Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Scholieren.com krijgt een nieuw jasje! Als je het leuk vindt kun je nu al een kijkje nemen op de nieuwe site. Klikkerdeklik.

Docenten knoeien met examens op twee scholen

Docenten knoeien met examens op twee scholen

Op twee Utrechtse scholen is gesjoemeld met de examens. Het gaat om de Evangelische school De Passie in Lunetten en de particuliere school Instituut Blankenstijn, dat meldt het AD. In beide gevallen zijn het docenten die in de fout gegaan zijn. Ze hebben de antwoorden van examenkandidaten veranderd.  

Dit keer geen examenfraude die leest als een spannend jongensboek, zoals de examendiefstal door scholieren van het Ibn Ghaldoun in 2014. Zij braken in op school en ontvreemdden examens uit een kluis. Nee, dit keer zijn het de docenten die de boel verziekt hebben.

Zowel bij De Passie als bij Instituut Blankenstijn zijn namelijk onregelmatigheden geconstateerd bij het nakijken. Op Blankestijn bij het examen economie en op De Passie bij wiskunde A. Dat bevestigt onderwijsinspecteur Jan-Willem Swane.

Blankenstijn

Bij Blankenstijn heeft een docente verbeteringen aangebracht. Zij deed dat nadat de leerlingen de examens hadden ingeleverd. "Dan spreken we van onregelmatigheden in de examens", licht Jan-Willem Swane toe. Volgens Swane wordt er in Nederland elk jaar wel een aantal keer gefraudeerd op deze manier. 

De lerares die dit heeft gedaan, is door het bestuur van Instituut Blankenstijn op staande voet ontslagen. De veranderde antwoorden in de vragen werden geschrapt in het eindresultaat. Een aantal leerlingen haalde desondanks een voldoende. Zij mogen het examen overdoen in het tweede tijdvak en eventueel herkansen in het derde tijdvak. Ze kunnen het er echter ook bij laten zitten, concludeerde de onderwijsinspectie.

De Passie

Het is niet helemaal duidelijk wat er op De Passie precies gebeurd is. Wat we weten is dat het misgegaan is bij het nakijken van de examens van acht leerlingen voor het vak wiskunde A. Het is wel duidelijk dat het ook hier om een docent gaat die heeft lopen knoeien. 

De Passie "betreurt deze gang van zaken", schrijft de christelijke school uit Lunetten. "Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat het voor de leerlingen niet tot negatieve gevolgen heeft geleid wat betreft de uitkomst van hun examen."

Voor de leerlingen van De Passie geldt hetzelfde als voor de leerlingen van Instituut Blankenstijn: ze kunnen kiezen voor opnieuw maken of het erbij laten zitten.

 
Bereken je voorlopige cijfer