Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Dit valt op aan de n-termen

Dit valt op aan de n-termen

Vanochtend spuugde het Cito met horten en stoten de n-termen uit. Niveau voor niveau druppelden ze binnen. Voor veel scholieren breken nu zenuwslopende uren aan: vanmiddag krijgen de meesten het verlossende telefoontje. In de tussentijd analyseren wij de normeringen en de eerste reacties daarop alvast voor je. We maken ook even een vergelijking tussen de statistieken van onze Bereken-je-cijfer-tool en de werkelijke n-termen.

Vwo-examen Nederlands

Het meest benieuwd waren we naar de n-term voor het vwo-examen Nederlands. Dit examen kon namelijk dit jaar rekenen op een recordaantal klachten. Het CvTE kwam vanochtend heel vroeg naar buiten met de mededeling dat de normering van dit examen wordt aangepast. Toen om 8:00 uur eindelijk de officiële n-term bekendgemaakt werd, viel dat veel scholieren toch tegen. De normering voor vwo Nederlands is vastgesteld op 1,2.

Het havo-examen Nederlands, dat ook door veel scholieren als moeilijk werd ervaren, heeft een iets hogere n-term gekregen: zij mogen rekenen met 1,6.

Vmbo-examen Engels

Het was dit jaar het best gelezen reactie-artikel over de examens op Scholieren.com en NU.nl: het stuk over het vmbo-gt examen Engels. Meester Bart noemde het examen zelfs het moeilijkste examen dat hij in jaren had gezien. Er werd dan ook flink geklaagd. Dit resulteert uiteindelijk in een n-term van 1,4.

Examens Frans

Over de examens Frans kwamen gisteren op de valreep klachten van docenten binnen, met name over het vwo-examen. "Er zitten vragen in het examen die het correctiemodel anders beantwoordt dan ik dat deed. Dan begin je toch zelfs aan jezelf te twijfelen", vertelt Jeanette Noordermeer, voorzitter van de beroepsvereniging van docenten Frans tegen de NOS.

Het CvTE zegt daarop dat fouten in het examen of correctiemodel worden gerepareerd. Dit is inmiddels bij drie antwoorden gebeurd, maar volgens de docenten staan er nog steeds twee fouten in. De Onderwijsinspectie heeft om uitleg gevraagd.

De normering voor het vwo-examen Frans is vanmorgen bekend geworden: 0,5. Los van de eventuele fouten in het correctievoorschrift, bleek uit de statistieken van onze cijfertool ook dat scholieren het vwo-examen Frans niet als moeilijk bestempelden. Opvallend is verder dat de n-term voor de havisten 0,0 is. Ook dat komt wel overeen met de statistieken uit onze cijfertool: het examen Frans eindigde met het derde hoogste gemiddelde.

Opvallende n-termen vwo

Elk jaar zijn er een aantal n-termen die (onverwacht) hoog of laag uitvallen. Zo vonden veel vwo-scholieren het examen economie niet heel lastig, in de statistieken uit onze cijfertool komen jullie gemiddeld uit op een 6,4. Toch is er een n-term van 1,2 uitgerold.

Verder blijkt uit uit onze cijfertool dat het vwo-examen wiskunde B ook vrij makkelijk gevonden werd, met een gemiddelde van 6.6. De n-term voor dit examen valt nog hoger uit dan die voor economie: 1,5.

De examens kunst en natuurkunde werden door jullie moeilijk gevonden, getuige de gemiddelden uit de statistieken. Helaas blijven de n-termen voor deze examens wat achter, met 0,8 voor kunst en 0,9 voor natuurkunde.

Opvallende n-termen havo

Bij de havo-examens lijken de statistieken uit de cijfertool een aardige voorspelling te hebben gegeven. De examens die moeilijk gevonden werden en dus een laag gemiddelde scoorden in onze statistieken, lijken vrij hoge n-termen te krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor wiskunde A (1,5), wiskunde B (1,8) en Nederlands (1,6).

Meevallers vinden we bij de examens Engels en Spaans. Die eindigden met vrij hoge gemiddelden in de statistieken van onze tool, respectievelijk 6,2 en 6,3. De n-termen zijn toch vrij hoog met 1,4 voor Engels en 1,3 voor Spaans.

Opvallende n-termen vmbo

Ook bij de vmbo-examens lijken de gemiddelden uit de cijfertool overeen te komen met de n-termen. Zo scoorden de examens Spaans, Maatschappijleer 2 en Nask2 vrij lage gemiddeldes. De n-termen voor deze examens zijn gelukkig vrij hoog, respectievelijk 1,8, 1,5 en 1,4. De n-termen voor muziek (0,9) en Nask1 (1,2), examens die ook moeilijk gevonden werden, blijven een beetje achter.

Wil je graag je cijfers berekenen nu de n-termen bekend zijn? Gebruik dan onze Bereken-je-cijfer-tool op de Examenpagina (in de rechter sidebar, of op je mobiele telefoon onderaan de pagina). We wensen je heel veel succes en sterkte bij het afwachten van dat telefoontje vanmiddag.

Bereken je voorlopige cijfer

Huiswerk

Stel je bent leraar en een leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt, wat doe je?
  • Snitchen bij ouders
  • Strafwerk schrijven, moest ik vroeger zelf ook
  • Weddenschap afsluiten om de leerling gemotiveerd te krijgen
  • Je negeert het. Eigen verantwoordelijkheid toch?