'Nederlandse scholier niet gemotiveerd'

Door Chris

Herkenbaar? Dat is goed mogelijk. Nederlandse scholieren zitten namelijk vaak ongemotiveerd in de klas. Ze hebben bovendien minder plezier in het leren dan hun leeftijdsgenootjes in het buitenland. Dat staat te lezen in het Onderwijsverslag 2012-2013 dat de Inspectie van het Onderwijs vandaag heeft gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen in Nederland minder gemotiveerd zijn om gezellig met de lessen mee te doen. Slechts 20 procent zegt bijvoorbeeld uit te kijken naar de wiskundeles. Vergelijk dat maar eens met Denemarken: daar zegt meer dan de helft van de scholieren uit te kijken naar die les.

Ook zegt bijna de helft (48 procent) van de Nederlandse scholieren niet voor zijn of haar plezier te lezen. In bijna alle landen ligt dat percentage stukken lager.

Geen cijfer

Scholieren geven aan dat hun motivatie daalt als ze iets moeten doen waar ze geen cijfer voor krijgen. Als een docent goede feedback geeft en ingaat op vragen en opmerkingen, stijgt de motivatie bij leerlingen.

Maar hoe moet dit probleem worden opgelost? Volgens de Inspectie moeten scholieren actiever betrokken worden bij de lessen. Dat gebeurt nu niet genoeg. Slimme leerlingen moeten meer worden uitgedaagd, terwijl leerlingen die het moeilijk hebben meer begeleiding zouden moeten krijgen.

Geweld en misbruik

Uit het Onderwijsverslag blijkt ook dat het afgelopen schooljaar 20 procent meer meldingen van geweld en misbruik op scholen zijn binnengekomen. In totaal werden er bijna 2300 meldingen gedaan. Het vaakst wordt er melding gedaan van psychisch geweld, bijvoorbeeld van bedreiging en pesten. Hoe het komt dat het aantal meldingen zo gestegen is weet de Inspectie niet. Daar is geen onderzoek naar gedaan.

Wil je weten waaróm Nederlandse scholieren minder gemotiveerd zijn? Wij laten scholieren aan het woord in dit blog

Gepubliceerd op 16 april 2014

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

W.

W.

Waarom missen jullie de stem van de jongeren, terwijl het onderzoek onder scholieren is uitgevoerd?

6 jaar geleden

R.

R.

Ik mis vooral het geluid vanuit scholieren waaróm zij minder gemotiveerd zijn in de les en hoe zij denken dat op te kunnen lossen. Volgens de inspectie moeten scholieren actiever betrokken worden, maar denken scholieren zelf ook dat dat de sleutel is?

Ik zal de vraagstelling een beetje aanpassen onderaan, dan wordt het misschien duidelijker:)

6 jaar geleden

C.

C.

in mijn ogen is leren wel leuk, maar soms moet wordt er wel veel verwacht van een leerling vind ik waardoor ik af en toe erg gestrest ben en erg slecht slaap. en volgens mij maakt het uit hoe je een bepaald cijfer hebt gehaald en niet of een zesje genoeg of niet genoeg is, en ik vraag me ook af hoe het precies onderzocht is. Soms vind ik leren wel vervelend, ook ik dat we beter in een paar intensieve vak blokken zouden moeten werken in plaats van dat we elke week van alles een beetje krijgen. Ik denk dat er dan minder weg zou zakken en dat we in 1 keer er dieper op in zouden kunnen gaan. Verder heb ik het idee, dat veel mensen niet meer leren om de kennis of het vak zelf, maar om het cijfer, zowel in negatieve als positieve zin. Soms heb ik zelf bijvoorbeeld met plezier geleerd, maar gaat dat gevoel weg als ik een slecht cijfer gekregen heb. Ik heb het idee dat heb bij sommige zo juist werkt dat ze iets minder goed leren, omdat ze het qua cijfer wel kunnen hebben. Sommige mensen leren juist heel hard om een cijfer. Natuurlijk is een diploma en een goede cijferlijst ook belangrijk, maar ik krijg niet erg sterk het idee van andere leerlingen en van sommige docenten dat je ook leert voor algemene ontwikkeling en voor je leven of omdat het gewoon leuk en interessant is, terwijl dat ook eigenlijk belangrijk is. Misschien zou het helpen als er ook een andere terugkoppeling zou zijn over bepaald gemaakt en geleerd werk, dan alleen maar een momentopname van een toets en het daarbij bijbehorend cijfer(bijv leerlingen zelf laten kijken wat ze ervan geleerd hebben, wat ze tegen kwamen, lastig vonden etc of docenten is opgevallen of ze ook vooruit zijn gegaan)

6 jaar geleden

Chris

Chris

Hoi Clara, dank voor je uitgebreide reactie! We willen deze graag meenemen in een nieuw berichtje over dit onderwerp. Wat is jouw achternaam en leeftijd?

6 jaar geleden

L.

L.

Reden nummer één waarom dit schoolsysteem niet optimaal is.
Ik hou van leren, toen ik 3 jaar was kon ik al lezen en ik zat tot mn 11e altijd met mn neus in de boeken. En toen... ging ik naar de middelbare school. Allemaal verwachtingen, eindelijk wiskunde, hoger niveau engels, interessante lessen... maar nee.
Engels begon weer van voor af aan met "Hello. How are you? My name is...", wiskundeles werd gedaan in volkomen stilte, alleen maar lezen en opdrachten uit het boek maken, en de lessen waren saai en demotiverend.
Ik zou best met plezier naar school willen gaan, als de lessen maar wat interessanter werden en wat uitgebreider. Een les geschiedenis over filosofie in de oudheid bijvoorbeeld, of een les taalbegrip waarin je de basics van vreemde talen leert om te zien hoe talen zijn opgebouwd en in elkaar zitten. Of een les waarin wordt uitgelegd hoe de wiskunde begon, bij de allereerste theorieën en stellingen en hoe ze daarop kwamen, zodat scholieren een fundamenteler begrip hebben van wiskunde.
Ik wil graag van alles het fijne weten, en hoe dat begon, en het lijkt mij dat anderen dat ook (wel eens) hebben. Ik denk dat dit soort lessen de motivatie vergroten, omdat de scholieren geen oppervlakkige informatie krijgen waar ze niets mee kunnen en die ze eigenlijk niet begrijpen.
En natuurlijk ligt het ook deels bij de leraren voor de interessante lessen, en de leerlingen voor het in ieder geval doen alsof ze opletten, want anders raakt de leraar natuurlijk ook gedemotiveerd. :P

6 jaar geleden

Chris

Chris

Dag Lara. Kijk, aan zo'n reactie hebben we wat :-) We willen 'm graag - ingekort - meenemen in een nieuw berichtje over dit onderwerp. Wat is jouw achternaam en leeftijd?

6 jaar geleden

M.

M.

Op dit moment zit ik in klas 4 van het vwo.
Op de basisschool had ik totaal geen moeite met leren en ik vond alles ongelooflijk saai. Ik had echt zin om naar de middelbare school te gaan. Toen ik eindelijk in klas 1, tweetalig vwo, kwam viel het allemaal heel erg tegen. Vanaf les 1 in klas 1 is ALLES gericht op de toetsen en examens. Leraren gaven bijna nooit extra stof, alles wat er verteld werd kwam in de toets en daar bleef het bij. Ik heb zelf geen moeite met leren, dus ik wilde uitdaging. Een aantal leraren heb ik benaderd met de vraag of er iets kon veranderen. Dat is niet gebeurd, leraren zeiden dat het vanzelf wel interessanter en moeilijker zou worden. Nou, ik kan nu wel zeggen dat dat voor mij niet het geval was. Tot en met klas 3 heb ik nooit écht hoeven leren. Dat was dus heel zwaar aan het begin van dit jaar, toen ik ineens wél moest gaan leren. Maar eigenlijk vind ik klas 4, ondanks dat ik eindelijk wat moet doen, nog erger dan de onderbouw. Alles is gericht op de examens en daarmee de resultaten van de school. Inspectie kijkt bijna alleen maar naar de resultaten van de examens en dus doen leraren er alles aan je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Extra verrijking krijgen we dus nooit, want alles draait om examens. Daar ga ik juist lagere cijfers van halen omdat het erg demotiverend werkt. Je weet dat alles afhangt van die toetsen in vwo 5/6 en aan de examens. De cijfers in klas 4 tellen nog niet mee, dus ik (en bijna alle andere leerlingen in vwo4) nemen genoegen met een 6. Waarom zou je harder leren als je met zesjes ook overgaat? Niemand die je beloont als je een 8 haalt, je wordt alleen maar gezien als nerd. Er moet iets veranderen in dit onderwijssysteem, namelijk dat we persoonlijker onderwijs krijgen waarin leerlingen zelf meer mogen doen en meer mogen bepalen wat ze (extra) doen voor een vak. En de inspectie moet echt op meer dingen gaan letten dan alleen de examens..

6 jaar geleden