Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 
4.0 / 10
4e klas vwo
  • Theo S
  • Nederlands
  • 1346 woorden
  • 3341 keer
    4 deze maand
  • 16 mei 2003
V. Vázquez de Prada, Filips II. Heerser van een wereldrijk. Bussum 1975. 174 pag.

Het boek is verdeeld in Deel 1 en Deel 2. Deel 1 is opgedeeld in zes hoofdstukken en heet: Mensen, instellingen en ideologieën. Deel 2 is opgedeeld in 7 hoofdstukken en dat heet: Internationale conflicten. Ik zal hieronder een korte toelichting geven van elk hoofdstuk.

Deel 1: Mensen, instellingen en ideologieën

Hoofdstuk 1 - Europa ten tijde van Filips II
Hier wordt verteld hoe Europa verdeeld was in de tijd van Filips II. Er wordt verteld wie
de machthebbers waren en er worden politieke en godsdienstige contrasten verteld tussen
verschillende landen, en de conflicten die daaruit ontstonden.

Hoofdstuk 2 - Filips II als mens en vorst
Naast een levensbeschrijving gaat het n dit hoofdstuk het leven van Filips II, zoals het hoofdstuk al zegt, het leven als mens en vorst. Er worden verschillende meningen beargumenteerd, van Filips II als fanatieke reactionair en onderdrukker van volken, tot Filips II als verpersoonlijking van de ideale heerser. Hij werd over het algemeen gezien als een strenge heerser. Als mens kon hij zijn gevoelens vaak wel tonen.

Hoofdstuk 3 - Spanje en het Spaanse imperium
Hoe zag het Spaanse imperium (en dus ook Spanje) en ten tijde van Filips II uit? Hoe was de samenhang van die landen? Wat waren de geestelijke en staatkundige idealen van Filips II, de toonaangevende groepen de mensen in het algemeen? In dit hoofdstuk krijg je antwoord op onder andere deze vragen.

Hoofdstuk 4 - De Spaanse monarchie
Hoe is de monarchie ontstaan? Dat is een vraag die in dit hoofdstuk beantwoord wordt. Ook kom je te weten hoe het er in de samenleving aan toe ging, welk werk mensen deden
en welke economische hulpbronnen er waren. Een zeer interessant hoofdstuk.

Hoofdstuk 5 - Menselijke en materiele grondslagen van het Spaanse imperium
Hoe kon het Spaanse imperium zich handhaven? Het Spaanse imperium onder regering van Filips II berustte op enkele mannen, een handjevol soldaten en een paar economische hulpbronnen. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt. Ook kom je te weten hoe het leger en de vloot waren georganiseerd.

Hoofdstuk 6 - Filips II en de Contra-Reformatie
Hoe keek Filips II hier tegenaan? Filips II vond deze 'godsdienstige beroering' een storende factor. Waarom? Dit kan je allemaal heel uitgebreid lezen in dit hoofdstuk.

Deel 2: Internationale conflicten

Hoofdstuk 1 - De eerste regeringsjaren. Einde van de oorlogen in Italië (1556-1559)
Het gaat in dit hoofdstuk over de troonafstand van Karel V, de vader van Filips II. Ook wordt hierin verteld welke belangrijke besluiten Filips II neemt in het de begin periode van zijn regeringstijd. Bijvoorbeeld met het conflict met paus Paulus IV. Ook de oorlogen in/tegen Italië worden dus in dit hoofdstuk beschreven.

Hoofdstuk 2 - Pogingen tot handhaving van de politieke en godsdienstige orde in het westen (1559-1570)
Toen bij de vrede van Cateau-Cambrésis de Spaanse-Franse oorlogen waren beëindigd, was er een zeker evenwicht in het westen. In deze tijd was de politiek van Filips II erop gericht dit zo te houden. Toch zal het calvinisme roet in het eten gooien. Alles hierover in dit hoofdstuk. Ook wordt er een beschrijving gegeven van de opstand van de Nederlanden.

Hoofdstuk 3 - Verdediging van de Middellandse Zee en oorlog tegen de Turken (1559-1583)
Waarom was het verdedigen van de Middellandse Zee voor de betreffende landen en waarom was er een conflict tussen de turken en Filips II en zijn mensen? Hier zijn zeer uitgebreide antwoorden op te geven. Dit hoofdstuk is dan ook niet makkelijk om door te werken.

Hoofdstuk 4 - Oorlog in de Nederlanden (1572-1584)
In hoofdstuk 2 krijg je alleen een kleine beschrijving van het begin van de Opstand van de Nederlanden. In dit hoofdstuk wordt het zeer uitgebreid allemaal toegelicht. Ook wordt de rol van Alva zeer uitgebreid behandeld. En wat heeft keizer Maximiliaan II hier nou weer mee uit te staan? Dit hoofdstuk vertelt je het! Dit hoofdstuk heb ik met de meeste plezier gelezen, omdat het toch over ‘je eigen volk’ gaat.

Hoofdstuk 5 - De strijd in de Atlantische Oceaan en de overzeese gebieden (1559-1583)
De belangen van een vloot waren groot. Via zee kon je een even grote klap toe brengen als via land. Ik dit hoofdstuk wordt geschreven hoe de vloten van de partijen zich gedroegen en waarom deze zo belangrijk waren. Verder wordt je duidelijk hoe Portugal bij de ‘Spaanse Kroon’

Hoofdstuk 6 - De onderneming tegen Engeland (1584-1589)
De Engelsen hadden een betere vloot voor lange afstand gevechten, maar de Fransen waren door de Engelsen niet te verslaan als ze heel dicht bij elkaar lagen. Er wordt hier uitgelegd waarom de Spanjaarden naar Engeland voeren, en waarom. Ook wordt beschreven hoe dit is verlopen, en welke tactiek er is toegepast. Ook de winnaar wordt bekend. (Als die er is J)

Hoofdstuk 7 - Militaire interventie in Frankrijk. Laatste regeringsjaren (1589-1598)
Zoals de titel al zegt een miitaire interventie in Frankrijk en de laatste regeringsjaren worden hier toegelicht. Er wordt niet stiekem meer vertelt zoals in alle vorige hoofdstukken wel het geval was. Er wordt diep ingegaan op de interventie tegen Frankrijk en het is wel interessant om te lezen.

Recencie

Voor het lezen
Voordat ik begon met lezen dacht ik dat het een saai boek zou worden. Een boek vol met feiten en met een saaie schrijfwijze. Deels heb ik gelijk gehad. Het boek was helemaal niet alleen maar een ‘feitjesboek’, er werd zelfs diep ingegaan op sommige oorlogen etc. Wel is de schrijfwijze van het boek saai en moeilijk. Hier zal ik later nog op ingaan. Voor het lezen heb ik uit twee encyclopedieën informatie gezocht over Filips II om zo meer greep te krijgen op het onderwerp. Dit heeft me zeker geholpen. Ik denk dat ik anders tijdens het lezen het moeilijk zou hebben gevonden om bepaalde stukken te begrijpen. Dit was dus een goede tip van u.

Het boek lezen
Het was toch een vrij moeilijk boek om door te komen. Dit komt misschien ook omdat het een kleine dertig jaar geleden geschreven is. De schrijfwijze was moeilijk en soms moest ik echt met het woordenboek erbij om uit te vinden wat er nou precies bedoeld werd. Ik denk dat het boek geschreven is voor mensen die al meer weten van Filips II omdat je soms echt dacht van: ‘Wie is die man nou weer?’ en toen ben ik maar snel verder gaan lezen. Als het boek nu geschreven zou zijn zou ik het een zeer goed boek vinden. Een klein minpuntje dus op dit gebied.

Hoofdstukkenindeling
Ik vond de opbouw van het boek logisch. Het boek is opgedeeld in 2 delen en dan vind ik goed. Het eerste gaat over de mensen, de landen waar ze reageren, de godsdiensten daar etc. Het andere hoofdstuk gaat over oorlogen gevoerd onder de leiding van Filips II. Er is zo een duidelijke structuur in het boek en het vergemakkelijkt het lezen en het begrijpen van het boek, wat toch al lastig genoeg was!

Probleemstelling
In dit boek is niet echt een probleemstelling. In dit boek wordt gewoon de regeringstijd van Filips II en dat is het. Er wordt niet ingegaan op bijvoorbeeld een bepaalde oorlog en hoe hij deze nou heeft kunnen winnen, alles komt eigenlijk kort aan bod en zijn hele leven wordt verteld, van welke vrouwen hij had tot zijn dood.

Bronnen auteur
Achter in het boek staat een literatuurlijst. Ik neem aan dat de schrijver veel van deze boeken heeft gelezen en het kan niet anders dan dat die kennis daar ook vandaan komt. Het is dus zeker een uitputtende studie geweest. Alhoewel veel dingen kort worden beschreven wordt er toch vaak wel diep op ingegaan op een onderwerp. Het is niet zo van: Frankrijk versloeg Engeland, maar er wordt ook verteld hoe dat is gebeurd en waarom. (Als je het al een overwinning op Engeland kan noemen trouwens).

Conclusie
Dit boek is vrij moeilijk te begrijpen voor een middelbare scholier. Vandaar dat ik het ook niet een aanrader wil noemen, althans niet voor dat publiek. Het is zeker wel een aanrader voor iemand die zich echt interesseert voor dit onderwerp, en welke er waarschijnlijk ook al veel meer greep op zal hebben. Ondanks dat het boek toch vrij moeilijk was heb ik het toch wel met plezier gelezen.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

4950

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer
Hou ervan