reclame meer gemaakt want er werd nauwelijks nog wat verkocht, er waren nauwelijks goederen meer. Dus hoefde er ook nergens reclame meer voor gemaakt te worden.

Na de oorlogen werd het steeds weer belangrijker om reclame te maken, de massaproductie nam toe en de koopkracht van de consumenten ook. Er kwamen steeds meer producten op de markt zoals telefoons, huishoudelijk apparatuur en auto’s, dit zorgde voor een verandering in het gedachtepatroon van de consument. Door die verandering werden bedrijven automatisch ook gedwongen om hun manier van reclame maken aan te passen, om een winstdaling te voorkomen. Hierdoor kwam kwaliteit- prijs verhouding  centraal te staan. De mentaliteit ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ was veel terug te zien in de reclames, die waren over het algemeen namelijk vrij sober.
Ook door de komst van verschillende media zoals televisie en tijdschriften konden producenten de consumenten veel gerichter bereiken. Maar de eerste reclame op de televisie was pas in 1967.
In Amerika zagen de reclames er toen al wel kleurrijk en welvarend uit, na de jaren ‘80 gingen ook in Nederland de reclames er steeds meer zo uitzien.

Na 1970 werden reclames steeds meer gericht op exclusieve producten omdat producten over het algemeen bijna allemaal kwalitatief goed waren. Het werd steeds belangrijker om producten als exclusief te presenteren door ze bijvoorbeeld toe te wijzen aan een bepaalde sociale klasse met een bepaalde levensstijl. Ook werden reclames zoals al eerder genoemd steeds kleurrijker en gaven ze steeds meer ‘de ideale wereld’ weer.
In 1987 werd de eerste commerciële zender getoond op televisie die helemaal afhankelijk was van inkomsten uit reclame in plaats van inkomsten van de overheid.


3. Veel gebruikte reclame media om jongeren te bereiken
De jongeren van tegenwoordig zijn niet meer zo makkelijk te beïnvloeden, weten hoe ze hun informatie moeten verkrijgen en bekijken reclame heel kritisch en bepalen zo of de reclame wel relevant voor hen is of niet. Vaak stellen ze zichzelf de vraag: ‘Vind ik dit interessant? Heb ik hier iets aan?’ Als ze het niet relevant vinden of het nut er niet van inzien dan gaan ze er niet op in of gaan ze er juist tegenin.

Media waarvan de reclamewereld het moet hebben zijn voornamelijk sociale netwerksites, reclamespotjes op tv en wat ook erg opkomt is reclame in games.

Jongeren zien reclame eerder als een conversatie dan als reclame, om deze conversatie aan te gaan zijn sociale netwerksites natuurlijk een heel goed middel. De reclame moet wel transparant en eerlijk (of grappig) zijn anders werkt het niet. Als er wordt gelogen of overdreven, wat vaak irritaties bij jongeren opwekt, kan reclame als vervelend worden ervaren en werkt de reclame averechts. Dit geldt voor zowel netwerksites, als televisiespotjes, radio, billboards en andere reclamemiddelen. 

Reclame op Sociale netwerksites wordt vaak afgestemd op de eigenaar van een bepaald profiel. Als iemand bijvoorbeeld als interesse make-up aangeeft, zal deze persoon veel make-up reclame op zijn/haar profiel te zien krijgen.

Veel merken maken op deze sites ook een eigen pagina aan, waar mensen lid van kunnen worden (Hyves) of die ze leuk kunnen vinden (Facebook), als ze dit hebben gedaan dan zullen zij ook veel meer reclame krijgen van dat merk omdat dat merk dan weet dat zij geïnteresseerd zijn in hun merk. Hier gaat ongeveer een kwart van de jongeren die de reclame ontvangen op in, maar jongeren blijken voor reclame op deze netwerksites niet erg gevoelig te zijn en negeren het vaak gewoon maar.
Jongeren krijgen daarnaast regelmatig ongevraagd reclame binnen door een spelletje dat zij op sociale netwerksites spelen, ook hier gaan zij vaak niet op in.
Jongeren met niet-westerse ouders en laagopgeleide jongeren zijn vaak minder bestand tegen reclame op deze sites.

Reclamespotjes op tv worden meestal meteen weg gezapt; volgens onderzoek zapt één op de zeven jongeren weg. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal reclamespots die wel leuk gevonden worden of waarvoor jongeren toch nog wel even blijven kijken. Dit zijn voornamelijk de spotjes die humoristisch of spontaan zijn. Zij sluiten aanzienlijk beter aan op de jongeren als doelgroep.

Tegenwoordig worden veel reclamespotjes nagedaan door mensen die het een leuk reclamespotje vinden en zetten het dan op Youtube, deze worden dan wel eens uitgezonden door het merk als reclame, dit zorgt natuurlijk voor mee spontaniteit, meer aandacht en een groter bereik van de doelgroep.

Reclame in games, tegenwoordig ook wel in-game advertising genoemd, is vooral gericht op mannen onder de 30 jaar, omdat die voornamelijk games spelen. Dit kan zich uitten door bijvoorbeeld een reclamebord van Coca Cola te laten zien maar kan zich ook uitten door een acteur die bijvoorbeeld een flesje Coca Cola drinkt. Meestal merken mensen dit soort kleine details niet bewust op, de hersenen merken dit wel op en reageren hierop door aan cola te gaan denken. Als je dan een pauze neemt of bent gestopt met gamen dan heb je zin in cola, zonder dat je weet hoe dit komt (dit werkt ook bij films zo, dit wordt ook wel sluikreclame genoemd).


4. De meest bekende en onbekende reclame media onder jongeren
Naar aanleiding van mijn enquête viel mij op dat als ik het over diverse reclamemiddelen had, als eerste televisie werd genoemd. Daarna kwamen social media, tijdschriften en kranten die erg vaak genoemd werden.

Ik vind het vrij logisch dat televisie het meeste en als eerste werd genoemd, hiermee zijn jongeren het bekendst en daardoor zouden zij ook als eerst daar aan gaan denken.

Social media is ook vaak genoemd, waarschijnlijk omdat dit een van de nieuwste media is. Dit mediamiddel weet goed aan te sluiten bij de doelgroep; zo brengt het mensen over de hele wereld met elkaar in contact, kan men interesses delen, foto’s taggen, maar vooral ook laten zien hoe jouw leven eruit ziet. Zo kan je bijvoorbeeld jouw favoriete band ‘liken’, hiermee laat je zien wie je bent, wat jouw interesses zijn en kan je een kijkje nemen in andermans leven. Doordat deze manier van reclame maken de mogelijkheid heeft om veel beter bij de doelgroep aan te sluiten, is dit momenteel een sterk stijgend reclamemiddel.

Minder dan dat ik had verwacht werd radio als medium genoemd, dit zal waarschijnlijk komen doordat jongeren tegenwoordig veel minder radio luisteren dan dat er vroeger werd gedaan.

Maar een enkele keer werden billboards en mond-tot-mondreclame genoemd, dit is  te verklaren door het feit dat men zich vaak niet bewust is van mond-tot-mond reclame; het is eerder een onbewust proces. Als bijvoorbeeld een vriend, vriendin of familielid iets over een product vertelt is dit ook reclame, daarnaast worden billboards vaak over het hoofd gezien of ze worden ronduit genegeerd.


5. Analyse uit eigen onderzoek
Jongens en meiden van 16 jaar van het HAVO met elkaar vergeleken.
•    Jongens hebben qua zakgeld €34,17 meer te besteden;
•    Meiden hebben qua kleedgeld €3,47 meer te besteden;
•    Jongens en meiden kijken beiden ongeveer even vaak in folders;
•    Jongens kijken vaker Tell Sell dan meisjes;
•    Jongens en meiden kijken beiden reclamespotjes als ze voorbij komen;
•    Meiden kopen vaker wat naar aanleiding van reclame dan jongens;
•    Jongens en meiden vinden dat het afhangt van de reclame of het leuk is of niet;
•    Meiden trekken zich meer aan van de mening van anderen bij het aanschaffen van een product;
•    Jongens en meiden vinden beiden dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt;
•    Jongens vinden aanbiedingen uit reclames aantrekkelijker dan meiden;
•    Jongens en meiden vinden beiden dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt;

Meiden van 16 en 18 jaar van het VWO met elkaar vergeleken.
•    Meiden van 16 jaar hebben qua zakgeld €6,52 meer te besteden dan meiden van 18 jaar;
•    Meiden van 16 jaar hebben qua kleedgeld €27,08 meer te besteden dan meiden van 18 jaar;
•    Bijna alle meiden kijken ongeveer even vaak in folders, namelijk 1x per week;
•    Meiden van 16 jaar kijken zelden Tell Sell, meiden van 18 jaar kijken nooit Tell Sell, jongere meiden kijken dus vaker Tell Sell;
•    Bijna alle meiden kijken reclame spotjes als ze voorbij komen
•    Meiden van 16 hebben vaak nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame, meiden van 18 allemaal ongeveer 1 keer;
•    Bijna alle meiden vinden dat het afhangt van de reclame of het leuk is of niet;
•    Alle meiden denken zelden tot soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product;
•    Bijna alle meiden vinden dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt;
•    Meiden van 16 jaar vinden de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk, meiden van 18 weten niet of ze dat wel vinden;
•    Bijna alle meiden vinden reclames misleidend.

Meiden van 16 jaar van het HAVO en het VWO met elkaar vergeleken.
•    Meiden van het VWO hebben qua zakgeld €3,19 meer te besteden dan meiden van het HAVO;
•    Meiden van het VWO hebben qua kleedgeld €21,11 meer te besteden dan meiden van het HAVO;
•    Het merendeel van de meiden kijkt ongeveer 1x per week in folders;
•    Ongeveer 63% van de meiden van het HAVO en het VWO kijkt zelden Tell Sell, ongeveer 30% kijkt nooit Tell Sell en ongeveer 7% kijkt het soms;
•    Het merendeel van de meiden kijkt reclamespotjes als ze voorbij komen;
•    Ongeveer 63% van de meiden van het VWO heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame, ongeveer 62% van de meiden van het HAVO heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van een reclame;
•    Ongeveer 88% van de meiden vindt dat het afhangt van de reclame of het leuk is of niet;
•    50% van de meiden denkt soms aan de mening van anderen, daarna komt zelden, en alleen sommige meiden van het HAVO denken nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product, dit komt niet voor bij meiden van het VWO;
•    Het merendeel van de meiden van het HAVO vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt, de helft van het VWO vindt dat, de andere helft weet het niet;
•    Meiden van het VWO vinden aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk, veel meiden van het HAVO weten niet of zij de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk vindt;
•    Het merendeel van de meiden van het VWO vinden  reclame misleidend, van de havo vindt iets minder dan de helft dat en ongeveer 22% van de meiden van het havo vindt reclame niet misleidend.

Jongens van 16 HAVO vergeleken met jongens van 18 HAVO.
•    Jongens van 18 jaar hebben qua zakgeld €6,33 meer te besteden dan jongens van 16 jaar;
•    Jongens van 16 jaar hebben qua zakgeld €18,75 meer te besteden dan jongens van 18 jaar;
•    Jongens van 18 kijken vaker folders dan jongens van 16, 50% kijkt 2x per week folders en 50% kijkt 1x per week folders, bij 16 jarige jongens 25% 2x per week folders, 50% 1x per week folders en 25% kijkt nooit folders;
•    Het merendeel van de jongens van 16 jaar kijkt vaak Tell Sell, 18 jarigen kijken zelden tot nooit Tell Sell;
•    18 jarige jongens kijken allemaal reclame spotjes als ze voorbij komen, het merendeel van de 16 jarige jongens doet dat ook, namelijk 75%, 25% kijkt altijd reclamespotjes;
•    Alle 18 jarige jongens hebben ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame, bij 16 jarigen is dit 50%, de andere helft heeft dat nog nooit gedaan;
•    Alle 18 jarige jongens vinden dat het afhangt van de reclame of het leuk is of niet, het merendeel van de 16 jarigen ook, sommigen vinden reclame ook gewoon per definitie leuk;
•    Jongens van 16 denken zelden tot nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product, 18 jarigen denken soms aan de mening van anderen hierbij;
•    Jongens van 18 jaar hebben verdeelde meningen, 50% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt en 50% vindt van wel, bij de 16 jarige jongens vindt 50% van niet, 25% weet het niet en 25% vindt van wel;
•    Het merendeel van jongens van 18 en 16 vinden beiden aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk, 50% van de 18 jarigen weet het niet en de rest vindt van wel, 25% van de 16 jarigen zegt de aanbiedingen niet aantrekkelijk te vinden, de rest zegt van wel;
•    50% van de 18 en 16 jarige jongens vinden reclames misleidend, 50% van de 18 jarigen vindt ook van niet, bij de 16 jarige jongens weet 25% het niet en de andere 25% vindt van niet.


Conclusie: Wat is de invloed van reclame op jongeren?
Jongeren worden gezien als een van de gemakkelijkst te beïnvloeden doelgroep van de reclame, dit zal natuurlijk niet voor niks zijn. Jongeren maken veel gebruik van de media, hierdoor zullen zij veel in aanraking komen met reclame. Doordat zij zoveel verschillende reclames op een dag zien zullen zij waarschijnlijk eerder een product kopen.

Ook heeft reclame natuurlijk invloed op het schoonheidsideaal, zo is het al tijden zo dat slanke modellen in reclames ervoor zorgen dat de jongeren ook allemaal slank willen zijn en dat jongens altijd sterk en stoer willen zijn.

Alcohol reclames hebben er ook voor gezorgd dat steeds meer jongeren zijn gaan drinken, daardoor komt er nu bij elke alcohol reclame in beeld te staan ‘geniet, maar drink met mate’.

Reclame heeft dus wel degelijk invloed op jongeren, soms gemerkt en soms onopgemerkt. De reclamewereld leert steeds beter hoe zij consumenten kunnen beïnvloeden, zo ook jongeren. Er zullen altijd mensen zijn die niet zo gevoelig voor reclame zouden zijn, maar deze groep is naar mijn idee erg klein.


Slot
Naar mijn idee ging het aan het werk gaan met mijn profielwerkstuk goed, ik had er erg veel zin in en het maken en houden van de enquête vond ik ook erg leuk.
Het moeilijkere gedeelte (analyseren van de gegevens etc.) vond ik wel minder leuk maar ook hier heb ik erg mijn best op gedaan.
Het contact met mijn begeleider, meneer Engels, vond ik ook goed gaan, ik stuurde wat op als ik wat af had en hij keek er naar en vertelde wat hij er van vond. Dit vond ik heel goed werken.

Het maken van dit profielwerkstuk was voor mij erg leerzaam, zo heb ik geleerd hoe ik makkelijker dingen kon vinden op het internet en heb ik ook geleerd hoe ik sneller en effectiever met Word en Excel kan werken, helaas pas nadat bijna al het werk was gedaan.

Het opzoeken van informatie voor sommige deelvragen was lastig en soms zelfs helemaal niet te vinden, daardoor heb ik ook deelvragen geschrapt of veranderd. Naar mijn mening heeft dit mijn werkstuk zeker niet verslechterd.

Wat ik zelf heel mooi en onverwachts vond was toen ik een aantal mensen van een website mailde voor informatie, ik de volgende dag al een mail terug kreeg, ik had eerlijk gezegd niet eens een mail terug verwacht! Deze mail heeft mij toen ook weer erg op weg geholpen waardoor ik weer goed aan de slag kon.

Wel vond ik dat het mij veel stress opleverde, dit laatste jaar moet er veel gedaan worden, 8 boeken voor Nederlands lezen, dit profielwerkstuk afmaken en de vele toets stof die we op krijgen moeten we ook nog bij zien te houden. Eigenlijk vind ik het dan ook wel jammer dat we er aan het einde van de 4e klas pas mee zijn begonnen, als we er eerder mee begonnen waren had het een hoop stress en drukte gescheeld.


Bronnenlijst
Van Dale Uitgevers (2011). Definitie reclame/Van Dale. Verkregen op 24 oktober, 2011 van http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=reclame
Shirley (2009). Geschiedenis van reclame. Verkregen op 24 oktober 2011, van
http://zakelijk.infonu.nl/marketing/31446-geschiedenis-van-reclame.html
Vandewalle, M. (2008). Reclame geschiedenis. Verkregen op 24 oktober 2011, van
http://erfgoeddag.faronet.be/sites/default/files/reclame_geschiedenis.pdf
YoungWorks Trendteam (2008). Jongeren bewust van reclame via social media. Verkregen op 2 januari 2012, van
http://blog.youngworks.nl/facts/jongeren-bewust-van-reclame-via-social-media
YoungWorks Trendteam (2008). Jongeren vs. reclame. Verkregen op 2 januari 2012, van
http://blog.youngworks.nl/trends/jongeren-vs-reclame-2
Consumentenautoriteit (2011). Jongeren lijken ongevoelig voor reclame op sociale netwerksites. Verkregen op 3 januari 2012, van
http://www.consumentenautoriteit.nl/nieuws/2011/jongeren-lijken-ongevoelig-reclame-sociale-netwerksites
Chris Stapper (2011). Adverteren in games is cool (en legaal subliminaal?). Verkregen op 3 januari 2012, van
http://www.ikki.nl/groepen/Marketing/4848-adverteren_in_games_is_cool_en_legaal_subliminaal_


BIJLAGEN

Enquête vragen
Meerkeuzevragen.
Wat is je geslacht?
Wat is je leeftijd?
Wat is je opleidingsniveau?
Krijg je zakgeld? Zo ja, hoeveel per maand?
Krijg je kleedgeld? Zo ja, hoeveel per maand?
Lees/kijk je in reclamefolders?
Kijk je wel eens Tell Sell?    
Kijk je wel eens reclamespotjes op tv?    
Heb je wel eens iets gekocht naar aanleiding van reclame?  
Wat vind jij van reclame?    
Houd jij rekening met de mening van familie/vrienden bij het aankopen van een product? 

Stellingen.
De beloftes uit reclames worden waargemaakt.
Ik vind de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk.
Ik vind reclames misleidend.

Openvragen.
Welke reclame's kan jij je nog goed herinneren?    
Wat voor reclamemedia ken je allemaal?   

Geslacht:    Leeftijd:    Opleiding:    Zakgeld per jaar.    Kleedgeld per jaar.    Lees/kijk je reclame-folders?    Kijk je wel eens Tell Sell?    Kijk je wel eens reclamespotjes op tv?    Heb je wel eens iets gekocht naar aanleiding van een reclame?    Wat vind jij van reclame?    Denk jij aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product?    De beloftes uit reclames worden waar gemaakt.    Ik vind de aanbiedingen uit reclames aantrek-kelijk.    Ik vind reclames misleidend.
M    15    VWO    € 120     € 0,00     Nooit    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Oneens    Oneens
M    16    HAVO    € 208     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Oneens    Oneens
M    16    HAVO    € 520     € 0,00     Nooit    Vaak    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Nooit    Weet ik niet    Eens    Weet ik niet
M    16    HAVO    € 520     € 900     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Eens    Eens
M    16    HAVO    € 1.200     € 0,00     2x p/w    Vaak    Altijd    Ja, ongeveer 1x    Leuk    Zelden    Eens    Eens    Eens
M    17    HAVO    € 520     € 0,00     1x p/m    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Weet ik niet    Oneens    Oneens
M    17    HAVO    € 216     € 840     1x p/2w    Zelden    Soms    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Oneens    Weet ik niet
M    18    HAVO    € 416     € 0,00     2x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Oneens    Oneens
M    18    HAVO    € 1.200     € 0,00     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Eens    Weet ik niet    Eens
M    18    VWO    € 1.200     € 1.800     2x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
M    18    VWO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Nooit    Nooit    Stom    Zelden    Oneens    Eens    Eens
V    12    HAVO    € 260     € 0,00     1x p/m    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Altijd    Weet ik niet    Eens    Eens
V    14    VMBO    € 300     € 0,00     2x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Weet ik niet    Oneens
V    15    HAVO    € 252     € 0,00     2x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    15    HAVO    € 0,00     € 660     1x p/w    Nooit    Soms    Ja, ongeveer 1x    Stom    Zelden    Oneens    Eens    Eens
V    15    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Zelden    Soms    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Nooit    Oneens    Weet ik niet    Oneens
V    15    VWO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Altijd    Weet ik niet    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 364     € 0,00     1x p/2w    Soms    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Eens    Oneens    Oneens
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     2x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Eens    Eens
V    16    HAVO    € 300     € 660     2x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Oneens
V    16    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Oneens
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Oneens    Eens
V    16    HAVO    € 0,00     € 1.260     1x p/2w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Stom    Zelden    Oneens    Oneens    Eens
V    16    HAVO    € 182     € 480     1x p/w    Nooit    Soms    Nooit    Ligt eraan    Nooit    Weet ik niet    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     Nooit    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 0,00     € 600     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Oneens    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/2w    Zelden    Soms    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    16    HAVO    € 0,00     € 600     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Eens    Oneens
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     1x p/m    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    16    HAVO    € 240     € 480     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Stom    Zelden    Weet ik niet    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    HAVO    € 120     € 720     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Eens
V    16    HAVO    € 780     € 0,00     1x p/2w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    16    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Soms    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Nooit    Weet ik niet    Eens    Eens
V    16    HAVO    € 240     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Oneens    Weet ik niet
V    16    VWO    € 0,00     € 1.080     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Stom    Zelden    Weet ik niet    Eens    Eens
V    16    VWO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Weet ik niet    Eens    Weet ik niet
V    16    VWO    € 240     € 600     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Weet ik niet    Eens    Eens
V    16    VWO    € 540     € 240     1x p/w    Soms    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Eens
V    16    VWO    € 202     € 280     1x p/2w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Weet ik niet
V    16    VWO    € 240     € 900     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    16    VWO    € 364     € 400     1x p/2w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Zelden    Weet ik niet    Weet ik niet    Eens
V    16    VWO    € 240     € 660     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Eens
V    17    HAVO    € 144     € 0,00     1x p/2w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Stom    Nooit    Weet ik niet    Oneens    Eens
V    17    HAVO    € 360     € 0,00     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Eens    Eens
V    17    HAVO    € 300     € 540     1x p/m    Zelden    Soms    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    17    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Eens
V    17    HAVO    € 240     € 600     2x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Eens    Eens
V    17    VWO    € 480     € 0,00     1x p/2w    Soms    Ja, als het voorbij komt    Nooit    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Eens    Eens
V    17    VWO    € 300     € 3.000     1x p/w    Nooit    Altijd    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Oneens
V    17    VWO    € 120     € 600     ja, 2x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Weet ik niet    Oneens    Oneens
V    17    VWO    € 312     € 0,00     1x p/2w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Weet ik niet    Oneens
V    17    VWO    € 0,00     € 0,00     2x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Altijd    Weet ik niet    Weet ik niet    Oneens
V    17    VWO    € 0,00     € 0,00     2x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, vaker    Ligt eraan    Soms    Oneens    Eens    Eens
V    17    VWO    € 360     € 0,00     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Oneens    Eens
V    17    VWO    € 600     € 960     1x p/m    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Oneens    Eens
V    17    VWO    € 288     € 480     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Stom    Zelden    Oneens    Eens    Eens
V    17    VWO    € 480     € 0,00     1x p/w    Soms    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Eens    Eens    Eens
V    18    HAVO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Eens    Eens
V    18    VWO    € 180     € 0,00     1x p/m    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Stom    Soms    Oneens    Weet ik niet    Eens
V    18    VWO    € 420     € 780     1x p/2w    Soms    Soms    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Oneens    Weet ik niet    Oneens
V    18    VWO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Nooit    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Soms    Oneens    Oneens    Eens
V    18    VWO    € 0,00     € 0,00     1x p/w    Zelden    Ja, als het voorbij komt    Ja, ongeveer 1x    Ligt eraan    Zelden    Weet ik niet    Weet ik niet    Eens


Percentages van de uitslagen
Jongens 16 HAVO:
Zakgeld: €51,00 p/m
Kleedgeld: €18,75 p/m

25% kijk 2x per week folders
50% kijkt 1x per week folders
25% kijkt nooit folders.

50% kijkt vaak Tell Sell
25% kijkt zelden Tell Sell
25% kijkt nooit Tell Sell

75% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
25% kijkt altijd reclame

50% heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame
50% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame

75% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
25% vindt reclame leuk

75% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
25% denkt nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

50% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
25% weet niet of de beloftes uit reclames worden waar gemaakt
25% vindt dat de beloftes uit reclames worden waargemaakt

75% vindt de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk
25% vindt de aanbiedingen uit reclames niet aantrekkelijk

50% vindt reclames misleidend
25% weet niet of hij reclames misleidend vindt
25% vindt reclames niet misleidend

Jongens 17 HAVO:
Zakgeld: €30,67 p/m
Kleedgeld: €35,00 p/m

50% kijkt 1x per 2 weken folders
50% kijkt 1x per maand folders

50% kijkt zelden Tell Sell
50% kijkt nooit Tell Sell

50% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
50% kijkt soms reclame

50% heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame
50% heeft vaker wat gekocht naar aanleiding van reclame

100% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet

50% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
50% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

100% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt

100% vindt de aanbiedingen uit de reclames niet aantrekkelijk

50% weet niet of hij de reclames uit de reclames misleidend vindt.
50% vindt reclames niet misleidend

Jongens 18 HAVO:
Zakgeld: €67,33 p/m
Kleedgeld: €0,00 p/m

50% kijkt 2x per week folders
50% kijkt 1x per week folders

50% kijkt zelden Tell Sell
50% kijkt nooit Tell Sell

100% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt

100% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame

100% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet

100% vindt dat de beloftes uit reclames soms worden waar gemaakt

50% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
50% vindt dat de beloftes uit reclames waar worden gemaakt

50% vindt de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk
50% weet niet of hij de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk vindt

50% vindt reclames misleidend
50% vindt reclames niet misleidend

Jongens 18 VWO:
Zakgeld: €50
Kleedgeld: €75

50% kijkt 2x per week folders
50% kijkt 1x per week folders

50% kijkt zelden Tell Sell
50% kijkt nooit Tell Sell

50% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
50% kijkt nooit reclame

50% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame
50% heeft nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame

50% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
50% vindt reclame stom

50% denk soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
50% denk zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

100% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt

50% vindt de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk
50% weet niet of hij de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk vindt

100% vindt reclames misleidend

Meisjes 15 HAVO:
Zakgeld: €7,00 p/m
Kleedgeld: €18,33 p/m

33,33% kijkt 2x per week folders
66,66% kijkt 1x per week folders

66,66% kijkt zelden Tell Sell
33,33% kijkt nooit Tell Sell

33,33% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
66,66% kijkt soms reclame

100% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame

66,66% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
33,33% vindt reclame stom

66,66% denk zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
33,33% denkt nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

100% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt

33,33% vindt de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk
66,66% weet niet of zij de aanbiedingen uit reclames aantrekkelijk vindt

66,66% vindt reclames misleidend
33,33% vindt reclames niet misleidend

Meisjes 16 HAVO:
Zakgeld: €15,83 p/m
Kleedgeld: €22,22 p/m

11,1% kijkt 2x per week folders
55,7% kijkt 1x per week folders
22,2% kijkt 1x per 2 weken folders
5,5% kijkt 1x per maand folders
5,5% kijkt nooit folders

5,5% kijkt soms Tell Sell
61,2% kijkt zelden Tell Sell
33,3% kijkt nooit Tell Sell

83,3% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
16,7% kijkt soms reclame

22,2% heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame
61,1% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame
16,7% heeft vaker wat gekocht naar aanleiding van reclame

88,9% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
11,1% vindt reclame stom

50% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
38,9% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
11,1% denkt nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

72,2% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
22,2% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt
5,6% vindt dat de beloftes uit reclames worden waar gemaakt

27,8% vindt de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk
44,4% weet niet of zij de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk vindt
27,8% vindt de aanbiedingen uit de reclames niet aantrekkelijk

44,4% vindt reclames misleidend
33,3% weet niet of zij de reclames uit de reclames misleidend vindt.
22,2% vindt reclames niet misleidend

Meisjes 16 VWO:
Zakgeld: €19,02 p/m
Kleedgeld: €43,33 p/m

75% kijkt 1x per week folders
25% kijkt 1x per 2 weken folders

12,5% kijkt soms Tell Sell
62,5% kijkt zelden Tell Sell
25% kijkt nooit Tell Sell

100% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt

62,5% heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame
25% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame
12,5% heeft vaker wat gekocht naar aanleiding van reclame

87,5% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
12,5% vindt reclame stom

50% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
50% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

50% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
50% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt

62,5% vindt de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk
37,5,% weet niet of zij de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk vindt

75% vindt reclames misleidend
25% weet niet of zij de reclames uit de reclames misleidend vindt

Meisjes 17 HAVO:
Zakgeld: €17,40 p/m
Kleedgeld: €19,00 p/m

60% kijkt 1x per week folders
20% kijkt 1x per 2 weken folders
20% kijkt 1x per maand folders

60% kijkt zelden Tell Sell
40% kijkt nooit Tell Sell

80% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt
20% kijkt soms reclame

80% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame
20% heeft vaker wat gekocht naar aanleiding van reclame

80% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
20% vindt reclame stom

80% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
20% denkt nooit aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

40% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
60% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt

60% vindt de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk
20% weet niet of zij de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk vindt
20% vindt de aanbiedingen uit de reclames niet aantrekkelijk

100% vindt reclames misleidend

Meisjes 17 VWO:
Zakgeld: €24,50 p/m
Kleedgeld: €42,00 p/m

30% kijkt 2x per week folders
40% kijkt 1x per week folders
20% kijkt 1x per 2 weken folders
10% kijkt 1x per maand folders

20% kijkt soms Tell Sell
20% kijkt zelden Tell Sell
60% kijkt nooit Tell Sell

10% kijkt altijd reclame
90% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt

10% heeft nog nooit wat gekocht naar aanleiding van reclame
70% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame
20% heeft vaker wat gekocht naar aanleiding van reclame

90% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
10% vindt reclame stom

10% denkt altijd aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
80% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
10% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

60% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
30% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt
10% vindt dat de beloftes uit reclames worden waar gemaakt

40% vindt de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk
30% weet niet of zij de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk vindt
30% vindt de aanbiedingen uit de reclames niet aantrekkelijk

60% vindt reclames misleidend
40% vindt reclames niet misleidend

Meisjes 18 VWO:
Zakgeld: €12,50
Kleedgeld: €16,25

50% kijkt 1x per week folders
25% kijkt 1x per 2 weken folders
25% kijkt 1x per maand folders

25% kijkt soms Tell Sell
25% kijkt zelden Tell Sell
50% kijkt nooit Tell Sell

25% kijkt soms reclame
75% kijkt reclame spotjes als het voorbij komt

100% heeft ongeveer 1x wat gekocht naar aanleiding van reclame

75% ligt het eraan wat voor reclame het is of hij leuk is of niet
25% vindt reclame stom

50% denkt soms aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product
50% denkt zelden aan de mening van anderen bij het aanschaffen van een product

75% vindt dat de beloftes uit reclames niet waar worden gemaakt
25% weet niet of de beloftes uit de reclames worden waar gemaakt

75% weet niet of zij de aanbiedingen uit de reclames aantrekkelijk vindt
25% vindt de aanbiedingen uit de reclames niet aantrekkelijk

75% vindt reclames misleidend
25% vindt reclames niet misleidend

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8875

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

bijlagen1

Bijlage 1Download