Vul je cijferlijst in

  • Vakken waar je geen examen in doet mag je leeg laten. Als je voor een vak alleen een schoolexamen (SE) hebt gedaan, laat dan het centraal examencijfer (CE) leeg.
  • Rond je cijfers niet af, dit doen we voor je waar dat nodig is. Het eindcijfer is altijd afgerond op een heel getal, en wordt berekend door het gemiddelde van het SE- en CE-cijfer te berekenen.
  • Als je géén CE-examen hebt gedaan, wordt het eindcijfer gelijk aan het afgeronde SE-cijfer.
  • Vul alleen de vakken in die bepalen of je geslaagd bent of niet, eventuele extra vakken kun je weglaten.
Er zitten fouten in het formulier. Los deze fouten op voordat je het opnieuw probeert.
** Wat is het combinatiecijfer?

Resultaat

Op basis van de cijfers die je hebt opgegeven ben je volgens de slaag-zakregeling waarschijnlijk cum laude geslaagd. Op basis van de cijfers die je hebt opgegeven ben je volgens de slaag-zakregeling waarschijnlijk geslaagd. Aan de hand van de cijfers die je hebt opgegeven ben je volgens de slaag-zakregeling waarschijnlijk niet geslaagd.

Voorlopige cijferlijst

  • {{ grade.exam.subject.name }} Combinatiecijfer {{ grade.exam }} {{ grade.grade_rounded }}
    * wegstreepregeling

Op basis van de cijfers die je hebt opgegeven zou je waarschijnlijk niet geslaagd zijn, maar doordat we {{ results.crossed_off_subject.exam.subject.name }} hebben weggelaten ben je waarschijnlijk toch nog geslaagd dankzij de wegstreepregeling. Je eindcijfer voor dit vak is een {{ results.crossed_off_subject.grade_rounded }}. In de berekeningen hieronder hebben we het vak dus ook niet meegenomen.

We hebben geprobeerd gebruik te maken van de wegstreepregeling door {{ results.crossed_off_subject.exam.subject.name }} weg te laten, waarvoor je een eindcijfer van {{ results.crossed_off_subject.grade_rounded }} hebt, maar dit heeft de resultaten helaas niet veranderd.

We laten hieronder zien aan welke regels je voldoet op basis van alle vakken. Je ziet dus niet de extra berekeningen die we hebben uitgevoerd zonder je cijfer voor {{ results.crossed_off_subject.exam.subject.name }}.

Wil je kijken of de uitslag misschien anders is als je een niet-kernvak met een onvoldoende weglaat? Doe de berekening dan opnieuw.

Je bent op basis van deze berekening niet geslaagd, maar als je dankzij het weglaten van één onvoldoende niet-kernvak toch zou kunnen slagen, dan mag je dit vak weglaten als je maar wel slaagt op basis van de uitslag van de andere vakken.

Wil je kijken of de uitslag misschien anders is als je een niet-kernvak met een onvoldoende weglaat? Doe de berekening dan opnieuw.

Je bent op basis van deze berekening niet geslaagd, maar we zien dat je voor meer dan 6 vakken examen hebt gedaan. Als je een 7e vak hebt gedaan, dan mag je een van je vakken weglaten als er daarna nog een geldig examen overblijft en je vakken nog in een profiel passen (Nederlands weglaten mag bijvoorbeeld dus niet).

Wil je kijken of de uitslag misschien anders is als je een vak met een onvoldoende weglaat? Doe de berekening dan opnieuw.


Uitleg