Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Idee voor je PWS: hoe willen leerlingen seksuele vorming op school? Lijkt je dit een interessant thema, doe dan mee aan ons onderzoek! Rutgers zoekt twintig leerlingen die meedoen als co-researcher. Je krijgt training en leert hoe onderzoek doen werkt. En daarna ga je op je eigen school aan de slag.  Lees hier meer.

Joe Speedboot

Tommy Wieringa

2005

316

4 uit 5

7.3 / 10
4e klas vwo
  • Jan
  • Nederlands
  • 2140 woorden
  • 10629 keer
    15 deze maand
  • 6 januari 2010
Auteur: Tommy Wieringa
Titel: Joe Speedboot
Plaats van uitgave: Groningen/Houten
Jaar van uitgave (1e druk): 2009 (1e druk 2005)1 Maak zelf een samenvatting van de inhoud van het boek in 180 tot 220 woorden. (aantal woorden vermelden)
Als 13-jarige krijgt Fransje Hermans een ongeluk. Fransje is in coma geweest. Hij kan bijna niet praten, is spastisch en kan alleen zijn rechterarm gebruiken. Deze gebruikt hij om zijn rolstoel te laten rijden. Frans woont in een saai dorp waar niets gebeurt. Daar lijkt verandering in te komen als er een aantal nieuwe bewoners komen, o.a. Joe Speedboot, Mahfouz en PJ. Joe zorgt meteen bij zijn aankomst voor veel commotie, men verwacht dat Joe de boel in het saaie Lomark zal veranderen. Dat lijkt hij ook te doen, hij maakt bommen, bouwt met vrienden een vliegtuig en laat Frans meedoen met wedstrijden armworstelen. Hier is Frans erg goed in doordat zijn rechterarm heel sterk is door het rolstoel aandrijven. Joe en Frans worden beiden verliefd op de mooie PJ, hierin stelt Joe Frans wat teleur. Soms is Frans een echte buitenstander en observeert en schrijft hij vooral, maar in andere delen van het boek hoort hij er veel meer bij. Bijvoorbeeld in de vriendschap tussen Joe en Christoff, valt Frans er heel erg buiten, hij probeert er tussen te komen maar het lukt hem niet. Aan het eind van het verhaal is de situatie eigenlijk weer terug bij af, Joe is weg en Lomark is weer saai. Fransje is wel tevreden, hij gaat regelmatig naar bed met PJ.

219 woorden.


2 Vorm en inhoud

a Leg uit wat opvalt aan de vorm van het boek.
Beschrijf voor onderstaande punten zo objectief mogelijk hoe het werk is geschreven en waaruit dat blijkt.


Uitwerking
1 verhaallijn(en)
In het verhaal is een verhaallijn gebruikt, het verhaal wordt chronologisch verteld, soms zijn er lange beschrijvende gedeeltes. Er zijn ook terugblikken naar het verleden.
2 gebruik van tijd
Het verhaal speelt in de jaren ’90. Het verhaal speelt over minstens 10 jaar. De tijd is erg belangrijk omdat het laat zien dat zoiets als de beweging die Joe brengt met de tijd weer verdwijnt.
3 vertelperspectief
Het verhaal is vanuit een ik-vertelperspectief verteld. Het gaat hierbij om een vertellend ik. Het is apart dat hierbij een ik-vertelperspectief is gebruikt omdat Fransje in het echte leven niet kan praten. Frans geeft commentaar op andere mensen en gebeurtenissen. Door het ik-vertelperspectief kijk je vanuit het beperkte perspectief van Fransje.
4 titelverklaring
Het boek heet ‘Joe Speedboot’. Joe is een vrij en voor veel mensen een bewonderenswaardig persoon. Fransje Hermans wil net als Joe vrij zijn en ‘echt’ leven. Ook is Joe degene die Fransje in beweging zet, daarom is Joe erg belangrijk in het boek.
5 verteltijd vs vertelde tijd
Het boek telt 269 bladzijden, het boek is verdeeld in drie stukken. Hierover staat meer bij ‘hoofdstukindeling’.
De vertelde tijd is zoals ik al eerder heb gezegd minimaal 10 jaar. In het begin van het boek wordt over een lange tijd verteld, daarna wordt het in het tweede deel over een korte tijd verteld, het laatste gedeelte van het boek wordt pas na een aantal jaren vanaf van het vorige deel verteld. Dat is duidelijk een epiloog.
6 taalgebruik
Het taalgebruik is niet erg moeilijk in dit boek. Er worden naar mijn idee niet erg lastige zinnen en moeilijke woorden gebruikt.
7 hoofdstukindeling
Het boek in drie delen opgedeeld. Het 1e : ‘Penseel’, het 2e : ‘Zwaard’ en het laatste: ‘En toen’. Deze delen zijn wel in hoofdstukken opgedeeld, maar zonder titel of nummer.
In het deel dat ‘Penseel’ heet observeert Fransje mensen en schrijft hij dat op. In het tweede deel dat ‘Zwaard’ heet gaat Fransje deel nemen aan het ‘leven’ en speelt het verhaal zich meer af buiten Lomark. In het laatste deel dat ‘En toen’ heet is alles weer een beetje terug bij af in Lomark.
8 overig
Ik vond het apart hoe aangegeven werd wat iemand zei. Dat was door middel van een streepje voor de zin.


b Leg uit wat opvalt aan de inhoud van het boek.
Beschrijf voor onderstaande punten hoe jij het werk interpreteert. (inhoud = subjectief)


Uitwerking
1 belangrijkste personages
Joe Speedboot is een belangrijk persoon in het boek. Hij houdt van beweging, o.a. motoren. Hij zet dingen op z’n kop, ook Lomark. Joe trekt zich weinig aan van wat anderen vinden. Ik beschouw Joe als een plat karakter, Joe als persoon veranderd niet, hij maakt alleen dat dingen veranderen.
Fransje Hermans is een gehandicapte jongen. Hij en zijn leven staan stil, behalve als Joe er is. In het begin van het verhaal wil hij graag loskomen uit ‘het normale’. Fransje is een rond karakter, hij is eerst heel rustig, als Joe komt dan wil hij vrij worden en wordt dat dan ook voor een bepaalde periode.
PJ Eilander lijkt eerst heel positief, ze is lief, mooi en aardig. Ze blijkt anders te zijn. Ze is helemaal niet zo lief als ze lijkt. Fransje is verliefd op PJ, dan gaat Joe er met haar vandoor. PJ is een plat karakter, ze lijkt wel te veranderen, maar eigenlijk is ze wel zo.
Engel is trouw, hij doet geen rare dingen. Hij doet het goed vij de vrouwen. Fransje en hij worden vrienden doordat Engel altijd het pismaatje van Fransje is. In het verhaal gaat Engel net als veel familieleden dood. Hij krijgt namelijk een hond op zijn hoofd. Hij is een type.
Christof is de beste en eerste vriend van Joe. Dat komt door het ongeluk waarmee Joe is binnengekomen. Christof wordt niet positief neergezet. Dit komt doordat Frans tussen Joe en Christof wil komen en dat lukt hem niet. Frans is jaloers op Christof. Christof is net als Engel een type.
Mahfouz, ook wel Papa Afrika. Hij is de stiefvader van Joe. Na een poosje verdwijnt Papa Afrika met zijn zelfgemaakte boot. Joe doet mee aan een rally met een shovel en gaat na een tijdje mee doen naar Egypte, daar laat hij de shovel bij Mahfouz. Mahfouz is een type.

Woensdag is de kauw van Frans. Hij is gevangen door Joe. Eerst is Fransje heel trouw aan Woensdag, later steeds minder en vliegt Woensdag weg.
2 belangrijkste gebeurtenissen
Een van de belangrijkste gebeurtenissen is het ongeluk van Fransje. De komst van Joe is erg belangrijk, hij is de gene die het dorp wakker schudt. De wedstrijden armworstelen zijn belangrijk omdat het laat zien dat Fransje echt wat met zijn leven doet.
3 tijd en ruimte
Het verhaal speelt in Lomark. Dit is erg belangrijk voor het verhaal. Fransje zit daar vast, hij kan weinig en het is een verschrikkelijk saai dorp. Joe komt daar verandering in brengen, hij laat het dorp opleven. De tijd waar het verhaal in speelt heeft niet een erg belangrijke rol, het speelt wel in een moderne tijd.
4 motieven
Een belangrijk motief in dit boek is de driehoeksrelatie, die tussen PJ, Frans en Joe, die tussen Joe, Christof en Frans, die tussen Joe, Christof en Engel enz. De driehoeksrelatie wordt in dit verhaal aangehaald door Joe op blz. 54-55. ‘De driehoek betekent een vaste constructie, meetkundig gezien, zei hij. Een vierhoek beweegt, die gaat schuiven. De driehoek is de basis van elke vast constructie.’
Verlossing is ook een motief. Joe komt en verlost de mensen van de normaalheid van alledag.
De tegenstelling tussen stilstand en beweging is een belangrijk motief. Lomark en Fransje zijn erg stil Joe staat voor beweging. Dat Joe en Fransje vrienden worden is apart omdat ze zo anders zijn.
Vriendschap en verraad speelt een belangrijke rol in dit boek. Een paar voorbeelden: PJ leest de naam van Joe en betrekt Fransje hierbij. Regina Ratzinger laat Mahfouz vlees eten. PJ heeft seks met iedereen.
5 symboliek
Dat Fransje fan is van de Samoerai is volgens mij een symbool in dit boek. Het staat voor het schrijven, het penseel, en het vechten, het zwaard, wat in Frans’ geval armworstelen is. Dat Fransje een stilstaand persoon is komt ook door de lessen van de samoerai, hij wilde onkwetsbaar zijn, van steen, daarom liet hij zich overrijden door een maaier en raakte hij gehandicapt.
6 motto Het motto van dit verhaal is: ‘Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft, van het penseel en het zwaard.’
7 eind
Het boek heeft een gesloten eind. Er staan weinig vragen meer open en er lijken niet veel grote gebeurtenissen te gaan gebeuren.
8 overig
Sommige beschrijvende gedeeltes waren erg lang.


3 Welke vragen roept de tekst tijdens het lezen op en welke antwoorden krijg je? Welke vragen worden niet beantwoord en/maar wat zou volgens jou het antwoord kunnen zijn?

vragen antwoorden
1 Wat is er met Fransje Hermans gebeurt dat hij zo gehandicapt geworden is?
Fransje is helemaal gek van de boeken van samoerai Miyamoto Mushasi. Hij wilde net zo sterk zijn als deze en bewijzen dat hij ook onkwetsbaar is. Hij denkt dat hij een steen is als hij onder een maaimachine komt.
2 Gaat Fransje weer dingen zelf kunnen, zou hij ooit weer kunnen praten en lopen?
Fransje kan in het verhaal bijna niet praten, alleen wat onverstaanbare woorden. Lopen kan hij een beetje als hij zich vast houdt. Je merkt wel dat Fransje steeds meer kan, zoals armworstelen en papierbriketten maken.
3 Waar is Papa Afrika, komt hij nog terug?
Papa Afrika is met de tewaterlating van zijn zelfgebouwde schip weggegaan. Terug naar Egypte. Hij komt niet meer terug. Wel weet je op een bepaald moment dat hij nog leeft. Joe doet mee aan een rally, hij verdwijnt daaruit. Dan gaat hij naar Egypte om Papa Afrika te zoeken, bij hem laat hij zijn shovel achter.
4 Wat is de echte naam van Joe? En waarom heeft hij zijn naam veranderd?
Fransje en PJ komen door een gemene list van PJ achter Joe’s echte naam. Zijn echte naam is Achiel Stephaan Ratzinger. Je komt er niet achter waarom hij zijn naam nou precies veranderd heeft. Hij heeft wel eens gezegd dat zijn echte naam niet goed voor hem was, daar ben ik het mee eens: het past niet bij hem. Daarom heeft hij zijn naam denk ik veranderd, omdat deze slome naam niet bij zijn levendige karakter past.
5 Fransje is verliefd op PJ, krijgt Fransje iets met haar? Ze krijgen wel iets met elkaar, ook al is het niet een wederzijdse liefdesrelatie. Ook als PJ met Christof is getrouwd hebben ze nog een seksuele relatie met elkaar.

4 Geef je persoonlijke beoordeling in ongeveer 140 tot 160 woorden. Gebruik minimaal vier verschillende beoordelingswoorden en werk deze voldoende uit.
(aantal woorden vermelden)


Ik vond het een vreemd boek. Dit was omdat ik niet verwachte dat het verhaal zo zou lopen. Meestal wordt het verhaal na een tijdje negatief of is het al negatief, hier was het vooral dat het in het begin van het verhaal positief was, Joe brengt verandering in Lomark en Fransje wordt vrienden met hem, maar later wordt het telkens minder leuk en positief, de leuke dingen beginnen weg te vallen, de vriendschappen lijken enkel illusies te zijn. Het verhaal vond ik niet ingewikkeld, het was met maar een verhaallijn, het was eenvoudig te volgen. Tijdens het lezen vond ik het verhaal absoluut niet onwerkelijk, maar als ik er nu over nadenk zijn er best rare gebeurtenissen geweest. Ik vond het boek origineel er kwamen geen alledaagse dingen of clichés in voor. Ik vond het boek plezierig om te lezen, het las lekker door.
145 woorden.

5 Omschrijf in algemene termen, dus losgekoppeld van de inhoud, het thema van het verhaal. Zorg voor voldoende argumenten waarbij je de inhoud wel mag noemen. Gebruik ongeveer 80 tot 120 woorden. (aantal woorden vermelden)


Joe komt binnen in Lomark, er komt veel beweging en alles lijkt te veranderen, maar er komt enkel beweging, geen vooruitgang. Met de komst van Joe kwamen illusies, deze werden desillusies. Iedereen lijkt in de loop van het verhaal zijn idealen te verliezen. De ontwikkeling van vriendschap en de vriendschap die weer overgaat lijkt te staan voor de overgang van illusie naar desillusie. Een paar voorbeelden van de desillusie: het werk van Fransje met de papierbriketten machine blijkt helemaal niet nuttig te zijn, de arm van Fransje breekt als hij aan het winnen is van de wereldkampioen armworstelen en als ze Kathleen Eilander naakt zullen zien zit ‘er haar voor’.
109 woorden.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7209

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Hoge waardering

Kees van der Pol zeker weten goedZeker Weten Goed
Kees van der Pol Docent8.1
Saskia 4e klas vwo7.3
anoniem6e klas vwo7.1
Milou de Bruijn5e klas vwo6.9
Boompjess 4e klas havo7.0
Meer verslagen ›