Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

De multiculturele samenleving

Geschiedenis

Praktische opdracht

5.7 / 10
5e klas havo
  • cath
  • Nederlands
  • 2352 woorden
  • 21119 keer
    105 deze maand
  • 21 november 2007
Inhoudsopgave1. titelblad


2. Inhoudsopgave


3. Inleiding


4. Deelvraag 1 (Hoe is de multiculturele samenleving ontstaan?)


5. Deelvraag 2 (Wat zijn de voordelen van de multiculturele samenleving?)


6. Deelvraag 3 (Wat zijn de nadelen van de multiculturele samenleving?)


7. Deelvraag 4 ( Zijn de voor en nadelen van de multiculturele samenleving in verhouding?)


8. Conclusie


9. Bronnenlijst


Inleiding

Dit P.O. gaat over de multiculturele samenleving. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik het een boeiend actueel geschiedenis onderwerp vindt. Ook heeft bijna iedereen een mening over deze vorm van samenleving, maar hoeveel van onze mening is gebaseerd op feiten? Multiculturele samenleving betekent letterlijk gemeenschap waarin meerdere culturen leven.

Wij hebben in Nederland zo’n multiculturele samenleving. Maar hoe komen we daar nu eigenlijk aan en wat zijn daar de voor en nadelen aan? En wegen die voor en nadelen nou eigenlijk wel tegen elkaar op?
De binnenlandse politiek behandeld dit onderwerp bijna dagelijks, maar waarom is het zo’n big deal in Nederland? En in de rest van Europa? Je hoort mensen op straat wel eens roepen dat alles de schuld is van de buitenlanders, is dat waar?

Een paar jaar geleden leek het nog allemaal goed te gaan, heeft elf september 2001 dat allemaal veranderd? Waar komt de haat vandaan, en vooral wat is er aan te doen? Het lijkt me interessant om op al deze vragen antwoord te kunnen geven aan het eind van dit P.O.

Ik heb veel vragen gesteld in de inleiding, toch moest ik een keuze maken voor een P.O. Die keuze is gevallen op de voor- en nadelen van de multiculturele samenleving. Maar om dit alles te begrijpen moet ik eerst onderzoeken hoe de multiculturele samenleving ontstaan is.

Verder wil ik natuurlijk weten of die voor- en nadelen tot elkaar in verhouding zijn. Of is het echt waar als we beter af waren als we allemaal in het land van onze voorouders zouden blijven. Ik denk van niet, maar ik weet niet of ik gelijk heb, daarom wil ik het onder andere uitzoeken.

Zelf ben ik in een gezin opgegroeid dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan en waarin iedereen welkom is. Mijn ouders hebben me van heel kleins af aan geleerd niet te discrimineren en niet te oordelen naar uiterlijke kenmerken. Tot Pim Fortuin had ik me niet gerealiseerd dat er nog zo veel mensen moeite hadden met de multiculturele samenleving.


Deelvraag 1

Hoe is de multiculturele samenleving ontstaan?

De multiculturele samenleving in Nederland wordt steeds multicultureler, zo wordt door het SCP geschat dat in 2015 de helft van de bewoners van de grote steden in Nederland allochtoon is. En zelfs uit de doelgroepen van het minderhedenbeleid komt (we hebben het hier over landen als Marokko, Suriname en de Antillen, niet over America of Frankrijk) want deze mensen vallen niet onder ons minderhedenbeleid volgens Paul Scheffer. Maar waar komen deze mensen vandaan, en hoe komt het dat er steeds meer komen.
Dat is de vraag die in het eerste deel van het P.O. onderzocht moet worden.


We hebben in Nederland al vanaf1585 mensen uit andere landen die hier hun veiligheid zochten, dat begon met Antwerpse vluchtelingen en Portugese joden. Toen kregen we de Franse vluchtelingen in 1685 en daarna kwamen joden uit midden en oost Europa. Na 1800 zagen we de groepen van Duitsers, Polen, Italianen en Slovenen. In de twintig jaar tussen de eerste en de tweede wereld oorlog zien we veel van de Duitse en Oostenrijkse joden naar Nederland komen.
Na de oorlog zien we eigenlijk voor het eerst mensen uit overzeese gebieden naar Nederland komen, dit begon met de Indonesiërs, Molukkers en Antillianen. In de jaren zestig hebben de Nederlanders zelf veel mensen uit het Middellandse Zeegebied hierheen gehaald om het tekort aan arbeidskrachten op te heffen. Maar pas na de komst van de Surinamers in 1974 zijn we het echt een multiculturele samenleving gaan noemen.

Dus de multiculturele samenleving is een verschijning die we al heel erg lang kennen, maar hoe komt het dat deze mensen naar een ander land toetrekken. Om deze vraag te beantwoorden moet men onderscheid maken tussen economische immigranten en politieke immigranten. Economische immigranten zijn mensen die naar het buitenland trekken om het daar financieel gezien beter te krijgen. Politieke immigranten zijn mensen die op grond van ras, geloof of politieke overtuiging naar het buitenland gaan omdat de leefsituatie in hun vaderland onmogelijk is gemaakt.


Deelvraag 2

Wat zijn de voordelen van de multiculturele samenleving?

Alles heeft voor- en nadelen, zo ook de multiculturele samenleving, in dit hoofdstuk zoek ik uit wat de voordelen van deze vorm van samenleven zijn.
Volgens Paul Schnabel de directeur van het sociaal en cultureel planbureau is het hebben van een multiculturele samenleving waarin alle culturen gelijk zijn vrijwel onmogelijk. Nederlanders nemen van de cultuur van de allochtonen namelijk vrijwel niets over. Misschien wat muziek en wat voedsel maar niet iets van enorme waarde uit die cultuur. Echter is het voor de allochtoon in Nederland vrijwel onmogelijk zijn droom van gelijkheid te verwezenlijken zonder zich aan te passen aan Nederlandse normen en waarden. Wij hebben in Nederland een inburgeringcursus dit wil zeggen dat alle immigranten verplicht onze taal moeten leren en bekend moeten raken met onze normen en waarden.

Voor dit P.O. heb ik veel artikelen over de multiculturele samenleving gelezen, zowel in de krant als op het Internet. Het is opvallend hoeveel makkelijker het is om nadelen te vinden dan het is om voordelen van de multiculturele samenleving te vinden. Een van de voordelen van de multiculturele samenleving is meertaligheid, Nederlands is nog steeds de standaardtaal in Nederland, maar je vind nu bijna niemand meer op de arbeidsmarkt die geen tweede taal spreekt. Een enorme hulp voor de bevordering van de multiculturele samenleving is het aanmoedigen van tweetaligheid. Dit is in ieder geval de mening van de directeur van het Meertens instituut Amsterdam

Tijdens mijn onderzoek ben ik op een site gekomen die de uitslagen van jongeren debat weergeeft, 60% van de deelnemers van autochtoon en 40% allochtoon. Uit dit debat komt een positief geluid voort, de jongeren vinden dat verschillen juist goed zijn, en dat het belangrijk is dat we proberen van elkaar te leren. Ook ziet men onder jongeren de mentaliteit dat het tijd is om te handelen. Dit handelen hoeft niet te betekenen dat je een studie maakt van je buurman’s cultuur maar dat je gewoon eens een praatje met hem maakt. Vermenging van culturen zal volgens hen noodzakelijk en verhelderend zijn. Uit het debat blijkt ook dat men volgens het principe een betere wereld begint bij jezelf denkt dat kleine initiatieven uiteindelijk zullen leiden tot een betere samenleving.

Één van de voordelen van de multiculturele samenleving is de multiculturele keuken, het is een van de eerste dingen van andere culturen die de Nederlanders praktisch zonder moeite overnemen. Wij zijn ontzettende fans van de keuken van onze mede aardbewoners, of het nou bami van de Chinees of pasta van de Italiaan is, wij vinden het geweldig.

Deelvraag 3

Wat zijn de nadelen van de multiculturele samenleving?

Volgens vele zitten er meer nadelen aan de multiculturele samenleving dan voordelen. Waarom voelen veel mensen dat zo, en wat zijn de argumenten daarvoor, dat ga ik uitzoeken in deze paragraaf. Volgens velen begint het probleem al bij het feit dat wij het ideaal van een multiculturele samenleving helemaal niet kunnen naleven. In een absolute multiculturele samenleving zijn alle culturen gelijk. In Nederland is dat niet zo, de Nederlandse volkscultuur overheerst, en allochtonen moeten zich daarin schikken. Wij willen niet af van grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.

Nog een dergelijk misverstand is; dat wij in Nederland bijna alleen spreken van een multiculturele samenleving als je duidelijk uiterlijk verschil kan zien tussen verschillende culturen. Een SGP gemeente die het zwembad op zondag wil sluiten is al teveel multiculturele samenleving voor ons. Maar wij vinden het wel normaal dat je Marokkaanse jongens leert dat meisjes, ook al hebben ze een bikini aan, niet in het zwembad zijn om aangeraakt te worden. En wie in Nederland zegt dat homofilie een ziekte is wordt bestempeld als idioot. Maar wij vinden dat er wel moskeeën mogen zijn, zolang die zich maar aan onze normen en waarden houden.

Wantrouwen is volgens Harvert university Robert Putnam een van de grotere problemen in de multiculturele samenleving. Hoe meer mensen van verschillende culturen bij elkaar samenleven, hoe groter het wantrouwen. Maar mensen vertrouwen niet alleen mensen met een zichtbaar andere afkomst dan zij minder, ze vertrouwen iedereen minder.

Velen lijken de islam als probleem en nadeel van de multiculturele samenleving, omdat deze met zijn ideeën pal op die van “onze democratie staan”. Een van die opvattingen is het verschil tussen hun vrouwonvriendelijke interpretatie van de koran en onze geëmancipeerde wetten. Ook kan een islamitische samenleving de scheiding van kerk en staat niet ondersteunen.

Deelvraag 4

Zijn de voor- en nadelen van de multiculturele samenleving in verhouding?


Mij is tijdens het maken van dit P.O. vooral opgevallen dat de voordelen veel minder genoemd worden dan de nadelen. De algemene mening die ik gevonden heb over de multiculturele samenleving is negatief, toch is de argumentatie niet overal even goed. Ik vind de multiculturele samenleving een groot goed dat gekoesterd moet worden. Als we allemaal twee keer nadenken voordat we een mening naar buiten gooien zou het een veel gezelliger Nederland worden. Daarentegen is vrijheid van meningsuiting een net zo’n groot goed, en is het Internet een goede manier om je mening te uiten.

Toch lijkt sinds 2002 (de opkomst van Fortuyn) iedereen tegen de buitenlanders te zijn. Zijn manier om de multiculturele samenleving te beoordelen was vrijwel onuitvoerbaar maar sprak veel kiezers aan. Hij wilde een migratiestop, geen gezinsvorming meer en naar verder onuitgelegde weg de moslim vrouwen bevrijden uit het juk van hun echtgenoten en andere mannelijke familieleden.

Theo van Gogh heeft Nederland voor Pim Fortuyn al
wakker geschud en heeft zich meerdere malen voor de rechtbank moeten beroepen op het recht voor vrijheid van meningsuiting. Dit onder andere omdat hij de radicale imams meerdere malen “de aartsvijand van de westerse samenleving” noemde en omdat hij moslims meerdere malen aan heeft geduid met de naam geitenneukers. Maar ondanks het feit dat hij niet geloofde in de multiculturele samenleving bleef hij strijden voor zowel zijn vrijheid van meningsuiting als die van de moslims en imams. Dit zou je kunnen zien als Voltaire’s principe “Ik ben het totaal niet met u eens maar zal altijd blijven voor uw recht uw mening uit te kunnen spreken”.

Daarom ben ik van mening dat de voor- en nadelen van de multiculturele samenleving ongeveer in verhouding zijn. Maar omdat mensen in Nederland een zondebok zoeken voor het feit dat ze zelf ontevreden zijn is de algemene opvatting dat het geen geaccepteerde staatsvorm is. Ondanks dat ik een voorstander ben van deze vorm van samenleven moeten er nog wel veel dingen veranderen wil het een goede vorm van samenleven zijn.


Conclusie:


Er kunnen veel conclusies getrokken uit dit P.O. onder anderen omdat dit een onderwerp is waar veel meningen over zijn, maar het is moeite om echte feiten te vinden over het onderwerp. In de eerste deelvraag zijn nog wel veel feiten te vinden, opmerkelijk in deze deelvraag is wel dat we eigenlijk al sinds mensenheugenis een multiculturele samenleving maar er pas sinds 2000 een probleem van maken.

In deelvraag 2 en 3 worden de voor- en nadelen van de multiculturele samenleving genoemd. Deze nog even op een rijtje:
Voordelen:
- meertaligheid.
- vermenging van culturen leerzaam voor algemene ontwikkeling jongeren.
- multicultureel voedsel en muziek.
Nadelen
- ideaal multiculturele samenleving niet na te leven I.V.M. grondwet
- multiculturele samenleving op dit moment teveel gericht op minderheden, en optisch anderen.
- wantrouwen.
- islam cultuur gaat niet samen met scheiding van kerk en staat.

In deelvraag vier vind je onder andere de mening van twee overleden prominente Nederlands, respectievelijk: Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Ook heb ik daar mijn mening gegeven over de verhoudingen binnen onze Nederlandse samenleving in name van voor- en nadelen.

Ik vond het maken van dit P.O. heel leerzaam, het heeft me veel bijgebracht hoe verschillende mensen over de multiculturele samenleving denken. Vooral heeft het me geleerd dat je moet vechten voor je idealen, ik ben voor verandering. Het heeft me zo in de politiek geboeid dat ik van plan ben een politieke partij aan te sluiten die een deel van mijn idealen ook heeft.

De multiculturele samenleving is een schoonheidsideaal, het bestaat niet en het gaat ook niet heel makkelijk gaan bestaan, maar het kan wel. Het medium zou kunst moeten zijn, het internationale gespreksmiddel dat iedereen begrijpt. Beeldende kunst, muziek en poëzie, dat zijn de fundamenten voor een gelijke multiculturele samenleving, omdat iedereen dat herkent en begrijpt. De kunst wordt alleen geweerd door de onwetende en niet door de racist of moslimextremist.Dit was de conclusie voor mijn P.O. ik hoop dat het plezier dat u er bij het lezen van heeft ongeveer gelijk is als mijn plezier bij het maken.


Bronnenlijst

Boekbronnen:
Integratie en asiel uitgeverij

De orkaan Ayaan, Sara Berkeljon- Hans Wansink uitgeverij augustus 2006

De erfenis van Fortuyn door Hans Wansink uitgeverij meulenhoff 2004

Internetbronnen:

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html door Paul Scheffer 29-01-2000

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/6452234/ schrijver onbekend

http://www.gammanieuwsdienst.nl/pages1/week0800/multi.htm door Paul Schnabel 21-2-2000

http://home.planet.nl/~stuur013/Manifest.html door: Hans Bennis, Guus Extra e.a.

http://www.wijkalliantie.nl/wijkalliantie/opinie/artikel/multicultureletoekomst door wijk allianties en shell cares

http://www.tijm.nl/rubriek1/column_benzakour.htm door Mohammed Benzakour1-12-2001


http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/bert/ideaalmulticultuur.htm door Bert Musschenga

http://www.rationelepolitiek.nl/allochtonen/multicultureel_sociaal-vertrouwen_bron_putnam.htm door Pieter Hilhorst 30-11-2002

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

4202

reacties

ik heb hier heel veel aan gehad! bedankt!
door nina (reageren) op 22 november 2010 om 16:24
wat is voor onzin over de islam de islam is een van de beste geloven zelf nederlanders bekeren zich tot het islam omdat het een goed geloof maar daar kan nederland niet tegen
door ok (reageren) op 2 april 2014 om 19:58

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer