Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 
5.2 / 10
6e klas aso
  • rauleke
  • Nederlands
  • 3503 woorden
  • 4651 keer
    6 deze maand
  • 9 november 2005
Mysterie 14/18: De Eerste Wereldoorlog onverklaard Richard Heijster

Voorwoord:
“In Mysterie 14/18 heb je het soort verhalen op een rijtje gezet die iedereen wel eens gehoord heeft. Je dook erin en daardoor kwam je de verhalen tegen; ze vielen je toe. Natuurlijk ging alles door jouw filter. En dat is de allerbest filter die we kunnen hebben voor deze periode uit onze geschiedenis.”
Ronald Jan Heijn, Amsterdam, augustus 1999

Inleiding:
Ik heb al veel van mijn vrije tijd geïnvesteerd in het onderzoek naar de geschiedenis van de eerste wereldoorlog. Tijdens die zoektocht stuitte ik vaak op onverklaarbare dingen. Toen ik besloten had om er een boek over te schrijven kreeg veel steun. Ik ontving ook heel wat getuigenissen van mensen die iets onverklaarbaars hadden meegemaakt en die dat met mij en de lezers wilden delen. Het was echter onmogelijk om alle verhalen in dit boek aan bod te laten komen. Daarom heb ik een selectie gemaakt uit het brede gamma van verhalen. Tegelijkertijd probeerde ik de gebeurtenissen te omkaderen met de historische achtergrond en heb mijn eigen mening afzijdig gelaten. Ik wens u veel leesplezier.
Richard Heijster, Geldrop, september 1999 (de zinnen zijn niet letterlijk overgenomen)

DEEL1: De aangekondigde dood

Hoofdstuk 1
Reeds 2500 jaar voor Christus werd voorspeld dat 1914 een bijzonder jaar zou worden. Dit werd opgetekend in de wandtekeningen van de piramide van Cheops. Bij de ontcijfering werd ook het exacte geboortejaar van Christus bepaald. De voorspelling wees de geboorte vier jaar voor onze jaartelling aan. Nu is gebleken dat dit eigenlijk de juiste datum is en staaft nog maal eens de verbluffende nauwkeurigheid waarmee de toekomst kan voorspeld worden.

Hoofdstuk 2
Ook de Fransman Nostradamus omschreef in zijn in 1555 uitgebrachte boek heel wat dingen die zeer goed te herkennen zijn als voorwerpen of gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog. Meestal gebruikt Nostradamus geen data, maar hij nam toen bijvoorbeeld al de namen ‘ne Apollyon (=Napoleon) en Hister (=Hitler) in de mond.
Met een beetje goede wil kun je veel voorspellingen onderscheiden die inderdaad met de Eerste Wereldoorlog te maken hebben. Of had de Duitse occultist Max Dressoir gelijk toen hij schreef: “Her wonder van Nostradamus zijn niet zijn teksten maar de uitlegkunst van hen die het verklaren.”

Hoofdstuk 3
Charles Russell schreef in 1889 dat 1914 het jaar zou worden waarin Jezus zijn hemelse troon zou innemen om de strijd met satan aan te gaan. Russell berekende dit aan de hand van een bijbelse tekst: Bij het jaartal 606 v.C (omverwerping koninkrijk Juda) telde hij ‘zeven tijden’ op, volgens hem 2520 jaar. Ook enkele onder de apostelen hadden in teksten over hun visioenen geschreven waarin ze de dood zagen.
Net zoals Charles Russell voorspelde Helena Blavatsky, stichtster van de moderne theosofische beweging, in haar in 1888 gepubliceerde Karmische Visioenen accuraat hoe en wanneer de Eerste Wereldoorlog zou uitbreken.

Hoofdstuk 4
Ook vanuit de katholieke Kerk waarschuwde men voor naderend onheil. Paus Pius X was ervan overtuigd dat God ontzettend beledigd was doordat men de Kerk meer en meer opzij probeerde te zetten. Er zouden ook Mariaverschijningen geweest zijn die deze theorie staven.

Hoofdstuk 5
Churchill werd in 1912 aangesteld als First Lord of the Admiralty en begon al na te denken over de onvermijdelijke militaire confrontatie met Duitsland. Daarbij sloeg hij de Bijbel open. Hij opende bij de passage waar God Israël toespreekt om over de Jordaan te trekken. Voor Churchill kon dit geen toeval zijn en was er dan ook vast van overtuigd dat de nederlaag van Duitsland een zekere zaak was. De passage in diezelfde tekst over bescheidenheid heeft Churchill echter over het hoofd gezien.

Hoofdstuk 6
Alles wees er ondertussen op dat een oorlog onvermijdelijk was. Het stond in de sterren geschreven, er doken plots veel kraaien op en er waren nog vele natuurverschijnselen die de oorlog aankondigden. In de hogere kringen was men echter zeker van deze oorlog want Frankrijk had met Rusland een akkoord ondertekend om samen te werken tegen Duitsland. Ook andere mogendheden begonnen het economisch sterk staande Duitsland als een bedreiging te zien. Na een tijdje begonnen deze mogendheden al heel de oorlog te plannen. Waar de Engelsen moesten landen, waar de belangrijkste verdedigingspunten zouden komen en veel meer. Ondertussen was de Duitse keizer Wilhelm II druk bezig met de theorie van de lans. Dit voorwerp zou al vele grote leiders naar hun overwinningen gestuurd hebben. Hij probeerde dan ook met allerlei listen de lans in handen te krijgen, maar dat is hem niet gelukt.

Hoofdstuk 7
Aartshertog Franz-Ferdinand, troonopvolger van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije bracht een bezoek aan de legers in Bosnië. Die avond waarschuwde een vriend hem voor naderend onheil dat hij had gezien in zijn droom. Het bezoek duurde minder lang dan verwacht en hij keerde terug langs een andere weg waar hij werd neergeschoten samen met zijn vrouw. Achteraf is gebleken dat ook hijzelf zijn dood had voorzien. De auto kwam in bezit van een generaal die na een tragisch ongeluk het leven liet. Ook een tiental latere eigenaars van de auto zijn gestorven in een auto-ongeval.

Hoofdstuk 8
In de Balken verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Rusland mobiliseerde zijn troepen om zijn belangen te verdedigen. Ook Duitsland zag zich hierdoor genoodzaakt te mobiliseren. Duitsland wist van het akkoord tussen Rusland en Frankrijk af en besefte dat niet kon gewonnen worden als tegen deze twee fronten tegelijk moest gevochten worden. Duitsland wist dat Frankrijk twee weken nodig had om te mobiliseren en Rusland zes tot acht weken om op volledige oorlogssterkte te komen. Duitsland probeerde de mobilisatie van de Duitse troepen te stoppen, maar Frankrijk drong aan bij Rusland om verder te zetten. De mobilisatie van Duitsland was ondertussen zo ver gevorderd dat de kost te groot zou worden om het radarwerk af te breken. Duitsland verklaarde dan ook de oorlog aan Rusland. Nu was het hek echt van de dam.

Hoofdstuk 9
Raspoetin lag op de dag van de oorlogsverklaring in bed met steekwonden.Raspoetin was tot dan de man geweest die op de tsaar had kunnen inpraten geen oorlog te voeren. Op het moment van de oorlogsverklaring was hij echter te zwak om iets te ondernemen.

Hoofdstuk 10
Na de jarenlange spanningen kwam de oorlogsverklaring aan Rusland en Frankrijk als een bevrijding. Iedereen kon nu eindelijk als held de strijd meemaken. Men verwachte zich aan een korte oorlog, die nog voor het vallen van de bladeren beëindigd zou zijn. Later heeft men die stelling wat moeten bijschaven.

Hoofdstuk 11
Chef van de generale staf van het Duitse leger, graaf Helmuth von Moltke, zag ondertussen vreemde dingen terwijl hij in trance was gesukkeld. Hij was kardinaal en zijn medewerkers waren allemaal bisschop. Dit zou volgens hem het bewijs zijn dat reïncarnatie bestaat.

Hoofdstuk 12
De enige geschikte ruimte om de Duitse legers volledig te ontplooien was België. Hiermee schond Duitsland de neutraliteit die aan de Belgen beloofd was. Engeland haalde dit aan om de oorlog aan Duitsland te verklaren. De Belgische troepen verzetten zich tegen de Duitsers maar waren te zwak. Engeland stuurde zijn troepen om de Duitse invasie in Frankrijk te onderdrukken. Even boekten de Franse en Engelse legers terreinwinst, maar na een tijdje moesten ze zich langzaam terugtrekken want ze konden niet op tegen de numerieke meerderheid van de Duitsers. Tijdens deze strijd zijn opmerkelijke dingen gebeurd. De Engelsen waren aan het verliezen en plots zagen de Duitsers aan de kant van de Engelsen witte engels met bogen. De Duitsers sloegen op de vlucht, maar velen werden neergeschoten door de pijlen van de engelen. Vreemd genoeg was er nergens een verwonding bij de soldaten te bespeuren. Ook een verhaal van een dertigtal soldaten ,die afgesneden waren van de hoofdmacht, die gered werden door de engelen doet de ronde. Vreemd genoeg zagen de Engelsen ook de engelen die hen bijstonden. Overal in de pers had men het over ‘The Comrade in White’. Ondertussen maakten de Duitse troepen een taktische fout waardoor de rechterflank openlag en Frankrijk de terreinwinst van Duitsland grotendeels kon ongedaan maken.

Hoofdstuk 13
De Duitser werden gedwongen zich terug te trekken tot achter de Marne. Daar groeven zowel de Duitsers als Fransen zich in en liep de strijd vast. In deze periode vielen de eerste grote aantallen slachtoffers. De geallieerde troepen hadden het moeilijk om de juiste strategie van oorlogvoeren in deze situatie te vinden. Ze begrepen wel vlug dat de prikkeldraad en de mitrailleurs moeilijk te overwinnen waren. Niemand had deze situatie verwacht. In plaats van een korte oorlog dreigt het nu een lang aanslepende oorlog te worden. Ivan Bliokh had dit in zijn boek ‘La Guerre echter wel voorspeld. Hij beschreef met enorme nauwkeurigheid hoe het er aan toe zou gaan.
Er waren ook heel wat onderzoekers die dachten dat iedereen zijn toekomst al wist, maar dat je er eerst moet voor open staan. Ook telepathie werd als realiteit aanschouwd. Er zijn heel wat verhalen bekend van ouders die telepathisch op de hoogte gebracht werden van het overlijden van hun kind.

Hoofdstuk 14
Von Moltke zag de bewegingsoorlog overgaan in een stellingenoorlog. Dit was zeker niet het verwachte resultaat en Von Moltke werd daarom onmiddellijk uit zijn functie gezet. Hij stierf kort daarna maar bleef een band behouden met zijn vrouw. Hij voorspelde aan haar onder andere de nederlaag van Duitsland, het ontstaan van het communisme en facisme en de komst van Hitler. Hier had hij het ook over het belang van de lans bij de heerschappij van Hitler.

Hoofdstuk 15
In de loopgraven was er een enorme angst voor inslaande granaten, er waren vlooien, luizen, muggen en ratten. Deze laatste hadden de tijd van hun leven, niets kon aan hen ontsnappen. Aanvankelijk was er niet veel rivaliteit tussen de soldaten van beide kampen tot er strijdgas werd ingezet. De oorzaak van deze samenhorigheid lag in de gelijkenissen die men vertoonde. Ze hadden dezelfde ellende, maar hadden ook hetzelfde bijgeloof. Piloten wilden niet opstijgen met een vliegtuig dat vervaardigd was uit stukken gerecycleerd van een neergestort vliegtuig. Ook foto’s nemen was niet toegestaan. De Rode Baron liet zich één maal fotograferen voor hij opsteeg. Die dag werd hij uit de lucht geschoten en stierf. Met kerstmis 1914 was er een kerstvrede. De soldaten kwamen uit de loopgraven en speelden zelfs plaatselijke voetbalmatchen. Toen de hogere officieren hiervan op de hoogte gebracht waren, reageerden zij furieus.

Hoofdstuk 16
Religie was ook een belangrijk gegeven tijdens de oorlog.Veel mensen wendden zich tot hun God. Sommigen konden daardoor de ellende overstijgen. De katholieke Kerk zelf daarentegen handelde tijdens de oorlog zeker niet zoals het in de geschriften geschreven staat. Voor de soldaten was het ook een belangrijk gegeven of God aan hun kant stond, dan waren ze onoverwinnelijk.Velen bekeerden zich tot het christendom. Wanneer de oorlog bleef aanslepen, scheurden ze zich terug van de kerk af. Overal waren priesters aanwezig om de vele dodelijk gewonden de laatste zege te geven.

Hoofdstuk 17
In een poging een doorbraak te forceren gebruikten de Duitsers op 22 april 1915 voor het eerst strijdgas in de buurt van Ieper. Na de inslag liep iedereen weg en werden doden en gewonden achtergelaten. De Duitsers hadden echter niet genoeg manschappen voor handen om van de gemaakte bres in de linies te profiteren. De geallieerden reageerden onmiddellijk en zetten gasmaskers in. Er zijn verhalen van mensen die een visioen hadden gekregen dat verschrikkelijke gassen zouden gebruikt worden. In één van die visioenen werd verteld dat wanneer mensen de kracht van de haat inroepen, er zeer verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Er wordt ook naar de strijdgassen verwezen als demonen.
Nadat de Turken bekendmaakten mee te vechten met de Duitsers, zetten de Britten een offensief op touw. Dit werd een jammerlijke mislukking. Tijdens dat gevecht verdween een heel regiment soldaten. Volgens ooggetuigen was er een enorme wolk aan het aardoppervlak. Nadat die weer opsteeg waren de soldaten die er in zaten verdwenen.

Hoofdstuk 18
De geallieerden probeerden ondertussen nog altijd met stormaanvallen de Duitse linies te doorbreken. Maar telkens opnieuw raakten zij verstrikt in de prikkeldraad en waren een prooi voor de vele mitrailleurs. De zeeblokkade begon ondertussen wel zijn vruchten af te werpen. Er begon een voedseltekort op te komen, waardoor de doorstroming naar de linies ook bemoeilijkt werd. Het begon er meer en meer naar uit te zien dat Duitsland de oorlog op termijn aan het verliezen was.

Hoofdstuk 19
Adolf Hitler had de laatste jaren voor de oorlog in Wenen doorgebracht waar hij geschiedenis studeerde. Hij was vooral geïnteresseerd in de Heilige Lans en welke overwinningen die allemaal gebracht had. Hij zou het mysterie van de Lans oplossen en zijn kracht gebruiken voor zijn verreikende ambities. Na het uitbreken van de oorlog trad Hitler onmiddellijk in dienst. Na de eerste gevechten was zijn regiment al gehalveerd, maar hij liep geen schrammetje op. Zijn taak was nochtans zeer risicovol. Iedere dag kwam hij oog in oog met de dood. Een bekend verhaal verteld dat Hitler zonder reden zomaar zijn schuilplaats verliet. Enkele seconden later trog een granaat doel. Tegen de kansen in werd hij slechts één keer licht gewond en net voor het eind van de oorlog tijdelijk blind door strijdgas. Vele soldaten voelden zich veilig met Hitler in hun omgeving.

Hoofdstuk 20
De meeste soldaten hadden individueel geen enkele rol van betekenis. De ridders van deze oorlog waren echter de piloten. De Rode Baron is wellicht de allerbekendste. In die tijd was het levensgevaarlijk om met gevechtsvliegtuigjes te vliegen. De ontwikkeling van vliegtuigen ging ontzettend snel vooruit tijdens de oorlog. In het begin dienden de tuigen enkel om de linies van de tegenstander te bestuderen en zwaaiden de piloten zelfs nog naar elkaar. Maar al snel begon men elkaar te bevechten met handvuurwapens. Niet enkel had dit weinig effect, maar het was zo al moeilijk genoeg om hun kist in de lucht te houden. Al snel ontwikkelde men nieuwe types met gemonteerde mitrailleurs. Eerst moest men nog opzij schieten, later ontwikkelden de Duitsers een mitrailleur die niet kon vuren wanneer het propellerblad voor het wapen was. Hierdoor kregen de Duitsers de overhand in de lucht. Het gebruik van het vliegen in squadrons veranderde dat weer in het voordeel van de Britten. De Duitsers gingen deze tactiek ook gebruiken, maar ondertussen waren de wapens van de Britten ook op punt gezet waardoor er een volstrekt evenwicht was. Wells voorspelde dat vliegtuigen tegen ballonnen zouden vechten. In zijn tijd werd de man gek verklaard maar toen bleek het realiteit te worden.


Hoofdstuk 21
De Duitsers probeerden de oorlog toch nog een positieve wending te geven en besloten bij Verdun aan te vallen. Op 21 februari 1916 werden meer dan 1 miljoen granaten op Verdun afgevuurd. Toen de Duitsers de stad binnentrokken konden ze de eerste Franse linies makkelijk verschalken maar verderop werd nog heel wat weerstand geboden. Daarom werden er de tweede dag gelijkaardige beschietingen gedaan als de eerste dag. Weeral lukte het de Duitsers niet de verwachte terreinwinst te halen. Aan Franse kant was er intussen veel paniek. Heel de linies waren uiteen geslagen en niemand wist precies waar iedereen zich bevond en konden dus ook de verliezen niet inschatten. Ook de aanvoerwegen waren zwaar aangetast. Slechts wanneer generaal Pétain het bevel overnam, kwam er terug enige structuur in de Franse linies. Een aanvoerweg was ondertussen terug geopend. De volledige zone bij Verdun was nu afhankelijk van deze enige weg voor de aanvoer van munitie en voedsel en de afvoer van gewonden. Als bij wonder lukte dit ook en daarom werd de weg later La Voie Sacrée genoemd. Gesneuvelden werden niet begraven omdat ze meestal toch weer bovenkwamen. In december waren beide partijen ongeveer terug bij hun beginpunt. De strijd om Verdun was voorbij. Totale verliescijfers: 700.000

Hoofdstuk 22
Maria verscheen in Fatima aan drie kinderen. Zij moesten lijden en iedere maand zou Maria opnieuw verschijnen. Uiteindelijk vertelde zij dat Rusland zich aan haar moest onderwerpen en haar aanbidden. Dit was de enige mogelijkheid om vrede te kennen. De plaatselijke pastoor dacht echter dat de duivel achter de verschijningen zat en liet de kinderen opsluiten. Het nieuws had zich ondertussen als een lopend vuurtje verspreid en veel mensen verzamelden zich rond de boom en zagen onverklaarbare dingen. Deze Mariaverschijning werd na onderzoek door de Kerk erkend.

Hoofdstuk 23
De Russen zetten een offensief in met hun kanonnen. De volgende dag rukten de troepen uit. Op dat moment begonnen de Duitse en Oostenrijks-Hongaarse kanonnen te schieten. Dit zorgde dat de voorste linies van de Russen aan flarden werden geschoten door de Duitse kanonnen en de achterste linies door hun eigen kanonnen. Vijf dagen later werd een tweede offensief ingezet. En daarna nog één. De Russen hadden een onuitputtelijke hoeveelheid manschappen en gaf er niet om dat er tien maal zoveel Russen sneuvelden dan de verliezen van de tegenstander. De Engelsen waren niet tevreden over de samenwerking met Rusland. Dus ging generaal Kitchener orde op zaken stellen. Deze had een voorgevoel dat hij zou sterven op zee. Dit werd ook een feit. David Lloyd George had toen de functie van premier en hij geloofde in reïncarnatie. Maar Patton heeft verhalen die dit staven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij commandant. Hij beweerde de reïncarnatie te zijn van één van de legionairs van Caesar. Dit staafde hij doordat hij wist waar er daar in de streek plaatsen waren. Zo dacht hij bijvoorbeeld dat over de heuvel een theater stond. De officier zij dat ze dat niet hadden, maar dat er wel een oud Romeins theater was. Ook in de Tweede Wereldoorlog had Patton dergelijke ervaringen.

Hoofdstuk 24
Bij Ieper begon nu de derde slag. Het front was verschrikkelijk. Alles was één moeras. De soldaten raakten bijna niet meer uit de loopgraven van de modder. Ook de wegen naar het front waren een modderpoel. Als je even naast de weg belandde zonk je weg om nooit meer terug gevonden te worden. Bij de derde slag vielen 400.000 slachtoffers en schoof de frontlinie nauwelijks zeven meter op. Er zijn heel wat verhalen opgedoken van soldaten die hun eigen dood met verbazende nauwkeurigheid hebben kunnen voorspellen. Zo is er een verhaal van een soldaat die in de loopgraven trilde van angst. Hij had nochtans al voor hetere vuren gestaan. Zijn angst had wel reden want zijn schuilplaat werd door een granaat getroffen. Een Canadees soldaat had dan weer geluk. Toen hij lag te slapen maakte iemand hem wakker. Het was zijn in 1915 gestorven broer. Zijn broer zij dat hij hem moest volgen. Plots verdween zijn broer en een tijdje later vonden andere soldaten hem. Ze zeiden dat hun schuilplaats getroffen werd door een granaat. Dit gebeurde nog eens met deze gelukzak. Zo zijn er nog vele verhalen van ontmoetingen met doden. Ze waren echter niet allemaal zo fortuinlijk.

Hoofdstuk 25
In 1917 werd Raspoetin vermoord. Velen waren de zachtaardige invloed die hij op de tsaar had beu. Raspoetin had zijn dood voorzien. Hij voorspelde dat hij in het begin van dat jaar zou sterven. Hij zei ook dat als hem iets overkwam, de tsarenfamilie vlug ook ten onder zou gaan. Deze voorspelling kwam na een half jaar uit toen de tsaar werd afgezet.

Hoofdstuk 26
Op 3 maart 1918 sloten de Russen een vredesverdrag met de Duitsers. Hierdoor konden de Duitsers hun troepen overbrengen naar het westen. Ze hadden nu numeriek overwicht en maakten zich op voor een nieuwe aanval. De linies van de tegenstander werden in kaart gebracht en de zwakke plekken werden aangevallen. Aan de rivier de Somme werden overnacht duizend kanonnen aangevoerd. Plots brak de hel uit. De Duitsers boekten 60 km terreinwinst wat veel was tijdens die oorlog. Ook Albert werd door de Duitsers ingenomen. Op de basiliek stond een beeld dat door granaten naar beneden was beginnen hangen. De legende luidde dat als het beeld zou vallen de oorlog zijn einde zou bereiken. De Duitsers vonden de top van de toren een goed observatiepunt en namen het in. De Britten bestookten bij de herovering de toren waardoor het beeld viel. De legende werd waarheid want enkele maanden later was de oorlog voorbij. Ook bij Ieper boekten de Duitsers winst. In deze streek zijn er ook verhalen opgedoken die sterke gelijkenissen tonen met die van de Engelen van Mons. Dit keer waren het ruiters te paard, de Witte Cavalerie van Yperen. Ook hier liepen de Duitsers snel van het slagveld weg. Er kwamen nog enkele kleinere aanvallen van de Duitsers maar de kracht was weg uit hun Lenteoffensief. Dan op 11 november om 11 uur werd het stil. Eindafrekening: 10 miljoen gesneuvelden, 3 miljoen vermisten, 20 miljoen ernstig gewonden. De overlevenden droegen afschuwelijke herinneringen mee. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland waren bijna bankroet. Ze moesten dan ook nog enorme bedragen betalen per gesneuvelde soldaat van de vijand. Reeds net na de wapenstilstand werd de fundering gelegd voor een volgend groot conflict.

Hoofdstuk 27
De Hopi’s voorspelden 3 grote, wereldomvattende rampen. Van de eerste twee, u allen bekend, spreken de afbeeldingen voor zich. We herkennen onder andere het hakenkruis.

Hoofdstuk 28
Hitler was altijd geïnteresseerd geweest in de Heilige Lans en kreeg die nu eindelijk in handen. Toen voelde hij zich pas sterk genoeg om de leiding te nemen van het Derde Rijk. Wanneer de Amerikanen de Lans in beslag namen, pleegde hij zelfmoord.

DEEL 2: De oorlog die niet eindigde

Inleiding
Het einde van de oorlog betekende niet het einde van de wonderbaarlijke gebeurtenissen. Veel soldaten stierven op kleine oppervlaktes en veel mensen geloven dat die daar nog aanwezig zijn.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1652

reacties

best wel netjes
door mongol (reageren) op 3 februari 2011 om 13:53

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer
Hou ervan