Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

5 zuilen van de Islam

Levensbeschouwing

Praktische opdracht

Islam, Vijf zuilen van de islam

7.6 / 10
4e klas havo
  • Twan
  • Nederlands
  • 3142 woorden
  • 4899 keer
    4 deze maand
  • 10 maart 2009
Hoofdstuk 1

5 zuilen van de Islam.


Ik ga mijn praktisch opdracht van levensbeschouwing over de vijf zuilen van de Islam doen. Ik heb dit onderwerp gekozen om dat ik er een al een klein beetje wat van af weet. De vijf zuilen zijn namelijk verplicht voor iedere moslim, soms zijn er wel uitzonderingen. Ik heb dit onderwerp ook gekozen, omdat ik er meer over te weten wil komen. Zo wil ik bijvoorbeeld weten waarom iedere moslim verplicht is aan de vijf zuilen te voldoen. Ook wil ik graag te weten komen wanneer en door wie de de vijf zuilen gemaakt zijn. De belangrijkste vraag voor mij is waarom deze regels zijn gemaakt. Ik vraag me ook af of alle moslims zich wel aan de zuilen houden of dat er ook tussenweg en in de Islam voorkomen. De Po lijkt me ook een goede opdracht om me te oriŽnteren en meer te weten te komen over de gewoontes en gebruiken van de Islam. We krijgen in onze multiculturele samenleving veel te maken met ander culturen en vooral met de Islamitische.
Veel mannen waren in de 60'e jaren naar Nederland gekomen om hier te komen werken. Deze gastarbeiders kwamen vooral uit de landen Turkije, Marokko, Spanje en andere Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse landen. Toen de gastarbeiders niet meer nodig waren gingen de meeste mannen niet terug, maar ze lieten hun familie overkomen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Hierdoor komt het onder andere dat wij veel te maken krijgen met moslims. Door dit verslag kom ik dan meer te weten over de Islam waardoor ik misschien meer open sta, meer tolerantie en respect krijg voor dit geloof. De 5 zuilen is niet echt een heel actueel onderwerp, maar het is wel de drijfveer voor veel Moslims. De moslims staan wel vaak negatief in de belangstelling in het nieuws. Dan zie je bijvoorbeeld dat Islamitische terroristen zich hebben opgeblazen in Irak of dat er moslim jongeren overlast veroorzaken in Overvecht (Utrecht). Ook komen de moslims in belangstelling door harde uitspraken over hen door Geert Wilders.
Ik hoop met deze inleiding goed hebt verteld waarom ik dit onderwerp heb gekozen en waarom het van betekenis is.


Hoofdstuk 2

Inhoud

hoofdvraag:

Wat houden de vijf zuilen van de Islam in en hoe word er mee omgegaan door Moslims?


Deelvragen:

Welke zuilen zijn er en wat houden ze in?

Wat is de diepere betekenis van de vijf zuilen?

Worden alle vijf zuilen door alle moslims nageleefd?

Wat vind ik van de vijf zuilen? ( Hoofdstuk 4)

Conclusie


Hoofdstuk 3

Welke zuilen zijn er en wat houden ze in?


Er zijn 5 zuilen ik zal ze eerst in het Nederlands geven en dan in het Arabisch.

- De geloofsbelijdenis (shahadah)
- De rituele gebeden (salat of salah)
- Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
- Het vasten tijdens ramadan (saum of siyam)
- De pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj)

Ik zal ze in de volgorde gaan bespreken zoals ze hier boven staan.

De geloofsbelijdenis (shahadah)

De geloofsbelijdenis is het opzeggen van een zin, hiermee toon je aan dat je een echte Moslim(a) ben. Het is een belofte die je aan God doet je zal hem aanbidden en niet in een ander god of in andere afgoden geloven. De zin gaat als volgt: ďEr is geen god waard om aanbeden te worden behalve Allah die geen deelgenoten heeft en Mohammed is zijn dienaar en profeet.ď Kort gezegd houd dit in dat er maar een god is en dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. Het houd echt in dat er maar een God is, dus niet zo als in het Christendom. In het Christendom heb je namelijk een drie-eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest.
Je kan de belijdenis op de volgende manieren doen: In het bijzijn van twee getuigen, in het bijzijn van de gemeenschap of alleen tegenover God. Je mag deze zin niet zomaar zeggen. Je word namelijk een Moslim, Moslim betekent: iemand die zich overgeeft. Je moet je daarom helemaal overgeven aan het Islam, je moet alleen geloven in de eenheid van God maar ook in de profeten, de heilige boeken, de boodschappers (Engelen), je moet geloven in het leven na de dood, dus in het hiernamaals. Ook moet je geloven in de voorbeschikking dit houdt in dat Allah iedereen met een doel op deze aarde heeft gezet, zowel goed als kwaad.

De rituele gebeden (salat of salah)

Gebeden worden bijna in alle geloven gedaan, in een gebed zoek je contact met je schepper of hogere machten. De reden hier voor kunnen heel verschillend zijn het kan zijn eerbied te tonen, of hulp te vragen of om juist te bedanken, maar je kan ook gewoon een persoonlijk verhaal kwijt waardoor je je beter gaat voelen.
De salat is een ritueel gebed, dit houdt in dat er vaste regels aan verbonden zijn. Het gebed word vijf keer per dag gedaan en is bedoeld om Allah te bedanken. De tijd van het gebed wordt bepaald door de stand van de zon. De Moslims worden van uit een minaret op een moskee opgeroepen om te komen bidden. In Islamitische landen is dit heel normaal dat je vroeg je bed uit gaat en tussen het werk uit door en dan ook nog eens 's avonds laat gaat bidden. Je mag het gebed ook in je eentje doen, maar meestal word het toch in de Moskee gedaan, echter is het zo dat op vrijdag alle mannelijke moslims verplicht het middaggebed in de Moskee te doen.
Voor elke salat moet een moslim zich ritueel wassen. Er zijn veel regels voor het gebed van de kleding tot en met 'het knielen'. Zo is het verplicht dat de Moslims naar Mekka toe bidden, omdat daar de Ka'bah staat.
Er zijn nog andere gebeden, maar die zijn niet verplicht volgens de vijf zuilen. Zo is er nog een persoonlijk gebed wat je altijd mag doen en een meditatie gebed als herdenking naar God toe.

Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)

Elke moslim is verplicht een deel van zijn netto inkomen aan de armen te geven. Deze armenbelasting is ongeveer 2.5 % van je netto inkomen. Ook voor goederen zoals dieren, goud en diamanten gelden regels. Als je langer dan een jaar in het bezit bent van deze goederen moet je een gedeelte afgeven.
De armen armenbelasting is bedoeld voor economisch evenwicht en sociale veiligheid. De afrekening word gedaan in de maand als er ramadan is. Alles word dan verzameld en uitgedeeld onder de armen. Er zijn groepen mensen die recht hebben op aalmoes. Namelijk: armen die niet in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, slaven die zich hebben bekeert tot de Islam, nieuwe Moslims, reizigers die veel hebben achtergelaten en soldaten om heilige oorlog te kunnen voeren en studenten om hun studie te betalen.

Het vasten tijdens ramadan (saum of siyam)

De ramadan is de 9de maand van het jaar en de maand voor de inkeer voor de moslims. De ramadan is een maand van onthouding en bezinning. Dit wil zegen dat moslims tijdens de ramadan niet eten, drinken (alcohol), roken en geen sex mogen hebben. Het is wel toegestaan na voor het licht word en als het weet donker is te eten. De ramadan word geŽindigd met het suikerfeest. Wanneer het feest is dragen moslims onze nieuwe kleren. Veel meisjes en vrouwen beschilderen hun handen met henna. 's Morgens ontbijten ze en eten veel lekkere en vooral zoete dingen. Ook gaan ze bij familie op bezoek en feliciteren elkaar. Met het Suikerfeest krijgen kinderen vaak geld van hun familie en vrienden. Er wordt dan eigenlijk gevierd dat ze blij zijn dat ze het goed
hebben.
Het doel van ramadan is om je te kunnen in leven in de mensen die het minder goed hebben en daarvoor respect te krijgen. Ook helpt de ramadan je zelfdiscipline te ontwikkelen, met zelfdiscipline zou je minder snel een zonde begaan omdat je jezelf kan beheersen. De belangrijkste reden voor moslims is het zuiveren van de ziel en de gehoorzaamheid aan Allah te tonen. Door ook mee te doen aan de ramadan kan je als je zonde hebt begaan dat weer in evenwicht brengen.

De pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj)

Iedere moslim is verplicht eens in zijn leven mee te doen aan de jaarlijkse bedevaart. De bedevaart vind plaats aan het einde van het jaar(islamitische jaartelling) .
De bedevaart gaat naar de plaats waar Mohammed de Islam heeft gepredikt. Mohammed's 'afscheidsbedevaart' in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige ritueel. Er wordt onder meer het garf van Mohammed bezocht. De belangrijkste onderdeel is Mekka, meteen na aankomst in Mekka wordt een bezoek aan de Ka'bah gebracht. De moslims lopen zeven keer rond de Ka'bah en gooien steentje om de duivel te verdrijven.
Niet iedereen is verplicht een bedevaart te maken in zijn leven. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting. Wel kan iemand die zelf de hadj al verricht heeft in naam van iemand gaan die daartoe niet in staat is, ook namens een overledene.


Hoofdstuk 4

Wat is de diepere betekenis van de vijf zuilen?


Hierboven zie je een afbeelding ten verduidelijking. De nummers staan voor:
1. Geloofsbelijdenis
2. het gebed
3. verplichting tot aalmoezen
4. Ramadan.
5. bedevaart naar Mekka

Zonder de vijf zuilen zou er geen Islam zijn. De 5 zuilen zijn namelijk de basis voor een goed functionerende moslim. Al houd de moslim zich aan deze regel zal het helemaal goed komen.
Dit fundament zorgt er voor dat de samenleving en de moslim zelf beter gaat functioneren.
De zuilen worden in het Arabisch de hadith genoemd.

Omar ibn al-Chattab (592 Ė 644) was eerst een felle tegenstander van Mohammed, maar bekeerde tot de Islam. hij was hoofd van het Arabische Rijk en dus een belangrijk man. Hij zei:

"De Islam is op 5 (pilaren) gebouwd: De getuigenis dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is, het verrichten van het gebed, het geven van zakaat (verplichte aalmoes), het vasten in de maand Ramadan en het verrichten van de Hadjj (bedevaart)."

De 5 zuilen zijn voor alle moslims verplicht dus zelf voor een hoge man als Omar moet zich hier aan houden. Dit laat zien dat er gelijkheid geld en voor Allah alle moslims gelijk zijn.

Ik kon geen andere diepere betekenis vinden dan dat de zuilen bedoeld zijn om de moslim te sturen en zo een goed werkend geloof te krijgen.


Hoofdstuk 5

Worden alle vijf zuilen door alle moslims nageleefd?


Niet alle alle zuilen zijn verplicht hier moet je echter wel een goede reden voor hebben. De eerste zuil is natuurlijk voor iedereen verplicht. Je moet een geloofsbelijdenis doen om moslim te kunnen worden en je over te geven aan Allah.
Het gebed word in Arabische landen strikt uitgevoerd, dit komt omdat in landen zoals Irak en Marokko godsdienst en staat niet gescheiden is en je dus de Islam goed kan combineren met je dagelijkse leven. Maar in landen waar de Islam niet de grootste godsdienst is, is het moeilijker om je aan de gebed regels te houden. Je ziet wel vaak dat er nieuwe moskeeŽn gebouwd worden, maar er wordt minder strikt aan de vijf gebeden per dag gehouden.
De armenbelasting word goed nageleefd door de moslims. Zij geven minimaal 2.5 van hun vermogen weg aan de armen. Dit geld zelfs voor de rijken als voor de armen. Omdat er veel armen zijn. Je ziet vaak dat Nederlandse moslims hun aalmoezen naar hun moederland sturen om daar de armen te helpen.
De ramadan is voor elke moslim verplicht er zijn echter veel uitzondering dat je er niet aan mee hoeft te doen. Voor zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan voor wie dat mogelijk is wel wordt aangemoedigd.
Het vasten houdt in dat moslims op deze tijden niet eten, drinken, roken en geen sex hebben. Daarnaast is het verboden te kwaadspreken en vloeken. Voor moslims in andere landen is het moeilijker om zich aan de regels te houden, omdat er maar een kleine gemeenschap er aan mee doet. Er wordt dan geprobeerd zoveel mogelijk de regels te volgen, maar het is wel toen gestaan om voor het ochtend gebed en na het avond gebed te eten.
De bedevaart naar Mekka is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken om de reis te maken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting. Wel kan iemand die zelf de tocht al verricht heeft in naam van iemand gaan die daartoe niet in staat is, hij kan het zelfs doen in naam van een overledene. De bedevaart is de pilaar die het minst word gedaan, dit komt vooral door de drukte er sterven zelfs honderden mensen bij deze tocht door dat ze verstikking in de mensen massa. Aan het einde van de bedevaart doet wel iedereen mee, dit is het offerfeest dus dat kan je zelf ook thuis doen met familie. Terwijl dit de belangrijkste pilaar is doet maar 98 % van de moslims deze tocht.

Over het algemeen houden de moslims goed aan de regels, ik denk dat dit komt door de invloed en de sociale controle van de moskee. Het is ook zo dat de verplichten erg belangrijk zijn in de Islam, vergeleken met het Christendom houden de Christenen zich veel minder aan deze regels.

Hoofdstuk 6

Wat vind ik van de vijf zuilen?


De vijf zuilen zijn goed geregeld in de Islam er wordt overal gedacht. Ik denk dat deze verplichtingen geen kwaad kunnen voor anderen geloven, omdat het vooral met hun eigen cultuur en geloof te maken heeft. Het is zelfs juist goed voor de maatschappij dat deze regels zijn opgelegd.
Zo zorgt de armenbelasting voor de zwakkeren in de samenleving en de ramadan help moslims met hun zelfdiscipline. De armen belasting vind ik echt een goede zaak en het spreekt mij ook erg aan dat de gemeenschap echt voor elkaar zorgt. Al zouden de mensen in Nederland zo voor elkaar zorgen zou de regeren veel minder geld kwijt zijn aan dingen zoals de verzorging van ouderen en uitkeringen voor arbeidsongeschikte of werklozen.
Toch vind ik het overdreven om al die verplichtingen op te leggen, zelf zou ik er niet aan moeten denken om vijf keer per dag te bidden. Het is niet zo'n makkelijk gebed als onze vader, maar er komen allerlei regels en gebruiken bij kijken. De pelgrimstocht vind ik opzicht ook een mooi idee, maar door de drukte komen er veel mensen om en dit vind ik heel ziekelijk. Ik vind niet dat er voor de geloof doden of gewonden moeten vallen. Het is ook een beetje raar dat je voor een overledene of voor iemand kan gaan die er niet heen kan. Het lijkt mij juist de ervaring die je tijdens die tocht meemaakt goed voor je zijn en niet alleen omdat het verplicht is.
De ramadan vind ik een mooie zuil, ik denk dat mensen er veel van kunnen leren om zich te onthouden van de goede dingen in het leven. Maar zoals extreme moslims zeggen dat je een hele maand niks mag eten vind ik overdreven.
Vergeleken met de kerk hebben de moslims hele strenge regels die ook worden nageleefd. In Nederland worden de regels van de kerk veel minder nageleefd. Behalve in sommige plekken waar zich nog enkele orthodoxe Christen zijn. De invloed van de tv en internet hebben denken hier veel mee te maken. In landen in Noord Afrika en het midden oosten heb je meer censuur op tv wat er voor zorg dat de moslims niet in de verlijden word gebracht om dingen te doen die tegen het geloof in gaan. Daarom denk ik dat na een tijde het met de Islam net zo zal vergaan als het Christendom. De regels zullen minder nageleefd worden en er zullen minder mensen in de Islam geloven.


Hoofdstuk 7

conclusie

Zonder de vijf zuilen zou er geen Islam zijn. De 5 zuilen zijn namelijk de basis voor een goed functionerende moslim. Er zijn 5 zuilen ik zal ze eerst in het Nederlands geven en dan in het Arabisch.

1. De geloofsbelijdenis (shahadah)
2. De rituele gebeden (salat of salah)
3. Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
4. Het vasten tijdens ramadan (saum of siyam)
5. De pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj)

1. De geloofsbelijdenis is het opzeggen van een zin, hiermee toon je aan dat je een echte Moslim(a) ben. Het is een belofte die je aan God doet je zal hem aanbidden en niet in een ander god of in andere afgoden geloven.
2. De salat is een ritueel gebed, dit houdt in dat er vaste regels aan verbonden zijn. Het gebed word vijf keer per dag gedaan en is bedoeld om Allah te bedanken.
3. Elke moslim is verplicht een 2.5 % van zijn netto inkomen aan de armen te geven. De armen armenbelasting is bedoeld voor economisch evenwicht en sociale veiligheid.
4. De ramadan is een maand van onthouding en bezinning. Dit wil zegen dat moslims tijdens de ramadan niet eten, drinken (alcohol), roken en geen sex mogen hebben. Het doel van de ramadan is zelfbeheersing krijgen, je in leven in armen en vooral om de ziel te zuiveren en de gehoorzaamheid aan Allah te tonen.
5. Iedere moslim is verplicht eens in zijn leven mee te doen aan de jaarlijkse bedevaart. De belangrijkste onderdeel is Mekka, meteen na aankomst in Mekka wordt een bezoek aan de Ka'bah gebracht.

De zuilen worden goed door de moslims na geleefd. In sommige gevallen hoef je niet deel te nemen aan een zuil als daar een goede rede voor hebt. Voor moslims in het buitenland is het zwaarder om aan de zuilen te voldoen omdat de middelen nog niet of weinig in een land aanwezig zijn. In de islamitische landen word er veel rekening mee gehouden dus is het ook makelijker om moslim te zijn.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5284

reacties

ik heb nodig wat de namen zijn va zijn allen en de arabische naam erbij en ik vind dat nergens
door jennifer (reageren) op 10 maart 2017 om 15:59

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer