Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Opdracht voeding en gewoonten

Verzorging

Opdracht

Voeding

5.5 / 10
  • jantje
  • Nederlands
  • 2115 woorden
  • 20159 keer
    119 deze maand
  • 14 mei 2009
Dit is een opdracht die gaat over voeding en gewoonten.
Deze opdracht geeft antwoord op de volgende opdracht:

Opdracht voeding en gewoonten

Ga met behulp van de computer informatie zoeken over de volgende levenswijzen/godsdiensten. Het gaat hierbij om de voedingsregels en gewoonten.

Maak hier een werkstuk van. Je hebt 2x 50 min. om deze opdracht te maken. Je levert het werkstuk in en krijgt er een cijfer voor.

Voedingsgewoonten of voedingsregels

- binnen de islam (halal)
- Boeddhisme
- Vegetarisme
- Veganisme
- Christendom
- katholiek
- mormonen
- zevendedagadvenisten
- orthodoxe christenen
- Protestantse christenen
- jodendom (kasjroet)
- hindoeďsme
- Yoga voedingsregels
- Eigen voedingsgewoonte
- wat vind je lekker wat lust je niet.
Maaltijden uit de streek waar je van d'n komt.
Heb je iets met bovenstaande eetgewoonten of regels.

---------------------------------------------------------------------------------

Islam

Halal en haram
De Koran is het boek van de Islam, net als de Bijbel van het Christendom. In de Koran staan onder andere ook voedingsvoorschriften.
Volgens de islamitische wetten zijn voedingsmiddelen onder te verdelen in halal en haram. Halal betekent letterlijk; toegestaan, wettelijk of rein. Haram betekent; niet toegestaan, niet wettelijk of onrein.

Haram producten zijn:
• producten op basis van bloed;
• varkensvlees en afgeleide producten, net als alle producten die in contact zijn gekomen met varkensvlees;
• het vlees van dieren die aan een natuurlijke dood zijn gestorven (niet geslacht) of die niet in naam van Allah werden geslacht;
• het vlees van dieren die andere dieren eten, wilde dieren met slagtanden, giftanden of klauwen inclusief vogels met klauwen;
• het vlees van dieren zonder oren of van dieren die gif produceren;
• alcohol en andere verslavende of toxische stoffen.

Moslims worden geacht alleen voedingsmiddelen te gebruiken die halal zijn. Niet alle moslims houden zich heel strikt aan deze wetten, maar eigenlijk houden ze zich wel allemaal aan het verbod op varkensvlees.

Boeddhisme

Het boeddhisme is omstreeks 300 v. Chr. ontstaan. Rond dit jaar werd de stichter van deze godsdienst geboren in het noorden van India, in de buurt van het Himalaya-gebergte. Pas later zou hij de naam de Boeddha krijgen. Boeddha is geen gewone naam, maar een soort titel. De betekenis van deze titel is ‘verlichte’. De eigenlijke naam van de Boeddha is Siddhartha Gautama.

26 februari: Maa Kha Boechja Dag
Dit is één van de heiligste boeddhistische feestdagen. Dit feest herdenkt de dag waarop 1250 volgelingen van Boeddha spontaan samen kwamen om zijn leer te aanhoren.
* 26 mei: Visakha Buchja Dag
Dit is één van de belangrijkste boeddhistische feestdagen. Op deze dag hebben de verschillende Boeddha de Verlichting bereikt en zijn zij het Nirvana binnen getreden.
* 24 juli: Asa Kha Boechja Dag
Op deze dag gaf Boeddha na zijn Verlichting zijn eerste preek aan zijn vijf eerste volgelingen.
* 25 juli: Khao Phansa Dag
Dit is de eerste dag van een drie maand durende periode van meditatie waarbij de monniken de Boeddhistische leer studeren en waarbij de rechtsdoctors hun belofte vernieuwen om de principes van het boeddhisme te volgen.
De verschillende strekkingen binnen het boeddhisme
*O-BON: Het O-bon-feest wordt in juli gevierd en duurt drie dagen. Japanse boeddhisten gedenken er hun voorouders mee. Op de eerste dag verwelkomt men de geesten van de voorouders; op de tweede dag is er groot feest met muziek, dans en lekker eten. De derde dag staat in het teken van het afscheid van de voorouders en offers aan de Boeddha.

Vegetarisme

In het algemeen houdt het vegetarisme in dat je geen voedsel eet dat door het doden van dieren is verkregen.
De grootste groep vegetariërs eet wel dierlijke producten, zoals eieren en melk.
De basisproducten van een vegetarische voeding zijn graan, peulvruchten, sojaproducten, groenten, fruit, noten, zaden en meestal eieren, melk en kaas.
De voeding is afhankelijk van de wijze waarop je het vegetarisme aanhangt.

Welke redenen kan je hebben voor het vegetarisme?

Welzijn van dieren
Dit is een van de belangrijkste redenen om vegetariër te zijn of te worden.
Het eten van vlees houdt altijd een moment van dierenleed in. Tenslotte moet het dier gedood worden om op iemands bord te kunnen verschijnen. De manier waarop met de dieren om wordt gegaan; het fokken, het houden, het vervoer en de dodingmethode, vinden veel mensen bijzonder wreed.
Voor velen is dat een reden om diervriendelijker te gaan eten.

Veganisme

Stel je nou eens voor dat je nooit meer ‘een broodje filet American’ zou eten, of nooit meer een lekkere mals stuk vlees op je bord… Veel mensen zouden dit niet kunnen missen, maar andere denken daar heel anders over. Zij worden veganisten genoemd en gebruiken geen dierlijke producten.

Er zijn verschillende soorten veganisten. Sommige gebruiken écht geen producten die (deels) van dieren afkomstig zijn en andere dragen bijvoorbeeld wel leren schoenen of eten gewoon een eitje en laten alleen de vleesproducten liggen.
Ook zijn er tegenwoordig vele redenen bijgekomen, die je zou kunnen gebruiken als argument om vegetariër te worden. Bijvoorbeeld door ziektes als de ‘varkenspest’, de ‘gekke koeien ziekte’ (BSE) of ‘mond en klauw zeer’ (MKZ). Mensen zijn bang dat ze besmet raken met dit virus en eten daarom geen vlees meer. Maar deze mensen kopen wel nog gewoon andere dierlijke producten behalve vlees. Ze eten dus voor hun eigen bestwil geen vlees, maar er zijn ook mensen die geen vlees eten, omdat ze het zielig vinden en gebruiken daarom soms zelfs helemaal geen dierlijke producten. Ze vinden het moord en niet acceptabel dat dieren worden gefokt voor onze consumptie.

Christendom

In het christendom mag eigenlijk alles gegeten worden. Vroeger hield men wel op vrijdag visdag. Op die dag werd er geen vlees gegeten. Op feestdagen worden er wel speciale dingen gegeten. Zoals met Pasen worden er paaseieren gegeten. Deze worden eerst gekookt en dan beschilderd. Daarna worden ze verstopt en mogen de kinderen ze gaan zoeken. Met Sinterklaas worden er pepernoten en speculaaspoppen gegeten, maar ook chocolade letters en banketstaaf. Met oud op nieuw worden er oliebollen gebakken.
De katholieken kennen ook een vastenperiode. Dit is tussen carnaval en Pasen in. Carnaval is het feest van de vastenavond gevolgd door Aswoensdag. Dit is dan het begin van de vasten die 40 dagen duurt. Kinderen hebben dan een vastentrommeltje waarin ze al het snoep wat ze krijgen in bewaren. Na de vasten mogen ze dit opeten.

Mormonen

Mormonen leven heel gezond.
1. Ze roken niet,
2. ze drinken geen koffie of thee
3. en drinken nooit alcohol.
Net als Christenen geloven ze dat hun lichaam een tempel is van God. Dus dat ze dat als een geschenk van God moeten zien. En met een geschenk van God moet je voorzichtig omgaan.
Thee en koffie bevatten cafeďne, dus dat is verslavend en ongezond.
Alcohol wordt ook als kwaad gezien, het is verslavend en als een soort gif voor je lichaam, dus ze vinden het het beste om alcohol gewoon geheel te vermijden.
En ze roken ook niet, want dat is ook slecht voor de gezondheid.
Er is ook uit onderzoek gebleken dat Mormonen langer leven, dus hun gezonde levensstijl is echt goed.

Jodendom

De spijswetgeving
Joden houden zich ook aan de voorschriften in verband met voedsel. Ze eten kosjer. Dat wil zeggen, ze eten alleen dingen die volgens de bijbel en de tradities toegestaan zijn. Zo is het verboden bloed te eten of te drinken. Melk- en vleesproducten worden nooit samen opgediend. De dieren die niet gegeten mogen worden staan in de bijbel. Daar horen bijvoorbeeld varkens konijnen paling en zeevruchten bij. De dieren die wel gegeten mogen worden moeten door een speciaal daarvoor opgeleide slachter geslacht worden. In de joodse keuken zijn speciale pannen voor zuivel- en voor vleesproducten. In Deuteronomium staat namelijk dat men het bokje niet in de melk van de moeder mag koken.

Hindoeďsme

Eten

Eten neemt heeft belangrijke plaats bij de Hindoe. Er zijn regels maar die volgen niet iedereen. Maar ze proberen gezond te eten met voedsel dat hun geest versterkt en kracht geeft. Melk en vlees zijn populair want de koe neemt een bijzondere plaats in. Het dagelijks eten neemt voor de Hindoe ook een bijzondere plaats in. Maar het vlees wordt niet gegeten. Ze willen namelijk anderen geen pijn doen om aan voedsel te komen. Er zijn dus heel veel vegetariërs onder de Hindoes. Zij leven van plantaardig voedsel, melk en melkproducten en drinken geen alcohol. Toch zijn er ook vleeseters maar die eten alleen vlees van kleine dieren (vis, gevogelte en eieren). En er zijn er ook die alle soorten vlees eten behalve rundvlees. Voor alle Hindoes geldt dat hun voedsel niet in aanraking geweest mag zijn met rundvlees en ook niet gekookt mag zijn in rundvleesbouillon. Veel Hindoes eten met hun handen. Door niet alleen te ruiken maar ook te voelen wat je eet kun je extra van de maaltijd genieten.

Het hindoeďsme kent heel wat vormen van vasten. Bijvoorbeeld een dag of meerdere dagen niets eten of niet praten. Iedereen bepaalt zelf wanneer en hoelang hij wilt vasten. Ook kinderen kunnen daaraan mee doen. Hoe lang er ook gevast wordt er mag niets gegeten worden dat zout bevat of dat gebakken of gekruid is. Er zijn ook verschillende reden om te vasten. Het kan met de godsdienst te maken hebben (voorbereiding van een feest of tijdens het mediteren) maar ook een politieke reden hebben (bv een hongerstaking). Maar het kan ook zijn om geld te sparen om aan armen te geven.

De spijswetten

Het hindoeďsme heeft geen duidelijke spijswetten. Wel zijn er een aantal belangrijke aspecten binnen het geloof, die van invloed zijn op de voedingsgewoonten (Kilara en Iya, 1992; voedingsleer, 1999).
Hindoes geloven in reďncarnatie van dier, mens en plant. Alles wat leeft en vooral vee is heilig. De Brahmins zijn om deze reden vegetariër. Het eten van vlees zou namelijk betekenen, dat schade wordt aangebracht aan een voormalig Brahmin (voedingsleer, 1999; Ockerman en Nxumalo, 1998). Het dieet van een Brahmin heet Satwick. Dit dieet draagt bij aan de gezondheid en geestelijk welzijn. Het bevat granen, fruit en de meeste groenten, behalve uien, knoflook, champignons en sommige wortelgewasssen. De overige kasten volgen het Rajasik of Kshatriya dieet. Het Rajasik dieet verbiedt alleen rundvlees en knoflook. Het Kshatriya dieet verbiedt varkensvlees en vis (Kilara en Iya, 1992).
Het begrip reinheid heeft veel waarde voor Hindoes. Voedsel of drank, dat in contact is gekomen met een onreinheid, mag niet meer worden geconsumeerd. Vooral voor Brahmins geldt dat ook de consument tijdens de maaltijd niet met onreinheden in contact mag komen. Voor de maaltijd wast een Hindoe zichzelf dan ook grondig. Onvoorzien contact tijdens de maaltijd met iemand die zichzelf niet heeft gewassen, leidt ertoe dat het eten niet meer gegeten mag worden (voedingsleer, 1999; Kilara en Iya, 1992).
Het hindoeďsme kent drie geaardheden, namelijk goedheid, hartstocht en onwetendheid. Voedsel van de aard goedheid verlengt de levensduur en schenkt kracht, gezondheid, geluk en voldoening. Tot dit soort voedsel behoren melkproducten, suiker, rijst, tarwe, fruit en groente. Voedsel van de aard hartstocht is vaak te bitter of te zout, zodat dit slijm in de maag opwekt. Dat kan leiden tot ziekte en wordt daarom afgeraden. Een voorbeeld van dit soort voedsel zijn rode pepers. Tenslotte is er nog voedsel in de geaardheid onwetendheid. Dit voedsel is voornamelijk voedsel dat niet meer vers is. Voedsel van deze geaardheid stoot mensen van de geaardheid 'goed' af (voedingsleer, 1999).
De consumptie van alcohol wordt afgeraden. Consumptie van alcoholische dranken wordt in verband gebracht met mensen uit de laagste kaste (Kilara en Iya, 1992).

Yoga

Twintig of dertig jaar geleden werd het woord yoga door sommigen nogal wel eens verwart met yoghurt. Tegenwoordig is het begrip yoga helemaal ingeburgerd. Het feit dat haast iedereen het woord wel eens heeft gehoord betekent echter niet dat iedereen weet wat het precies inhoudt. Er bestaan nog steeds veel misverstanden, zelfs onder mensen die yoga beoefenen. Tegenwoordig wordt yoga beoefent op vijf verschillende manieren:
- Als alles omvattende manier van leven
- Als sport
- Als methode voor fysieke fitheid en gezondheid
- Als lichaamsgerichte therapie
- Als spirituele discipline

Eigen voedingsgewoonte

Ik eet eigenlijk alles wat ik lekker vindt.
Voor mijn geloof hoef ik geen rekening met vlees of groente te houden en ik snoep dus ook best veel.
Ik eet en drink genoeg en leef eigenlijk redelijk gezond.
Af en toe koop ik een zak snoep maar voor de rest eet ik gezond.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

3805

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer