Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Geschiedenis

Type
Samenvatting
Van Kind tot Burger
8.16e klas vwo
Samenvatting Van Kind tot Burger ? CE 2006 Hoofdstuk 1: Nederland 1780-1848 1.1. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Republiek was verdeeld in verschillende gewesten met ...
Samenvatting
Dynamiek en Stagnatie
8.05e klas havo
... uit water en was het bijna onbewoonbaar. In de Hoge Middeleeuwen werden er sloten gegraven zodat het water weg kon lopen ...
Samenvatting
Dynamiek en Stagnatie
8.56e klas vwo
... probeerden goede vestigingsvoorwaarden te bieden aan de stedelijke nijverheid. In middeleeuwen - nijverheid in handen van gilden (organisatie van ambachtslieden met hetzelfde ...
Samenvatting
Dynamiek en stagnatie
7.85e klas havo
... op economisch gebied zijn, voor deze periode: * Holland in de middeleeuwen: kleine steden, uitgeputte veen grond (door inklinking). * 16de eeuw: import ...
Samenvatting
Module 4 China: van Confucius tot Mao Zedong
7.96e klas vwo
... niet akkoord. 2.4. De jezu?eten en hun missiestrategie. De Middeleeuwen waren in Europa voorbij en de ontwikkelingen gingen snel. China ...
Profielwerkstuk
Hekserij
7.65e klas havo
... economische omstandigheden aan het einde van de middeleeuwen een welvarende stad. In 1456 begint er ... Zelfs de kerk dacht in de vroege middeleeuwen makkelijk over heksen. Dat er af en ...
Samenvatting
Hoofdstuk 1, De weg naar de brandstapel
7.84e klas havo
... meeste rechters waren dominicanen, de meest geleerde broeders uit de middeleeuwen. ? 1.2: de inquisiteurs waren gewend om groepen godsdienstige sekten ...
Samenvatting
Tussen brandstapel en horizon
8.04e klas havo
... kerk zoals die na het schisma in de Middeleeuwen los van de Oosterse of Grieks-orthodoxe kerk ... rest van de wereld. 5.2 In Middeleeuwen geloofde men dat je als mens was overgeleverd ...
Biografie
Ovidius
8.22e klas vwo
... werd vlijtig gelezen, geciteerd en nagevolgd in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Moderne tijd. Zelfs William Shakespeare, een beroemd Engels ...
Samenvatting
Klassiek of Kopie
7.74e klas vwo
... in de oudheid Betekenis in de Middeleeuwen Lichtsymboliek Adelaar Kruis Essentie van schoonheid ... nimbussen van goud. ? In de Middeleeuwen werd er naar verborgen betekenissen gezocht ...

Personen

Overleden 20 mei 1506
Ontdekkingsreiziger - man
5 december 1901 - 15 december 1966
Ondernemer/producent - man